Brandenburg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Joakim Brandenburg, handlande i Stralsund. Gift med Margareta Ladewig

Son:

Frans Brandenburg, ålderman för bryggarelaget i Stralsund. Gift med Anna von Braun, dotter till rådsförvanten Joakim von Braun, som 1588 av kejsar Rudolf II fick förnyelse på gammalt adelskap och är en av stamfäderna för den i Sverige adlade men ej introducerade ätten von Braun, och Gertrud Hagemeister.

Son:

Baltzar Brandenburg, född 1609; rådsförvant i Stralsund 1663; † 1673. Gift 1646 med Dorothea Buchow, † 1685, dotter till rådsförvanten i Stralsund Albert Buchow.

Barn:

 • Anna Dorothea Brandenburg, född 1652 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, † 1732-10-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.867, AID: v222423.b8970.s867). Bouppteckning 1733-06-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.867, AID: v222423.b8970.s867). Ägde ett stenhus (det s k Coijetska huset), som maken köpte 1711, mellan Västerlånggatan och Prästgatan, taxerat till 25000 daler kopparmynt år 1733 samt en murad grav i Storkyrkan (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.869, AID: v222423.b8990.s869). Gift med handlanden i Stockholm Casper Nettelbladt, född 1658 i Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, † 1726 i Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe, född 1654; kansliråd; † 1734. se adliga ätten Ehrenstolpe.
 • Joakim Brandenburg, född 1658; † 1726. se Tab 2.
 • Gertrud Brandenburg, † 1738. Gift 1688-03-22 med borgaren, handlanden och agenten Georg Bernhard von Schewen, adlad von Schewen, född 1663-07-25 i Pommern, † 1735-07-03 på Söderby, Torsåkers socken, Södermanlands län. Paret fick 1 son som dog 6 månader gammal.
 • Albert Brandenburg, handlande i Åbo, Finland.
 • Margareta Brandenburg. Gift med handlanden i Stockholm Christian Barthold.

TAB 2

Joakim Brandenburg, (son till Baltzar Brandenburg, Tab 1), född 1658 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern; † 1726 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern. Gift med jungfrun Maria Rodhe.

Barn:

 • Jürgen Bernhard Brandenburg, född 1680 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern.
 • Baltzar Henning Brandenburg, född 1683-03-17 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, † 1746.
 • Joakim Christian Brandenburg, född 1685; † 1735. se Tab 3.
 • Anna Catharina Brandenburg, född 1690-06-25 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, † där 1727.
 • Barbara Gertrud Brandenburg, född 1692-04-28 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern.
 • Frans Nikolaus Brandenburg, född 1693-11-10 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern.

TAB 3

Joakim Christian Brandenburg, (son till Joakim Brandenburg, Tab 2), född 1685 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern; † 1735-08-22 i Göteborg. Gift med jungfrun Gunilla Forssberg.

Söner:

 • Joakim Brandenburg, född 1724; grosshandlare, skeppsredare, kommersråd, politiker; † 1735. se Tab 4.
 • Henrik Albrekt Brandenburg, född 1729; grosshandlare, rådman, bankfullmäktig; † 1795. se Tab 5.

TAB 4

Joakim Brandenburg, (son till Joakim Christian Brandenburg, Tab 3), född 1724-04-10 i Göteborg; grosshandlare 1768 (källa: https://app.arkivdigital.se/volume/v951570?image=650); kyrkovärd i Tyska kyrkan; skeppsredare; fullmäktig i generaltullarrendesocieteten; ledamot i borgarståndet vid 1778-79 års riksdag; kommerseråds n h o v 1789; RVO; † 1794-08-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:319 s.531, AID: v222957.b5450.s531). Bouppteckning 1795-03-18 med 39174 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:319 s.531, AID: v222957.b5450.s531). Ägde stenhus på Skeppsbron nr 30 i kvarteret Glaucus och 2 frälsehemman Nedre Frösunda i Solna socken, flera skeppsparter, juveler, guld och silver. Gift 1:o med jungfrun Johanna Catharina Starbus, född 1716 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1760 i Stockholm, dotter till porträttmålaren Johan Starbus och Catharina Böttiger; 2:o 1763 med jungfrun Ulrika Nettelbladt, född 1729, † 1778, dotter till grosshandlaren Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel; 3:o 1787 med jungfrun Sara Christina Pauli, född 1744 (åu), † 1821-11-26 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130); bouppteckning 1822-02-18 med 34379 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130); dotter till grosshandlaren och strumpfabrikören Niclas Pauli och Maria Küsel.

Döttrar 1:o:

 • Gunilla Johanna Brandenburg, född 1755-08-08 i Stockholm, † 1794-01-28 på Vikmanshyttans bruk, Hedemora socken, Dalarnas län. Gift med brukspatronen Johan Fredrik Angerstein, i hans 1:a äktenskap, född 1753-10-06 på Vikmanshyttans bruk, Hedemora socken, Dalarnas län, † där 1801-08-17. Paret fick 1 dotter som efterlämnat talrika ättlingar.
 • Maria Lucia Lovisa Brandenburg, född 1757 i Stockholm, † 1760 i Stockholm.

TAB 5

Henrik Albrekt Brandenburg, (son till Joakim Christian Brandenburg, Tab 3), född 1729-09 i Göteborg; burskap som handlande i Stockholm 1761-04; grosshandelssocietetens taxeringsman 1767; ledamot av borgerskapets 50 äldste 1769; var flera gånger borgerskapets elektor vid riksdagsmans- samt borgmästare- och rådmansval, då han själv utsågs till riksdagsman vid riksdagen 1771-72; illitterat rådman och fick fullmakt som sådan 1776-05-08; ledamot av politiekollegium samma år 17/5; flyttades till handelskollegium 1782-11-29; bankofullmäktig 1772-79; ledamot av sjöassuransöverrätten och hade 1776 under 8 år varit varit huvudparticipant i Svenska Ostindiska kompaniet; hade uppseende över järnvågen 1792-06-15; politiskt hörde han till mösspartiet; † 1795-02-14 i Stockholm, begravd på Riddarholmens kyrkogård (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.730, AID: v222955.b7460.s730). Bouppteckning 1795-05-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:317 s.730, AID: v222955.b7460.s730). Gift 1:o 1755-10-30 i Tyska Sankta Gertruds kyrka (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s.55, AID: v91455.b31.s55) med jungfrun Catharina Sofia Fischer, född 1725, † 1773-08-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:234 s.594, AID: v222842.b6340.s594); bouppteckning 1775-04-10 med 63085 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:234 s.594, AID: v222842.b6340.s594); dotter till handlanden Lorentz Fischer och Johanna Catharina Gieseke; 2:o 1776-12-12 med änkan Angelique Charlotte Denise Bourgoin, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1745-03-05 i Stockholm med sidenfabrikören Barthelemy Toussaint Peyron, med vilken hon fick 6 gemensamma barn, född 1717 i Frankrike, † 1766-04-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:207 s.830, AID: v222777.b8350.s830), född 1730, † 1810-02-04 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:380 s.509, AID: v223018.b5130.s509); bouppteckning 1810-05-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:380 s.509, AID: v223018.b5130.s509); dotter till musikläraren i Stockholm Germain Louis Bourgoin Le Romain och Catherine Charlotte Beraud.

Barn 1:o:

 • Johan Albrekt Brandenburg, † 5 år gammal.
 • Henrika Sofia Brandenburg, † 1779-05-22 i Riddarholmens församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:257 s.441, AID: v222873a.b4720.s441). Bouppteckning 1779-10-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:257 s.441, AID: v222873a.b4720.s441). Gift med grosshandlaren Hugo Davey, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Christina Årstedt, med vilken han fick 2 söner), född 173(8), † 1796-12-07 på Högtorp, Salems socken, Stockholms län, begravd 16/12 (slag, 58 år gammal, källa: Salem CI:4 s.32, AID: v89354.b32). Paret fick 1 gemensam son.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholms Rådhus och Råd del 2 - Festskrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915. Forskare: Mattias Loman