Cederlund

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Det så kallade Cederlundska huset i kvarteret Charon i Gamla stan i Stockholm, med adress Kornhamnstorg nr 6. Fastigheten uppfördes 1856 på en tomt där tidigare byggnader rivits, på uppdrag av vin- och spritimportören Johan Cederlund och var ett av Stockholms tidiga hyreshus av kontinentalt snitt.

Johan Cederlund, född 1726-06-15 i Svensbyn, Piteå landsförsamling; furir; urmakare; † 1782-09-02 i Piteå landsförsamling. Gift 1750-10-02 i Piteå landsförsamling med jungfrun Margareta Hellström, född 1723-12-12 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † 1808-03-19 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, dotter till fältväbeln vid Piteå kompani Erik Hellström och hans 1:a fru Margareta Johansdotter.

Barn:

 • Erik Cederlund, född 1751-06-29 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † där 1752-01-30.
 • Christina Cederlund, född 1752-11-22 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † där samma dag.
 • Margareta Christina Cederlund, född 1753-11-23 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † där 1818-10-19. Gift 1775-12-28 med bonden Nils Nilsson Bergstedt, född 1750-12-28 i Bergviken, Piteå landsförsamling, † 1809-02-13 i Öjebyn, Piteå landsförsamling. Paret fick 5 barn.
 • Anna Cederlund, född 1756-10-15 i Torneå stad, † 1808-04-07 i Kopparnäs, Piteå landsförsamling. Gift 1778-10-26 i Piteå landsförsamling med bonden Johan Johansson, född 1751-10-23 i Kopparnäs, Piteå landsförsamling, † där 1823-10-23. Paret fick 9 barn.
 • Johan Cederlund, född 1760-04-29 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † där 1761-05-24.
 • Barbro Dorothea Cederlund, född 1763-03-08 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † 1824-02-17 i Heden, Öjebyn, Piteå landsförsamling. Gift 1790-04-05 i Piteå landsförsamling med korpralen Erik Samuelsson Ceder, född 1769-03-27 i Böle, Piteå landsförsamling, † 1848-04-30 i Öjebyn, Piteå landsförsamling. Paret fick 6 barn.
 • Johan Cederlund, född 1766-02-13 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, † där samma år 20/7.
 • Jonas Cederlund, född 1768; hovurmakare; † 1857. se Tab 2.

TAB 2

Jonas Cederlund, (son till Johan Cederlund, Tab 1), född 1768-07-29 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, döpt 30/7 (källa: Piteå landsförsamling CI:4 s.131, AID: v138644.b70.s131; Katarina AI:105 s.145, AID: v86851.b78.s145); kunglig hovurmakare i Stockholm 1799-1825; † 1857-02-19 i Stockholm (88 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.130, AID: v223284.b6430.s130). Bouppteckning 1857-05-08 med 193 riksdaler banco i tillgångar och 341 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.130, AID: v223284.b6430.s130). Gift 1799-09-08 i Stockholm med jungfrun Ulrika Norman, född 1773.

Söner:

 • Johan Cederlund, född 1800; grosshandlare, fabrikör; † 1864. se Tab 2.
 • Gabriel Cederlund, född 1801; stadsmäklare; † 1849. se Tab .
 • Jonas Theodor Cederlund, född 1805-08-22 i Skeppsholmens församling, Stockholm, döpt 24/8, † barn.

TAB 3

Johan Cederlund, (son till Jonas Cederlund, Tab 2), född 1800-04-11 i Stockholm (källa: Klara AI:99 s.21, AID: v87202.b13.s21); fick burskap som grosshandlare i Stockholm 1824; ägnade sig i huvudsak åt handel med viner och spritvaror; hade tidigare handlat med arrak som tillsammans med tillsatt socker och vatten dracks som varm punsch; 1845 kunde han som första firma erbjuda kunderna en färdigbryggd punsch som var avsedd att drickas kall, vilket blev en lysande succé och Cederlunds punsch fick världsrykte; † 1864-01-16 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.72, AID: v223314.b2920.s72). Bouppteckning 1864-03-08 med 267141 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.72, AID: v223314.b2920.s72). Ägde egendomen nr 4 & 5 i kvarteret Johannes större med adress nr 6 & 24 vid hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan med taxeringsvärde 200000 riksdaler riksmynt, med utfärdat fastebrev 1846-09-23; ägde besittningsrätten till lägenheten Byströms villa på Djurgården, enligt Riksmarskalksämbetets upplåtelsebrev 1862-05-23, 75000 riksdaler riksmynt; Gift med jungfrun Botilda Charlotta Rosenlind, född 1804-05-23 i Riddarholmens församling, Stockholm, döpt 27/5 (källa: Riddarholmen (A, AB) CI:3 (1794-1807) Bild: 116 Sida: 226, AID: v89123a.b116.s226), † 1826-08-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm (22 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.698, AID: v223084.b7330.s698); bouppteckning 1826-11-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.698, AID: v223084.b7330.s698); dotter till sadelmakaren Johan Rosenlind och Anna Margareta Faust.

Söner:

 • Johan Edvard Cederlund, född 1825; grosshandlare, fabrikör, godsägare; † 1909. se Tab 4.
 • Carl Fredrik Cederlund, född 1826; grosshandlare, generalkonsul; † 1889. se Tab 7.

TAB 4

Johan Edvard Cederlund, (son till Johan Cederlund, Tab 3), född 1825-04-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm; genomgick handelsinstitutet i Rostock 1841-43; från 1853 var han tillsammans med brodern Carl Fredrik delägare i vinhandelsfirman J. Cederlunds Söner; firman hade 1845 varit först med att introducera den fabrikstillverkade kalla punschen på marknaden, vilken fått världsrykte; bröderna blev senare även majoritetsägare i Münchenbryggeriet efter bröderna Brusell; köpte 1853 Stocksundstorps gård där han lät uppföra flera nya hus och rusta upp de befintliga; han tillhörde kretsen kring kung Karl XV och deltog i sommarens fester på närbelägna Ulriksdals slott; år 1881 förvärvade han Storholmen med kringliggande öar i Stora Värtan där han lät uppföra sin sommarbostad; inne i stan hade han en våning i Sagerska husen; gjorde sig känd som en frikostig donator och konstsamlare; bekostade bland annat sockelgruppen för färdigställandet av Gustav II Adolfs staty på Gustav Adolfs torg; hedersledamot i Konstakademin; † 1909-11-22 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:836 s.48, AID: v770768.b2400.s48). Bouppteckning i Stockholm 1910-02-01 med ofantliga 8836503 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:836 s.48, AID: v770768.b2400.s48). I bouppteckningen upptogs bland annat flera sidor av obligationsinnehav, där de mest utmärkande utgjordes av 84st i Sveriges Allmänna Hypoteksbank totalt 714000 kronor, 6st i Säveåns Aktiebolags 228850 kronor, 19st i Korsnäs Sågverksaktiebolag 95000 kronor samt ytterligare 40st 199000 kronor, 36st i Kramfors Aktiebolags 360000 kronor, 32st i München Bryggeriaktiebolag 150400 kronor, 22st i Forshaga Sulfitaktiebolag 108900 kronor, 15st i Söderfors Bruksaktiebolag 74625 kronor, 15st i Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget 74625 kronor, 22st i Tunadals Aktiebolag 109450 kronor, 20st i Klara Badinrättning 99000 kronor, 18st i Aktiebolaget Ludvika Bruksägare 90000 kronor, 40st i Aktiebolaget P A Norstedt & Söner 198000 kronor, 300st i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 1200000 kronor och ytterligare 75st 1200000 kronor, 190st i München Bryggeriaktiebolag 389500 kronor med flera. Gift 1851 i Jakobs kyrka, Stockholm med fröken Mathilda Helena Nordblad, född 1832-11-28 i Danderyds socken, Stockholms län, † 1897-03-03 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.362, AID: v223519.b6820.s362); bouppteckning 1897-06-09 med 3100858 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.362, AID: v223519.b6820.s362); dotter till stadsmäklaren Johan Nordblad och Lovisa Skog.

Barn:

 • Gurly Lovisa Cederlund, född 1852-08-31 i Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) AI:88 (1863-1864) Bild: 77 Sida: 147, AID: v90522.b77.s147), † 1936-04-18 i Oscars församling, Stockholm. Gift med översten och sekundchefen för Göta livgarde, ledamoten av Kungliga Musikaliska Akademien Per Christian Libert Lovén, född 1841-04-25 i Vemmenhögs prästgård, Malmöhus län, † 1924-06-05. Paret fick 2 barn.
 • Anna Mathilda Cederlund, född 1853 i Jakobs församling, Stockholm, † 1882 i Finska församlingen, Stockholm. Gift med Martin Reinhold Leonard Weylandt, född 1836 i Finska församlingen, Stockholm, † 1909 i Jakobs församling, Stockholm. Paret fick 1 dotter som dog 9 år gammal.
 • Mary Bothilda Cederlund, född 1856 i Jakobs församling, Stockholm, † 1860 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Johan Gabriel Cederlund, född 1861 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1863.
 • Alfred Edvard Cederlund, född 1865; grosshandlare, hovjägmästare, godsägare; † 1926. se Tab 5.
 • Carl Rickard Cederlund, född 1868 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1876.

TAB 5

Alfred Edvard Cederlund, (son till Johan Edvard Cederlund, Tab 4), född 1865-05-06 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; grosshandlare; hovjägmästare; godsägare; † 1926-09-23 på Brandalsund, Ytterjärna socken, Stockholms län. Gift med fröken Elsa Charlotta Björck, född 1870-09-07 i Jakobs församling, Stockholm, † 1953-02-09 på Brandalsund, Ytterjärna socken, Stockholms län, dotter till gulddragarfabrikören Fahle Emanuel (Manne) Björck och Fredrika Charlotta Maria Stahre.

Barn:

 • Carl Edvard Emanuel Cederlund, född 1891; ryttmästare; † 1965. se Tab 6.
 • Sven Edvard Henry Cederlund, född 1898.
 • Elsa Mathilda Charlotta Cederlund, född 1893-10-31 i Stockholm, † 1964. Gift 1914-10-15 i Jakobs kyrka, Stockholm med överstelöjtnanten och chefen för stridsvagnsbataljonen vid Göta livgarde, RDDO, RBLeopIIO, RSO Curt Carl Mauritz Klingspor, född 1888-04-14 i Stockholm, † 1938-02-11 på Stocksberg, Danderyds socken, Stockholms län. Paret fick 2 döttrar.
 • Gurly Gertrud Margareta Cederlund, född 1903-03-17 i Jakobs församling, Stockholm, † 1943-04-04 i Oscars församling, Stockholm. Gift med ingenjören, friherre Hugo Wolmar Wrangel af Lindeberg, född 1898, † 1974.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman