Clason

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Porträttet föreställer möjligen grosshandlaren, skeppsredaren, brukspatronen och riksdagsmannen Johan Clason, (1667-1747). Porträttet har en inskription på baksidan som lyder "Johan Classon i sitt 80de år". Källa: Uppsala Auktionskammare, onlineakvalitetsauktion januari 2018.
Brukspatronen Jakob Clason, (1707-1750), som under en kort tid ledde Graningeverken. Hans bröllop med Margareta Polack, enda dottern till faderns kompanjon om Bollsta masugn, den framstående bruksägaren Jakob Polack, firades med stor ståt.
Brukspatronen på Graninge järnbruk, RVO Jakob Efraim Clason, (1743-1809).
Brukspatronen på Furudals järnbruk Isaac Gustaf Clason, (1748-1804).
Utsikt från Logården på kungliga slottet mot Blasieholmen, där arbetet ute på Clasons varv till vänster på Blasieholmen syns tydligt Källa: Olja på duk av Johan Sevenbom, Stockholmskällan.
Det Clason-Hebbeska huset på Skeppsbron 18 i kvarteret Diana. I början av 1700-talet låg där några mindre byggnader, som köptes upp av Johan Clason och revs 1744. Han lät uppföra ett större, 3½ våningar högt palats åt sig själv och sin familj. Sonen Isak Clason tog över fastigheten omkring 1760 och sålde den vid samma tid till Christian Hebbe. Huset revs 1909 och istället uppfördes ett nytt affärshus.

Clas Farke, masmästare vid Forsmarks bruk. Gift med jungfrun N.N.

Söner:

 • Johan Clason, född 1667; grosshandlare, skeppsredare, brukspatron, riksdagsman; † 1747. se Tab 2.
 • Clas Clason, handlande i Stockholm.
 • Jakob Clason, handlande i Stockholm; ägde gård vid Ladugårdslandet.

TAB 2

Johan Clason, (son till Clas Farke, Tab 1), född 1667-02-02 (källa: Hülphers Genealogier); borgare som hökare i Stockholm 1694-03-22; inköpte Graninge bruk med tillydande i Ångermanland 1719 och skeppsvarvet på Blasieholmen i Stockholm 1723 (lagfart 23/12, värderat till 120000 daler kopparmynt i bouppteckningen); riksdagsman i borgarståndet 1726—27 och var därunder bl a ledamot av lant- och sjömilitie-ekonomideputationen och av bergsdeputationen; kallades sillkungen; skeppsredare; † 1747-03-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:141 s.449, AID: v222466.b4770.s449). Bouppteckning 1747-06-11 med 789491 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:141 s.449, AID: v222466.b4770.s449). 1737 fick han tillsammans med Jacob Polack, ägare av Gålsjö bruk, tillstånd att anlägga en masugn i Bollsta. Både Graninge, Gålsjö och Bollsta bruk var från 1737 ägda av samma ägare, familjen Clason. 1744 köpte Johan Clason flera fastigheter på Skeppsbron och lät riva dem för att istället bygga ett nytt hus med adress Skeppsbron 18. Detta hus har senare kallats det Clason-Hebbeska huset. Huset övertogs av sonen Isaac Clason som omkring 1760 sålde det till Christian Hebbe d.y. I hans bouppteckning upptogs fastigheter totalt värda 270000 daler kopparmynt, skeppsparter värda tillsammans 266660 daler kopparmynt, kontanta medel 665444 daler kopparmynt, diverse fordringar 395232 daler kopparmynt, guld, silver och juveler 13660 daler kopparmynt med mera. Gift 1703-09-01 med jungfrun Anna Marlier, född 1687-10-02, † 1744-07-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.487a, AID; v222460.b5000.s487a); bouppteckning 1745-05-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.487a, AID; v222460.b5000.s487a); dotter till linkramhandlaren Johan Marlier och Henrika Bengtsdotter.

Barn:

 • Johan Clason, född 1704; grosshandlare, konsul; † 1790. se Tab 3.
 • Claës Clason, född 1705; grosshandlare; † 1748. se Tab 5.
 • Jakob Clason, född 1707; brukspatron; † 1750. se Tab 6.
 • Anna Catharina Clason, född 1708-07-18, † 1734-10-15 i Stockholm. Gift 1728-07-09 med kommerserådet, RNO Anders Plomgren, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1740-05-14 med Margareta Björkman, född 1719-02-11 i Stockholm, † 1780-05-15 på Huvudsta, Solna socken, Stockholms län, dotter till handlanden Hans Björkman och Anna Margareta Geding), född 1700-02-11 i Stockholm, † där 1766-08-02. Paret fick 1 gemensam dotter, som tillsammans med sin halvbror adlades Plommenfelt.
 • Margareta Clason, född 1709, † 1738. Gift 1731 med kommerserådet, RNO Jonas Alström, adlad Alströmer, i hans 1:a äktenskap (2:o 1741 med Hedvig Elisabet Paulin, född 1716-06-09, † 1806-09-21, dotter till linkrämaren Elias Paulin), född 1685-01-07 i Alingsås, † 1761-06-02 i Alingsås. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Isaac Clason, född 1710; grosshandlare, riksdagsman; † 1772. se Tab 12.
 • Abraham Clason, född 1711; grosshandlare, skeppsredare, brukspatron; † 1760. se Tab 21.

TAB 3

Johan Clason, (son till Johan Clason, Tab 2), född 1704-01-04 (Hülphers Genealogier); var först bosatt i London som chef för firman Alström och Clason och tjänstgjorde även som svensk konsul i London; som kyrkvärd vid svenska kyrkan där var han på 1730-talet invecklad i de bittra striderna mellan församlingen och dess pastor Jakob Serenius. Under sin vistelse i England bistod han vid flera tillfällen professor Anders Celsius i Uppsala med anskaffande av böcker och instrument. Återkommen till Sverige slog han sig ned i ett (1744) nybyggt hus vid Skeppsbron (Diana n:o 1, senare Svenska akademiens hus). Han fortsatte affärsverksamheten och övertog efter faderns död 1747 ledningen av varvet på Blasieholmen för arvingarnas räkning. Efter brodern Jacobs tidiga död innehade han under flera år (1750—64) även ledningen av Graningeverken; † 1790 i Stockholm. Gift 1:o med jungfrun Maria Alström, född 1702, † 1741, dotter till borgaren i Alingsås Tore Carlsson och Anna Gisledotter; 2:o med jungfrun Margareta Worster, född 1721, † 1794-12-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.243, AID: v222955.b2590.s243); bouppteckning 1795-03-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.243, AID: v222955.b2590.s243); dotter till grosshandlaren Samuel Worster och Margareta Luther.

Dotter 1:o:

 • Anna Clason, född 1736 (Hülphers Genealogier), † 1763 (Hülphers Genealogier). Gift 1760 (Hülphers Genealogier) med grosshandlaren Fredrik Lundin, född 1722 (Hülphers Genealogier), † 1798.

Barn 2:o:

 • Margareta Clason, född 1744, † 1818-04-03 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:407 s.808, AID: v223046.b70.s808). Bouppteckning 1818-07-01 med 13349 riksdaler banco i tillgångar, 413 riksdaler banco i skulder och 12936 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:407 s.808, AID: v223046.b70.s808). Gift 1769 i Stockholm med kaptenen vid Ostindiska kompaniet Isak Selle, född 1729-03-30 i Göteborgs Tyska församling, † 1801-0912 i Stockholm (72 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning, F1A:347 s.305, AID: v222986.b3130.s305). Paret fick 6 barn.
 • Sara Catharina Clason, född 1748 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.243, AID: v222955.b2590.s243).
 • Hedvig Clason, född 1749-06-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.243, AID: v222955.b2590.s243), † ogift och barnlös 1821-05-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:420 s.790, AID: v223059.b8090.s790). Bouppteckning 1821-06-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:420 s.790, AID: v223059.b8090.s790).
 • Johan Clason, född 1752; grosshandlare; † 1793. se Tab 4.
 • Ulrika Clason, född 1753 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.243, AID: v222955.b2590.s243).

TAB 4

Johan Clason, (son till Johan Clason, Tab 3), född 1752; grosshandlare; † 1793-01-30 i Gävle (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:309 s.579, AID: v222947.b5860.s579). Bouppteckning 1793-05-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:309 s.579, AID: v222947.b5860.s579). Gift med jungfrun Maria Christina Groth, född 1763 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:267 s.4190, AID: v222887.b4190), † 1826-01-14 i Stockholm (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.241, AID: v223083.b2500.s241); bouppteckning 1826-02-18 med 6825 riksdaler banco i tillgångar, 734 riksdaler banco i skulder och 6090 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.241, AID: v223083.b2500.s241); i hennes bouppteckning upptogs en säker fordring hos Justitie kollegium på innestående testamentsmedel efter mamsell Bergh totalt 5000 riksdaler banco; dotter till grosshandlaren Lorentz Groth och Anna Dorothea Döling.

Barn:

 • Anna Margareta Clason, född 1788-07-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:309 s.579, AID: v222947.b5860.s579); myndigförklarad; † barnlös 1833-05-04 i Stockholm (44 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.541, AID: v223115.b5980.s541). Gift med hovinköparen Erik Gustaf Fahlbom, född 1790-02-26 i Uppsala.
 • Johan Clason, född 1789-12-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.241, AID: v223083.b2500.s241); handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1827-01-02 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.460, AID: v223088.b4740.s460).

TAB 5

Claës Clason, (son till Johan Clason, Tab 2), född 1705; grosshandlare; † 1748-04-02. Gift med jungfrun Margareta Catharina Dowe, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1749 med kammarherren och bergsrådet Nils Psilanderhielm, född 1706-11-26 i Karlskrona, Blekinge län, † 1768-08-04 i Stockholm), född 1722-12-28, † 1760-03-31 i Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:74 s.880, AID: v364209.b880); bouppteckning 1763 den 3, 4, 5 & 7/2 med 384235 daler kopparmynt i tillgångar, 156205 daler kopparmynt i skulder och 224477 daler kopparmynt i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:74 s.880, AID: v364209.b880); i bouppteckningen upptogs stenhuset nr 98 på Norrmalm och Regeringsgatan i kvarteret St Jakob mindre, på fri och egen grund, värderat med tapeter till 36000 daler kopparmynt; stenhuset nr 96 & 97 i samma kvarter på fri och egen grund, med tapeter i några rum, värt 40000 daler kopparmynt; ett stenhus i Brunnsgränden östra nr 63, 64, 65, 69 & 70 värt 20000 daler kopparmynt; 1/14-del i Blasieholmsvarvet 4500 daler kopparmynt: en murad grav i Klara kyrka 500 daler kopparmynt; Löfsta gård i Enhörna socken bestående av två kronoskattehemman, värderat med tapeter till 15000 daler kopparmynt; dotter till apotekaren Henrik Ludvig Dowe och Anna Catharina Plomgren.

Dotter:

 • Anna Lovisa Clason, född 1740, † 1815-12-30. Gift 1760-07-23 med landshövdingen, RNO, KNO Carl Bunge, född 1734-08-04, † 1816-04-14 på Finstaholm, begravd i Häggeby kyrka där hans vapensköld sattes upp. Paret fick 4 barn.

TAB 6

Jakob Clason, (son till Johan Clason, Tab 2), född 1707; var under en kort tid brukspatron på Graninge järnbruk; † 1750. Gift 1735-09-09 i Stockholm med jungfrun Margareta Elisabet Polack, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1759 med landshövdingen i Västerbottens län Mårten Svahn adlad men ej introducerad Ehrensvahn, född 1714, † 1765-02-12), född 1714, † 1784, dotter till grosshandlaren, skeppsredaren och brukspatronen Jakob Polack och Anna Mört.

Barn:

 • Anna Margareta Clason, född 1739, † 1769-03-04 i Klara församling, Stockholm (30 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.330, AID: v222812.b3470.s330). Bouppteckning 1770-08-17 med 11277 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.330, AID: v222812.b3470.s330). Ärvde och ägde 1/15-del vardera i Graninge bruk, Sollefteå bruk och Bollsta bruk (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.339, AID: v222812.b3560.s339). Gift med kanslisten i Kungliga Kanslikollegiet Per Gavelius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Elisabet Magdalena Wargentin, med vilken han fick 10 barn, född 1750 i Ragunda socken, Jämtlands län (källa: Ytterlännäs AI:1 s.1, AID: v122908.b6.s1), † 1817 i Härnösands Domkyrkoförsamling, Västernorrlands län, dotter till kyrkoherden Wilhelm Wargentin och Anna Catharina Frostera), född 1723-03-18 i Bjursås socken, Dalarnas län, döpt 24/3 (källa: Bjursås C:4 s.55a, AID: v129606.b46.s55a), † 1806-02-16 på Angsta, Ytterlännäs socken, Västernorrlands län, begravd 9/3 (85 år gammal, källa: Ytterlännäs C:3 s.186, AID: v122936.b193.s186). Paret fick 2 gemensamma döttrar.
 • Hedvig Catharina Clason, född 1741, † 1777-02 i Stockholm. Gift 1765-04-25 med assessorn, RNO Carl Hjärne, född 1729-03-07 på Malsätra, † 1778-12-23 i Stockholm, begravd i familjegraven i Bromma. Paret fick 7 barn.
 • Jakob Efraim Clason, född 1743; brukspatron, RVO; † 1809. se Tab 7.
 • Christina Elisabet Clason, född 1749-01-31 på Holm, Överlännäs socken, Västernorrlands län, † där 1835-05-18. Gift 1765-09-15 med revisionssekreteraren Johan Noreen, adlad Nordenfalk, född 1727-08-14 i Köla prästgård, Värmlands län, † 1806-08-21 på Holm, Överlännäs socken, Västernorrlands län. Paret fick 3 barn.

TAB 7

Jakob Efraim Clason, (son till Jakob Clason, Tab 6), född 1743; brukspatron på Graninge järnbruk; RVO; † 1809-02-11 på Graninge bruk, Graninge socken, Västernorrlands län (66 år gammal, källa: Graninge C:1 s.261, AID: v121304.b136.s261). Gift 1768-09-04 med jungfrun Catharina Helena Wallensteen, född 1751-09-12, † 1808-12-08 på Graninge bruk, Graninge socken, Västernorrlands län (vattusot, 57 år, 2 månader gammal, källa: Graninge C:1 s.261, AID: v121304.b136.s261), dotter till häradshövding över södra Ångermanland och dess underliggande lappmark Christian Wallensteen och hans 2:a fru Anna Brita Berg.

Barn:

 • Jakob Christian Clason, född 1769; brukspatron, förvaltare; † barnlös 1848. Gift 1797-08-23 (Graninge AI:3a s.1, AID: v121287.b12.s1) med demoiselle Ulrika Gran, född 1773 (Graninge AI:3a s.1, AID: v121287.b12.s1). Paret tog sig 4 fosterbarn.
 • Isak Efraim Clason, född 1775; brukspatron; † 1855. se Tab 8.
 • Margareta Elisabet Clason, född 1777-05-16 på Graninge bruk, Långsele socken, Västernorrlands län, † 1828-09-28 på Angsta, Ytterlännäs socken, Västernorrlands län. Gift 1795 med biskopen i Härnösands stift, KNO, en av de aderton i Svenska Akademien Carl Gustaf Nordin, i hans 3:e äktenskap, född 1749-01-02 i Stockholm, † 1812-03-14 på Stenhammar, Härnösands stadsförsamling. Paret fick 8 gemensamma barn, som adlades af Nordin.
 • Anna Brita Clason, född 1778-09-04 på Graninge bruk, Långsele socken, Västernorrlands län, † 1856-01-05 i Karlskrona, Blekinge län. Gift 1804 med överstelöjtnanten vid flottas konstruktionskår, RVO Johan Aron Kihlberg, adlad af Borneman, född 1768-04-03i Oppmanna kyrkoby, † 1846-12-02 i Karlskrona, Blekinge län. Paret fick 4 barn.
 • Catharina Helena Clason, född 1780-10-19 på Graninge bruk, Långsele socken, Västernorrlands län (källa: Graninge AI:3a s.7, AID: v121287.b18.s7), † där 1843-12-06. Gift 1802-07-24 på Graninge herrgård (källa: Graninge C:1 s.333, AID: v121304.b174.s333) med landssekreteraren, lagmannen och brukspatronen på Graninge, RSO Per Gavelius, född 1773 på Bollsta bruk, Ytterlännäs socken, Västernorrlands län (källa: Ytterlännäs AI:1 s.1, AID: v122908.b6.s1), † 1840-02-28 på Graninge bruk, Graninge socken, Västernorrlands län, begravd 20/4 (66 år, 9 månader, 14 dagar gammal, källa: Graninge C:2 s.209, AID: v121305.b111.s209). Paret fick 6 barn.
 • Clas Clason, född 1791; bruksförvaltare; † 1851.

TAB 8

Isak Efraim Clason, (son till Jakob Efraim Clason, Tab 7), född 1775-01-23 i Överlännäs socken, Västernorrlands län; brukspatron på Furudals bruk; † 1855-06-19 i Gålsjö socken, Västernorrlands län. Bouppteckning 1855-09-10 (källa: Boteå tingslags häradsrätt FIIa:17 s.190, AID: v152314.b6100.s190). Gift 1:o 1806-02-12 med jungfrun Charlotta Rebecka Gripensvärd, född 1784-05-11, † barnlös 1811-09-23 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, dotter till generaladjutanten av flygeln och överstelöjtnanten i armén, RSO Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd och Anna Margareta Uhr; 2:o 1815 i Odensala socken, Stockholms län med jungfrun Carolina Christina Küsel, född 1797 i Stockholm, † 1879 i Piteå, Norrbottens län, dotter till grosshandlaren i Stockholm Carl Küsel och Johanna Christina Clason.

Barn 2:o:

 • Catharina Johanna Clason, född 1816-09-27 i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län, † 1856-12-16.
 • Carolina Gustava Clason, född 1818-01-29 i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län, † 1902-09-02.
 • Carl Jakob Clason, född 1820; † 1853.
 • Bror Isak Clason, född 1822; konditor; † 1900. se Tab 9.
 • Johan August Clason, född 1823; † 1889. se Tab .
 • Ture Gustaf Clason, född 1826-08-29 i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län; † 1901-11-10.
 • Axel Efraim Clason, född 1828; † 1902. se Tab .

TAB 12

Isaac Clason, (son till Johan Clason, Tab 2), född 1710-09-11 i Stockholm; vistades som ung utrikes i sju år; borgare i Stockholm som grosshandlare 1739-09-23; ledamot av direktionen för sjöassuranskontoret; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse från dess stiftande 1746 —1766 samt av kontorets direktion 1748—50; en av stiftarna av sjömanshuset i Stockholm 1748 (Kungligt reglemente 30/3) och ledamot av direktionen 1748—53; initiativtagare till saltkontoret 1750 (Kungligt brev 12/6) och direktör där 1750—64; ledamot av överassuransrätten; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1755—56 och 1760—62 och var därunder bl. a. deputerad för granskning av fullmakterna 1755 och 1760; elektor 1755—56 och 1760—62; elektor vid rådsvalen 1755—56 samt ledamot av sekreta utskottet 1755—56 och 1760—62; av bankodeputationen 1755—56; av protokollsdeputationen 1755—56; av expeditionsdeputationen 1756 (vald 29/10) och av lilla särskilda deputationen 1761; vald till ledamot för stapelstäderna av borgarståndets kanslidirektion 1756 och 1762; bankofullmäktig 1756—66; ledamot av barnhus- och hospitalsdeputationen 1756—62; delägare i fjärde eller Königska växelkontoret 1756 (kontrakt 29/11, uppsagt 1757-11-07); ledamot av sekreta handels- och ekonomikommissionen 1757-01-10—1761 samt av konvojkommissariatet 1757-02-14—1766; fullmäktig i tullarrendesocieteten 1757—65; huvudparticipant i Ostindiska kompaniet 1762; vistades i landsflykt 1767—69; † 1772-08-30 i Jakobs församling, Stockholm (61 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:231 s.224, AID: v222836.b2220.s224). Bouppteckning 1774-06-07 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:231 s.224, AID: v222836.b2220.s224). I bouppteckningen upptogs ett stenhus på Skeppsbron under nr 50 & 51 värderat till 150000 daler kopparmynt; 5/32-delar i Ore och Håcknäs sågverk i Nordmalings socken i Ångermanland 10000 daler kopparmynt. Gift 1740-05-20 i Örebro med jungfrun Sara Magdalena Wittfoth, född 1722-05-08, † 1793-10-09 i Stockholm, begravd i Jakobs församling (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:310 s.715, AID: v222948.b7250.s715); bouppteckning 1793-12-19 med 23113 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:310 s.715, AID: v222948.b7250.s715); dotter till handlanden och skeppsredaren Carl Witthfoth och Sara Scheele.

Barn:

 • Isaac Gustaf Clason, född 1748; brukspatron; † 1804. se Tab 13.
 • Sara Carolina Clason, född 1752-03-05 i Stockholm, † 1818-10-22. Gift med grosshandlaren Jakob Isak Sehmann, född 1741, † 1773-06-11 i Jakobs församling, Stockholm. Paret fick 2 söner.
 • August Fredrik Clason, född 1765 i Stockholm (anges 9 år i faderns bouppteckning, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:231 s.224, AID: v222836.b2220.s224).

TAB 13

Isaac Gustaf Clason, (son till Isaac Clason, Tab 12), född 1748-03-12 i Stockholm (källa: Ore FI:1 s.51, AID: v131397.b51); brukspatron på Furudals järnbruk; † 1804-02-05 på Furudals bruk, Ore socken, Kopparbergs län (inflammation, 55 år gammal, källa: Ore FI:1 s.51, AID: v131397.b51). Gift 1:o 1780-01-10 (källa: Ore FI:1 s.51, AID: v131397.b51) med jungfrun Christina Emerentia Sunn, född 1755, † 1787 (källa: Ore FI:1 s.51, AID: v131397.b51), dotter till kommissarien i Helsingfors Peter Sunn och Anna Elisabet Hahr; 2:o 1800 (källa: Ore FI:1 s.51, AID: v131397.b51) med fröken Anna Gustava Wetterstedt, född 1751-11-03 (källa: Ore AI:8 s.132, AID: v131361.b135.s132).

Son 1:o:

 • Isak Gustaf Clason, född 1781; brukspatron; † 1856. se Tab 14.

TAB 14

Isak Gustaf Clason, (son till Isaac Gustaf Clason, Tab 13), född 1781-05-25 på Furudals järnbruk, Ore socken, Kopparbergs län (källa: Ore AI:8 s.132, AID: v131361.b135.s132); brukspatron på Furudals järnbruk; † 1856-07-10 på Furudals järnbruk, Ore socken, Kopparbergs län (källa: Rättviks tingslags häradsrätt FII:28 s.97, AID: v573046.b4270.s97). Bouppteckning 1857-02-25 och följande dagar med 267986 riksdaler riksmynt i tillgångar och inventarier, 133076 riksdaler riksmynt i skulder och 134909 riksdaler riksmynt i total behållning (källa: Rättviks tingslags häradsrätt FII:28 s.97, AID: v573046.b4270.s97). Ägde Furudals järnbruk, Tilleheds lantegendom, nybygget Källan, Fenninge masugn och jordegendom, fäbodarna Fenninge Hammar, Siffastå Finntorp, byn Arvet med fäbodar, Dalbyn med fäbodar, Litt med flera totalt värda 78700 riksdaler riksmynt; hälften i Ickholms masugn i Rättviks socken med flera gårdar totalt 17000 riksdaler riksmynt; Hemulå tullmjölkvarn i Mora socken 6666 riksdaler riksmynt. Gift 1:o 1807-07-23 i Falu Kristine kyrka med fröken Margareta Gahn, född 1786-08-11 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † 1813-04-12 på Furudals bruk, Ore socken, Kopparbergs län, dotter till assessorn i bergskollegium, kemisten och riksdagsmannen Johan Gottlieb Gahn och Anna Maria Bergström; 2:o med fröken Henrika Gahn, född 1796 i Jakobs församling, Stockholm, † 1872, dotter till kemisten Henrik Gahn och Eva Catharina Svedenstierna.

Barn 1:o:

 • Isak Gustaf Clason, född 1808; brukspatron; † 1880. se Tab 15.
 • Maria Gustava Clason, född 1810 på Furudals järnbruk, Ore socken, Kopparbergs län, † där 1813.

Barn 2:o:

 • Henrik Volter Clason, född 1821; brukspatron; övertog ledningen för Furudals bruk; † 1874. Gift med fröken Augusta Henrika Munktell
 • Carl Gottlieb Clason, född 1822; storskifteslantmätare; † 1904.
 • Eva Gustava Clason, född 1824, † 1890. Gift med brukspatronen Carl Reinhold Ulff, född 1819 i Hedemora socken, Dalarnas län, † där 1892.
 • August Clason, född 1826; sjökapten; † 1849.
 • Emerentia Margareta Henrik Clason, född 1828, † 1900. Gift med godsägaren Pontus Clas Gustaf Levin, född 1820-07-09, † 1898-05-22. Paret fick flera barn.
 • Edvard Claës Herman Clason, född 1829; professor; † 1912. se Tab .
 • Maria Charlotta Emilia Clason, född 1832-12-26, † 1867-12-01 i Västanfors. Gift med inspektorn Svante Johan Bergh, i hans 1:a äktenskap, född 1833-02-20 i Kristianstad, † 1897 i Vrå. Paret fick 1 son.
 • Henrik Gustaf Clason, född 1836; sjöman; † 1857.

TAB 15

Isak Gustaf Clason, (son till Isak Gustaf Clason, Tab 14), född 1808-05-08 på Furudals järnbruk, Ore socken, Kopparbergs län; brukspatron; † 1880-08-30 i Lysekil. Gift 1844-12-31 i Falun med sin kusin, fröken Maria Charlotta Lorichs, född 1818-10-14 på Rottneby, † 1893-09-02 i Stockholm, dotter till översten i armén, landshövdingen i Stora Kopparbergs län, RSO, KNO Per Daniel Lorichs och Maria Gahn.

Barn:

 • Maria Gustava Clason, född 1845, † 1929. Gift med Anders Rickard Åkerman, född 1837-04-10, † 1922-02-23.
 • Margareta (Peggy) Charlotta Clason, född 1848.
 • Helena Augusta Clason, född 1852. Gift med grosshandlaren Victor Åkerman.
 • Isaac Gustaf Clason, född 1856; arkitekt, professor; † 1930. se Tab 16.

TAB 21

Abraham Clason, (son till Johan Clason, Tab 2), född 1711; grosshandlare; skeppsredare; brukspatron; † 1760 på Graninge bruk. Gift med jungfrun Henrika Björkman, † 1756-01-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:170 s.11100, AID: v222530.b11100); en inventering av boet gjordes 1757-03 med 423456 daler kopparmynt i tillgångar, 273999 daler kopparmynt i skulder och 149457 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:170 s.11100, AID: v222530.b11100); i inventeringen upptogs stenhus och bodar på Brunnsgränd 73000 daler kopparmynt; 1/10-del i fastighet på Blasieholmen 23000 daler kopparmynt; ½ i tomt på andra sidan gatan vid Blasieholmsvarvet 12000 daler kopparmynt; flera skeppsparter, totalt 69000 daler kopparmynt, en lång rad juveler totalt 9000 daler kopparmynt; dotter till handlanden Hans Björkman och Anna Margareta Geding.

Barn:

 • Anna Gustava Clason, född 1745, † 1804-12-09. Gift 1765-04 med kunglige hovapotekaren Lars Collin, född 1731-07-10 på Lidhult, Kronobergs län, † 1810-01-19 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Johan Abraham Clason, född 1747; handlande: † 1775. se Tab 22.
 • Hans Henrik Clason, född 1750; kapten; † 1805. se Tab 23.
 • Lovisa Henrika Clason, född 1752, † 1821. Gift 1778-10-07 i Älvkarleby kyrka, Uppsala län (källa: Älvkarleby C:2 s.15, AID: v127409.b15) med brukspatronen Leonhard Horneman, född 1733-05-05 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † 1817-04-26 på Rickeby, Odensala socken, Stockholms län. Paret fick 6 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman