Cantzler

Från Biografiska anteckningar

Släkten Cantzler

Tysk släkt som kom till Sverige i slutet av 1700-talet och etablerade sig i Stockholm.

TAB 1

Grosshandlaren och tobaksfabrikören Carl Henrik Cantzler, (1791-1861). Gift med sin kusin, fröken Sofia Magdalena Cantzler, (1799-1890). Porträtt av Fredrik Westin 1820. Källa: Bukowskis.
Fru Sofia Magdalena Cantzler, (1799-1890). Gift med sin kusin, grosshandlaren och tobaksfabrikören Carl Henrik Cantzler, (1791-1861). Porträtt av Fredrik Westin 1820. Källa: Bukowskis.

Carl Friedrich Cantzler, född 1720-12-01 i Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern; borgmästare; † 1803-04-18 i Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern. Gift med jungfrun Maria Elisabeth Müller, född 1727 i Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern, † där 1805-01-14, dotter till rådmannen i Wolgast Friedrich Daniel Müller.

Söner:

 • Johann Friedrich Cantzler, född 1762; hovråd; † 1828. se Tab 2.
 • Thomas Gottlieb Cantzler, född 1767; grosshandlare; † 1826. se Tab 5.

TAB 2

Johann Friedrich Cantzler, (son till Carl Friedrich Cantzler, Tab 1), född 1762-11-08 i Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern; hovråd; † 1828-12-31 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Gift med jungfrun Maria Sofia Spalding, född 1770-05-20 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, † där 1854-05-14, dotter till Thomas Heinrich Spalding och Christina Lucia Reuter.

Barn:

 • Carl Henrik Cantzler, född 1791; grosshandlare, tobaksfabrikör; † 1861. se Tab 3.
 • Gottlieb Cantzler, född 1798; grosshandlare, vice konsul; † 1837. se Tab 4.
 • Carolina Helena Cantzler, född 1802-08-09 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, † 1842-06-03 på Drottningholm, Ekerö, Stockholms län. Gift med Christian Gottlieb Cantzler, född 1796. Paret fick 1 dotter.

TAB 3

Carl Henrik Cantzler, (son till Johann Friedrich Cantzler, Tab 2), född 1791-11-19; handelsbokhållare hos grosshandlaren Spalding i Stralsund i 6 år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i 2 år; fick burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 1816-03-08 samt kommerskollegiets tillstånd att driva tobaks- och snusfabrik under firma handelsbolaget Cantzler & c:o 1824-09-01; 1831 tog han in sin yngre bror Gottlieb Cantzler i firman, men denne avled dock redan 1837; fick stor framgång och i samband med den ekonomiska kris som uppstod i efterdyningarna av Krimkriget då han köpte Svabensverk; † 1861-04-06 i Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.28, AID: v223304.b1930.s28). Bouppteckning 1862-02-05 med 28978 daler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.28, AID: v223304.b1930.s28). Ägde egendomen nr 1 & 2 i kvarteret Västergötland i Maria Magdalena församling, som han fick fasta på 1831-01-10, taxerad till 100000 daler riksmynt samt egendomen nr 10 i kvarteret Ormen större i Katarina församling, fasta 1826-11-08, taxerad till 3000 daler riksmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.1940, AID: v223304.b1940) Gift 1817-10-29 med sin kusin, fröken Sofia Magdalena Cantzler, född 1799-03-30, † 1890-03-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:719 s.3390, AID: v223485.b3390); bouppteckning 1890-06-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:719 s.3390, AID: v223485.b3390); dotter till grosshandlaren Thomas Gottlieb Cantzler och Maria Christina Palm.

Barn:

 • Maria Sofia Cantzler, född 1817 i Stockholm, † där 1862. Gift med medicine doktorn Fredrik Tholander, född 1806-11-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:468 s.493, AID: v223110.b5400.s493), † 1872 i Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Carolina Charlotta Cantzler, född 1820-03-20 i Stockholm, † 1877. Gift med brukspatronen Edvard Otto Benedicks, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med 1:a fruns systerdotter, fröken Sofia Elisabet Tholander, född 1839-08-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1916-10-03 i Österfärnebo socken, dotter till medicine doktorn och kirurgie magistern, RNO Fredrik Tholander och Maria Sofia Cantzler), född 1818-04-22 på Gysinge bruk, Västerfärnebo socken, † 1877-02-02 i Österfärnebo socken. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Henrik Wilhelm Cantzler, född 1823-09-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm; grosshandlare.
 • Herman Gottlieb Cantzler, bruksdisponent.
 • Carl Fredrik August Cantzler, född 1829-11-29 i Stockholm; grosshandlare; brukspatron; konsul; utöver affärsverksamheten var han en skicklig amatörmålare, varav ett flertal målningar bruksmiljöer är särskilt intressanta; var även ett uppskattat umgänge inom Stockholms societetsliv; † ogift och barnlös 1864-08-14 i Stockholm (42 år, 8 månader, 16 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.137, AID: v223318.b4810.s137). Bouppteckning 1865-02-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.137, AID: v223318.b4810.s137).
 • Axel Leopold Cantzler, född 1832-06-19 i Stockholm; utbildade sig till skulptör vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, reste till München 1853 och vidare till Rom; utförde flera skulpturer, av vilka den 1863 uställda "Erigone" väckte särskild uppmärksamhet; från 1866, efter hemkomsten från Rom, ägnade han sig uteslutande åt landskapsmåleriet, och behandlade motiv från bland annat Sverige och Italien; hans verk återfinns bland annat på Nationalmuseum i Stockholm; † ogift och barnlös 1875-06-30 i Stockholm (43 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:650 s.494, AID: v563436.b1220.s494). Bouppteckning 1875-10-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:650 s.494, AID: v563436.b1220.s494).
 • Johan Oskar Cantzler, född 1844-02-20 i Stockholm; arbetade först en tid som handelsbokhållare, samma yrke som sin far; beslöt sig sen att på allvar ägna sig åt måleriet; var elev till Gillis Hafström och Edvard Perséus och avslutade sedan utbildningen i Paris; efter återkomsten till Sverige deltog han i början av 1890-talet vid Nya konstnärsgillets stiftande; målade porträtt och genrebilder; utförde en stor mängd målningar i olja som ofta hamnade på herrgårdar och i andra enskilda samlingar; gjorde även teckningar till de svenska sedlarna i valörerna 5, 50 och 100 kronor; finns representerad bland annat på Nationalmuseum i Stockholm; † 1921-10-27 i Stockholm.

TAB 4

Gottlieb Cantzler, (son till Johann Friedrich Cantzler, Tab 2), född 1798; grosshandlare; vice konsul; † 1837-02-07 i Paris, Frankrike (källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:6 s.43, AID: v90750.b26.s43; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:490 s.780, AID: v223151.b8310.s780). Bouppteckning 1837-05-08 med 33633 riksdaler banco i behållet fastighetsvärde och 77298 riksdaler banco i tillgångar (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:490 s.780, AID: v223151.b8310.s780). Ägde fastighet på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Tranbodarna nr 4, mellan Stadsgårdshamnen och Stora Glasbruksgatan värd 35666 riksdaler banco, vilken han köpte 1829-01-15 av grosshandlaren Bror Wigert och fick fastebrev på 1830-03-29; 1/4-del av en egendom på Norrmalm i Jakobs församling i kvarteret Torviggen under nr 1, vid Malmtorgsgatan, hela taxerad till 66666 riksdaler banco och 1/4 16666 riksdaler banco; en fastighet på Djurgården i kvarteret Alberget nr 7. Gift 1827 i Stockholm med demoiselle Rosa Carolina Augusta Michaelson, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1850-03-28 på Schebo bruk, Ununge socken, Stockholms län med majoren i armén, hovmarskalken, RSO, friherre Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1792-04-18 på Målhammar, † barnlös 1874-05-18 i Stockolm), född 1805-07-23 i Stockholm, † där 1882-05-18, dotter till grosshandlaren och brukspatronen Isaac Michaelson och Rebecka Blitzner.

Son:

 • August Wilhelm Cantzler, född 1834 i Stockholm.

TAB 5

Thomas Gottlieb Cantzler, (son till Carl Friedrich Cantzler, Tab 1), född 1767-04-05 i Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern; grosshandlare och drev handel med bland annat stångjärn och järnmanufaktur; intogs 1793 i Par Bricole; † 1826-09-03 i Stockholm (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.710, AID: v223084.b7450.s710). Bouppteckning 1826-11-15 med 286519 riksdaler banco i tillgångar, 17025 riksdaler banco i skulder och 269493 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:445 s.710, AID: v223084.b7450.s710). Ägde en egendom på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Ormen nr 3 & 10 vid Peter Myndes Backe värd 16666 riksdaler banco; stenhus i Storkyrkoförsamlingen och kvarteret Cybele nr 9 vid Stora Nygatan 17000 riksdaler banco. Han hade gjort omfattande ekonomiska försträckningar till en lång rad låntagare och totala fordran uppgick till hela 165318 riksdaler banco. Bland de största låntagarna fanns stadsmäklaren Frans Gustaf Carré 7000 riksdaler banco, stadsmäklaren Reinhold Henrik Weylandt 10000 riksdaler banco, kryddkramhandlaren Johan Olof Zethræus 10000 riksdaler banco med flera. Gift 1795 med jungfrun Maria Christina Palm, född 1767-01-29, † 1841-11-30 i Stockholm (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.116, AID: v223197.b1270.s116); bouppteckning 1842-01-25 med 312574 riksdaler banco i tillgångar, 2992 riksdaler banco i skulder och 309581 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.116, AID: v223197.b1270.s116).

Barn:

 • Christian Gottlieb Cantzler, född 1796; grosshandlare; † 1887. se Tab 6.
 • Maria Christina Wilhelmina Cantzler, född 1797 i Stockholm, † ung.
 • Sofia Magdalena Cantzler, född 1799-03-30 i Stockholm, † 1890-03-17 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:719 s.3390, AID: v223485.b3390). Bouppteckning 1890-06-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:719 s.3390, AID: v223485.b3390). Gift 1817-10-29 med sin kusin, grosshandlaren och tobaksfabrikören Carl Henrik Cantzler, född 1791-11-19, † 1861-04-06 i Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.28, AID: v223304.b1930.s28). Paret fick 7 barn.

TAB 6

Christian Gottlieb Cantzler, (son till Thomas Gottlieb Cantzler, Tab 5), född 1796 i Stockholm; grosshandlare; † 1887-09-25 i Nora, Örebro län. Gift med sin kusin Carolina Helena Cantzler, född 1802-08-09 i Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, † 1842-06-03 på Drottningholm, Ekerö, Stockholms län, dotter till hovrådet Johan Fredrik Cantzler och Maria Sofia Spalding.

Barn:

 • Christian Adolf Cantzler, född 1827 i Stockholm; grosshandlare; † barnlös 1870-02-13 i Stockholm (43 år, 4 månader, 5 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:627 s.296, AID: v223388.b3130.s296). Gift med fröken Anna Wilhelmina Höglund, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med grosshandlaren och konsuln Anders Wilhelm (Anhelm) Frestadius, i hans 2:a äktenskap, född 1827-05-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1894-07-17 i Hedvig Eleonora församling), född 1837-06-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:571 s.231, AID: v223280.b3510.s231), † barnlös 1914-05-03, dotter till grosshandlaren, skeppsredaren och portugisiske vicekonsuln Nils Magnus Höglund och Fredrika Wilhelmina Lindroth.
 • Sofie Henriette Cantzler, född 1828-06-15 i Klara församling, Stockholm, † där 1902-12-13. Gift med Edvard Sucksdorff, i hans 1:a äktenskap, född 1808-03-18 i Lovisa, Finland, † 1862. Paret fick 1 gemensam dotter.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman