Burtz

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Bankokommissarien i Riksens Ständers Bank Nils Burtz, (1701-1776). Pastell på papper fäst på duk i bronserad gustaviansk ram, Jonas Forsslund.
Fru Anna Charlotta Östman, (1710-1789), gift med bankommissarien Nils Burtz. Pastell på papper fäst på duk i bronserad gustaviansk ram, Jonas Forsslund.
Portättet förställer möjligen kaptenen i Ostindiska kompaniet Johan Adolf Burtz, (1745-1785). Pastell på papper fäst på duk i bronserad gustaviansk ram, Jonas Forsslund.

Niklas Burtz, kyrkoherde; † 1712-06-03 i Sysmä socken, Finland. Gift med jungfrun Anna Brodzenia, † 1718, dotter till Mårten Brodzenius och Johanna Winblad.

Barn:

 • Maria Burtz, född 1688, † 1778-04-18. Gift 1705 (firade guldbröllop 1755 i Åbo, källa: http://runeberg.org/bkfnf/14/0282.html) med rådmannen och borgmästaren i Helsingfors Lorentz Streng, född 1678 i Finland, † 1764-10-15 i Helsingfors, Finland. Paret fick 2 barn.
 • Johan Burtz, född 1690; auditör; † 1757. se Tab 2.
 • Martin Burtz, född 1693; lanträntmästare; † barnlös 1767-01-07 i Finland.
 • Lars Burtz, född 1695; † 1727. se Tab 4.
 • Catharina Burtz, född 1696-12-31 i Helsingfors, Finland.
 • Nils Burtz, född 1701; bankokommissarie; † 1776. se Tab 5.
 • Gustaf Burtz, född 1702; kronobefallningsman; † 1733. se Tab 9.
 • Anna Margareta Burtz, född 1708-03-18 i Sysmä socken, Finland, † där 1784-03-14. Gift med Anders Ekström. Paret fick 3 barn.

TAB 5

Nils Burtz, (son till Niklas Burtz, Tab 1), född 1701-02-25 i Helsingfors, Finland; bankokommissarie i Riksens Ständers Bank; † 1776-08-21 på Skärviks gård, Danderyds socken, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:246 s.300, AID: v222861.b3170.s300). Bouppteckning 1776-10-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:246 s.300, AID: v222861.b3170.s300). Ägde stenhus i Jakobs församling i kvarteret Kämnärskammaren, taxerat till 60000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:246 s.301, AID: v222861.b3180.s301). Gift med jungfrun Anna Charlotta Östman, född 1710, † 1789-08-10 i Jakob och Johannes församling, Stockholm (79 år gammal), dotter till lanträntmästaren Gabriel Östman och Hedvig Eleonora Michell.

Barn:

 • Gabriel Burtz, född 1732; bankokommissarie; † 1787. se Tab 6.
 • Nils Burtz, född 1733; bankkamrerare; † ogift och barnlös 1782-04-10 i Jakobs församling, Stockholm, begravd i Maria Magdalena församling (51 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:269 s.1283, AID: v222889.b6450.s1283). Bouppteckning 1782-05-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:269 s.1283, AID: v222889.b6450.s1283).
 • Hedvig Charlotta Burtz. Gift med majoren vid Nylands infanteriregemente, RSO Carl Gustaf Kühl, född 1724, † 1807-04-26 i Helsingfors, Finland (83 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Maria Lucretia Burtz, född 1741 i Stockholm, † 1780-08-24 i Göteborg. Gift med assessorn och postinspektorn i Göteborg Joakim Ulrik Dittmer, adlad af Dittmer, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1786-03-09 i Linköpings domkyrka, Östergötlands län med jungfrun Anna Catharina Wahlberg, född 1761-02-10 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1834-02-08, dotter till överjägmästaren Nils Wahlberg och Ingrid Eleonora Wendel), född 1734-07-30, † 1800-05-02. Paret fick 2 gemensamamma barn.
 • Johan Adolf Burtz, född 1745; kapten; † 1785. se Tab 7.
 • Gustaf Burtz, sjuklig.

TAB 6

Gabriel Burtz, (son till Nils Burtz, Tab 5), född 1732 i Stockholm; bankokommissarie i Riksens Ständers Bank; † 1787-01-28 i Jakobs församling, Stockholm, begravd i Maria Magdalena församling, Stockholm (55 år gammal). Gift med jungfrun Margareta Catharina Modin, född 1747 i Stockholm, † där 1770-11-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.428, AID: v222812.b4450.s428); bouppteckning 1770-12-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.428, AID: v222812.b4450.s428); ägde del i det Modinska huset, varav hennes del var värd 14000 daler kopparmynt; dotter till grosshandlaren, skeppsredaren, riksdagsmannen och taxeringsmannen Nils Modin och Catharina Sofia Asplund.

Barn:

 • Nils Gustaf Burtz, född 1767 i Jakobs församling, Stockholm; kapten; † barnlös 1828-11-30 i Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.101, AID: v223096.b1120.s101). Bouppteckning 1829-02-03 med 2137 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.101, AID: v223096.b1120.s101). Gift med jungfrun Ulrika Charlotta Forssberg.
 • Sofia Lovisa Burtz, född 1768 i Jakobs församling, Stockholm, † barn.

TAB 7

Johan Adolf Burtz, (son till Nils Burtz, Tab 5), född 1745 i Stockholm; kapten vid Ostindiska kompaniet; † 1785-09-08 i Kanton Kina, på skeppet Carl Gustaf (källa: Göteborgs rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:27 s.191, AID: v67673.b100.s191). Bouppteckning 1787-01-23 med 5702 riksdaler specie i behållning (källa: Göteborgs rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:27 s.191, AID: v67673.b100.s191). Ägde hus och gård i hörnet av Drottninggatan och Östra Hamngatan i Göteborg, taxerad till 2454 riksdaler specie (källa: Göteborgs rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:27 s.193, AID: v67673.b101.s193). Gift 1774 med jungfrun Maria Hall, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1788-09-29 i Göteborg med överstelöjtnanten i armén, RSO Ernst Gustaf Ulfsparre af Broxvik, med vilken hon fick 2 söner, född 1763-07-21 på Friggesby, † 1840-08-23 på Åshusby), född 1755 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1820, dotter till superkargören och direktören vid Ostindiska kompaniet, grosshandlaren Robert Hall och Anna Österborg.

Barn:

 • Anna Charlotta Burtz, född 1774 i Göteborg, † 1810-04-23 (källa: Sävedals häradsrätt FIIa:20 s.21, AID: v65805a.b78.s21). Bouppteckning (källa: Sävedals häradsrätt FIIa:20 s.21, AID: v65805a.b78.s21). Gift 1800-07-29 i Källereds kyrka (källa: Kållered (O) C:1 (1737-1830) Bild: 800 Sida: 151, AID: v16702a.b800.s151) med möbelfabrikören Johan Abraham Åkerman, född 1768 (källa: Örgryte (O) AI:4 (1821-1823) Bild: 54 Sida: 97, AID: v27561.b54.s97), † 1828-03-17 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:64 (1828) Bild: 516 Sida: 1025, AID: v67710.b516.s1025). Paret fick 3 barn.
 • Robert Burtz, född 1780; major; † 1832. se Tab 8.
 • Maria Lucretia Burtz, född 1784 i Göteborg. Gift med komministern i Falkenberg Johan Spångberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Carolina Justina Wallmark, född 1786, † 1821, dotter till kyrkoherden och prosten Andreas Wallmark och Hedvig Sofia Revigin), född 1779-05-05 i Varberg, Hallands län, † 1840-02-21.

TAB 8

Robert Burtz, (son till Johan Adolf Burtz, Tab 7), född 1781-03-20 i Göteborg (källa: Hovförsamlingen AIIa:2 s.35, AID: v85349.b21.s35); major; † 1832-07-24 i Lübeck, Tyskland (52 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:472 s.184, AID: v223114.b2030.s184). Bouppteckning 1833-08-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:472 s.184, AID: v223114.b2030.s184). Gift 1828-11-22 i Katarina kyrka, Stockholm (konungens Trotjenare Majoren Högädle Herr Robert Burtz och Dygdädla Jungfru Anna Margaretha Pojnant) med dygdädla jungfrun Anna Margareta Poignant, född 1806-05-12 på Sätra, Edebo socken, Stockholms län, döpt 13/5 (källa: Edebo CI:3 s.52, AID: v84558a.b590.s52), oäkta dotter till pigan Margareta Ericsdotter.

Dotter:

 • Anastasia (Stassa) Maria Burtz, född 1829-10-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:472 s.184, AID: v223114.b2030.s184), † 1910. Gift 1854 med godsägaren Ivar Skoglar Ljunggren, född 1823-06-20 i Stockholm (källa: Bälinge AI:11 s.115, AID: v43218.b124.s115), † 1890. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman