Casparsson

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Jakob Gustaf Casparsson, (son till Caspar Friskop), född 1755-10-31 i Växjö, Kronobergs län; handlande; borgmästare i Växjö; † 1827-08-28 i Maria Magdalena församling, Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:448 s.742, AID: v223087.b7740.s742). Bouppteckning 1827-11-30 med 12740 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:448 s.742, AID: v223087.b7740.s742). Ägde 1/12-del i skeppet Expediten 200 riksdaler banco och 1/16-del i skeppet Carl Johan 200 riksdaler banco, 1 aktie i ångfartyget Yngve Frej 90 riksdaler banco och aktier i Göta Kanalbolaget till ett belopp av 1900 riksdaler banco. Gift 1778 i Aneboda kyrka, Kronobergs län med jungfrun Ingrid Maria Hansson, född 1758-05-01 i Växjö, Kronobergs län (källa: Växjö C:1 s.317, AID: v30877.b163.s317), † där 1811, dotter till handlanden Olof Hansson och Anna Maria Blackstadia.

Barn:

 • Gustava Maria Casparsson, född 1780-01-16 i Växjö, Kronobergs län, † 1854. Gift 1800 med kyrkoherden, prosten och lektorn, RVO Elias Heurlin, född 1761-09-08 på Espemoen, Blädinge socken, Kronobergs län, † 1825-12-31 i Växjö, Kronobergs län. Paret fick 2 barn.
 • Per Olof Casparsson, född 1782; grosshandlare, skeppsredare, sidenfabrikör; † 1831. se Tab 2.
 • Gustaf Salomon Casparsson, född 1784; handlande. se Tab .
 • Ingrid Christina Casparsson, född 1786-12-04 i Växjö, Kronobergs län.
 • Anna Maria Casparsson, född 1794-08-04 i Växjö, Kronobergs län, † 1876-12-20 i Stockholm (82 år, 4 månader, 16 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:657 s.50, AID: v223425.b1900.s50). Bouppteckning 1877-02-08 med 7147 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:657 s.50, AID: v223425.b1900.s50). Gift med bankokommissarien Paul Fredrik Hallström, född 1786-12-24 i Södertälje, Stockholms län, † 1832-03-01 i Stockholm (45 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:467 s.532, AID: v223109.b5620.s532). Paret fick flera barn.

TAB 2

Per Olof Casparsson, (son till Jakob Gustaf Casparsson, Tab 1), född 1782 i Växjö, Kronobergs län; grosshandlare; skeppsredare; sidenfabrikör; † 1831-01-03 i Stockholm (48 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.760, AID: v223105.b7780.s760). Bouppteckning 1831-06-28 med 254268 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.760, AID: v223105.b7780.s760). Ägde stenhus mellan St Pauls och Wolmar Yxkullsgatorna vid Adolf Fredriks Torg under nr 3 taxerat till 30000 riksdaler banco. Ägde hälften i skeppet Niord om 134 svåra läster byggt av furu på Cravel 1675 riksdaler banco; 1/3-del i skeppet Fama om 132 svåra läster, byggt av ek på Cravel 1320 riksdaler banco; 2/8-delar i skeppet Carl Johan om 99 svåra läster byggt av ek och furu på Cravel 928 riksdaler banco; 1/6-del i briggen Fortsättningen om 108 svåra läster byggd av furu 450 riksdaler banco; ½ i briggen Columba om 81½ svåra läster byggd av furu på Cravel 1018 riksdaler banco; 2/3-delar i briggen Fris om 48 svåra läster byggd av ek på Cravel 960 riksdaler banco; 2/3-delar i briggen Expediten om 58 svåra läster byggd av ek på Cravel 1160 riksdaler banco; 1/3-del i skonerten Flygande Fanan om 46 svåra läster byggd av ek och furu på Cravel 287 riksdaler banco. I bouppteckningen upptogs en lång rad säkra fordringar för totalt 64188 riksdaler banco, samt osäkra för 74195 riksdaler banco. Gift 1803 med jungfrun Anna Carolina (Nancy) Hamberg, född 1791-01-21, † 1856-11-16 i Maria Magdalena församling, Stockholm (lunginflammation, 65 år, 9 månader, 26 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); bouppteckning 1857-02-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); dotter till kofferdikaptenen Nils Hamberg och hans fru Elisabet Runborg.

Barn:

 • Maria Elisabet Mathilda Casparsson, född 1810-05-10 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där barnlös 1873-12-22 (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:642 s.122, AID: v223403.b2890.s122). Bouppteckning 1874-03-10 med 109096 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:642 s.122, AID: v223403.b2890.s122). Ägde egendomen nr 3 i kvarteret Vattumannen med adress St Paulsgatan 31 med taxeringsvärde 100000 riksdaler riksmynt. Denna egendom fick paret fastebrev på 1863-09-07, och hon fick hälften i giftorätt och den andra hälften genom testamente, enligt den efter hennes man upprättade bouppteckningen 1865-03-11. Gift med kyrkoherden i Vänge pastorat, kontraktsprosten och kunglige hovpredikanten, RVO Johan Israël Hammarin, † barnlös 1865 i Stockholm.
 • Nils Jakob Casparsson, född 1811; sidenfabrikör; † 1866. se Tab 3.
 • Per August Casparsson, född 1816; grosshandlare, sidenfabrikör; † 1856. se Tab 4.
 • Herman Fredrik Casparsson, född 1819-09-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm; kapten; godsägare på Stockumla, Dingtuna socken; † ogift och barnlös.
 • Anna Carolina Casparsson, född 1821-04-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.760, AID: v223105.b7780.s760), † 1858-07-08 vid Drottningholm. Gift 1842-02-06 i Maria Magdalena kyrka med översten och chefen för 1:a livgrenadjärregementet, RSO, KSO, godsägaren Christer Hampus Mörner, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1861-03-05 i Stockholm med fröken Ulrika Maria (Ulla) Scharp, i hennes 2:a äktenskap, född 1827-07-26 i Stockholm, † där 1902-09-01, dotter till grosshandlaren Wilhelm Scharp och Maria Gustava Wretman), född 1806-07-20 på Skinnaregården, † 1876-11-05 på Harvestad, Landeryds socken, Östergötlands län. Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Carl Edvard Casparsson, född 1827-07-21 i Maria Magdalena församling, Stockholm; slev vid Hillska skolan å Barnängen 1837—44; preliminarist vid Uppsala universitet 1844-11-05; avlade fullständig studentexamen i Uppsala 1845-12-11; furir utan lön vid Närkes regemente 1846-01-07; inskriven vid överstelöjtnant J. A. Hazelius läroanstalt i Stockholm 1846-01-08; avlade officersexamen där 1846-12-16; passerade graderna vid andra livgardet 1/3 - 17/5 1847; inskriven i Stockholms nation vid Uppsala universitet 1847-10-26 — vårterminen 1848; underlöjtnant utan lön vid Närkes regemente 1848-06-02; transporterad till livregementets grenadjärkår 1848-12-06; e. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849-10-24 — juni 1851; bedrev jordbruksstudier i utlandet, huvudsakligen i England och Skottland 1851—52; ägde Brunna gård från 1853; fick avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som underlöjtnant i armén 1854-05-09; revisor för Ultuna lantbruksinstitut 1861—64; löjtnant i armén 1862-03-18; ledamot av Uppsala läns landsting 1863—85 och 1888—98 (ordförande 1880—85 och 1889—98) och var därunder bl. a. ledamot av styrelsen för länets folkhögskola 1875-80, av styrelsen för länets lasarett och kurhus 1878—99, av styrelsen för idiotanstalten 1882—85, av förvaltningsnämnden 1884—85 och 1889—99 samt av ett flertal kommittéer, bl. a. för ordnande av prästerskapets inkomster 1865, angående en allmän avdikningsplan 1865—68 och på nytt 1872, angående folkhögskola 1874, angående idiot- och dövstumvård 1876, angående arbets-anstalter 1877, angående folkskoleinspektion 1878 och angående sjukvården 1892; ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1863—99, sällskapets vice ordförande 1879—83 och 1885—96 samt dess ordförande 1896—99; ledamot av styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1865—78 och av styrelsen för Uppsala läns brandstodsbolag 1866-03-14 — 1884-03-13 (ordförande från 1874-08-04); ledamot av riksdagens första kammare för Uppsala län 1867—72 och 1882—99 samt av riksdagens andra kammare för Uppsala läns mellersta domsaga 1873—81 och var där bl. a. ledamot av opinionsnämnden 1867 och 1885, valman vid justitieombudsmansvalen 1869—70 och 1883—84, ledamot av statsutskottet 1870—72, 1884—87 B och 1889—94, av särskilda utskottet (ang. skogshushållningen) 1874, av särskilda utskottet (ang. lantförsvaret) 1877, av särskilda utskottet (ang. internationella lapplagen) 1882 och av konstitutionsutskottet 1888, valman vid fullmäktigevalen 1888—94, ledamot av särskilda utskottet (ang. härreformen) 1892 urt. och av talmanskonferensen 1894—95, valman vid val av tryckfrihetskommitterade 1894, deputerad att övervara invigningen av norra stambanan mellan Vännäs och Boden 1894, första kammarens vice talman 1896—99 samt kanslideputerad 1896—99; kapten i armén 1873-05-09; fick avsked ur armén 1876-01-14; ledamot av kommittén angående instruktion för provinsialläkare m. fl. 1885-11-06 — 1887-04-15; ledamot av kommittén angående beredande av förlagskapital för jordbruksidkare 15/2 — 23/9 1886; vice ordförande vid sextonde allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1886. RVO 1871; LLA 1878; RNO 1881; hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1883; KVO 1885; KmstkNO 1897; HedLLA 1897; † ogift och barnlös 1899-02-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:765 s.512, AID: v223531.b11560.s512). Bouppteckning 1899-06-21 med 155250 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:765 s.512, AID: v223531.b11560.s512). Ägde egendomen nr 3 i kvarteret Hedenbacken på Östermalm taxerad till 297000 kronor.

TAB 3

Nils Jakob Casparsson, (son till Per Olof Casparsson, Tab 2), född 1811-09-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.760, AID: v223105.b7780.s760); sidenfabrikör; † 1866-06-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.75, AID: v223321.b2150.s75). Bouppteckning 1866-09-13 med 54805 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.75, AID: v223321.b2150.s75). Gift med fröken Maria Elisabet Söderström, född 1820, † 1848.

Barn:

 • Nils August Casparsson, född 1847-02-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.75, AID: v223321.b2150.s75); omyndigförklarad (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:642 s.122, AID: v223403.b2890.s122).
 • Anna Maria Casparsson, född 1842-08-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.75, AID: v223321.b2150.s75), † 1924. Gift 1869 med majoren Bror Achates Wilhelm Ludvig von Mühlenfels, född 1836, † 1918. Paret fick 2 barn.

TAB 4

Per August Casparsson, (son till Per Olof Casparsson, Tab 2), född 1816-02-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm; grosshandlare, sidenfabrikör; † 1856-04-30 i Stockholm (41 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:570 s.154, AID: v223279.b8150.s154). Bouppteckning 1856-06-26 med 96657 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:570 s.154, AID: v223279.b8150.s154). Ägde stenhusegendomen på St Paulsgatan 31 i kvarteret Vattumannen taxerad till 44000 riksdaler banco; stenhusegendom nr 12 i kvarteret Nederland mindre 4500 riksdaler banco. Gift med fröken Ulrika Maria (Ulla) Scharp, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1861-03-05 i Stockholm med översten och chefen för 1:a livgrenadjärregementet, RSO, KSO, godsägaren Christer Hampus Mörner, i hans 1:a äktenskap, född 1806-07-20 på Skinnaregården, † 1876-11-05 på Harvestad, Landeryds socken, Östergötlands län), född 1827-07-26 i Stockholm, † där 1902-09-01, dotter till grosshandlaren Wilhelm Scharp och Maria Gustava Wretman.

Barn:

 • Per Wilhelm Casparsson, född 1849; löjtnant, godsägare; † 1919. se Tab 5.
 • Anna Maria (Nanny) Casparsson, född 1850-08-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53), † 1927-03-06 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1876-12-04 i Linköpings Domkyrka med överstelöjtnanten i armén, godsägaren, RSO Fabian Wilhelm af Ekenstam, född 1841-10-03 i Stora Tuna prästgård, † 1918-07-24 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Paret fick 5 barn.
 • Ulrika Wilhelmina Casparsson, född 1851-11-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53), † 1881-04-30 på Knutstorps säteri, Flisby socken, Östergötlands län (källa: Flisby AI:11 s.479, AID: v19831.b247.s479). Gift 1874-08-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53) med översten i armén, överkontrollören vid brännvinstillverkningen i Kristianstads och Blekinge län, RSO Carl Hjalmar Fredrik Forssbeck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1897 med fröken Eva Sofia (Tutti) Almström, med vilken han fick 2 barn, född 1866-03-25 i Stockholm, † 1954-08-07 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, dotter till civilingenjören och porslinsfabrikören, riksdagsmannen Robert Adolf Fredrik Almström och hans 1:a fru Eva Cecilia Theresia Påhlman), född 1847-08-02 i Vikingstads socken, Östergötlands län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53), † 1927-03-21 i Stockholm. Paret fick 3 gemensamma döttrar.
 • Carl August Casparsson, född 1853; godsägare. se Tab 6.
 • Ernst Fredrik Casparsson, född 1855; civilingenjör; † 1923. se Tab 7.
 • Edvard Henrik Casparsson, född 1856; tjänsteman; † 1923. se Tab 8.

TAB 5

Per Wilhelm Casparsson, (son till Per August Casparsson, Tab 4), född 1849-05-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); kadett vid Karlberg 1870-01-17; ordningsman för 4:e terminsavdelningen 1872, för 5:e höstterminen 1873; korpral 1873; utexaminerad 1874-03-18 och utnämnd till underlöjtnant Kungliga Första livgrenadjärregementet; löjtnant 1879; avsked 1883; godsägare; † 1919-11-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:927 s.2501, AID: v770859.b40.s2501). Bouppteckning 1919-12-11 med 145011 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:927 s.2501, AID: v770859.b40.s2501). Gift 1885 med fröken Anna Helena Carolina Frick, född 1856-09-08 i Sandhems socken, † 1935-03-16 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till ryttmästaren i armén, regementsstallmästaren, godsägaren, RSO Fredrik Julius Frick och hans 2:a fru, friherrinnan Hedvig (Hedda) Octavia Falkenberg af Trystorp.

Döttrar:

 • Hedvig Ulrika Margareta Casparsson, född 1886-02-12 i Ljungs socken, Östergötlands län, † 1980-10-05 i Oscars församling, Stockholm.
 • Anna Brita Casparsson, född 1887 i Ljungs socken, Östergötlands län. Gift med majoren vid Smålands artilleriregemente, RSO Sune Rudolf Arvid Palmborg, född 1884-06-29, † 1969-04-12 i Motala, Östergötlands län. Paret fick 2 barn.

TAB 6

Carl August Casparsson, (son till Per August Casparsson, Tab 4), född 1853-02-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); godsägare på Uttersbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län. Gift 1884-09-04 i Örtomta kyrka med friherrinnan Amalia Eugenia Sofia Magdalena Klingspor, född 1852-03-15 på Skörtinge, Skärkinds socken, Östergötlands län, † 1925-09-29 på Uttersberg, Krokeks socken, Östergötlands län, dotter till löjtnanten vid Svea livgarde, godsägaren Otto Klingspor, greve Klingspor vid äldre broderns död och Matilda Ulrika Maria Montgomery.

Barn:

 • Arthur August Casparsson, född 1885 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län; ryttare; blev olympisk guldmedaljör i Stockholm 1912; † 1973-09-07 i Kolmården, Östergötlands län.
 • Ernst Gustaf Casparsson, född 1886-11-15 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län.
 • Otto August Casparsson, född 1888 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län.
 • Ulrika Matilda Ingegerd Casparsson, född 1890 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län.
 • Elsa Ulrika Eugenia Casparsson, född 1891-11-28 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län, † 1979 i Paris, Frankrike. Gift med Paul Schmidt. Paret hade barn.
 • Ester Maria Elisabet Casparsson, född 1894-04-21 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län, † 1977-05-08 i Kyrkpaviljongen, Drottningholm, Lovö socken, Stockholms län. Gift med professorn vid Uppsala Universitet, teaterhistorikern Agne Gottfreich Christoffer Beijer, född 1888-12-24 i Jakobs församling, Stockholm, † 1975-03-16 i Kyrkpaviljongen, Drottningholm, Lovö socken, Stockholms län. Paret fick 2 barn.
 • Per Yngve Casparsson, född 1897 på Utterbergs säteri, Krokeks socken, Östergötlands län.

TAB 7

Ernst Fredrik Casparsson, (son till Per August Casparsson, Tab 4), född 1855-09-10 på Drottningholm, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); elev vid Statens Järnvägar, östra stambanan 1873; vid Tekniska Högskolan 1874; examen 1877; civilingenjör; anställd vid Statens Järnvägar, norra stambanan 1877; nivellör 1880-81; inspektör i Brandförsäkringsbolaget Sverige 1882; tjänsteman i Försäkringsbolaget Skandia i Stockholm 1887; ägare av Brunna i Uppsala län 1899; † 1923-02-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:969 s.1318, AID: v770901.b12240.s1318). Bouppteckning 1924-02-19 med 253799 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:969 s.1318, AID: v770901.b12240.s1318). Innehade arrenderätt till villan Ekensberg på Älgö i Tyresö socken. Gift 1878 med fröken Sofia Elisabet Schwieler, född 1854, † 1935 i Stockholm.

Son:

 • Richard Ernst August Casparsson, född 1879; grosshandlare.

TAB 8

Edvard Henrik Casparsson, (son till Per August Casparsson, Tab 4), född 1856-11-29 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.53, AID: v223284.b2290.s53); tjänsteman på Försäkringsbolaget Skandia; † 1923. Gift 1889 med pianisten och textilkonstnären, fröken Anna Charlotta Sofia von Feilitzen, född 1861 på Lövingsborg, Skeda socken, Östergötlands län, † 1961 i Saltsjöbaden, Nacka socken, dotter till kaptenen Olof Otto Urban von Feilitzen och Charlotta Sofia Helena Lindblad.

Barn:

 • Sonja Casparsson, född 1889 i Katarina församling, Stockholm.
 • Inga Casparsson, född 1891 i Katarina församling, Stockholm.
 • Per Urban Voysey Casparsson, född 1893 i Katarina församling, Stockholm.
 • Marja Casparsson, född 1901 i Saltsjöbaden, Nacka socken.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V; Carl Hulthander - Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892. Forskare: Mattias Loman