Burgman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Lorentz Burgman. Gift med N.N.

Barn:

 • Anders Larsson Burgman, körsnär; † barnlös 1689 i Stockholm. Gift med jungfrun Maria Johansdotter Wendell.
 • Christina Larsdotter. Gift med borgaren Mathias Eckerman.
 • Catharina Larsdotter, † 1689 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, bisatt samma år 11/12 i Storkyrkan och begravd 1690-01-14. Gift 1673-11-30 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) EII:1 (1609-1712) Bild: 51 Sida: 91, AID: v90740.b51.s91) med borgaren och handlanden Claes Habicht. Paret fick 4 barn.
 • Johan Burgman, född 1661; handlande; † 1730. se Tab 2.
 • Beata Larsdotter, född 1671.

TAB 2

Johan Burgman, (son till Lorentz Burgman, Tab 1), född 1661; handlande; † 1730-09-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:103 s.357, AID: v222415.b3690.s357). Bouppteckning 1731-02-27 med 187687 daler kopparmynt i inventarier och 109115 daler kopparmynt i skulder, blev behållningen 78572 daler kopparmynt, varav änkan fick hälften i giftorätt och barnen fick dela på 4365 daler kopparmynt var (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:103 s.357, AID: v222415.b3690.s357). Ägde stenhus och tillhörande bodar på Skeppsbron, på fri och egen grund taxerat för 26000 daler kopparmynt; en malmgård på Kungsholmen 6000 daler kopparmynt; lösa egendomen bestående av kontanter, diverse husgeråd, möbler, gods och varor i boden och magasinet värt 155687 daler kopparmynt; viss infordrande skuld 10500 daler kopparmynt samt betalande skuld 109115 daler kopparmynt. Gift 1:o 1688-08-26 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) EII:1 (1609-1712) Bild: 131 Sida: 251, AID: v90740.b131.s251) med jungfrun Magdalena Carré, † 1699 i Stockholm; bouppteckning 1703-05-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:61 s.1, AID: v222349.b110.s1); dotter till sidenhandlaren François Carré och Johanna Padebrugge; 2:o med jungfrun Christina Maria Sintiler, † 1709-06-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:78 s.675, AID: v222378.b7080.s675); bouppteckning 1713-04-16 med 80000 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:78 s.675, AID: v222378.b7080.s675); 3:o med jungfrun Christina Strömberg, † 1765 i Stockholm.

Dotter 1:o:

 • Johanna Burgman, född 169(1) i Stockholm. Gift med handlanden Johan Hilcke, född 1682-04-02 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barnlös 1743-06-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:133 s.768, AID: v222457.b7860.s768).

Söner 2:o:

 • Johan Gabriel Burgman, född 1705; stads- & bankomäklare; † 1778. se Tab 3.
 • Carl Burgman, född 1710 i Stockholm; handlande; † barnlös 1765-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:203 s.1045, AID: v222772.b10490). Bouppteckning 1765-09-25 med 54023 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:203 s.1045, AID: v222772.b10490). Ägde ett stenhus mellan Södra Köpmanbrinken och Österlånggatan under nr 150, på fri och egen grund, taxerat till 30000 daler kopparmynt; en del i Lampiska graven i Jakobs kyrka samt en dito i Burgmanska graven i Storkyrkan. Makarna skrev inbördes testamente 1762-10-20. Gift med jungfrun Eva Lampa, dotter till bryggaråldermannen, ryttmästaren vid Borgerskapets kavallerikorps, riksdagsmannen Johan Claesson Lampa och hans 2:a fru Elisabet Westerman.

Barn 3:o:

 • Margareta Christina Burgman, född 1714 i Stockholm, † 1762-02-28 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (48 år gammal). Gift med handlanden och skeppsredaren Henrik Albrecht, född 1701 i Stockholm, † där 1742-09-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.110, AID: v222477.b110). Paret fick 5 barn.
 • Mikael Burgman, † barn.
 • Beata Charlotta Burgman. Gift med stämpelmästaren vid stora packhuset Johan Schildt, född 170(3), † 1765-07-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (62 år gammal). Paret fick 4 barn.
 • Hedvig Burgman, † 1768-09-26 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.333, AID: v67793.b171.s333). Bouppteckning 1774-05-14 med 15710 daler silvermynt i behållning i staden och 27243 daler silvermynt på landet (Jonsereds säteri) (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.333, AID: v67793.b171.s333). I bouppteckningen upptogs hus gård på Södra Stora Hamngatan värd 9800 daler silvermynt samt Jonsereds säteri i Partille socken värt 35000 daler silvermynt. Gift med rådmannen i Göteborg Carl Habicht, † 1791-06-29 i Göteborg, Göteborg & Bohuslän (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:31 s.1751, AID: v67677.b904.s1751). Paret fick 2 döttrar.
 • Ulrika Burgman, född 1720 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1800-03-20 (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.676, AID: v222980.b6920.s676). Bouppteckning 1800-05-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:341 s.676, AID: v222980.b6920.s676).
 • Laurent Burgman, född 1723; grosshandlare; † 1794. se Tab 4.

TAB 3

Johan Gabriel Burgman, (son till Johan Burgman, Tab 2), född 1705-03-15 i Stockholm; stads- & bankomäklare; † 1778-04-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:251 s.534, AID: v222867.b5450.s534). Bouppteckning 1778-10-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:251 s.534, AID: v222867.b5450.s534). Gift med jungfrun Jakobina Eleonora Hilchen, dotter till sekreteraren i Hamburg Christoffer Wilhard Hilchen och Christina Maria Daurer.

Barn:

 • Johan Gabriel Burgman, konsul i Tripolis; † barnlös 1778-08-04 på Malta (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.164, AID: v222869.b2120.s164). Bouppteckning 1779-02-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.164, AID: v222869.b2120.s164). Ägde hälften i stenhuset på Hornsgatan 59 i kvarteret Gropen, Maria Magdalena församling, taxerat till 416 riksdaler specie; 1/4-del i stenhuset nr 177 i kvarteret Rosendal 277 riksdaler specie. Gift med Agneta Charlotta Schneider, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kryddkrämaren Reinert Eckstein, med vilken hon fick 1 son, född 1744, † 1801-08-12 i Stockholm; 3:o med expeditionssekreteraren i kungliga kansliet Olof Dahlström, med vilken hon fick 1 son, född 1735, † 1802-02-26 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:349 s.616, AID: v766443.b6370.s616)).
 • Ulrika Eleonora Burgman, född 1740 i Stockholm, † 1812-01-25 i Holmedals socken, Värmlands län (källa: Nordmarks häradsrätt FII:5 s.781, AID: v47970.b395.s781). Bouppteckning (källa: Nordmarks häradsrätt FII:5 s.781, AID: v47970.b395.s781). Ägde enligt bouppteckningen flera fastigheter i Värmland för totalt 1631 riksdaler banco. Gift 1:o 1764-02-07 i Storkyrkan, Stockholm med järnhandlaren Henrik Rosenberg, med vilken hon fick 6 barn, född 172(9), † 1791-05-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (62 år gammal); 2:o 179(?) med kyrkoherden i Holmedals pastorat, fältprosten och brukspatronen Sven Dahlman, i hans 1:a äktenskap, född 1756-11-08 i Köla socken, Värmlands län, † 1820-02-05 i Holmedals socken, Värmlands län.
 • Hedvig Juliana Burgman. Gift med kyrkoherden och prosten i Enköping Johan Brander.

TAB 4

Laurent Burgman, (son till Johan Burgman, Tab 2), född 1723 i Stockholm; grosshandlare; † 1794-03-08 i Riddarholmens församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:313 s.630, AID: v222951.b6950.s630). Bouppteckning 1794-05-27 med 17560 riksdaler banco i behållning varav änkan fick hälften i giftorätt och sönerna den andra halvan att dela på, men änkan uppvisade ett inbördes förordnande mellan makarna från 1777-10-07 som sa att så länge hon förblev ogift skulle hon sitta i orubbat bo (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:313 s.630, AID: v222951.b6950.s630). Ägde stenhus i hörnet av Stora Kyrkobrinken och Västerlånggatan nr 72 taxerat till 6333 riksdaler banco; 1/3-del i stenhuset på Österlånggatan 148 värderad till 600 riksdaler banco; 1 aktie i sockerbruket på Lilla Nygatan 800 rdb; 6st i Göteborgs Dicont 300 rdb, 2st i Ostindiska kompaniet 1000 rdb samt börsbyggnadsobligationer 6000 rdb. Gift med jungfrun Maria Elisabet Fahlborg, född 1734 i Riddarholmens församling, Stockholm, † 1805-10-12 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:363 s.79, AID: v223001.b880.s79); bouppteckning 1806-01-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:363 s.79, AID: v223001.b880.s79); dotter till handlanden och sockerfabrikören Anders Fahlborg och hans 2:a fru Sara Johansdotter Lampa.

Söner:

 • Johan (John) David Burgman, född 1765; grosshandlare, skeppsredare; † 1833. se Tab 5.
 • Carl Anders Burgman, född 1767; grosshandlare; drev handelsfirma tillsammans med grosshandlaren Lars Mellroth; † ogift och barnlös 1802-08-02 i Stockholm (35 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:350 s.323, AID: v222988.b3390.s323). Bouppteckning 1802-10-06 med 5989 riksdaler banco i behllning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:350 s.323, AID: v222988.b3390.s323). Hans bolagsandel i bouppteckningen med en behållning på 11895 riksdaler banco. Men då en stor del av debitorerna var osäkra och en del låg under konkurser så avdrogs behållningen med 33 1/3 procent.

TAB 5

Johan (John) David Burgman, (son till Lars Burgman, Tab 4), född 1764 i Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; † 1833-02-11 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.606, AID: v223115.b6650.s606). Bouppteckning 1833-06-19 med 259231 riksdaler banco i inventarier och 201260 riksdaler banco i skulder varpå behållningen blev 57970 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.606, AID: v223115.b6650.s606). Ägde en egendom på Djurgården i kvarteret Halsen, upptaget till 800 riksdaler banco i taxeringsvärde. Denna fastighet som var belägen på Amiralitetskrigskassans mark, gavs av direktionen för kassan, genom upplåtelsebrev 1827-08-24, till grosshandlare Burgman, med förbehåll att om den skulle säljas skall kassan först hembjudas; ägde 4/8-dels parter i skeppsvarvet på Kungliga Djurgården med tillhörande byggnader, inventarier, material och förordningar till ett värde av 40000 riksdaler banco; 2st aktier i Stockholms Sjöförsäkringsbolag 666 rdb, 4 dito i bogseringsångfartyget Hercules 400 rdb samt 1 aktie i ångfartyget Yngve Freij 66 rdb; ägde en lång rad skepp och briggar av ek och furu till ett samlat värde av 29450 riksdaler banco; Gift med Marianne Wharton, född 1766 i Scarborough, North Yorkshire, England; enligt en släkttradition ska hon ha bevittnat mordet på Axel von Fersen och blev därefter starkt påverkad av det hon såg, återvände så småningom till Scarborough och avled där.

Fosterdotter:

 • Mary Barnes Burgman, född 1804-01-14 i London, England, † 1847-02-08 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (43 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.78, AID: v223221.b5740.s78). Bouppteckning 1847-05-05 med 31026 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.78, AID: v223221.b5740.s78). Genom testamente blev hon insatt som ägare av fosterfaderns kvarlåtenskap. Gift med grosshandlaren och skeppsredaren Per Adolf Fredholm, född 1798-05-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1860-05-07 (vattusot). Paret fick 11 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman