Busch

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Löjtnanten Johan Jakob Busch, (1783-1813). Bildkälla: Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V.
Bergmästaren Jakob Adolf Wedich Busch, (1812-1901).
Majoren vid Fortifikationen Oskar Adolf Busch, (1844-1916). Bildkälla: Krigsarkivets Porträttsamling.

Jakob Busch, född 1734 (enl hsf 1736, källa: Vadstena AI:5 s.31, AID: v27516.b22.s31); inspektor på Krigsmanshuset i Vadstena; krigskommissarie; † 1814-07-04 i Vadstena (ålderdomsbräcklighet, 80 år gammal, källa: Vadstena CI:4 s.325, AID: v41709.b165.s325). Gift 1781-01-28 i Lilla Krigsmanshuskyrkan, Vadstena (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.33, AID: v60206.b19.s33) med dygdädla mademoiselle Agneta Christina Häger, född 1760-05-20 i Vadstena Krigsmanshusförsamling, döpt 22/5 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.87, AID: v60206.b46.s87), † 1783-11-10 (klockan 9 förmiddag, inflammation, 23 år gammal, källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.143, AID: v60206.b74.s143), begravd 16/11 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.143, AID: v60206.b74.s143), dotter till aktuarien i Krigskollegium Johan Wedich Häger och Catharina Maria Svedenstierna (hon kallas Jakobs svärmor i hsf, källa: Vadstena AI:3 s.79, AID: v27514.b49.s79).

Son:

  • Johan Jakob Busch, född 1783; löjtnant; † 1813. se Tab 2.

TAB 2

Johan Jakob Busch, (son till Jakob Busch, Tab 1), född 1783-09-21 i Vadstena Krigsmanshusförsamling (klockan 6 om aftonen, källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.165, AID: v60206.b85.s165; Vadstena AI:5 s.31, AID: v27516.b22.s31), döpt 23/9 (Faddrar: assessorn, välborne herr Vult von Steijern, kaptenen välborne herr Nils August Svedenstierna, fänriken välädle herr Olof V Häger, välborna fru Catharina M Svedenstierna, rådmanskan fru M Caijsa Tollbom, mademoiselle Ingrid Eleonora Häger, källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.165, AID: v60206.b85.s165); fänrik vid Nylands infanteriregemente 1787; fänrik vid Livregementets rusthållsdivision 1800-09-08; sekundadjutant med furirs indelning vid Bohusläns regemente 1803; löjtnant 1805; avsked 1810; bosatt på Öjebro, Herrberga sn; † 1813-07-18 i Södertälje (under resa). Gift 1811-07-02 på Sålla, Sjögestads sn (källa: Sjögestad C:1 s.13, AID: v40102.b11.s13) med sin syssling Henrietta Charlotta Ekenstam, född 1789-12-08 på Sålla, Sjögestads sn, † 1874-01-01, dotter till översten, RSO Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam och Catharina Margareta Götherhielm.

Barn:

  • Jakob Adolf Wedich Busch, född 1812; bergmästare; † 1901. se Tab 3.
  • Agneta Margareta Charlotta Busch, född 1813-10-25 i Vadstena, döpt 2/11 (källa: Vadstena CI:4 s.233, AID: v41709.b119.s233), † 1892-01-01. Gift 1839-05-19 i Robertsfors sn med bruksinspektorn Johan Adolf Bergholm, född 1810-03-07 i Mariefred, † 1887-03-10. Paret fick 3 barn.

TAB 3

Jakob Adolf Wedich Busch, (son till Jakob Johan Busch, Tab 2), född 1812-04-23 i Vadstena, döpt 24/4 (källa: Vadstena CI:4 s.221, AID: v41709.b113.s221); extra gruvingenjör i fjärde bergmästardistriktet 1855; bergmästare i östra distriktet 1869; RVO 1877; avsked 1886; † 1901-06-11 i Uppsala. Gift 1839 med fröken Anna Christina Norman, född 1814-04-09 i Avesta, Kopparbergs län, döpt 10/4 (källa: Avesta C:5 s.19, AID: v129542.b19), dotter till gravören Carl Gustaf Norman och Anna Liljeblad.

Barn:

  • Oskar Adolf Busch, född 1844 i Avesta, Kopparbergs län; major, direktör, RSO, RDDO, skriftställare; † 1916. se Tab 4.
  • Hilma Henriette Busch, född 1850 i Stockholm.

TAB 4

Oskar Adolf Busch, (son till Jakob Adolf Wedich Busch, Tab 3), född 1844 i Avesta, Kopparbergs län; major, direktör; RSO; RDDO; skriftställare; bosatt i Torkan nr 7, Johannes församling, Stockholm; † 1916. Gift med fröken Anna Sofia Wilhelmina Kihlgren, född 1855-08-02 på Karlsborg, Karlsborgs sn, döpt 13/8 (källa: Karlsborgs garnisonsförsamling B:1 s.85, AID: v46334.b45.s85), dotter till fortifikationskassören, förrådsförvaltaren och postexpeditören Johan Gustaf Peter Kihlgren och Charlotta Divina von Nackreij.

Barn:

  • Ingrid Margareta Busch, född 1878-01-01 i Stockholm. Gift 1:o 1904-05-21 i Stockholm med jägmästaren och exportchefen Nils Carl Johan af Zellén, från vilken hon skildes 1911-05-25, med vilken hon fick 1 dotter, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1916-11-25 i Jacksonville, Florida, USA med fröken Ingeborg Amalia Helena Kjellberg, född 1879-05-09, dotter till överstelöjtnanten Johan Alfred Kjellberg och Hilda Wetterqvist), född 1875-06-28; 2:o 1911-05-25 med bankkamrer Ture Sundberg, född 1864-09-25 i Visnums sn, Värmlands län.
  • Marit Elisabet Busch, född 1880 i Stockholm.
  • Elsa Ingegerd Busch, född 1882 i Stockholm. Gift 1908 i Stockholm med apotekaren, RVO Moritz Ignatz Rosenbaum, född 1877-03-17 i Haparanda. Paret fick 2 barn.
  • Sune Hjalmar Busch, född 1883-06-18 i Stockholm; ingenjör; direktör; KVO2kl; bosatt i London. Gift med Mabel Mitchell.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning