Bruun (Braun) från Östergötland

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Bruun, kronobefallningsman i Vadstena län, nämnd 1615-1649. Gift med Margareta Henricsdotter.

Son:

 • Gudmund Bruun, född 1622; ryttmästare; † 1696. se TAB 2.
 • Erik Bruun, kronobefallningsman; † 1695. se Tab .

TAB 2

Gudmund Bruun, (son till Johan Bruun, Tab 1), född 1622-09-12; kom i krigstjänst 1642; korpral 1652; kornett 1660; löjtnant 1668-05-28; regementskvartermästare 1676; ryttmästare 1677; avsked s å 30/4; var utkommenderad till Pommern 1674; † 1696-02-12, begr i Bjälbo kyrka, huvudbanér i Heda kyrka. Gift 1:o 1652-10-31 i Normlösa sn med jungfrun Anna Månsdotter, † 1662 på Sperringe, Viby sn, begr s å 5/11 i Viby sn, dotter till Måns Persson och Botil Claësdotter; 2:o 1666 med jungfrun Catharina Rosensvärd, född 1645-11-02, † 1711-08-14 på Järnstad, dotter till ryttmästaren Måns Persson, adlad med ej introd Rosensvärd och Catharina Jönsdotter Svärd.

Son 1:o:

Son 2:o:

 • Hans Magnus Bruun, född 1670 (åu); sekundryttmästare; † 1713. se Tab 3.

TAB 3

Hans Magnus Bruun, (son till Gudmund Bruun, Tab 2), född 1670 (åu); ryttare för eget rusthåll vid Östgöta kavallerireg:te; korpral 1697-12-12; sekundkornett 1701-04-09; sekundlöjtnant 1702-01-11; premiärlöjtnant 1703-12-29; sekundryttmästare 1704-12-12; avsked 1705-11-10 enär iag på min syn stort fehl undfådt, jempte det iag älliest på Partie blifvit utj mit bryst så sunderkråssad, at jag således är alldeles incapabel kunna Eders Kongl. Maij:ts tienst efter min allerunderdånigste plickt fullgiöra; omnämns särskilt för tapperhet i slaget vid Warchau 1705, där han blev blesserad; ägde Millingstorp, Källstads sn och Järnstad i Stora Åby sn; † 1713 (drunknade i Tåkern), begr s å 18/2 i Röks sn. Gift med jungfrun Maria Hoff, † 1719 på Milingstorp, Källstads, begr s å 20/2 i Heda kyrka.

Barn:

 • Sven Bruun, född 1708, † 1758-07-03 på Tuna, Heda sn (50 år gammal, källa: Genline ID 299.14.19200).
 • Magnus Bruun, född 1709; kornett; † 1775. se Tab 4.

TAB 4

Magnus Bruun, (son till Hans Magnus Bruun, Tab 3), född 1709 i Röks sn; kornett vid Nylands och Tavastehus dragonreg:te; † 1775-12-16 i Ödeshögs sn (vattusot, källa: Genline ID 431.25.11600, 431.25.11600). Gift 1:o 1736-10-01 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.20.9500) med jungfrun Elisabet Catharina Hoff, född 1715 i Heda sn, dotter till Johan Hoff och Catharina Dorotea Carbin; 2:o 1738-10-03 i Skänninge (källa: Genline ID 373.8.13500) med jungfrun Charlotta Catharina Schenbeck, född 1720 i Allhelgona sn, † 1757-04-04 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.25.9800), dotter till ryttmästaren Peter Schenbeck och Anna Rotkirch; 3:o 1762-11-02 i Källstads sn (källa: Källstad C:1 s.467, AID: v38597.b239.s467) med välädla jungfrun Anna Margareta Rinman, född 1727-08-29 i Källstads sn, döpt 30/8 (källa: Källstad C:1 s.535, AID: v38597.b273.s535), dotter till fänriken Henrik Georg Rinman och Margareta Tempelman.

Son 1:o:

 • Hans Henrik Braun, född 1736; ryttmästare; † 1801. se Tab 5.

Barn 2:o:

 • Anna Charlotta Bruun, född 1744-01-15 i Ödeshögs sn. Gift 1776 i Gränna med tingsnotarien Jonas Lagerdahl. Paret fick flera barn.
 • Johan Carl Braun, född 1746; fänrik; † 1835. se Tab 6.
 • Mariana Johanna Braun, † 1811-01-12 på Disevid, Heda sn. Gift 1:o 1761 i Ödeshögs sn med N.N Yman, med vilken hon fick 2 barn; 2:o 1769 i Heda sn med vice auditören vid Blå husarerna Henrik Tollengren, med vilken hon fick 1 son, född 1722 i Vologda, Ryssland, † 1794-11-05 på Disevid, Heda sn.

Döttrar 3:e:

 • Catharina Dorothea Bruun, född 1764-08-13 i Ödeshögs sn, † där 1834-05-15. Gift 1789-05-03 i Ödeshögs sn med löjtnanten Pehr Stålhammar, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med sin svägerska - se nedan), född 1757-12-04 på Norra Rödje, Säby sn, † 1829-04-05 på Ödeshögs Södergård, Ödeshögs sn.
 • Christina Margareta Bruun, född 1765, † 1788-07-18 i Ödeshögs sn. Gift 1784-09-29 i Ödeshögs sn med sin svåger, löjtnanten Pehr Stålhammar, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med sin svägerska - se ovan), född 1757-12-04 på Norra Rödje, Säby sn, † 1829-04-05 på Ödeshögs Södergård, Ödeshögs sn. Paret fick flera barn.

TAB 5

Hans Henrik Braun, (son till Magnus Bruun, se Tab 4), född 1836-12-04 i Ödeshögs sn (fadr. Cornetten vid Finska Dragonerna Magnus Braun, modren Elisabet Hoof, källa: Genline ID 406.18.101500); ryttmästare; † 1801-08-13 på Gottlösa Kaptensboställe, Veta sn (bröstsjuka, 64 år gammal, källa: Genline ID 406.18.101500). Gift 1763 i Stralsund, Tyskland (källa: Genline ID 406.18.101500, 406.18.103100) med jungfrun Sofia Catharina von Bandelinen, född 1740 på Rantz Gods, Rügen, Tyskland, † 1812-05-31 på Gottlösa Kaptensboställe, Veta sn, begr 5/6 (källa: Genline ID 406.18.103000), dotter till fänriken Johan Henrik von Bandelinen och Sofia von Anglon.

Barn:

 • Magnus Fredrik Braun, född 1766-03-03 i Stralsund, Tyskland (källa: Genline ID 401.38.29700); volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1781-06-28; kornett 1784-03-24; löjtnant vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsavdelningen 1792-04-12; kapten i divisionen 1796-10-26; förste major 1812-03-24; överstelöjtnant i armén 1814-05-22; avsked 1816-05-28; R S O (för tapperhet i slaget vid Svensksund); deltog i sjöexpeditionerna 1789 (slaget vid Öland) och 1790 (slaget vid Svensksund och striden vid Pitkepas, fälttåget i Tyskland 1805-1806 (fången vid Lübeck sistnämnda år) samt kriget i Norge 1814 (intagandet av Fredrikstad samt affärerna på Rolseöen och vid Kölbergs bro); en barsk knekttyp av hetsigt temperament; † ogift och barnlös 1834-09-04 i Vadstena (kolera, 68 år gammal, källa: Genline ID 401.38.29700).
 • Johanna Dorotea Eleonora Braun, född 1767 i Stralsund, Tyskland.
 • Sofia Elisabet Braun, född 1768 i Ödeshögs sn, † där 1774.
 • Carl Vilhelm Braun, född 1770 i Ödeshögs sn, † där s å.
 • Fredrika Lovisa Braun, född 1771 i Ödeshögs sn.
 • Hedvig Christina Braun, född 1772 i Ödeshögs sn, † 1837-09-15 i Vimmerby sfs (feber). Gift 1804 i Lönneberga sn med fänriken Carl Gustaf von Normann, född 1774 i Hardeberga sn, † 1817-11-28 i Vimmerby sfs (lungsot, 43 år gammal). Paret hade troligen 1 oäkta dotter, som föddes år 1802 i Vimmerby.
 • Johan Gustaf Braun, född 1773 i Ödeshögs sn, † 1789 i Adelövs sn.
 • Carl Adolf Braun, född 1775 i Ödeshögs sn, † där 1777.
 • Christina Elisabet Braun, född 1776-08-09 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 305.4.48300, 305.17.81800), † änka 1857-05-18 i Hovs sn (källa: 80 år gammal, Genline ID 305.17.81800). Gift 1:o med 2:e lantmätaren Jonas Jakob Wallberg, med vilken hon fick en dotter, född 1762 i Vadstena (källa: Genline ID 305.3.15000), † 1810 på Klosterorlunda, Hovs sn; 2:o med kamreraren Pettersson; 3:o 1815-01-19 i Hovs sn (källa: Genline ID 305.16.73500) med ryttmästaren Gustaf Adolf Duse, med vilken hon fick 2 barn, född 1781-09-06 i Malexanders sn (källa: Genline ID 305.4.48300), † 1854 i Hovs sn.
 • Axel Ludvig Braun, född 1779 i Ödeshögs sn.
 • Fredrika Braun, född 1780 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 305.4.48300); flyttade från Klosterorlunda, Hovs sn till Vadstena 1820 (källa: Genline ID 305.4.48300), † 1834 på Klosterorlunda, Hovs sn (källa: Genline ID 305.6.81000).
 • Gudmund Henrik Braun, född 1784 i Ödeshögs sn, † där s å.

TAB 6

Johan Carl Braun, (son till Magnus Bruun, se Tab 4), född 1746-08-16 på Ödeshögs Södergård, Ödeshögs sn (källa: Genline ID 427.6.81400, 427.23.77000); fänrik vid Östgöta infanterireg:te; † 1835-10-21 på Järnstads Södergård, Stora Åby sn, begr 6/11 (ålderdomsbräcklighet, 89 år gammal, källa: Genline ID 427.23.77000). Gift 1774-03-01 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 427.23.73200) med jungfrun Anna Charlotta Svanstedt, född 1756-05-27 i Barnarps sn (källa: Genline ID 427.23.73200), † 1824-12-18 på Järnstad Södergård, Stora Åby sn, begr 1825-01-04 (hade 23 barnbarn, lungsot, 68 år gammal, källa: Genline ID 427.23.73200), dotter till konrektorn Isak Svanstedt och Justina Catharina Ekman.

Barn:

 • Fredrik Reinhold Bruun, född 1777; kyrkoherde, honorarie prost; † 1842. se Tab 7.
 • Johanna Lovisa Bruun, född 1780-02-13 i Heda sn (källa: Genline ID 427.6.81400).
 • Adolf Bruun, född 1781; hovpredikant, kyrkoherde, kontraktsprost; † 1860. se Tab 9.
 • Anna Margareta Bruun, född 1784 i Heda sn, † 1835 i Karlskrona. Gift 1811 i Ronneby sn med Moses Söderström, född 1774 i Finland, † 1857 i Karlskrona. Paret fick 1 son.
 • Christina Fredrika Bruun, född 1788-11-24 i Heda sn (källa: Genline ID 427.6.81400).
 • Maria Juliana Bruun, född 1794-06-07 i Heda sn (källa: Genline ID 427.6.81400).

TAB 7

Fredrik Reinhold Bruun, (son till Johan Carl Braun, Tab 6), född 1777-05-27 på Disevid, Heda sn (källa: Genline ID 318.27.8300); student i Uppsala 1797; student i Åbo 1801; magister 1805; vice kollega i Linköping 1808; ordinarie kollega 1809; konrektor i Linköping 1816; prästvigd s å 14/9; pastoral examen 1819; rector scholae i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda pastorat 1820; kyrkoherde i Klockrike pastorat 1827-10-10; honorarie prost 1830; † 1842-08-23 på Täktö Prästgård, Klockrike sn, begr 30/8 (rödsot, 65 år gammal, källa: Genline ID 318.27.8300). Gift 1:o 1811-08-30 (källa: Genline ID 318.27.8300, 318.27.6200) med demoisselle Anna Ulrika Ekervall, född 1779-03-20 på Brickebo Bataljonspredikantboställe, Nykils sn (källa: Genline ID 318.27.6200), † 1835-06-16 på Täktö Prästgård, Klockrike sn, begr 26/6 (56 år gammal, källa: Genline ID 318.27.6200), dotter till regementspastorn Per Samuel Ekervall och Christiana Starnell; 2:o med demoisselle Maria Fredrika Charlotta Rådstrand, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1845 i Ljungs sn med Svante Gottfrid Schmidt, född 1793 i Vists sn, † 856 i Linköping), född 1807-08-03 i Tyresö sn (källa: Genline ID 318.14.15000), † 1877-04-12 på Husbyfjöl, Brunneby sn (magkräfta, 69 år gammal, källa: Genline ID 100005.65.16900), dotter till Carl Peter Rådstrand och Christina Gavelholm.

Barn 1:o:

 • Anna Fredrika Bruun, född 1812-06-27 i Linköping (källa: Genline ID 318.14.15000).
 • Carl Adolf Reinhold Bruun, född 1814; godsägare; † 1884. se Tab 8.
 • Augusta Matilda Bruun, född 1822-01-08 i Vadstena (källa: Genline ID 318.14.15000). Gift 1843-01-08 (källa: Genline ID 277.21.23600) med brukspatronen Johan Bergström, född 1807-03-01 i Karlstad (källa: Genline ID 277.21.23600). Paret hade en fosterdotter.

Son 2:o:

 • August Reinhold Bruun, född 1841 på Täcktö Prästgård, Klockrike sn, † där 1842.

TAB 8

Carl Adolf Reinhold Bruun, (son till Fredrik Reinhold Bruun, Tab 7), född 1814-10-23 i Linköping (källa: Genline ID 277.20.2600); godsägare på Sörby Norrgård 1 mtl Skatte, Brunneby sn; † 1884-12-28 på Sörby Norrgård, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.25.15200). Gift 1858-11-27 (källa: Genline ID 277.20.2600) med fröken Maria Christina Pettersson, född 1821-10-30 i Lundby sn (källa: Genline ID 277.20.2600).

Barn:

 • Gustaf Adolf Bruun, född 1860-01-26 på Sörby Norrgård, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.20.2600).
 • Theodor Emanuel Bruun, född 1862-09-22 på Sörby Norrgård, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.20.2600).
 • Anna Maria Bruun, född 1865-06-16 på Sörby Norrgård, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.20.2600), † där 1869-05-07 (källa: Genline ID 277.21.23600).

TAB 9

Adolf Bruun, (son till Johan Carl Braun, Tab 6), född 1781-06-21 på Disevid, Heda sn (källa: Genline ID 334.6.76600); studentexamen i Uppsala 1801; studerade en tid i Åbo; fil kand 1807; fil mag 1810; lärare i Finland; fick av ryske tsaren Alexander I muntligt tillstånd att återvända till Sverige; prästvigd till huspredikant på Ulvåsa 1812; hovpredikant; kyrkoherde i Ljungs pastorat 1822, tillträdde 1824; prost 1827; kontraktsprost 1827-1856; † 1860-03-21 på Ljungs prästgård, Ljungs sn. Gift 1823 med jungfrun Johanna Fredrika "Jeanette" Mellberg, född 1791-09-13 i Stockholm (källa: Genline ID 334.6.76600), † 1837-12-25 på Ljungs prästgård, Ljungs sn, begravd 1838-01-03 (tärande sjukdom, 46 år gammal, källa: Genline ID 334.16.45100), dotter till Johan Mellberg och Dorothea Fredrika Mollberg.

Barn:

 • Johan Edvard Bruun, född 1824-02-06 i Stockholm (källa: Genline ID 334.6.76600); lantbrukare; † 1863.
 • Adolf Fredrik Bruun, född 1825-08-21 på Ljungs prästgård, Ljungs sn (källa: Genline ID 334.6.76600); lantbrukare; † 1874.
 • Agnes Dorothea Maria Bruun, född 1827-08-25 på Ljungs prästgård, Ljungs sn (källa: Genline ID 334.6.76600), † 1874. Gift med N.N Lönner.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Johan Alfred Westerlund & Johan Axel Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3:e delen; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185. Sammanställt av: Mattias Loman Ej komplett - under utredning