Brandel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Körsnärsåldermannens Hans Brandel namnteckning i dotterns bouppteckning 1719. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:87 s.680, AID: v222391.b6970.s680.
Fullmakt för kamreraren och riddaren Carl Henrik Brandel. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:723 s.7350, AID: v223489.b7350.

N.N.

Söner:

 • Hans Brandel, född 1654; körsnärsålderman; † 1720. se Tab 2.
 • Christoffer Brandel, körsnärsålderman; † 1737. se Tab 11.

TAB 2

Hans Brandel, (son till N.N, Tab 1), född 1654; kom till Sverige från Schlesien; borgare; körsnärsålderman; † 1720 i Stockholm. Gift 1:o 1685 med jungfrun Margareta Pant, född 1668, † 1699 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:56 s.420, AID: v222342.b4400.s420); bouppteckning 1699-04-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:56 s.420, AID: v222342.b4400.s420); dotter till svärdsfejaren Johan Pant och Beata Andersdotter; 2:o 1699 med jungfrun Maria Balck, † 1723-09-13 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.1287, AID: v222397.b13090.s1287), dotter till Johan Anton Balck och Anna Barbara Becks.

Döttrar 1:o:

 • Margareta Brandel, född 1686, † 1723-04-19 i Stockholm. Gift med körsnärsåldermannen Isak Meusenholtz. Paret fick 2 döttrar.
 • Anna Rosina Brandel, född 1696, † 1719 i Stockholm (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:87 s.679, AID: v222391.b6960.s679). Bouppteckning 1719-05-09 (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:87 s.679, AID: v222391.b6960.s679). Gift 1714 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm med handelsmannen Frans Schmidt, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Maria Magdalena Ekman, med vilken han fick 1 dotter), † 1747-01-06 i Stockholm. Paret fick 1 gemensam son.

Barn 2:o:

 • Anna Maria Brandel, född 1701 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1765. Gift 1724-02-20 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.131, AID: v91445.b70.s131) med handlaren och klockaren Jakob Philip Möller, † 1752 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Johan Anton Brandel, född 1703; körsnär; † ogift och barnlös 1733-03-17 i Stockholm.
 • Carl Christian Brandel, född 1705; handelsman.
 • Elias Brandel, född 1707; handlande; † 1754. se Tab 3.
 • Elisabet Brandel, född 1709 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.
 • Gottfrid Brandel, född 1710; grosshandlare; † 1747. se Tab .
 • Daniel Brandel, född 1714 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.
 • Fredrik Henrik Brandel, född 1715 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; juvelerargesäll; † ogift och barnlös 1748-11-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.145, AID: v222471.b1580.s145). Bouppteckning 1748-12-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.145, AID: v222471.b1580.s145).
 • Christina Elisabet Brandel, född 1717 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.

TAB 3

Elias Brandel, (son till Hans Brandel, Tab 2), född 1707-12-30 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; var från början Körsnär men startade tidigt handelsrörelse med sin kompanjon Justus Johan Knigge under namnet Knigge & Brandel; firman, som upphörde 1736, gjorde affärer med Ostindiska Kompaniet i Göteborg, vilket utvecklades till en omfattande importverksamhet; startade 1732 bomullsväveri på Blasieholmen; väveriet flyttade 1741 till en nyuppförd fastighet på Kungsholmen, granne med Kongl. Myntet; köpte 1751 sockerbruket på tomten Blasieholmen 93; sockertillverkningen var omfattande och hans import av sockerråvaror, bomull och andra kolonialprodukter gjorde honom till Stockholms näst störste importör av kolonialvaror efter Claes Grill; † 1754-12-13 i Stockholm. Gift 1741-05-19 i Göteborgs Kristine kyrka (källa: Göteborgs Kristine CI:3 s.9, AID: v12264.b9.s9) kyrka med jungfrun Anna Maria Schütz, född 1725 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohuslän, döpt 2/4 (källa: Göteborgs Kristine CI:2 s.191, AID: v12263.b69.s191); sockerbruksfabrikör; år 1772 var hon en av Stockholms tio största importörer, och 1775 betalade hon en mycket hög skatt, 305 daler silvermynt; hon var vid sin död den 1o:e högst taxerade fastighetsägarna i Stockholm av 30, och en av endast två kvinnor som ingick i denna kategori; † 1799-02-22 i Jakobs församling, Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:333 s.406, AID: v222972.b4160.s406); bouppteckning 1799-05-21 med 116911 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:333 s.406, AID: v222972.b4160.s406); ägde ett stenhus med sockerbruk på Blasieholmen nr 93 värt 20000 riksdaler banco; ett stenhus bredvid sockerbruket under nr 94 & 95 3333 riksdaler banco; den så kallade Richterska egendomen vid Blasieholmstrandgatan nr 106 1666 riksdaler banco; ägde även ett imponerade bibliotek omfattande över 100 volymer; dotter till grosshandlaren och konvojkommissarien Samuel Schütz och Anna Maria Prunck.

Barn:

 • Samuel Brandel, född 1742 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1759 i Johannes församling, Stockholm.
 • Anna Maria Brandel, född 1743 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1808-08-26 i Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1789, AID: v223010.b8880.s1789). Bouppteckning 1808-11-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1789, AID: v223010.b8880.s1789). Gift 1762-12-12 i Bromma kyrka med grosshandlaren och disponenten Erik Giers, född 1729, döpt 6/5 i Skeppsholms församling, Stockholm, † 1791. Paret fick 2 döttrar.
 • Elias Brandel, född 1745 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.
 • Fredrika Brandel, född 1746 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.
 • Catharina Elisabet Brandel, född 1748 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1810-07-29 i Stockholm. Gift 1771-06-01 i Stockholm med översten vid skånska brigaden av fortifikationen Olof Johan Wijnbladh, född 1733-11-09, † 1793-03-07 i Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Elias Brandel, född 1750; brukspatron; † 1804. se Tab 4.
 • Hans Brandel, född 1752; kommerseråd; † 1812. se Tab 5.
 • Gustaf Brandel, född 1753; löjtnant. se Tab 8.
 • Fredrik Brandel, född 1754; expeditionssekreterare; † 1829. se Tab 9.

TAB 4

Elias Brandel, (son till Elias Brandel, Tab 3), född 1750; brukspatron; † 1804-08-03 i Stockholm (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:356 s.600, AID: v222994.b6100.s600). Bouppteckning 1804-11-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:356 s.600, AID: v222994.b6100.s600). Ägde gård på Ladugårdslandet, Jungfrugatan nr 63, bebyggd med trähus, kvarn samt tobakland, 500 riksdaler banco; Sätra Gård på Adelsö med tillhörande inventarier 500 riksdaler banco; Gift 1787-11-12 på Sätra Gård, Adelsö med jungfrun Anna Maria Lenck, född 1757-04-20, † 1828-09-08 på Sätra Gård, Adelsö socken, Stockholms län, dotter till löjtnanten vid artilleriet i Stockholm Per Lenck och Maria Carlenia.

Döttrar:

 • Anna Elisabet (Lisette) Brandel, född 1790-01-10 i Stockholm, † 1880-04-17 i Trosa, Södermanlands län. Gift 1:o 1807 med godsägaren Johan Jakob Wallöf, med vilken hon fick 3 söner, född 1783 i Stockholm (källa: Munsö AI:5 s.1, AID: v88451.b70.s1), † 1812-10-10 på Husby Gård, Munsö socken, Stockholms län, begravd 18/10 (slag, 29 år gammal, ädel och högaktad, källa: Munsö CI:2 s.183, AID: v88471.b183); 2:o 1815-09-12 på Husby Gård med majoren vid Södermanlands regemente, postmästaren i Trosa Carl Adolf Silfverswärd, med vilken hon fick 4 barn, född 1787-02-09 i Stockholm, † 1865-06-22 i Trosa, Södermanlands län.
 • Lovisa Charlotta Brandel, född 1792 i Stockholm, † 1821. Gift 1809 med sin svåger, godsägaren Paul Gustaf Wallöf, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1826 med fröken Maria Fredrika Undén, född 1805-08-01 i Stockholm, † 1864, dotter till urfabrikören Gustaf Mikael Undén och Maria Helena Howenschöld), född 1787-01-01, † 1863-07-20. Paret fick 4 gemensamma barn.

TAB 5

Hans Brandel, (son till Elias Brandel, Tab 3), född 1752 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; generalkonsul i Alger; kommerseråd; † 1812-05-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.118, AID: v223027.b1920.s118). Bouppteckning 1812-07-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.118, AID: v223027.b1920.s118). Gift 1783-11-30 på Väsby med jungfrun Margareta Elisabet Leijonsten, född 1755 i Stockholm, döpt 6/1, † där 1837-02-24 (82 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:493 s.690, AID: v223160.b2650.s690); bouppteckning 1837-05-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:493 s.690, AID: v223160.b2650.s690); dotter till kommendörkaptenen och överstelöjtnanten vid galärflottan, RSO Georg Vilhelm Leijonsten och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Eleonora Rehbinder.

Barn:

 • Anna Eleonora Brandel, född 1784-09-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:493 s.691, AID: v223160.b2660.s691); ogift och barnlös.
 • Vendla Sofia Brandel, född 1784, † 1873. Gift med handlanden Erik Rådberg, född 1793. Paret fick 4 barn.
 • Elias Vilhelm Brandel, född 1785-09-06 i Riga, Estland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:580 s.245, AID: v223290.b11100.s245); kommerseråd, RNO; † ogift och barnlös 1858-04-24 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:580 s.245, AID: v223290.b11100.s245).
 • Catharina Margareta Brandel, född 1791-06-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:493 s.691, AID: v223160.b2660.s691); ogift och barnlös.
 • Hans Brandel, född 1791 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; revisor i krigskollegiet och kammarrätten; † ogift och barnlös 1828-09-03 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.598, AID: v223093.b6370.s598). Bouppteckning 1828-12-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.598, AID: v223093.b6370.s598).
 • Gustav Reinhold Brandel, född 1792; bataljonsläkare vid Skaraborgs regemente.
 • Fredrik Sebastian Brandel, född 1794 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; kapten vid Älvsborgs regemente; RSO.
 • Carl Henrik Brandel, född 1794; häradsskrivare; † 1848. se Tab 6.
 • Jakob Adolf Brandel, född 1795; kammarråd, RNO; † 1850. se Tab 7.

TAB 6

Carl Henrik Brandel, (son till Hans Brandel, Tab 5), född 1794 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; häradsskrivare i Gripsholms fögderi; † 1848-03-31 i nr 105, Strängnäs, Södermanlands län (källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar F:2 s.2, AID: v61772.b4.s2). Gift 1826-09-08 på Väsby, Värmdö socken med fröken Anna Lovisa Grönhagen, född 1801-09-01 på Vretlund, † 1891-09-01 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:723 s.156, AID: v223489.b7320.s156); bouppteckning 1891-04-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:723 s.156, AID: v223489.b7320.s156); dotter till hovjunkaren Carl Vilhelm Grönhagen och Lovisa Ulrika von Bromell.

Barn:

 • Carl Henrik Brandel, född 1828 i Strängnäs, Södermanlands län; kamrerare vid tekniska högskolan; kontrollören i manufakturdiskontkontoret, RVO; † ogift och barnlös 1904. Han var en intresserad botanist och arbetade de sista årtiondena av sitt liv som frivillig medhjälpare vid riksmuseets botaniska avdelning, där han särskilt var sysselsatt med att upprätta en diatomacésamling. Redan under livstiden hade B. ihågkommit denna institution med ett flertal gåvor och vid hans död tillföll av de 378,000 kronor, som han testamenterade till olika lärdomsanstalter, stiftelser och korporationer, 90,000 kronor botaniska avdelningen, en donation som för denna avdelnings vidare utveckling varit av största betydelse.
 • Hans Vilhelm Brandel, född 1833-07-21 i Kärnbo socken, Södermanlands län; lantmäteriauskultant 1852; vice kommissionslantmätare 1858; kommissionslantmätare i Göteborg och Bohuslän 1866-89; tf stadsingejör i Göteborg 1860-72; ordinarie stadsingenjör där 1872; † barnlös 1905-05-12 i Göteborg. Gift med Anna Christina Svensson, † barnlös 1892-11-02 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före 1900 EIIIa:131a s.85, AID: v67777.b46.s85).
 • Claës Robert Brandel, extra kammarskrivare.
 • Fredrika Eleonora Charlotta Brandel. Gift med lektorn i Hudiksvall, filosofie doktorn Claës Herman Lundqvist.

TAB 7

Jakob Adolf Brandel, (son till Hans Brandel, Tab 5), född 1795-11-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; kammarråd, RNO; † 1850-02-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.115, AID: v223246.b6060.s115). Bouppteckning 1850-05-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.115, AID: v223246.b6060.s115). Gift 1828-09-28 med fröken Carolina Vilhelmina Grönhagen, född 1804-11-25 på Vretlund, † 1886-01-04 på Kleva, dotter till hovjunkaren Carl Vilhelm Grönhagen och Lovisa Ulrika von Bromell.

Barn:

 • Hans Herman Vilhelm Brandel, född 1829-07-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.115, AID: v223246.b6060.s115); kanslisekreterare; † barnlös 1862-01-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:596 s.147, AID: v223306.b6230.s147). Bouppteckning 1862-05-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:596 s.147, AID: v223306.b6230.s147). Gift 1858-01-06 i Stockholm med fröken Hedvig Clara Gabriella Montgomery, i hennes 1:a äktenskap, född 1827-07-11 på Gustavsvik, † 1898-02-04 i Stockholm, dotter till översten och landshövdingen i Västerbottens län Gustaf Adolf Montgomery och Hedvig Elisabet Wallmark.
 • Margareta Lovisa Charlotta Brandel, född 1831-09-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.115, AID: v223246.b6060.s115).
 • Catharina Fredrika Brandel, född 1842-05-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:546 s.115, AID: v223246.b6060.s115), † 1922-03-06. Gift 1865-06-29 i Finland med läkaren Lars Herman Stigzelius, född 1833-10-05 i Korpo, Finland, † där 1867-01-04. Paret fick 2 barn.

TAB 8

Gustaf Brandel, (son till Elias Brandel, Tab 3), född 1753; löjtnant. Gift med jungfrun Lovisa Sofia Ekendahl, född 1760, † 1807.

Döttrar:

 • Eva Lovisa Brandel. Gift med löjtnanten Claes Johan Neuhnbom
 • Gustava Brandel, född 1782
 • Elisabet Ulrika Brandel, född 1783-02-18 i Loken, Rödöns socken, Jämtlands län (källa: Rödön C:3 s.274, AID: v115164.b1430.s274).

TAB 9

Fredrik Brandel, (son till Elias Brandel, Tab 3), född 1754-10-31 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; expeditionssekreterare i ecklesiastikdepartementet; † 1829-09-03 i Stockholm. Han ärvde den berömda Kammeckerska Malmgården i hörnet av Nybrogatan 9 och Riddargatan (Sperlings backe), efter svärfadern, och hans familj behöll fastigheten ända fram till mitten av 1870-talet. Gift med jungfrun Sofia Magdalena Egerström, född 1770-06-09 i Stockholm, † där 1835-02-24, dotter till bankokommissarien Arvid Fredrik Egerström och Emerentia Catharina Modée.

Barn:

 • Carl Fredrik Brandel, född 1788 i Sankta Klara församling, Stockholm; löjtnant; † ogift och barnlös 1858-12-07 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:584 s.224, AID: v223294.b9970.s224). Bouppteckning 1859-06-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:584 s.224, AID: v223294.b9970.s224).
 • Elias Arvid Brandel, född 1789 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; sekreterare; † ogift och barnlös 1852-05-23 i Stockholm (62 år, 11 månader och 19 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:555 s.51, AID: v223257.b2710.s51). Bouppteckning 1852-08-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:555 s.51, AID: v223257.b2710.s51).
 • Johan Axel Brandel, född 1790 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Anna Sofia Brandel, född 1792-07-29 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.206, AID: v223389.b6090.s206); mamsell; † ogift och barnlös 1870-04-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.206, AID: v223389.b6090.s206).
 • Vilhelm Brandel, född 1793 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Gustaf Adolf Brandel, född 1797; expeditionschef; RNO; † ogift och barnlös 1867-03-09 på Riddargatan 20, Hedvig Eleonora församling, Stockholm (69 år, 9 månader och 14 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:616 s.172, AID: v223326.b6620.s172). Bouppteckning 1867-05-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:616 s.172, AID: v223326.b6620.s172).

TAB 11

Christoffer Brandel, (son till N.N, Tab 1), invandrade i slutet av 1600-talet tillsammans med sin bror Hans till Sverige från Schlesien; körsnärsålderman; † 1737-04-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.6, AID: v222432.b210.s6). Bouppteckning 1737-08-26 med 11574 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.6, AID: v222432.b210.s6). Ägde 1/3-del i ett stenhus på Stora Nygatan värt 3000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs 2795 daler kopparmynt i kontanter, diamantringar med mera. Gift 1:o med jungfrun Maria Swenck; 2:o med jungfrun Gertrud Harper, † 1767-11-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.39, AID: v222797.b470.s39); bouppteckning 1768-07-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.39, AID: v222797.b470.s39).

Döttrar 1:o:

 • Anna Rosina Brandel, född 1701-11-12 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1763-12-16. Gift 1720-05-22 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med borgaren och bokbindaren Abraham Schneidler, född 1691-07-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1749. Paret fick 7 barn.
 • Maria Brandel. Gift med perukmakaren Albrekt Herman Pabst. Paret fick 4 barn.
 • Catharina Elisabet Brandel. Gift 1727-04-30 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med perukmakarmästaren i Arboga Bernhard Thomas.
 • Juliana Brandel, född 1712 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 11/12, † 1767-01-20 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:211 s.41, AID: v222787.b1250.s41). Bouppteckning 1767-06-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:211 s.41, AID: v222787.b1250.s41). Gift 1:o med handlanden och skeppsredaren Efraim Lothsack, med vilken hon fick 3 barn; 2:o 1753-04-24 i Stockholm med grosshandlaren, direktören i Ostindiska kompaniet och riksdagsmannen Gustaf Kierman, med vilken hon fick 1 dotter, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1725-09-25 i Storkyrkan, Stockholm med Anna Margareta Geding, i hennes 2:a äktenskap, född 1698, † 1750-10-12) dotter till kofferdikaptenen Urban Geding och hans 1:a fru Margareta Hysing), född 1702-10 i Askersund, † 1766-11-15 på Marstrands fästning och begravd i egen grav i Riddarholmskyrkan.

Son 2:o:

 • Christoffer Brandel, född 1725; körsnär; † 1769. se Tab 12.

TAB 12

Christoffer Brandel, (son till Christoffer Brandel, Tab 11), född 1725; körsnär; † barnlös 1769-04-30 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (44 år, 2 månader, 10 dagar gammal), begravd i Tyska Sankta Gertruds församling samma år 4/5. Bouppteckning 1769-07-04 med 27075 daler kopparmynt i tillgångar och inventarier och 31000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.361, AID: v222804.b3840.s361). Ägde ett oförsäkrat stenhus i kvarteret Det Södra på Västerlånggatan nr 17, på fri och egen grund 18000 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Susanna Maria Wolffram, född 1737 i Stockholm, † där 1761-07-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:186 s.1238, AID: v222741.b6380.s1238); bouppteckning 1761-11-07 med 9011 daler kopparmynt i tillgångar och 3697 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:186 s.1238, AID: v222741.b6380.s1238); dotter till körsnären Johan Casper Wolffram och Maria Dorothea Björck; 2:o med jungfrun Anna Maria Wessling.

Son 1:o:

 • Christoffer Brandel, född 1761 i Stockholm, † där samma år 24/8 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:186 s.1238, AID: v222741.b6380.s1238).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman