Bucht

Från Biografiska anteckningar

Version från den 21 november 2020 kl. 08.58 av Loman (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

TAB 1

Johan Bucht, född 1741 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2); bagare; tobaksfabrikör; † 1812-10-17 i Jakob & Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.588a, AID: v223029.b6540.s588a), begravd 25/10 (67 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIb:3 s.200, AID: v86444a.b106.s200). Bouppteckning 1813-05-28 med 201522 riksdaler banco i tillgångar, 16887 riksdaler banco i skulder och 184635 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.588a, AID: v223029.b6540.s588a). I bouppteckningen upptogs ett stenhus på Norrmalm i kvarteret Sporren vid Bangränden under nr 1, brandförsäkrat 1805 till 11000 riksdalera banco och upptogs till 14000 riksdaler banco; 1/3-del i stenhusen nr 56 & 57, 58 & 61 i kvarteret Stuten vid hörnet av Regeringsgatan och Lutterns gränd 12000 riksdaler banco; 1/3-del i stenhuset nr 66, 67, 68, 69 & 70 i kvarteret Polacken vid Regeringsgatan 2000 riksdaler banco. I Dimanderska tobaksfabrikens bolagskassa fanns totalt 125057 riksdaler banco varav 1/3-del var hans och totalt 41685 riksdaler banco. Ägde 2 discontoaktier värda 100 riksdaler banco, 12 Göteborgs discontoaktier 600 riksdaler banco, 24 tullarrendeaktier 320 riksdaler banco. I Dimanderska tobaksfabriken upptogs även en stor mängd tobaksblad, från Maryland, Virginia, Holland och Stockholm. Paret skrev testamente 1800-11-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.222, AID: v223096.b2340.s222). Gift 1:o 1766-01-25 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med jungfrun Ulrika Christina Tillander, född 1748, † 1768-11-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, begravd 15/11 (20 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.539, AID: v222800.b5770.s539), begravd i Adolf Fredriks församling; bouppteckning 1768-12-17 med 25848 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.539, AID: v222800.b5770.s539); i hennes bouppteckning upptogs ett stenhus på Ladugårdslandet i hörnet av Riddar- & Skeppargatorna under nr 27 på fri och egen grund brandförsäkrat till 32000 daler kopparmynt; ett litet oförsäkrat stenhus på Norrmalmstorg 5000 daler kopparmynt; dotter till bagaren Joakim Tillander och Anna Christina Hageman; 2:o 1770-07-01 i Jakob och Johannes församling, Stockholm med jungfrun Maria Christina Dimander, född 1751 i Stockholm, † 1828-12-15 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 22/12 i Dimanderska graven på Johannes kyrkogård (ålderdom, 77 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:4 s.405, AID: v86436a.b208.s405); bouppteckning 1829-03-04 med 124311 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.220, AID: v223096.b2320.s220); dotter till tobaksfabrikören Anders Dimander och Anna Berg.

Son 1:o:

  • Carl Joakim Bucht, född 1767-08-20 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, döpt 23/8 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2); tobaksfabrikör; † barnlös 1821-01 i Jakob & Johannes församling, Stockholm (källa: Jakob och Johannes FIb:3 s.370, AID: v86444a.b191.s370). Bouppteckning 1821-03-10 med 63460 riksdaler banco i behållning (källa: Öknebo häradsrätt F2:18 s.78, AID: v161524.b800.s78). Ägde 1 mantal Farsta säteri i Ytterjärna socken 10000 rikdaler banco; 3 mantal Håknäs frälsehemman 15000 riksdaler banco; 1 mantal Linga frälsehemman 5000 riksdaler banco. Gift 1814-06-05 i Överjärna kyrka med friherrinnan Jakobina Wilhelmina Lovisin, född 1775-12-11 på Brandalsund, † barnlös 1835-08-06 på Farsta säteri, Ytterjärna socken, Stockholms län, begravd 16/8 (kräfta, 59 år, 7 månader, 26 dagar gammal, källa: Ytterjärna CI:3 s.720, AID: v94624.b720), dotter till löjtnanten, RSO, friherre Gustaf Adolf Lovisin och friherrinnan Eleonora Maria von Höpken.

Barn 2:o:

  • Anna Maria Bucht, född 1771-05-26 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, döpt 28/5, † där samma år 2/8, begravd 4/8 (2 1/4 månad gammal, källa: Hedvig Eleonora FI:4 s.115, AID: v85669a.b61.s115).
  • Sara Catharina Bucht, född 1772 i Stockholm (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2), † där 1849-12-10 (77 år, 7 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.1, AID: v223246.b80.s1). Bouppteckning 1850-01-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.1, AID: v223246.b80.s1). Gift med kunglige falkenermästaren och överjägmästaren Carl Henrik von Hamm, född 1769-07-07 (källa: Solna AIa:7 s.67, AID: v90064.b710.s67), † 1834-09-15 på Falkenärbostället, Solna socken, Stockholms län, begravd 20/9 (rödsot, 65 år, 2 månader, 8 dagar gammal, källa: Solna FI:1 s.303, AID: v90160.b201.s303). Paret fick 2 barn.
  • Johan Ulrik Bucht, född 1773-07-19 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, döpt 21/7 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2); reste utomlands 1798 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.588a, AID: v223029.b6540.s588a).
  • Sofia Lovisa Bucht, född 1774 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2). Gift med överstelöjtnanten i armén, landshövdingen i Uleåborg, RSO Jakob Daniel Lange, född 1758, † 1808.
  • Ulrika Wilhelmina Bucht, född 1776-02-09 i Sånga socken, Stockholms län, döpt 11/2 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2). Gift 1804-09-23 i Stockholm med presidenten och statsrådet Gustaf Fredrik Wirsén, adlad, friherre och greve Wirsén, född 1779-10-21 på Sveaborg, Finland, † 1827-12-09 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
  • Hedvig Dorothea Bucht, född 1777-02-09 i Sånga socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2), † 1821-06-27 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 1/7 i Dimanderska graven på Johannes kyrkogård (lungsot, 43 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:4 s.229, AID: v86436a.b120.s229). Gift 1794 i Sala kyrka med assessorn Johan Theodor Bellander, född 1764 i Sala stadsförsamling, Västmanlands län, † där 1849. Paret fick 5 barn.
  • Carin Rosina Bucht, född 1780-06-25 på Girstaberg, Ytterjärna socken, Stockholms län, döpt 27/6 (källa: Ytterjärna CI:1 s.68, AID: v94622.b73.s68), † 1859-06-05 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Hedvig Eleonora FI:10 s.518, AID: v85675.b263.s518). Bouppteckning 1859-09-01, där bl a är upptaget fastigheten, stenhuset nr 2 i kvarteret Sjöman i Hedvig Eleonora församling (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:585 s.73, AID: v223295.b2990.s73). Gift med brukspatronen, RNO Henrik Hartman, född 1770-08-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1848-08-29 i Stockholm, Stockholms län (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:539 s.115, AID: v223239.b7240.s115). Paret fick 3 söner.
  • Helena Gustava Bucht, född 1786-09-07 på Karlfors, Överjärna socken, Stockholms län, döpt 11/9 (källa: Överjärna CI:2 s.1000, AID: v95098.b1000), † 1816-02-05 på Nya Varvet, Göteborg. Gift 1813-01-23 i Stockholm med sin systers svåger, vice amiralen, RSO, KSO Carl Johan Wirsén, adlad af Wirsén, född 1777-09-12 på Sveaborg, Finland, † 1825-10-20 i Stockholm, jordfäst samma år 28/10 i Skeppsholmskyrkan. Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman