Cederholm von Schmalensée

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Krigskommissarien Abraham Cederholm von Schmalensée, (1680-1756).

Casper Christoffersson, handlande; † 1685 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:47 s.1581, AID: v222331.b3830.s1581). Bouppteckning 1693-11-13 samt 1, 2, 4, 7 och 8/12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:47 s.1581, AID: v222331.b3830.s1581). Gift med jungfrun Elisabet Schmalentze, † 1693-10-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:47 s.1581, AID: v222331.b3830.s1581); bouppteckning 1693-11-13 samt 1, 2, 4, 7 och 8/12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:47 s.1581, AID: v222331.b3830.s1581).

Barn:

 • Christoffer Caspersson Cederholm, född 166(9); löjtnant; † 1705. se Tab 2.
 • Catharina Cederholm, † 1732. Gift 1:o 1689-10-03 i Storkyrkan, Stockholm med häradshövdingen i Norra och Södra Möre samt Stranda och Handbörds härader Nils Strömman, adlad Ehrenström, med vilken hon fick 6 gemensamma barn, i hans 3:e äktenskap, född 1641-01-21 i Småland, † 1705-01-21 på Bankebergs säteri, Fliseryds socken, Kalmar län; 2:o 1706-04-10 på Bankeberg med landskamreraren i Kalmar län Johan Leuchovius, † 1723.
 • Hans Caspersson, född 167(8); kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente; premiärkornett vid livregementet till häst; fången och bortförd till Sibirien; † 1715-11-17 i Solikamsk. Gift 1713 i Solikamsk under fångenskap med jungfrun Maria Sofia Skogh, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1716 med majoren Corfitz Ludvig Beck, naturaliserad Beck, senare Beck-Friis, född 1685, † 1761), född 1694-09-26, † 1760-07-26, dotter till överstelöjtnanten vid karelska infanteriregementet Claës Johan Skogh och Margareta Elisabet Armfelt.
 • Abraham Cederholm von Schmalensée, född 168(2); krigskommissarie; † 1756. se Tab 4.
 • Christina Cederholm, född 1683. Gift med rådmannen och handlanden i Kalmar Casper Hanell.

TAB 2

Christoffer Caspersson Cederholm, (son till Casper Christoffersson, Tab 1), född 166(9); löjtnant; † 1705. Gift 1694-11-11 i Flisby socken, Jönköpings län med friherrinnan Gustaviana von Liewen, född 1674-12-04 på Körunda säteri, Ösmo socken, Stockholms län, † 1756-03-11 på Korpegården, dotter till ryttmästaren vid adelsfanan Gustaf Fredrik von Liewen och Hillevi Margareta Kyle.

Söner:

 • En son, † ung.
 • En son, † ung.
 • Carl Christoffer Cederholm, född 169(8); sergeant; † 1715 vid Stralsund.
 • Casper Adolf Cederholm von Schmalensée, född 1701; löjtnant; † 1785. se Tab 3.

TAB 4

Abraham Cederholm von Schmalensée, (son till Casper Christoffersson, Tab 1), född 1680-04-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 27/4 (källa: Genealogica (o) 108 bild 690, AID v914747.b690); kamrerare i Stora sjötullen 1712; kamrerare i krigskollegium 1721-47; krigskommissarie; † 1756-06-03 i Örebro, Örebro län. Gift 1714 med jungfrun Eva Christina Tilas, född 1690, † 1738-12-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.346, AID: v222443.b3640.s346); bouppteckning 1740-03-06 med 18548 daler kopparmynt i tillgångar och 20476 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.346, AID: v222443.b3640.s346); i hennes bouppteckning upptogs en gård på Norrmalm i hörnet av Klara Västra kyrkogata och Vattugränd, på fri och egen grund, med intilliggande trädgård, värderad till 10000 daler kopparmynt; dotter till assessorn i reduktionskollegiet Daniel Tilas och Helena Norlind.

Barn:

 • Helena Margareta Cederholm von Schmalensée, född 1716, † 1774. Gift 1742 med medicine doktorn, assessorn i sundhetskollegiet, provinsialläkaren och brunnsintendenten i Medevi Johan Gabriel Geringius, född 1704, † 1776. Paret hade barn.
 • Elisabet Catharina Cederholm von Schmalensée, född tvilling 1719, † ogift och barnlös 1775.
 • Abraham Cederholm von Schmalensée, född tvilling 1719, † samma år.
 • Eva Sofia Cederholm von Schmalensée, född 1721, † ung.
 • Beata Christina Cederholm von Schmalensée, född 1724, † 1761-05-16. Gift 1749-06-24 med kyrkoherden och prosten i Mora Johan Mauritz Holmqvist, född 1705-07-27 i Stockholm, † 1774-12-28 i Mora, Kopparbergs län. Paret fick flera barn.
 • Daniel Casper Cederholm von Schmalensée, född 1725; postdirektör; † 1782. se Tab 5.

TAB 5

Daniel Casper Cederholm von Schmalensée, (son till Abraham Cederholm von Schmalensée, Tab 4), född 1725-07-10 i Stockholm; kamrerare i Svea hovrätt; † 1782-12-26 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 1783-01-01 (källa: Jakob och Johannes (A, AB) FIb:1 (1751-1784) Bild: 144 Sida: 279, AID: v86442.b144.s279). Gift 1766 med jungfrun Johanna Maria Liedberg, född 1745 i Stockholm, † 1804-05-13 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 17/5 (lungsot, 59 år gammal, källa: Jakob och Johannes (A, AB) FIb:2 (1785-1804) Bild: 140 Sida: 136, AID: v86443.b140.s136), dotter till rådmannen och direktören vid Stockholms Auktionskammare Hans Christoffersson Liedberg och Christiana Margareta Hall.

Barn:

 • Eva Christiana Cederholm von Schmalensée, född 1768, † 1772.
 • Margareta Christiana Cederholm von Schmalensée, född 1769-04-28 i Klara församling, Stockholm, döpt 29/4, † ogift och barnlös 1816.
 • Johanna Maria Cederholm von Schmalensée, född 1770-07-25 i Klara församling, Stockholm, † 1814. Gift 1790 med ekonomidirektören Per Östrand.
 • Sofia Magdalena Cederholm von Schmalensée, född 1772, † ogift och barnlös 1829.
 • Abraham Daniel Cederholm von Schmalensée, född 1779; postdirektör; † 1848. se Tab 6.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman