Cederström nr 211

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Cederström nr 211

Friherrlig 1731-07-03, introducerad på Riddarhuset 1743

TAB 51

Kabinettskammarherren och generaladjutanten, KSO, friherre Erik Anders Cederström (1780-1853).

Jakob Cederström, (son till Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, Tab 1), född 1737-02-22 i Stockholm. Antagen till krigstjänst 1754. Lärstyrman vid amiralitetet 1754-12-30. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Kapten vid arméns flotta 1761-11-10. Tygmästare 1765-01-05. RSO 1767-11-23. Kommendörkapten 1770-01-31. Major vid marinkåren. Överste 1773-09-22. Konteramiral 1776-10-17. Amiralitetsråd 1777-08-19. Chef för eskadern i Göteborg 1783-03-12. Vice amiral 1783-04-29. † 1795-07-10 i Göteborg. Gift 1775-10-13 i Karlskrona med grevinnan Anna Magdalena Sparre af Söfdeborg, född tvilling 1751-08-31 i Karlskrona, Blekinge län, † 1818-11-02 på Malma, dotter till amiralen och presidenten, greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

Barn:

 • Olof Cederström, född 1776-12-03, † 1776-12-05, i Karlskrona.
 • Maria Charlotta Cederström, född 1777-12-08, † 1805-02-23 på Malma. Gift 1803-12-16 med majoren Johan Mauritz von Post, i hans 1:a gifte, född 1777, † 1837.
 • Jacquette Magdalena Lovisa Cederström, född 1778-12-17. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. † ogift och barnlös 1803-11-17 i Uppsala.
 • Erik Anders Cederström, född 1780; kabinettskammarherre, generaladjutant KSO; † 1853. se Tab 52.
 • Fredrik Arvid Cederström, född 1781, † 1792-01-25 genom drunkning vid Gamla varvet i Göteborg.
 • Johan Gustaf Cederström, född 1783; major; † 1830. se tab 55.
 • Claës Jakobsson Cederström, född 1785-07-29, † 1788-11-01.
 • Bror Ulrik Cederström, född 1787-03-26 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1800-09-29. Utexaminerad 1807-04-02. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1807-04-10. Löjtnant 1809. Kaptens avsked 1820-09-21. Innehade guldmedalj för tapperhet till sjöss. Bevistade sjökrigen 1808–09 och 1813–14.
 • Carl Jakob Cederström, född 1788-05-21 i Göteborg. Sergeant vid arméns flotta 1799-12-31. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1802-11-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1807-03-13. Löjtnant 1809-06-29. Kapten 1814-04-06. Kapten i generalstaben 1817-03-18. Major i generalstaben 1820-06-24. Major vid Närkes regemente 1821-02-20. RSO 1821-11-05. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Överste i armén och i generalstaben 1836-07-04. Överste och chef för Närkes regemente 1849-01-16. KSO 1853-04-28 avsked ur krigstjänsten 1859-01-25. † ogift och barnlös 1864-03-09 i Örebro. Bevistade kriget i Pommern 1807, mot Norge 1808–1809 samt i Tyskland, Holstein o. Brabant 1813–1814. Innehade guldmedaljen för tapperhet i fält samt C XIV Joh:s medalj.
 • Beata Fredrika Cederström, född 1790-01-25, † 1791-06-23 i Göteborg.
 • Ulrika Antoinette Cederström, född 1791-03-19, † ogift och barnlös 1832-12-23 på Malma.
 • Fredrik Arvid Cederström, född 1792-01-25 i Göteborg, † ung.

TAB 52

Erik Anders Cederström, (son till Jakob Cederström, Tab 51), född 1780-05-02 Brunn Fänrik vid Svea livgarde 1788-01-29. Löjtnant vid Svea livgarde 1799-01-14. Kapten vid Dalregementet 1805-04-11. Kavaljer hos hertiginnan av Dalarna 1805-06-01. Överadjutant och major i armén 1809-09-05. Kammarherre hos drottningen 1809-06-08, major vid Dalregementet 1809-10-10. RSO 1814-08-25. 1. Major 1814-11-08. Överstelöjtnant 1814-11-16. Avsked med tillstånd att som överstelöjtnant i armén kvarstå 1817-02-04. Överstelöjtnant och 1. major vid Närkes regemente 1822-05-17. Överste i generalstaben 1825-03-02. Adjutant hos konungen 1827-07-04. Kabinettskammarherre 1828-02-09. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1833-01-19. Generaladjutant 1836-01-28. KSO 1841-07-04. Avsked från chefsämbetet 1852-03-20. † 1853-03-21 i Örebro. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807, 1808 års norska fälttåg samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1805-04-10 i Stockholm med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, grevinnan Sofia Ulrika Piper, född 1779-06-23 i Stockholm, † 1848-11-01 i Örebro, dotter till kammarherren, greve Adolf Ludvig Piper och grevinnan Eva Sofia von Fersen.

Barn:

 • Sofia Magdalena Cederström, född 1805-02-13 på Springsta, † 1864-09-02. Gift 1831-04-28 i Örebro med kammarherren Samuel August Braunerhielm, från vilken hon skildes, i hans 1:a gifte, född 1805, † 1884.
 • Lovisa Jacquette Cederström, född 1806-10-19 i Stockholm, † ogift och barnlös 1879-08-15 i Örebro.
 • Carl Erik Axel Cederström, född 1810-10-13 (1810-10-29). Fanjunkare vid 2. livgardet 1829-03-27. Fänrik vid 2. livgardet 1829-05-16. Fänrik vid Närkes regemente 1829-12-19. Löjtnant vid Närkes regemente 1834-04-19. Kapten 1848-08-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1853-04-27. Avsked ur krigstjänsten 1862-04-15. † ogift och barnlös 1873-04-25 i Malmköping.
 • Claës Jakob Ludvig (Jacques) Cederström, född 1812-03-29 på Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län. Student i Åbo 1828-05-07. Sergeant vid 2. livgardet 1829-09-17. Fänrik vid 2. livgardet 1830-03-27. Löjtnant 1837-02-10. Avsked 1837-09-01. † ogift och barnlös 1891-05-24 på Rynninge, Stora Mellösa socken, Örebro län.
 • Augusta Maria Charlotta Cederström, född 1813-05-08 på Lövstad, † 1900-03-18 på Rynninge, som hon ägde, men före sin död sålde till sin son. Gift 1833-10-15 i Örebro med översten och chefen för Närkes regemente, RSO Nils Gabriel Årmann, född 1808-02-18 på Rynninge, Stora Mellösa socken, Örebro län, † där 1868-03-21. Paret fick flera barn.
 • Bror Vilhelm Cederström, född 1816; poststationsföreståndare, RVO; † 1885. se Tab 53.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V; Sammanställt av: Mattias Loman