Conradi nr 2020

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Conradi nr 2020

Adlad 1769-04-20, diplomerad 1773-03-11, introducerad på Riddarhuset 1775. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 144 bland adelsmän, men är där utgången, då den ende manliga medlemmen återflyttade till Sverige och blev svensk.

TAB 1

Direktören vid Ostindiska kompaniet, kommerserådet Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, (1708-1795).

Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, (son till Georg Johan Conradi), döpt 1718-07-30 i Stockholm. Anställd på köpmanskontor i Hamburg. Grosshandlare i Stockholm. En av direktörerna för det nya Ostindiska kompaniet 1762. Kommerseråds titel 1768. Adlad 1769-04-20 (introducerad på Riddarhuset 1775 under nr 2020). † 1795-05-30 i Stockholm. Han var en driftig köpman, men som dock måste vid den allmänna penningvillervallan 1766 ackordera med sina borgenärer. Anlade eller bidrog till Södertäljes strumpfabrik, Säters kattunstryckeri, sidenfabriken vid Norrmalms surbrunn, Mariebergs porslinsfabrik samt Gustafs och Karlbergs kopparverk. Gift 1746-10-16 i Stockholm med Elisabet Groen, född 1723-09 i Stockholm, † där 1799-04-17, dotter till grosshandlaren Warner Groen och Margareta Höwet.

Barn:

 • Georg Warner Conradi, född 1748-02, † 1749.
 • Eleonora Margareta Conradi, född 1749-10, † 1827-01-04 på Veende egendom vid Göttingen. Gift 1:o 1772-04-15 i Stockholm med medicine professorn, hovrådet, RVO, doktor Johan Andreas Murray, född 1740-02-07 i Stockholm, † 1791-05-22 i Göttingen; 2:o 1805-08-21 på Tyresö, Tyresö socken, Stockholms län med prosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift, LNO, teologie doktor Johan Mikael Fant, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1775-06-13 i Örebro med Lovisa Sofia af Geijerstam, född 1755, † 1802-09-03 i Leksand, dotter till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam och Sara Helena Piscator), född 1735-10-14 i Alfta prästgård, Gävleborgs län, † 1813-02-27 i Västerås.
 • Maria Elisabet Conradi, född 1751-03, † 1822-07-12. Gift 1775-04-15 med sin kusin, grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Gabriel Christian Koschell, född 1743-05, † 1810-03-15 i Stockholm.
 • Georg Johan Conradi, född 1752; superkargör; † 1808. se Tab 2.
 • Louisa Fredrika Conradi, född 1753-09, † 1780-04-05 på Garphyttan, Tysslinge socken, Örebro län. Gift 1777-06-14 i Stockholm med brukspatronen Abraham Grill, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1785-08-02 i Stockholm med sin 1:a frus kusin Margareta Elisabet Koschell, född 1748, † 1810-03-26 i Uppsala, dotter till grosshandlaren i Stockholm Johan Gabriel Koschell och Margareta Groen), född 1735 i Amsterdam, † 1805-08-06 i Uppsala.
 • Justina Vilhelmina Conradi, född 1755-05, † 1765-01-00 i Stockholm och begravd samma år 28/1.
 • Charlotta Amalia Conradi, född 1756-05-31 i Stockholm, † 1814-09-13 på Åsen. Gift 1782-09-12 med sin kusin, grosshandlaren i Stockholm, superkargören Samuel Fredrik Koschell, född 1750, † 1796-11-30 i Stockholm.
 • Ulrika Dorotea Conradi, född 1758-10-01, † 1759.
 • Gustaf Vilhelm Conradi, född 1761; generaladjutant, landshövding, RSO; † 1846. se Tab 3.
 • Sofia Ulrika Conradi, född 1764-08-22, † ogift och barnlös 1846-07-07 på Gärknäs, Lojo socken, Nylands län, Finland.

TAB 2

Georg Johan Conradi, (son till Georg Henrik Conradi, adlad Conradi, Tab 1), till Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län. Född 1752-07 Assistent vid svenska ostindiska kompaniet. Superkargör vid svenska ostindiska kompaniet 1779–1790. † 1808-11-16 på Skattmansö, som han köpt. Gift 1790-07-29 på Alnäs med Maria Johanna Küsel, född 1763-08-05, † 1845-08-15 på Skattmansö, dotter till direktören vid Ostindiska kompaniet och grosshandlaren i Stockholm Carl Gottfrid Küsel och Catharina Christina Tottie.

Döttrar:

 • Christina Elisabet Conradi, född 1791-09-15 i Stockholm, † 1842-03-11. Gift 1811-08-22 i Stockholm med generalmajoren Georg Fredrik Reutercrona, född 1773, † 1850. Paret fick 5 barn.
 • Maria Charlotta Conradi, född 1794-02-28 i Stockholm, † där 1815-10-20. Hon var förlovad med kabinettskammarherren och generalmajoren, friherre Gustaf von Otter, men hon dog innan bröllopet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Sammanställt av: Mattias Loman.