Bunge

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Jakob Jakobsson Bunge, kom till Sverige i början av 1600-talet och blev handlande i Gävle samt arrendator av tullarna där; † 1630. Gift med jungfrun Anna Martens.

Son:

Mårten Bunge, född 1630-06-27 i Gävle, Gävleborgs län; handlande först i Västerås, därefter i Stockholm; assistent i förmyndarkammaren i Stockholm 1667-06-12; extra ordinarie rådman där 1669-05-24; ord rådman 1672; handelsborgmästare och preses i ämbetskollegium där 1692; † 1694-03-14 i Stockholm och begravd samma år 3/6 i Storkyrkan. Gift 1:o 1659 med jungfrun Margareta Jernstedt, född 1631-02-15, † 1680, begravd samma år 27/6 i Storkyrkan; bouppteckning 1681-09-30 med 324408 daler kopparmynt i tillgångar, 102261 daler kopparmynt i skulder och 220147 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.866, AID: v222315.b8850.s866); i hennes bouppteckning upptogs flera fastigheter, bland annat ett stenhus på Skeppsbron på fri och egen grund 28000 daler kopparmynt; tre stenhus på Norrmalm på fria och egna grunder 48000 daler kopparmynt; ett stenhus på Badstugatan på Södermalm på fri och egen grund 10000 daler kopparmynt; en liten malmgård i samma kvarter på Södermalm 10000 daler kopparmynt; en väderkvarn med mjölnarstuga på Södermalm 2500 daler kopparmynt; bodar vid Ladugårdsbron 3000 daler kopparmynt; dotter till rådmannen i Västerås, brukspatronen Jakob Jernstedt och Barbro Hising; 2:o 1681-08-14 i Stockholm med jungfrun Emerentia Leijel, född 1667-02-25, † 1700-12-28, begravd 1701-01-08 i Storkyrkan, dotter till handlanden i Stockholm, brukspatronen på Älvkarleby och Harnäs bruk Henrik Leijel och Judita Rokes.

Barn 1:o:

 • Barbro Bunge, född 1660, † 1732-04-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.625, AID: v222419.b6360.s625). Bouppteckning den 7/6 och 12/6 1732 med 32744 daler kopparmynt i tillgångar, 15284 daler kopparmynt i skulder och 17460 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.625, AID: v222419.b6360.s625). Gift 1677-06-28 i Storkyrkan, Stockholm med justitieborgmästaren i Stockholm och bankofullmäktige Gustaf Holmström, född 1648 i Jakobs församling, Stockholm, † 1705-01-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:65 s.1509, AID: v222359.b16980.s1509), begravd i egen grav i Maria Magdalena kyrka, Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Anna Bunge, född 1661-10-13. Gift 1682-02-25 i Storkyrkan, Stockholm med biskopen i Linköping Jakob Lang, född 1648-06-01 i Gävle, Gävleborgs län, † 1716-02-17 i Linköping, Östergötlands län, begravd samma år 28/2 i Domkyrkan. Paret fick 4 barn som adlades Lagercreutz.
 • Jakob Bunge, född 1663; justitieborgmästare; † 1731. se Tab 2.
 • Margareta Bunge, född 1668-01-09, † 1756-06. Gift 1684-05-08 med assessorn i Svea Hovrätt Peter Kalling, adlad Kalling, född 1648 i Kalajoki, † 1705-02-11 i Stockholm. Paret fick 11 barn.
 • Christina Bunge, född 1671-05-11, † 1745. Gift 1689-01-20 med livmedikus hos Karl XII Lars Micrander, adlad men ej introducerad Liljestolpe, † 1706-07-05 i Litauen (efter för mycket körsbärsätande en het sommardag). Paret fick 2 barn.
 • Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, född 1672; statssekreterare; † 1737. se adliga och friherrliga ätterna Bunge

Barn 2:o:

 • Adam Bunge, † 1705 i Stockholm.
 • Carl Bunge, † 1709-10-03 i Stockholm.
 • Judita Bunge, född 1688, † 1767. Gift 1706-04-15 i Katarina kyrka, Stockholm med direktören vid Auktionskammaren och Adressverket Daniel Caméen, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Maria Christina Bossardt, dotter till kommissarien i kammarrevisionen Gilius Bossardt och Maria Lindks), född 1676-04-01 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1730-10-04 i Stockholm. Paret fick 12 gemensamma barn.
 • Emerentia Bunge, † barnlös 1736-11-07 i Stockholm. Gift 1:o med kaptenen Jean de Flon; 2:o med brukspatronen Carl Magnus Frick.
 • Baltzar Bunge, sekreterare och direktör vid Auktionsverket; † barnlös 1735-04 i Stockholm. Gift med jungfrun Jakobina Lohe.

TAB 2

Jakob Bunge (son till Mårten Bunge, Tab 1), född 1663-03-04 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 7/3 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:2 s.153, AID: v90665.b86.s153); student i Uppsala 1673-10-22; företog därefter vidsträckta utrikes resor; efter återkomsten till Stockholm auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1689; kämnär vid Söders kämnärsrätt 1694; rådman 1699; borgarståndets talman vid riksdagen i Stockholm 1720 och kung Fredriks I:s kröning; justitieborgmästare och preses i ämbetskollegium 1721-12-14; † 1731-11-03 i Stockholm mycket hastigt och begravd i Storkyrkan. Bouppteckning 1734-07-10 med 38970 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:111 s.526, AID: v222426.b5850.s526). På sekreta utskottets tillstyrkande om adelskap för honom, vilket han för sin egen del undanbad sig, blev två av hans söner adlade 1720-05-06 med namnet Bungencrona, för faderns förtjänster (introducerade på Riddarhuset samma år under nr 1737). Ägde gård med trädgård på Södermalm på Stadsträdgårdsgatan på fri och egen grund 10000 daler kopparmynt; gård i Brännkyrka socken; den övriga egendomen i Stockholm bestående av kontanter, juveler, förgyllt & oförgyllt silver, husgeråd och möbler tillsammans 29150 daler kopparmynt. Gift 1692 med jungfrun Anna Margareta Engelcrona, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Johan Weghorst), född 1668-07-25, † 1733-10-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:111 s.526, AID: v222426.b5850.s526); dotter till generalkamreraren i kammarkollegium Efraim Engelcrona och Margareta Skruuf.

Barn:

 • Mårten Bunge, adlad Bungencrona, född 1693; kunglig sekreterare; † 1749. se adliga ätten Bungencrona.
 • Anna Helena Bunge, född 1698-07-18, † 1758-06-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1610, AID: v222533.b7240.s1610). Bouppteckning 1758-09-14 med 41387 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1610, AID: v222533.b7240.s1610). Gift 1714-01-17 i Stockholm med hovrättsrådet i Svea Hovrätt Adrian Valtinsson, adlad men ej introducerad Adlerstam, född 1681-08-20 i Vänersborg, † 1750-08-07. Paret fick 5 söner varav 3 av dem introducerades på Riddarhuset.
 • Jakob Bunge, assistent i Byggnings- & ämbetskollegium.
 • Carl Gustaf Bunge, adlad Bungencrona, född 1700; kommerseråd; † 1761. se adliga ätten Bungencrona.
 • Samuel Efraim Bunge.

TAB 3

Jakob Bunge, (son till Jakob Bunge, Tab 2), assistent i Byggnings- & ämbetskollegium; bokhållare vid barnhuset; † 1735-05-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelningen F1A:152 s.836, AID: v222485.b8500.s836). Bouppteckning 1752-10-20 med 20423 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelningen F1A:152 s.836, AID: v222485.b8500.s836). Ägde en gård på Södermalm och Stora Trädgårdsgatan värderad till 10000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Elisabet Medeén, född 1706, † 1758-08-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (51 år, 11 månader gammal, källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:2 s.57, AID: v90746.b32.s57; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:175 s.78, AID: v222536.b910.s78); bouppteckning 1759-01-18 med 20909 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:175 s.78, AID: v222536.b910.s78).

Barn:

 • Jakob Bunge, född 1726 i Stockholm; sidenfabrikör.
 • Margareta Catharina Bunge, född 1727 i Stockholm.
 • Anton Bunge, född, född 1729 i Stockholm; sidenfabrikör.
 • Mårten Bunge, född 1730 i Stockholm, † mellan 1752 och 1759.
 • Elisabet Helena Bunge, född 1732 i Stockholm. Gift med fabrikören Joakim Helleday.
 • Carl Ludvig Bunge, född posthumus 1735; sidenfabrikör. se Tab 4.

TAB 4

Carl Ludvig Bunge, (son till Jakob Bunge, Tab 3), född posthumus 1735; sidenfabrikör. Gift 1:o 1760-05-27 på Tullgarn, Hölö socken (källa: Hölö FI:1 s.150, AID: v86063.b150) med jungfrun Magdalena Beata Smerling; 2:o med jungfrun Brita Maria Zedritz

Barn 1o:

 • Carl Jakob Bunge, född 1761-02-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 1/3 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.217, AID: v88229.b111.s217).
 • Elisabet Magdalena Bunge, född 1762-08-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 25/8 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.281, AID: v88229.b143.s281).
 • Carl Johan Bunge, född 1763-12-30 i Trosa stadsförsamling, Södermanlands län, döpt 1764-01-01 (källa: Trosa stadsförsamling CI:1 s.76, AID: v62508.b81.s76).

Son 2:o:

 • Carl Ludvig Bunge, född 1766-12-22 i Sille, Västerljungs socken, Södermanlands län, döpt 24/12 (källa: Västerljung C:2 s.45, AID: v62873.b45).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898 av Anton Anjou. Forskare: Mattias Loman