Bréant

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Jakob Bréant, överste i Normandie; † i Rouen. Gift med N.N. Le Boulange

Son:

Isak Breant, hovkommissarie hos Karl XI; fick 1685-09-18 Karl XI:s privilegium att anlägga ett järnverk med masugn och hammare i Iggesund; † 1701-05 i Stockholm (för 10 månader sedan genom döden afgången, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.43, AID: v161550.b480.s43). Bouppteckning 1702-03-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.43, AID: v161550.b480.s43). Han bedrev en omfattande handelsrörelse i Stockholm och gjorde stora försträckningar till bland annat Kronan och högadeln. I hans bouppteckning finns en fordran hos Kronan på 80000 daler kopparmynt, hos den ruinerade Gustaf Persson Banérs dödsbo 244594 daler kopparmynt, grevinnan högvälborna fru Christina Lewenhaupt 6000 daler kopparmynt, doktor Johan Gerdes 50546 daler kopparmynt, kammarrådet salige herr Drakenhielms dödsbo 15133 daler kopparmynt, residenten Rothlieb i Hamburg 9587 daler kopparmynt med flera. Bland gäldenärerna fanns Bengt Oxenstierna, som överlät sina pantgods i Västernorrlands län till Isak. I Stockholm ägde han stenhuset med trädgård i Slottsbacken nr 2, kvarteret Europa värt 30000 daler kopparmynt. Vidare i bouppteckningen upptogs 1 ring med 7 diamanter värd 700 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Anna von Sena; 2:o med jungfrun Maria van Swindern, dotter till handlanden Johan van Swindern.

Son 1:o

 • Isak Bréant, född 1655; handlande, brukspatron. se Tab 2.

Söner 2:o

 • Abraham Bréant, sekundkapten; † ogift och barnlös i Schlesien.
 • David Bréant, adlad de Briant, född 1677; kapten; † 1739. se adliga ätten de Briant.

TAB 2

Isak Bréant, (son till Isak Bréant, Tab 1), född 1655 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; handlande; brukspatron på Iggesund, som han ärvde efter fadern, men bruket brändes 1721 av ryssarna varpå det kort därpå såldes till handelshuset Grill. Han levererade bland annat skrivpapper till ämbetsverken. Gift med jungfrun Adriana Bex, född 1666-10-15 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, dotter till handlanden Isak Bex och Sara Catharina Hovia.

Söner:

 • Isak Bréant, född 1696-04-15 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Johan Bréant, född 1697; krigsråd; † 1763. se Tab 3.
 • Anna Maria Bréant, född 1698-12-11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Sara Magdalena Bréant, född 1700-02-04 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Carl Bréant, född 1702-08-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; † 1780.
 • Abraham Bréant, född 1703-10-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; kammarskrivare i Krigskollegiets husesynskontor 1728; kammarskrivare i kammarkollegiets tredje provinskontor; revisor i Krigskollegiets husesynsrevisionskontor 1730-06-23; avsked 1734-08-06; pietist; följde Jakob och Erik Eriksson i landsflykt 1734 och återvände till Sverige 1745 och uppehöll sig på Skevik; † ogift och barnlös 1756 på Skevik, Värmdö socken, Stockholms län.

TAB 3

Johan Bréant, (son till Isak Bréant, Tab 2), född 1697 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 14/7; krigskommissarie; krigsråd; † 1763. Gift 1:o 1724 med jungfrun Anna Huusgafvel, † 1747, dotter till kaptenen Johan Huusgafvel; 2:o 1749-01-15 i Stockholm med jungfrun Christina Charlotta Nordencreutz, född 1711-07-11, † 1788-01-31 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, dotter till generalkvartermästarelöjtnant vid finska brigaden Filip Schultz, adlad Nordencreutz och Anna Hackman.

Barn 1:o:

 • Johan Bréant, född 1725-06-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm; sekreterare i hospitals- & barnhusdeputationen; † ogift och barnlös 1766-07-23.
 • Jonatan Bréant, född 1726-08-21 i Maria Magdalena församling, Stockholm.
 • Adriana Lovisa Bréant, född 1729 i Katarina församling, Stockholm, döpt 28/9, † 1800-10-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (71 år, 5 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.752, AID: v222981.b7610.s752). Bouppteckning 1800-11-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.752, AID: v222981.b7610.s752). Gift 175(3) med notarien vid Bokauktionskammaren, publicisten, samlaren och språkforskaren Erik Ekholm, född 1716-12-24 i Sala, Västmanlands län, † 1784-09-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Paret fick 3 barn.

Dotter 2:o:

 • Johanna Charlotta Bréant, född 1749-09-30 i Skeppsholmens församling, Stockholm. Gift med borgmästaren i Sigtuna Erik Collnéer, född 174(3), † 1779-04-23 i Sigtuna, begravd 8/4 i Sankt Olof & Sankt Pers församling, Stockholms län (inflammationsfeber, 36 år gammal, källa: Sigtuna Sankt Olof och Sankt Per FI:1 s.19, AID: v89778.b22.s19; Sigtuna rådhusrätt och magistrat FII:1 s.5860, AID: v344833.b5860). Paret fick 3 söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman