Brandelius

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Byggnadsritning daterad 1789-01-21 för stenhuset i kvarteret Islandet 2 i Adolf Fredriks församling, som beställdes av bryggaren Magnus Brandelius senior. Källa: Stockholmskällan.
Bryggaren och stadsmajoren, RVO Christoffer Brandelius namnteckning i fruns bouppteckning 1850. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.260, AID: v223250.b260.

Nils Brandelius, född 1686 i Brantestad, Frödinge socken, Kalmar län; kyrkoherde i Frödinge pastorat; † 1752-01-26 i Frödinge prästgård, Frödinge socken, Kalmar län. Gift 1726-11-22 i Vena kyrka, Kalmar län med jungfrun Catharina Margareta Björn, född 1709 i Norrköping Östergötlands län, döpt 24/6, † 1755 i Frödinge prästgård, Frödinge socken, Kalmar län, dotter till kyrkoherden Petrus Björn och Anna Maria Ekman.

Barn:

 • Magnus Brandelius senior, född 1736; bryggare; † 1809. se Tab 2.

TAB 2

Magnus Brandelius senior, (son till Nils Brandelius, Tab 1), född 1736-12-21 i Västerviks stadsförsamling, Kalmar län; bryggare; † 1809-02-01 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:374 s.914, AID: v223012.b9400.s914). Bouppteckning 1809-05-30 med 9794 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:374 s.914, AID: v223012.b9400.s914). Gift med jungfrun Anna Dorotea Hammar, född 1744 i Kalmar, Kalmar län, † 1819-04-20 i Stockholm (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:410 s.112, AID: v223049a.b6750.s112); bouppteckning 1819-06-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:410 s.112, AID: v223049a.b6750.s112).

Barn:

 • Maria Catharina Brandelius, född 1765 i Stockholm. Gift med bryggaren Jakob Röhl, född 1770 i Stockholm.
 • Anna Margareta Brandelius, född 1766-12-17 i Stockholm (källa: Västervik AI:18 s.307, AID: v24438.b163.s307). Gift med rådmannen och handlanden i Västervik Carl Gustaf Berg, född 1755-02-20 i Västerviks stadsförsamling, Kalmar län (källa: Västervik AI:18 s.307, AID: v24438.b163.s307). Paret fick 6 barn.
 • Magnus Brandelius junior, född 1770; bryggare; † 1806. se Tab 3.
 • Dorotea Brandelius, född 1771 i Stockholm, † där 1831. Gift 1795 i Stockholm med rektorn Carl Pousette.
 • Pehr Brandelius, född 1773; karduansmakarålderman; † 1835. se Tab .
 • Christoffer Brandelius, född 1775; bryggare, stadsmajor, RVO; † 1851. se Tab 7.
 • Johanna Brandelius, född 1777 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Gift med kunglige hovpredikanten, kyrkoherden och kontraktsprosten i Täby pastorat av Uppsala stift Claës Justelius.
 • Gustava Brandelius, född 1778 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1847-06-04. Gift 1798-12-06 med kyrkoherden, kontraktsprosten, jubeldoktorn och riksdagsmannen Sven Johan Almqvist, i hans 2:a andra äktenskap, född 1769-04-22 på Visingsö, Jönköpings län, † 1843-08-12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Carl Jakob Brandelius, född 1786; handlare; † 1856. se Tab 8.

TAB 3

Magnus Brandelius junior, (son till Magnus Brandelius senior, Tab 2), född 1770 i Stockholm; bryggare; bisittare i Byggarämbetet; † 1806-06-04 i Stockholm (36 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.432, AID: v223002.b4550.s432). Bouppteckning 1806-09-05 med 5975 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.432, AID: v223002.b4550.s432). Ägde ett brandförsäkrad stenhus i kvarteret Palmträdet på Norrmalm, taxerat till 15000 riksdaler banco; gården nr 85 i samma kvarter på Luntmakargatan, taxerad till 2000 riksdaler banco; stenhuset och bryggeriet i kvarteret Marsvinet på Södermalm vid Högbergsgatan under nr 14 & 15, taxerat till 6472 riksdaler banco. Gift med jungfrun Christina Catharina Hartman, född 1774-03-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:298 s.773, AID: v222936.b8020.s773), † där 1849, dotter till bryggaren Anders Hartman och Hedvig Nordström.

Barn:

 • Anders Magnus Brandelius, född 1794-11-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.432, AID: v223002.b4550.s432); bryggare i Uppsala.
 • Carl Fredrik Brandelius, född 1797-05-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.432, AID: v223002.b4550.s432); hattstofferare; † barnlös 1838-05-23 i Uppsala (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.8510, AID: v223172.b8510). Bouppteckning 1838-12-05 (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:498 s.8510, AID: v223172.b8510). Gift med jungfrun Anna Lundbom.
 • Hedvig Brandelius, född 1802-06-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:364 s.432, AID: v223002.b4550.s432), † ogift och barnlös 1859 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län.

TAB 7

Christoffer Brandelius, (son till Magnus Brandelius senior, Tab 2), född 1776 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; bryggare; stadsmajor vid Stockholms Borgerskaps kavallerikorps; RVO; † 1851-03-10 i Stockholm (75 år, 4 månader, 10 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.110, AID: v223250.b6140.s110). Bouppteckning 1851-05-13 med 36495 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.110, AID: v223250.b6140.s110). Ägde hälften av egendomen i kvarteret Islandet 1 med adress Holländargatan 7, Adolf Fredriks församling, vilken inrymde bryggeriverk, taxerad till 10333 riksdaler banco och vilken köptes 1802-03-08; hälften av egendomen i kvarteret Grönlandet Södra vid Holländargatan 15 med bryggeriverk, taxerad till 20000 riksdaler banco och inköptes 1817-01-27; hälften av egendomen i kvarteret Transhalsen på Holländargatan 10 med taxeringsvärde 28000 riksdaler banco och inköptes 1843-03-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.6160, AID: v223250.b6160). Gift med jungfrun Anna Brita Rehn, född 1780-11-20 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.731, AID: v222956.b7390.s731), † där 1850-07-24 (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.1, AID: v223250.b90.s1); bouppteckning 1851-01-08 med 77209 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:550 s.1, AID: v223250.b90.s1); ägde egendomarna Holländargatan 7, 10 och 15 i Adolf Fredriks församling, tillsammans taxerade till 116666 riksdaler banco; dotter till bryggaren och rådmannen Johan Georg Rehn och hans 1:a fru Anna Brita Westman.

Dotter:

 • Anna Charlotta Brandelius, född 1800-04-03 (källa: Adolf Fredrik AI:4 s.153, AID: v81466.b135.s153), † 1856-11-24 på Frösundavik, Solna socken, Stockholm län (källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:26 s.1, AID: v161026.b40.s1). Bouppteckning 1857-01-12 med 5561 riksdaler banco i behållning (källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:26 s.1, AID: v161026.b40.s1). Ärvde efter sina föräldrar 1/4-del av Frösundavik frälsegård i Solna socken, taxerad till 10000 riksdaler banco. Gift med grosshandlaren och bryggaren Johan Anders Kruse, född 1784-10-03 i Karlshamn, Blekinge län (källa: Karlshamn CI:3 s.175, AID: v96011.b181.s175; Adolf Fredrik AI:4 s.153, AID: v81466.b135.s153), † 1839-08-21 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (55 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.646, AID: v223180.b6660.s646). Paret fick 4 barn.

TAB 8

Carl Jakob Brandelius, (son till Magnus Brandelius senior, Tab 2), född 1786 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; läderhandlare; † 1856 i Stockholm. Gift med jungfrun Gustava Carolina Dandenelle, född 1787-08-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:292 s.484, AID: v222931.b5040.s484), † 1823-12-15 i Stockholm (36 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.328, AID: v223071.b3800.s328); bouppteckning 1824-03-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.328, AID: v223071.b3800.s328); ägde stenhus i kvarteret Oxhuvudet vid Luntmakargatan på Norrmalm, taxerat till 3500 riksdaler banco år 1824 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.329, AID: v223071.b3810.s329); dotter till läderhandlaren Georg Dandenelle och Rebecka Witting.

Barn:

 • Magnus Georg Brandelius, född 1813-06-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.328, AID: v223071.b3800.s328); provisor.
 • Emma Gustava Brandelius, född 1817-12-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.328, AID: v223071.b3800.s328), † 1902. Gift 1848-08-19 med kyrkoherden Otto Abraham Askergren, född 1816-03-18 i Stockholm, † 1890 i Gamleby prästgård, Gamleby socken, Kalmar län. Paret fick 5 barn.
 • Edla Jakobina Brandelius, född 1820-08-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:432 s.328, AID: v223071.b3800.s328).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman