Skillnad mellan versioner av "Christiernin"

Från Biografiska anteckningar

(TAB 31)
 
Rad 256: Rad 256:
 
* Albert Ludvig Christiernin, född 1846-08-24 <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72)</small>.
 
* Albert Ludvig Christiernin, född 1846-08-24 <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72)</small>.
 
* Fanny Christiernin, född 1850-07-01 <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72)</small>.
 
* Fanny Christiernin, född 1850-07-01 <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72)</small>.
 +
 +
== TAB 36 ==
 +
'''Joakim Christiernin''', (son till Erik Christiersson, [[#TAB 31|Tab 31]]), brukspatron; † 1716 på Ramnäs bruk, Västmanlands län, begravd 5/4 <small>(källa: Ramnäs LIa:5 s.151, AID: v73723.b156.s151)</small>. '''Gift''' med jungfrun '''Magdalena [[Petré]]''', född 168(5), † 1720, dotter till brukspatronen Wilhelm [[Petré]] och Christina [[Tibelius|Tibelia]].
 +
 +
'''Barn:'''
 +
 +
* Agneta Christiernin, född 1706, † 1741-10-01. Gift med landskamreraren Johan [[Nycop]], född 1702-02-09 i Västerås, Västmanlands län, † där 1749-05-23. ''Paret fick 4 barn.''
 +
* Joakim Christiernin, född 1707; mönsterskrivare; † 1770. [[#TAB 37|se Tab 37]].
 +
* Erik Christiernin, född 1714; hovauditör; † 1773. [[##TAB 39|se Tab 39]].
  
 
== Noter ==
 
== Noter ==

Nuvarande version från 27 april 2022 kl. 17.30

TAB 1

Kyrkoherden och prosten i Fellingsbro pastorat Christiernus Erici Christiernin, (1675-1743).
Prostinnan Beata Gyllenhöök, (1680-1738), gift med kyrkoherden och prosten i Fellingsbro pastorat Christiernus Erici Christiernin.
Översten i armén, RSO Adolf Ludvig Christiernin, (1765-1842).
Fröken Christina Sofia Råfelts fullmakt i Adolf Johan Christiernins bouppteckning år 1820, där hon ger domhavanden och Färentuna häradsrätt, rätt att föra hennes dotters talan mot dödsboet Källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.2040, AID: v161095.b2040.

Christier Månsson, född 1595-12-24 i Danmark; sattes i skola i Ringkjøbing 1600 och fick undervisning där i 2 1/4 år; kom efter faderns död till landsdomaren på Själland Anders Dresselberg 1605 och sattes av honom på nytt i skola »till ätt lära skriva och räkna»; anställd hos landshövdingen i Halmstad Måns Pax 1614 och hos Henrik Gyllenstierna på Korsholm i Skåne 2 3/4 år från 1616; vistades efter iråkad »stor och långlig skälvosjuka» hos sin mor 1619—20; kom till Sverige 1620 och fick där anställning hos riksdrotset Magnus Brahe; fogde på Axholm i Västmanland hos Magnus Brahe och Jakob De la Gardie 1622—1636; borgare i Västerås 1627; arrenderade från 1636 Kronohammaren i Ramnäs samt räntorna av socknarna Ramnäs, Berg och Sura samt anlade även senare egna stångjärnshammare i Ramnäs; † 1659-01-22. Gift 1625-11-06 med jungfrun Karin Eriksdotter

Söner:

 • Måns Christiersson, född 1628; brukspatron; † 1689. se Tab 2.
 • Johannes Christierninus, född 1631; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1688. se Tab 8.
 • Christiern Christiersson, född 1640; brukspatron; † 1676. se Tab 15.
 • Peter Christiersson. se Tab .
 • Erik Christiersson, född 1645; borgmästare, brukspatron; † 1702. se Tab 31.
 • Daniel Christiersson, född 1648; borgmästare "den lärde Christiernin" i Gävle 1674, men lämnade befattningen 1685; † ogift och barnlös 1716.

TAB 2

Måns Christiersson, (son till Christier Månsson, Tab 1), född 1628; borgare i Västerås; ägde Bockhammars bruk i Västmanland och är framför allt bekant som Ljusneverkens egentlige skapare; Sedan privilegium på anläggande av en hammare vid Ljusne (numera Sörljusne) i Söderala socken i Hälsingland 1671-11-30 utfärdats för Hans Kalmeter och dennes participant, framträder Måns Christiersson redan 1676 som ägare till bruket (förlängning å frihetsåren 16/11) och utvecklade sedan ända till sin död för dettas bästa en livlig verksamhet, som återspeglas i bergskollegiets talrika brev och resolutioner för honom. Ett annat av Ljusneverken, Sunnäs i Skogs socken, har Måns Christierssons initiativ att tacka för sin tillkomst (privilegium 1684-12-22), medan de båda övriga, Gullgruva i Skogs socken och Maråker i Söderala socken, uppkommit genom senare hammarflyttningar (1692, respektive 1730). † 1689-09-13 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län. Gift med jungfrun Anna Pedersdotter, född 1628, † 1698-05-22 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län.

Barn:

 • Christiern Christiernin, född 1652, † samma år.
 • Christiern Hammarström, född 1653; bruksförvaltare vid Ljusne; † ogift och barnlös 1676.
 • Magnus Christiernin, född 1656. Gift 1684 i Stockholm med jungfrun Christina Mesterton, född 1664 i Stockholm.
 • Christina Christiernin, född 1662. Gift 1:o med brukspatronen Clemens Ekeroth, med vilken hon fick 1 dotter; 2:o med brukspatronen på Gullgruva bruk Simon Funck, född 165(0), † 1697. Paret fick 2 döttrar.
 • Daniel Christiernin, född 1664; brukspatron; † 1740. se Tab 3.
 • Adolf Christiernin, född 1669; brukspatron; † 1743. se Tab 4.

TAB 4

Adolf Christiernin, (son till Måns Christiersson, Tab 2), född 1669; brukspatron på Bockhammar, Västanfors och Fagersta bruk i Västmanland samt Sunnäs; † 1743 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län. Gift 1694 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Elisabet Wricht, född 1671 i Västanfors socken, Västmanlands län, † 1744 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län, dotter till brukspatronen på Västanfors Johan Wricht och Elisabet Petré.

Barn:

 • Elisabet Eleonora Christiernin, född 1697 i Västanfors socken, Västmanlands län, † 1741 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Gift 1715-09-02 med landssekreteraren i Västmanland, auskultanten i Svea hovrätt Erik Edman, född 1688-02-18 på Starbäck, Habo socken, Skaraborgs län, † 1733-06-17 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län. Paret fick 4 barn.
 • Johan Adolfsson Christiernin, född 1699; registrator, brukspatron; † 1767. se Tab 5.

TAB 5

Johan Adolfsson Christiernin, (son till Adolf Christiernin, Tab 4), född 1699-09-09 på Bockhammars bruk, Gunnilbo socken, Västmanlands län; registrator i justitiekanslerexpeditionen; brukspatron; † 1767-09-23 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.8310, AID: v222797.b8310). Bouppteckning 1768-10-22 med 203850 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.8310, AID: v222797.b8310). Ägde en gårdstomt vid Klara Södra Kyrkogata i kvarteret Svalan värd 2500 daler kopparmynt; en murad grav i Klara kyrka; 1/5-del i segeldukslinnefabriken värd 70000 daler kopparmynt; 1/60-del i Rörstrands porslinsfabrik värd 3000 daler kopparmynt m.m. Ägde även jakten Bålstad, som han köpte 1739, 3000 daler kopparmynt; ½ jakten Fortuna 1200 daler kopparmynt; jakten Lax värd 600 daler kopparmynt. Han förenade i sin hand de fyra Ljusneverken Ljusne, Sunnäs, Gullgruva och Maråker samt ägde därjämte Mattsbo i Hedemora socken, där Gästriklands- och Hälsinglandsverken gärna hämtade malm och tackjärn, och Riksätra i Uppland. Ljusne järnbruk i Hälsingland taxerades till 320000 daler kopparmynt; 1/5-del i Tjärnäs masugn m.fl. fastigheter taxerade till 27500 daler kopparmynt; Mattsbo masugn i Stora Kopparbergs län taxerad till 43041 daler kopparmynt; Riksätra ½ mantal skatte i Sånga socken taxerad till 20000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptas även 2 porträtt av brukspatronen Adolf Månsson Christiernin och dess fru i guldinfattade skriv fodral. Gift 1730 med jungfrun Margareta Hadelin, född 1710-07-30 i Klara församling, Stockholm, † där 1772-11-12, dotter till byggnings- & ämbetsborgmästaren i Stockholm Samuel Hadelin och Sara Åkerhielm.

Barn:

 • Catharina Elisabet Christiernin, född 1731, † 1799-07-27 i Klara församling, Stockholm (68 år gammal). Gift 1753 i Stockholm med bankokommissarien och ledamoten av Kungliga Musikaliska Akademien Erik Samuel Wennberg, född 1720-10-09, † 1801-09-22 Paret fick 6 barn.
 • Adolf Samuel Christiernin, född 1735; överjägmästare, godsägare; † 1777. se Tab 6.
 • Johanna Margareta Christiernin, född 1738-04-27, † 1807-08-12 på Läby, Läby socken, Uppsala län. Gift 1762-05-27 med läkaren vid tullstaten Per Bjerkén, adlad och adopterad af Bjerkén, född 1731-11-22 i Stockholm, † 1774-05-29 i Stockholm, begravd i Klara kyrka. Paret fick 5 barn.
 • Erik Daniel Christiernin, 1741; brukspatron; † barnlös 1806.

TAB 6

Adolf Samuel Christiernin, (son till Johan Adolfsson Christiernin, Tab 5), född 1735; överjägmästare; godsägare; † 1777-12-15 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län, begravd 27/12 (jordfäst och nedsatt i framlidne kyrkoherden Barselis grav i koret mitt framför altaret där 3ne hans döttrar tillförne blifvit jordfäste och nu den 4de, med honom begrafven, källa: Ekerö FI:1 s.79, AID: v84630.b79). Gift med jungfrun Charlotta Grisilia Kammecker, född 1745 på Veddesta, Järfälla socken, Stockholms län (källa: Ekerö AI:3 s.60, AID: v84593.b88.s60), † 1802-12-15 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län, begravd 23/12 (långsam bröstsjuka och tillstötande slag, källa: Ekerö FI:1 s.155, AID: v84630.b155); bouppteckning 1803-01-24 med 16928 riksgäldsedlar i behållning (källa: Färentuna häradsrätt FII:6 s.37, AID: v161086.b1190.s37); ägde 1 mantal Rastaborg skatte med tegelbruk samt 3 mantal Kalvik frälse, totalt 17886 riksgäldsedlar; dotter till löjtnanten Isak Kammecker och Catharina Söderman.

Barn:

 • Johanna Charlotta Christiernin, född 1770, † 1777-12-06 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län, begravd tillsammans med fadern 27/12 (mässlingsfeber, 7 år, 1 månad gammal, källa: Ekerö FI:1 s.78, AID: v84630.b78).
 • Adolf Johan Christiernin, född tvilling 1777; kapten, godsägare; † 1820. se Tab 7.

TAB 7

Adolf Johan Christiernin, (son till Adolf Samuel Christiernin, Tab 6), född tvilling 1777-07-11 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län; kapten; godsägare; † 1820-03-29 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81). Bouppteckning 1820-07-08 och 10/7 med 18235 riksdaler banco i behållning (källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81). Ägde 1 mantal Rastaborg kronoskatte och 3 mantal Kalvvik frälse med underlydande torp, taxerade till 25000 riksdaler banco. Gift 1:o 1804-03-11 med fröken Sofia Wilhelmine Brummer, från vilken han skildes med kungligt tillstånd 1807-12-08 pga otrohet från mannens sida (upplöstes av Stockholms konsistorium), och ännu hösten 1810 pågick makarnas kamp om sonen, bl a beskylldes Sofia Wilhelmine ha rövat bort barnet och tagit med sig det utomlands, född 1785, † 1821, dotter till löjtnanten och tullkontrollören Otto Reinhold Brummer och Catharina Elisabeth Goldt; 2:o 1819-01-13 i Ekerö kyrka (källa: Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132) med änkan Brita Christina Lund, född 1782 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132), † 1822-09-12 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Färentuna häradsrätt (AB) FII:18 (1823-1824) Bild: 190 Sida: 9): bouppteckning 1822-09-23 med 6195 riksdaler banco i behållning (källa: Färentuna häradsrätt (AB) FII:18 (1823-1824) Bild: 190 Sida: 9); vid sin död ägde hon 1/3-del av Rastaborg värd 9933 riksdaler banco; Förhållande ca 1816-17 (Christina Sofia kallas fröken i bouppteckningen efter Adolf Johan 1820, källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81) med fröken Christina Sofia Råfelt, (gift 1824-10-22 i Gävle med boktryckerikonstförvanten, faktorn Israel Sjöström), född 1781-04-26, † 1839-11-13, dotter till överjägmästaren och godsägaren Erik Gustaf Råfelt och hans 1:a fru Eva Catharina Klingstedt.

Son 1:o:

 • Adolf Reinhold Christiernin, född 1804-12-30 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81); sergeant vid Svea artilleriregemente; † ogift och barnlös 1820-11-22.

Barn 2:o (tre av barnen föddes utanför äktenskapet):

 • Johan Adolf Christiernin, född oäkta 1813-01-04 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) CI:3 (1805-1850) Bild: 250 Sida: 21; Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81), † där 1821-03-12 (källa: Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132).
 • Olof Samuel Christiernin, född oäkta 1815-01-21 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) CI:3 (1805-1850) Bild: 280 Sida: 24; Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132), † 1819-10-20 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132).
 • Adolfina Charlotta Christina Christiernin, född oäkta 1817-04-11 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) CI:3 (1805-1850) Bild: 340 Sida: 30; Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81), † barnlös. Hon upptog som fosterdotter sin halvsysters dotter Hedda Charlotta Evelina Lindh (källa: Ekerö (AB) AI:19 (1871-1875) Bild: 2300 Sida: 227). Gift med löjtnanten Olof Fabian Palmær, född 1803-01-13 i Järfälla socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) AI:16 (1857-1861) Bild: 2770 Sida: 271), † barnlös 1857-01-15 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Ekerö (AB) AI:16 (1857-1861) Bild: 2770 Sida: 271).
 • Ulrika Gresilia Christiernin, född 1819-05-01 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81), † där 1820-08-10 (källa: Ekerö (AB) AI:8 (1818-1822) Bild: 1400 Sida: 132).
 • Jakob Hjalmar Christiernin, född 1820-05-19 på Rastaborgs gård, Ekerö socken, Stockholms län (källa: Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81), † barn.

Dotter i förhållandet:

 • Sofia Amalia Evelina Charlotta Christiernin född 1817 i Stockholm (källa: Lindesberg (T) AIc:11 (1841-1850) Bild: 46 Sida: 249; är upptagen i faderns bouppteckning 1820, Färentuna häradsrätt FII:15 s.81, AID: v161095.b1910.s81). Gift 1834-03-18 i Lindesberg (källa: Lindesberg (T) EIa:6 (1825-1860) Bild: 37 Sida: 34 - under anmärkningar står "Modren Fru Sophia Sjöström född Råfelt; Lindesberg (T) AIc:11 (1841-1850) Bild: 46 Sida: 249) med handlanden och rådmannen i Lindesberg Anders Adolf Lindh, född 1801 i Grythyttans socken, Västmanlands län (källa: Lindesberg (T) AIc:11 (1841-1850) Bild: 46 Sida: 249). Paret fick flera barn.

TAB 8

Johannes Christierninus, (son till Christier Månsson, Tab 1), född 1631-02-23 i Västerås, Västmanlands län; student i Uppsala; krigspräst; prästvigd 1659-05-21 och pastor i Nyen, Ingermanland; kyrkoherde i Säter 1664-09-07; kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift 1670-08-03; kontraktsprost 1671; † 1688 i Fellingsbro socken, Örebro län, begravd 26/6. Gjorde sig känd genom sin utmärkta begåvning och även studerade utrikes, var upprepade gånger riksdagsman och hade ett ansett hus, som gärna gästades av Karl XI på hans resor till Kungsör. Gift 1659-09-09 i Västerås Domkyrka med jungfrun Magdalena Simonia, född 1638, † 1728, dotter till kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm Simon Benedicti Arbogensis och Christina Rudbeckia.

Barn:

 • Christina Christiernin, född 1660-04-27, † 1680-05-19 i Västerås, Västmanlands län. Gift med N.N. Aroselius.
 • Catharina Christiernin, född 1662-06-28, † 1734-02-23 på Öby säteri, Fellingsbro socken, Örebro län, begravd samma år 17/3 i Fellingsbro kyrka. Gift med brukspatronen Nils Larsson, adlad Svedenstierna, född 1655-12-28, † 1727-05-18 och begravd i Fellingsbro kyrka. Paret fick 11 söner.
 • Magdalena Christiernin, född 1664, † 1726-09-25. Gift 1682-06-03 (enligt kungligt tillstånd) med översten och godsägaren Jakob Danckwardt-Lillieström, född 1651, † 1725-01-31 på Frötuna, Götlunda socken, Örebro län. Paret fick 7 barn.
 • Maria Christiernin, född 1667-11-14 i Säters socken, † 1722-11-11 i Fellingsbro socken, Örebro län. Gift med kyrkoherden i Fellingsbro pastorat av Västerås stift Abraham Salmonius, född 1654-11-28, † 1706-03-30 i Fellingsbro prästgård, Fellingsbro socken, Örebro län. Paret fick 3 barn.
 • Johan Christiernin, född 1666 i Säters socken; brukspatron på Ringarby bruk i Fellingsbro socken; † ogift och barnlös 1735 på Ödeby, Norrbärke socken.
 • Margareta Christiernin, född 1669 i Säters socken, † 1753-08-06 i Stora Tuna socken. Gift med kyrkoherden och prosten Jakobus Georgii Gezelius, född 1663-06-24 i Garpenbergs socken, Dalarnas län, † 1724-03-25 i Gagnefs socken, Dalarnas län. Paret fick 3 barn.
 • Per Jakob Christiernin, född 1670; direktör, bergmästare; † 1739. se Tab 9.
 • Johanna Christiernin, född 1672 i Fellingsbro socken, Örebro län, † 1757-10-20.
 • Simon Christiernin, född 1675; kamrerare; † 1742. se Tab 11.
 • Christiern Christiernin, född 1677; brukspatron; † 1736. se Tab 12.
 • Daniel Christiernin, född 1679; brukspatron; † 1717. se Tab 14.
 • Carl Christiernin, född 1682; kornett; † ogift och barnlös 1702 i Krakow, Polen.

TAB 9

Per Jakob Christiernin, (son till Johannes Christierninus, Tab 8), född 1670-08-00 i Säters socken; student vid Uppsala universitet 1678; auskultant i bergskollegium 1696-12-04; stipendiat i kemi 1702-07-08; bergskommissarie vid Stora Kopparberget 1707-01-16; bergsfiskal vid Stora Kopparberget 1721-08-27; direktör vid vedkontoret 1721-08-27; bergmästare i Nora, Lindes, Ramsbergs, Lekebergs och Lerbäcks bergslager 1722-12-19; † 1739-10-03 på Knutsberg, Nora socken, Örebro län, begraved samma år 25/10 i Nora, varefter liket fördes till Falun i Dalarna. Gift 1708 i Falun, Dalarnas län med jungfrun Emerentia Lybecker, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1699-12-10 med markscheidern i bergskollegium Samuel Buschenfelt, född 1666-01 på Fågelvik, † 1706-07-17 i Falun, Dalarnas län), född 1681-12-18, † 1735-01-07, dotter till bergsrådet Harald Lybecker, adlad Lybecker och Emerentia Runsvik.

Barn:

 • Magdalena Christiernin, född 1709-08-07 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † barnlös 1770. Gift 1749 med kronobefallningsmannen Carl Halldin, född 1701, † barnlös 1776-03-29.
 • Harald Christiernin, född 1711; protokollnotarie; † 1791. se Tab 10.
 • Johanna Christiernin, född 1713-03-07 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † 1798. Gift 1744 med Gustaf Thunberg, född 1698, † 1760.
 • Beata Christiernin, född 1714-12-29 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † ogift och barnlös 1741.
 • Anna Maria Christiernin, född 1717 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † 1766-03-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:207 s.580, AID: v222777.b5840.s580). Bouppteckning 1766-07-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:207 s.580, AID: v222777.b5840.s580). Gift 1736 med sin syssling, kaptenen och brukspatronen, RSO Christiern Christiernin, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1766-08-21 på Svedäng, Tosterön, Strängnäs landsförsamling med jungfrun Maria Sofia von Heijne, i hennes 2:a äktenskap, född 1718-06-10, † 1781-07-15 i Stockholm, dotter till översten för kronprins Gustavs regemente, RSO Georg Heijne, adlad von Heijne och Inga Maria Adlerberg; 3:o 1771 med jungfrun Anna Margareta Schylman, född 1732, † 1783 i Stockholm, dotter till statskommissarien Henrik Schylman och Margareta von Glan), född 1712, † 1777-03-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (67 år, 4 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:244 s.521, AID: v222859.b5270.s521). Paret fick 13 barn.
 • Margareta Charlotta Christiernin, född 1720-12-28 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † barnlös 1791. Gift 1768 med direktören Samuel Sohlberg, i hans 2:a äktenskap, född 1708-03-30 i Falu Kristine församling, Dalarnas län, † 1785.

TAB 10

Harald Christiernin, (son till Per Jakob Christiernin, Tab 9), född 1711-09-29; student i Uppsala 1722; auskultant i bergskollegium 1733-03-17; bokhållare vid Jäders bruk 1736; inspektor vid Risshytte bruk 1738; vice bergsfogde i Österbergslagen 1741-05-06; bergsfogde i Gästrikland 1744-06-01; vice fiskal i bergskollegium 1756-09-25; genom byte protokollnotarie i bergskollegium 1778-03-03; avsked 1778-03-10; fick pension 1782-01-08; † 1791-05-29 i Sigtuna Gift 1:o 1744-11-00 i Arboga med sin syssling Anna Catharina Petré, född 1716, † 1749, dotter till borgmästaren i Arboga Johan Robertsson Petré och hans 2:a hustru Anna Catharina Christiernin; 2:o 1751 med jungfrun Maria Charlotta Laurin, född 1728, † 1806-10-27 i Sigtuna, dotter till sekreteraren i Svea hovrätt Daniel Laurin och Maria Christina Wilhelmi.

Barn 1:o:

 • Johan Christiernin, född 1745; bokhållare i järnkontoret; kamrerare; † barnlös 1811. Gift 1778 i Klara kyrka, Stockholm med jungfrun Johanna Dorothea Amalia Burmeister, född 1752, † barnlös 1819.
 • Emerentia Christiernin, född 1746, † ung.
 • Anna Catharina Christiernin, född 1747, † 1775. Gift 1774 med kyrkoherden i Edebo församling, prosten Augustin Montelius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1775 med jungfrun Charlotta Seuderman, född 1755, † 1840), född 1736-03-30, † 1816-09-30. Paret fick 1 gemensam son som efterlämnat talrika ättlingar.
 • Johanna Christiernin, född 1748, † ung.
 • Maria Christina Christiernin, född 1749, † ung.

Barn 2:o:

 • Harald Christiernin, adlad af Christiernin, född 1751; konteramiral, kommendant, ambassadör; † 1799. se adliga ätten af Christiernin.
 • Olof Christiernin, född 1752; handlande och vice konsul i Cadiz.
 • Nils Christiernin, född tvilling 1754, † ung.
 • Erik Christiernin, född tvilling 1754; styrman; † ogift och barnlös 1786-08-09 i Stockholm.
 • Agneta Charlotta Christiernin, född 1755, † ung.
 • Maria Christina Christiernin, född 1756, † ogift och barnlös 1838 i Sigtuna.
 • Fredrik Ulrik Christiernin, född 1757; handlande; generalkonsul i Alicante; † 1852.

TAB 12

Christiern Christiernin, (son till Johannes Christierninus, Tab 8), född 1677 i Fellingsbro socken, Örebro län; brukspatron; † 1736-09-28 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län. Gift 1702-02-13 i Hjulsjö kyrka med jungfrun Catharina Hilleström, född 1683 i Hjulsjö socken, Örebro län, † 1730-05-16 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, dotter till Elias Hilleström och Elisabet Höijer.

Barn:

 • Magdalena Elisabet Christiernin, född 1703 i Hällefors socken, Örebro län, † där samma år.
 • Elisabeth Helena Christiernin, född 1704 i Hällefors socken, Örebro län, † ogift och barnlös 1724 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län.
 • Christina Margareta Christiernin, född 1705 i Hällefors socken, Örebro län, † 1766-06-18 i Ljusnarbergs socken, Örebro län. Gift 1729 i Skinnskatteberg med Isak Westman, född 1692 i Munktorps socken, Västmanlands län, † 1760 i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Paret fick 2 barn.
 • Johan Christiernin, född 1706 i Hällefors socken, Örebro län, † där samma år.
 • Elias Christiernin, född 1708 i Hällefors socken, Örebro län, † 1730.
 • Christiern Christiernin, född 1711; bruksbokhållare; † 1782. se Tab 13.
 • Johannes Christiernin, född 1713 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län; rektor i Göteborg; † ogift och barnlös.
 • Maria Christina Christiernin, född 1715 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, † 1768-02-06 i Södra Vallgrund, Finland. Gift 1736 i Skinnskatteberg med Petter Mornie, född 1708 i Finland, † där 1777. Paret fick 8 barn.
 • Peter Christiernin, född 1719 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, † 1739 i Uppsala, Uppsala län.
 • Johanna Christiernin, född 1722 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, † där samma år.
 • Andreetta Johanna Christiernin, född 1723 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, † 17(60). Gift med Carl Gustaf Taijarden. Paret fick 1 son.
 • Emerentia Elisabeth Christiernin, född 1725 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län.

TAB 13

Christiern Christiernin, (son till Christiern Christiernin, Tab 12), född 1711 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län; bruksbokhållare; sekreterare; † 1782 på Lunda bruk. Gift med kammarjungfrun hos änkedrottningen Sara Catharina Ekström, född 1713 i Stockholm, † där 1795.

Barn:

 • Sara Catharina Christiernin, född 1744 i Arboga landsförsamling, Västmanlands län; kammarjungfru hos prinsessan Sofia Albertina; † 1786-10-12 på Skällnora kungsgård, Fresta socken, Stockholms län. Gift 1777-03-20 med ryttmästaren Fredrik Gyllengahm, i hans 1:a äktenskap, född 1746-11-17, † 1806-08-17. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Christiern Christiernin, född 1751, † 1755-08-05 (skörbjuggskolik).

TAB 14

Daniel Christiernin, (son till Johannes Christierninus, Tab 8), född 1679 i Fellingsbro socken, Örebro län; brukspatron; † 1717 i Fellingsbro socken, Örebro län. Gift 1710 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Polydora Benjamina von Schröer, född 1692-06-15 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, † 1776-11-27 i Muskösund, Ösmo socken, Stockholms län, begravd 6/12 (ålderdom, 86 år och några månader gammal, källa: Ösmo CI:5 s.197, AID: v94768.b168.s197), dotter till sekreteraren och sterbhusdirektören Benjamin von Schröer och Catharina Elisabet Leijonfelt.

Son:

 • Johan Danielsson Christiernin, född 1711; hovkamrerare, RVO; † 1787. se Tab 15.

TAB 15

Johan Danielsson Christiernin, (son till Daniel Christiernin, Tab 14), född 1711; hovkamrerare; godsägare; RVO; † 1787-01-09 på Stenby säteri (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:287 s.740, AID: v222926.b7580.s740). Bouppteckning 1787-06-02 med 2988 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:287 s.740, AID: v222926.b7580.s740). Ägde stenhus i Stockholm på Norrmalm, i hörnet utmed Klara Södra kyrkogata och Stora Vattugränd samt västra delen av kvarteret Elefanten under nr 63, på fri och egen grund, värt 6111 riksdaler specie; ägde även Stenby säteri, Larsbo och Katrineholm. Gift 1:o 1741-04-12 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Christina Catharina Törnecreutz, född 1717, † 1763-10-21 i Jakobs församling, Stockholm, dotter till assessorn i Åbo hovrätt och ekreteraren och justitiarien vid skepps- och galäreskadern i Stockholm Johan Turonius, adlad Törnecreutz och Catharina Malmlod; 2:o 1764 med kammarjungfrun vid hovet Lovisa Ulrika Vernon, född 1743, † 1813 i Vänersborg, Älvsborgs län.

Barn 1:o:

 • Johan Daniel Christiernin, född 1741; bergmästare; † 1817. se Tab 16.
 • Johanna Christina Christiernin, född 1743, † 1745.
 • Magnus Christiernin, född 1745, † samma år.
 • Fredrik Christiernin, född 1746, † samma år.
 • Carl Christiernin, född 1748, † 1763.

Barn 2:o:

 • Adolf Ludvig Christiernin, född 1765; överste, RSO; † 1842. se Tab 17.
 • Sofia Ulrika Christiernin, född 1766, † ogift och barnlös 1847 i Stockholm.
 • Gustaf Christiernin, född 1768; löjtnant; † 1809.
 • David Christiernin, född 1770, † 1771.
 • Johan Ulrik Christiernin, född 1771-08-29; major vid Nylands regemente i Finland; † barnlös 1842-03-13 i Stockholm. Gift 1798-01-14 med jungfrun Juliana Fredrika (Julie) Aminoff, född 1768-02-02 på Bona herrgård, † barnlös 1852-03-15, dotter till majoren, RSO Carl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding.
 • Carl August Christiernin, född 1773; löjtnant; † 1817. se Tab .
 • Per Fredrik Christiernin, född 1774; löjtnant; † 1842.
 • Johanna Lovisa (Louise) Christiernin, född 1775-08-28, † 1846-12-13 i Malmö, begravd i S:t Petri församling. Gift 1792-06-17 i Enköping med majoren vid adelsfanan, RSO, friherre Abraham Leijonhufvud, från vilken hon skildes 1802, född 1757-12-22 på Dalby, Dalby socken, Uppsala län, † 1806-03-21 på Gunnarsgärde, Bälinge socken, Uppsala län. Paret fick 2 söner, men efter ett par generationer var hennes gren utslocknad.
 • Ernst Wilhelm Christiernin, född 1779, † barn.
 • Carl Fredrik Christiernin, född 1783, † barn.

TAB 16

Johan Daniel Christiernin, (son till Johan Danielsson Christiernin, Tab 15), född 1741; bergmästare; † 1817 i Savolax, Finland. Gift med jungfrun Catharina Margareta Wargentin, född 1748 i Ragunda socken, Jämtlands län, † 1819, dotter till kyrkoherden i Ragunda pastorat Wilhelm Wargentin och Anna Catharina Frostera.

Dotter:

 • Christina Catharina Christiernin, född 1772, † barnlös. Gift med kronolänsmannen Olof Roman, född 1767, † barnlös.

TAB 17

Adolf Ludvig Christiernin, (son till Johan Danielsson Christiernin, Tab 15), född 1765-02-28 på Ekolsunds slott, Husby-Sjutolfts socken, Uppsala län; förare vid Älvsborgs regemente 1778-02-17; transporterad till Upplands regemente 1781-08-30; förare och bataljonsadjutant vid Svea livgarde 1783-01-07; beridare hos hertig Fredrik Adolf 1783-02-10; stabsfänrik vid Jämtlands dragonregemente 1783-04-30; understallmästare hos hertig Fredrik Adolf 1783-07-20; kornett vid regementet 1783-08-10; fick fänriks indelning vid överstelöjtnantens kompani 1786-04-12; löjtnant vid Bergs kompani av samma regemente samma år 12/4; löjtnant vid änkedrottningens livregemente samma år 14/12; kapten i regementet samma dag; genom tjänstebyte stabskapten vid regementet maj 1788; genom tjänstebyte vice korpral vid livdrabantkåren 1791-03-17; korpral där (med majors lön) 1793-04-08; överstelöjtnant vid karelska lätta dragonkåren 1795-05-17; chef för samma kår 1803-04-15; överste i armén 1 maj 1810; fick avsked 1810-09-06; RSO 1808; † 1842-09-13 i Åbo, Finland. Gift 1:o 1788-06-22 med Eva Charlotta Aminoff, från vilken han skildes, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 774-07-01 med överstelöjtnanten och överjägmästaren Didrik Georg Hasenkampff, från vilken hon blev skild 1779-02-13 i hans 1:a äktenskap, född 1753), född 1755-12-12 på Knutstorp, dotter till generallöjtnanten och riddarhusdirektören, RSO, KSO, KSOmstk Carl Mauritz Aminoff och friherrinnan Anna Ebba Wrangel af Lindeberg; 2:o 1797-05-16 i Stockholm med jungfrun Johanna Gustava Söderhielm, född 1768, † 1813-03-19 på Liljendal, Finland, dotter till bergsrådet Lorentz Peter Söderhielm och hans 2:a fru, friherrinnan Christina Gustava Cedercreutz.

Son 1:o:

 • Axel Wilhelm Christiernin, född 1793; major vid Göta artilleriregemente; RSO; † barnlös (?) 1865-06-13 i Stockholm (72 år, 3 månader, 13 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.197, AID: v223318.b7120.s197). Bouppteckning 1865-06-21 med 66137 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.197, AID: v223318.b7120.s197). Bland fordringarna i bouppteckningen fanns en post på 49627 riksdaler banco till Riksens Ständers Bank. Gift med fröken Henrietta Charlotta Müllern, född 1792-10-14, † barnlös (?) 1881-01-04, dotter till majoren vid arméns flotta Herman Müllern och hans 2:a fru Carolina Elisabet Funck. Paret testamenterade all sin förmögenhet till ryttmästaren vid Skånska dragonregementet Axel Olof Berger (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.7190, AID: v223318.b7190).

Barn 2:o:

 • Adolf Christiernin, född 1799; löjtnant vid ryska marinen; † ogift och barnlös 1884 på Lappvik.
 • Maria Eleonora Christiernin, född 1802, † ogift och barnlös 1866 i Finland.
 • Mauritz Gustaf Christiernin, född 1804; löjtnant; † ogift och barnlös 1829 i Burgas, Turkiet.
 • Jakobina (Jacquette) Sofia Christiernin, född 1807, † 1885. Gift med häradshövdingen Carl Gustaf Bastman, född 1799, † 1879. Paret fick 1 dotter som efterlämnat talrika ättlingar.

TAB 31

Erik Christiersson, (son till Christier Månsson, Tab 1), född 1645; borgmästare i Arboga; brukspatron; † 1702 på Ramnäs bruk, Västmanlands län, begravd 23/3 (källa: Ramnäs LIa:5 s.148, AID: v73723.b153.s148). Gift 1674-06-26 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.93, AID: v90740.b52.s93) med jungfrun Agneta von Glan, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1705-05-24 på Ramnäs bruk (källa: Ramnäs EI:1 s.3, AID: v73708.b6.s3) med borgaren i Västerås, brukspatronen Wilhelm Robertsson Petré, i hans 2:a äktenskap), född 1650 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 18/8 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:3 s.109, AID: v90666.b59.s109), † 1730-03-07 i Fellingsbro prästgård, begravd 30/4 i Ramnäs kyrka, dotter(1) till broinspektorn Joakim von Glan och Anna Wickmansdotter.

Barn:

 • Christiernus Erici Christiernin, född 1675; kyrkoherde, prost; † 1743. se Tab 32.
 • Carl Christiernin, adlad von Christiersson, född 1681; hovrättsassessor; † 1747. se adliga ätten von Christiersson.
 • Anna Catharina Christiernin, född 1683, † 1726-07-30 i Arboga, Västmanlands län. Gift 1702 med borgmästaren i Arboga och brukspatronen på Hofors bruk Johan Robertsson Petré, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1701-03-31 i Arboga med jungfrun Catharina Reenstierna, i hennes 2:a äktenskap, † 1704 i Arboga, Västmanlands län, begravd där samma år 9/10, dotter till manufakturkommissarien Abraham Momma, adlad Reenstierna och Ingrid Johansdotter), född 1661 i Ovansjö socken, Gävleborgs län, † 1726-08-31 i Arboga, Västmanlands län. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Agneta Christiernin, född 1685, † 1749. Gift 1705-03-11 på Ramnäs bruk (källa: Ramnäs EI:1 s.3, AID: v73708.b6.s3) med Carl Basilier, född 1679 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 5/3 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:4 s.136, AID: v90667.b75.s136), † 1733. Paret fick 8 barn.
 • Per Christiernin, född 1688; kapten; † 1758.
 • Joakim Christiernin, brukspatron; † 1716. se Tab 36.

TAB 32

Christiernus Erici Christiernin, (son till Erik Christiersson, Tab 31), född 1675-11-30 på Ramnäs bruk, Ramnäs socken, Västmanlands län; kyrkoherde; prost; † 1743-11-22 i Fellingsbro prästgård, Fellingsbro socken, Örebro län. Gift 1704-01-14 med jungfrun Beata Gyllenhöök, född 1680, † 1738-05-12 i Fellingsbro prästgård, Fellingsbro socken, Örebro län, dotter till häradshövdingen i Norrbo, Norbergs och Skinnskattebergs härader i Västmanland Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök och Regina Elbfas.

Barn:

 • Erik Christiernin, född 1707; kapten, livdrabant; † 1787. se Tab 33.
 • Beata Christernin, född 1716-03-26 i Fellingsbro prästgård, Fellingsbro socken, Örebro län, † 1773-07-28. Gift 1740-06-24 i Fellingsbro kyrka med kyrkoherden och prosten Axel Hellberg, född 1707 i Dingtuna socken, Västmanlands län, † 1785. Paret fick 9 barn.
 • Agneta (Agnes) Regina Christiernin, född 1718-03-19 i Björskogs socken, Värmlands län, † barnlös 1754-04-06 i Stockholm. Gift 1:o med notarien i Bergskollegium Samuel Buschenfelt, † barnlös 1740-03-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.752. AID: v222443.b8710.s752); 2:o 1744-11-04 i Stockholm med kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling i Stockholm Johan Göstaf Hallman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1726-09-26 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Margareta Cornelia Cloppert, med vilken han fick 3 söner, i hennes 2:a äktenskap, † 1743-09-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till mäklaren Cornelius Cloppert och Margareta Guthrie), född 1701-06-26 i Sköldinge socken, † 1757-08-23 i Hardemo socken, Örebro län.
 • Anna Maria Christiernin, född 1724-05-05 i Fellingsbro prästgård, Fellingsbro socken, Örebro län (källa: Skultuna AI:4 s.55, AID: v74077.b60.s55), † 1791-03-16, begravd i Swederuska gravkoret vid Grava kyrka, Värmland. Gift 1745-02-09 i Fellingsbro kyrka med kyrkoherden i Skultuna pastorat, hovpredikanten Magnus Georgii Swederus, född 1707-06-14 i Lundby socken (källa: Skultuna AI:4 s.55, AID: v74077.b60.s55), † 1771-01-03 i Skultuna prästgård, Skultuna socken, Västmanlands län (källa: Skultuna AI:4 s.55, AID: v74077.b60.s55). Paret fick 7 barn.

TAB 33

Erik Christiernin, (son till Christiernus Erici Christiernin, Tab 32), född 1707 i Stockholm; kapten; livdrant; † 1787-07-24 i Lovisa, Finland. Gift 1:o 174(0) med jungfrun Anna Freijstein; 2:o 1755-09-09 i Hauho kyrka, Finland med änkan Anna Christina Ehrenadler, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1738-06-22 med mantalskommissarien i Åbo län Erik Johan Bosin, med vilken hon fick 5 barn, född 1681, † 1747-03-31 på Skyttälä och begravd i Hauho kyrka), född 1719-04-10 i Svenstorps socken, Skaraborgs län, † 1767-02-26 på Kaukola, dotter till översten Daniel Lindemeijer, adlad Ehrenadler och hans 1:a fru Anna Christina Uggla; 3:o med jungfrun Eva Maria Schylman, född 1725, † 1783, dotter till statskommissarien Henrik Schylman och Margareta von Glan.

Son 1:o:

 • Erik Wilhelm Christiernin, född 1745; löjtnant; † 1788. se Tab 34.

TAB 34

Erik Wilhelm Christiernin, (son till Erik Christiernin, Tab 33), född 1745; löjtnant vid arméns flotta; † 1788. Gift med sin fars svägerska, jungfrun Beata Lovisa von Hess, född 1756, † 1816-12-14 på Stjärnholms säteri, Nikolai socken, Södermanlands län (källa: Jönåkers häradsrätt FII:15 s.211, AID: v147658.b2130.s211); bouppteckning 1817-02-25 med 96 riksdaler banco i behållning (källa: Jönåkers häradsrätt FII:15 s.211, AID: v147658.b2130.s211); dotter till svenske och pfalz-zweibrückiske regeringsrådet Henrik Ludvig von Hess och Beata Schylman.

Barn:

 • Anna Christina Christiernin, född 1773-01-07 i Stockholm; kammarfru hos prinsessan Sofia Albertina; † 1846-08-27 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1798-03-01 i Stockholm med stallmästaren hos kungen Johan Wilhelm Wästfelt, född 1768-08-24 på Källerö, † 1829-08-23 på Sundsör. Paret fick 8 barn.
 • Henrik Gustaf Christiernin, född 1779; löjtnant; boktryckare; † 1852. se Tab 35.
 • Erik Christian Christiernin, född 1776; underlöjtnant; † 1820.
 • Carl Adolf Christiernin, född 1774; fänrik.
 • Albertina Lovisa Christiernin, född 1783-09-04 i Stockholm, † barnlös 1862 på Odenfors, Vreta Kloster socken, Östergötlands län. Gift 1806-08-17 med häradshövdingen i Bråbo, Risinge, Hellestads och Tjällmo häraders tingslag, lagmannen och godsägaren Per Aschan, född 1764-01-15 på Björkelund, Sya socken, Östergötlands län, † barnlös 1839-11-11 (av slag, efter att ha besökt gudstjänsten i Tjällmo kyrka).
 • Per Nicolaus Christiernin von Hess, född 1785; kapten vid Göta artilleriregemente; † ogift och barnlös 1870-10-24 i Stockholm (85 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:627 s.298, AID: v223388.b3250.s298). Bouppteckning 1870-11-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:627 s.298, AID: v223388.b3250.s298).

TAB 35

Henrik Gustaf Christiernin, (son till Erik Wilhelm Christiernin, Tab 34), född 1779-12-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72); löjtnant; boktryckare; † 1852-12-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72). Gift 1:o med fröken Johanna Gustava Gardell, född 1786, † 1840, dotter till kyrkoherden i Garda pastorat Johan Gardell och Magdalena Gustava Lutteman; 2:o med fröken Anna Elisabet Gulin, född 1806, † 1891.

Son 1:o:

 • Carl Gustaf Henrik Christiernin, född 1835-03-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72).

Barn 2:o:

 • Gustava Albertina Christiernin, född 1842-03-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72).
 • Gustava Henrietta Christiernin, född 1843-05-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72).
 • Albert Ludvig Christiernin, född 1846-08-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72).
 • Fanny Christiernin, född 1850-07-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:556 s.72, AID: v223264.b3500.s72).

TAB 36

Joakim Christiernin, (son till Erik Christiersson, Tab 31), brukspatron; † 1716 på Ramnäs bruk, Västmanlands län, begravd 5/4 (källa: Ramnäs LIa:5 s.151, AID: v73723.b156.s151). Gift med jungfrun Magdalena Petré, född 168(5), † 1720, dotter till brukspatronen Wilhelm Petré och Christina Tibelia.

Barn:

 • Agneta Christiernin, född 1706, † 1741-10-01. Gift med landskamreraren Johan Nycop, född 1702-02-09 i Västerås, Västmanlands län, † där 1749-05-23. Paret fick 4 barn.
 • Joakim Christiernin, född 1707; mönsterskrivare; † 1770. se Tab 37.
 • Erik Christiernin, född 1714; hovauditör; † 1773. se Tab 39.

Noter

1. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:39 (1687) Bild: 4230 Sida: 400, AID: v222323.b4230.s400; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:57 (1700) Bild: 1340 Sida: 114, AID: v222343.b1340.s114

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman