Boström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Statsministern och godsägaren Erik Gustaf Bernhard Boström, (1842-1907).
Ryttmästaren, landshövdingen i Södermanlands län, KmstkNO; KVO2kl Filip August Boström, (1843-1908).

Christoffer Boström, (son till Johan Læstander), född 1760-10-11 i Piteå stadsförsamling, Norrbottens län; borgare; skeppstimmerman; † 1829. Gift med jungfrun Elisabet Hortling, född 1768-10-01 i Piteå stadsförsamling, Norrbottens län, † 1838, dotter till Johannes Hortling och Margareta Lehn.

Söner:

 • Christoffer Jakob Boström, född 1797-01-01 i Piteå stadsförsamling, Norrbottens län; undervisning vid Piteå lärdomsskola och Härnösands gymnasium; student i Uppsala 1815-07-14; dispterade 1819-06-05 (De Herodoto, Homeri imitatore, p. II; pres. P. M. Palmberg); fil. kand. 1824-02-25; disputerade 10/6 s. å. (De pantheismi ad religionem habitu, p. I; pres. N. F. Biberg); fil. magister 12/6 s. å. (primus). Innehade åtskilliga konditioner; docent i praktisk filosofi 1828-01-28; i andra rummet föreslagen till teor. och prakt. adjunkt 1829-03-11; lärare för arvfurstarna 1833; i andra rummet föreslagen till logices et metaphysices professor 1836-02-06; adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi 1837-05-05; fick professors namn, heder och värdighet 1838-04-27; fick full presidierätt för fil. gradualdisputationer 1839-05-21; tf. logices et metaphysices professor vt. 1840; tf. ethices et politices professor ht. s. å. och vt. 1841; professor i praktisk filosofi 1842-01-25; fick avsked med pension 1863-10-16; RNO 1853; † 1866-03-22 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län.
 • Erik Samuel Boström, född 1804; lagman, brukspatron; † 1854. se Tab 2.

TAB 2

Erik Samuel Boström, (son till Christoffer Boström, Tab 1), född 1804-04-19 i Piteå stadsförsamling, Norrbottens län; lagman, brukspatron; † 1863-10-12 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län. Gift 1837-05-14 på Östanå slott med fröken Elisabet Gustava Fredenheim, född 1815-10-17 på Lannafors bruk, Vintrosa socken, Örebro län, † 1863-10-12 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, dotter till överstelöjtnanten vid livregementets husarkår, brukspatronen, RSO Gustaf Carl Fredrik Fredenheim och Maria Gustava Westerberg.

Barn:

 • Maria Elisabet Boström, född 1838-03-08 i Stockholm, † 1914-05-21 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1859-08-04 på Östanå bruk med häradshövdingen i Uppsala läns norra domsaga, RNO, KVO2kl, KNO2kl Carl Fredrik Oskar von Bahr, född 1830-04-24 i Uppsala Näs socken, Uppsala län, † 1900-09-21 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Paret fick 6 barn.
 • Erik Gustaf Bernhard Boström, född 1842; statsminister, godsägare; † 1907. se Tab 3.
 • Filip August Boström, född 1843; landshövding, KmstkNO, KVO2kl; † 1908. se Tab 6.
 • Ebba Augusta Boström, född 1844-09-05 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län; grundare av Samariterhemmet i Uppsala; † ogift och barnlös 1902-05-10 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län.

TAB 3

Erik Gustaf Bernhard Boström, (son till Erik Samuel Boström, Tab 2), född 1842-02-11 i Stockholm; elev vid Uppsala katedralskola 1854; riksdagsman i andra kammaren 1876–1893 (Södra Roslags domsagas valkrets); i första kammaren 1894–1907 (Stockholms läns valkrets); statsminister 1891–1900 och 1902–1905; † 1907-02-21 i Stockholm. Gift 1871 med fröken Maria Augusta Carolina "Lina" Almqvist, född 1852-08-17 i Järfälla socken, Stockholms län, † 1930-07-14, dotter till statsrådet och justitierådet, RNO, KNO, KNSitOOlkl Ludvig Teodor Almqvist och Sofie Antoinette Eugénie Björkman.

Barn:

 • Hedvig Eugenia Boström, född 1872-06-25 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1933.
 • Carolina Elisabet Boström, född 1873-12-27 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1950-01-21 i Oscars församling, Stockholm. Gift med kaptenen vid Bohusläns regemente Jakob Ivar Dahl, född 1866-07-14 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1934-06-02 i Stockholm.
 • Sofia Lovisa (Lisa) Boström, född 1875-07-29 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1936-03-15 i Kungsholms församling, Stockholm. Gift 1899-10-05 i Jakobs kyrka, Stockholm med majoren och VD:n för Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring av lösegendom, RSO, RVO, RNO, KVO2kl Carl Bernhard Reuterskiöld, född 1871-07-25 på Jälla. Paret fick 3 söner.
 • Klara Gustava Boström, född 1876-11-11 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1961-09-25.
 • Ingeborg Maria Boström, född 1878-08-08 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1952-06-16. Gift 1902-10-16 på Östanå med amiralen i flottans reserv, statsrådet, KSO, RNO, KVO2kl Otto Emil Lybeck, född 1871-02-19 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1947-04-21 i Skeppsholms församling, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Gustaf Samuel Boström, född 1881; kammarherre, godsägare; † 1955. se Tab 4.
 • Eva Margareta Boström, född 1885-08-23 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1970-06-09 i Engelbrekts församling, Stockholm.

TAB 4

Gustaf Samuel Boström, (son till Erik Gustaf Bernhard Boström, Tab 3), född 1881-10-17 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län; attaché i utrikesdepartementet; jur. utr. kandidat; kammarherre; godsägare; † 1955-03-25. Gift 1:o 1913-07-02 i Saltsjöbadens kyrka med fröken Ester Alice Kleen, från vilken han skildes 1938-02-23, född 1892-01-31 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, † 1962-09-16, dotter till medicine doktorn Emil Andreas Gabriel Kleen och Grethe Ingeborg Johanne Andrea Gram; 2:o 1938 med fröken Berta Christina Rydin, född 1900, dotter till borgmästaren Axel Heribert Rydin och Lisa Roos af Hjelmsäter.

Barn 1:o:

 • Erik Samuel Gustaf Hebbe Boström, född 1919; godsägare; † 1999. se Tab 5.
 • Gunnila Boström, † 1932 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län.

TAB 6

Filip August Boström, (son till Erik Samuel Boström, Tab 2), född 1843-06-05 på Östanå slott, Roslags-Kulla socken, Stockholms län; landshövding i Södermanlands län, KmstkNO; KVO2kl; † 1908-11-07. Gift 1:o 1875-05-08 i Stockholm med fröken Paulina Emma Matilda Sterky, född 1857-06-24 i Hamburg, Tyskland, † 1883-10-30 på Tynnelsö slott, dotter till ministerresidenten och generalkonsuln, RSO Carl Adolf Sterky och Maria Matilda Moll; 2:o 1885-06-08 på Tynnelsö slott med stiftsjungfrun Augusta Sofia Tersmeden, född 1848-04-15 i Stockholm, † 1925-05-30 i Kungsholms församling, Stockholm, dotter till kammarherren och härolden, RNO Jakob Nils Tersmeden och hans 2:a fru Augusta Jacquette Cederström.

Söner 1:o:

 • Carl Erland Philip Boström, född 1876-02-29 i Jakobs församling, Stockholm; ryttmästare vid Livregementets husarer; överstekammarjunkare; kabinettskammarherre; † 1967-03-27 på Tynnelsö, Julita socken, Södermanlands län. Gift 1902 med fröken Mary Eliza Seaton, född 1883 i Göteborg, Västra Götalands län; statsfru; † 1966 på Tynnelsö slott, Julita socken, Södermanlands län, dotter till grosshandlaren och godsägaren Arthur Edvard Seaton och Maria Henrika Kjellberg.
 • Wollmar Philip Boström, född 1878; legationsråd; † 1956. se Tab 7.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman