Boheman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Lagmannen, RNO Johan Henrik Boheman, (1760-1824).
Hovsekreteraren och mystikern Carl Adolf Boheman, (1764-1831).
Arméofficeren och entomologen Carl Henrik Boheman, (1796-1868).

Anders Bohman, född 1733 (källa: Jönköpings Kristina AI:4 s.519, AID: v23227.b269.s519); kopparslagare; rådman; † 1798-03-08 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift med jungfrun Regina Catharina Scheele, född 1735 (källa: Jönköpings Kristina AI:4 s.519, AID: v23227.b269.s519), † 1809-11-19, dotter till tobakshandlaren Johan Henrik Scheele och Maria Lilja.

Barn:

 • Maria Fredrika Boheman, född 1759 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Jönköpings Kristina AI:4 s.519, AID: v23227.b269.s519).
 • Johan Henrik Boheman, född 1761; lagman, RSO; † 1824. se Tab 2.
 • Carl Adolf Boheman, född 1764; hovsekreterare, mystiker; † 1831.
 • Lovisa Boheman, född 1767 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Jönköpings Kristina AI:7 s.294, AID: v23230.b308.s294).
 • Gustava Albertina Boheman, född 1771 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Jönköpings Kristina AI:7 s.294, AID: v23230.b308.s294), † barnlös 1825-10-22. Gift 1811-01-03 i Norrköpings S:t Olai församling med kyrkoherden i S:t Olai församling, prosten Johan Lutteman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1785-12-13 med jungfrun Catharina Charlotta Rudberg, med vilken han fick 9 barn, född 1764, † 1807-11-29, dotter till stadsläkaren och assessorn Jakob Rudberg och Anna Catharina Ternell), född 1750-10-14, † 1828-08-17 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län.
 • Gustaf Boheman, född 1773; häradshövding; † 1845. se Tab .

TAB 2

Johan Henrik Boheman, (son till Anders Bohman, Tab 1), född 1761-11-10 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Gränna AI:15 s.203, AID: v23570.b208.s203); landssekreterare i Jönköpings län; lagman över Bohusläns och Vikarnes lagsaga; RSO; † 1824-09-23 på Anneberg, Gränna landsförsamling, begravd 1/10 (andtäppa, 64 ½ år gammal, källa: Gränna C:8 s.793, AID: v34022.b400.s793). Johan Henrik och Anna övertog år 1800 Sjöryd i Gränna landsförsamling efter kommissionslantmätaren P U Reinius. De lade ner stort arbete på att förbättra byggnaderna, utökade jordbruket genom nyodlingar samt ändrade namnet till Anneberg efter Anna Munthe. Enligt gåvobrev 1818-08-03 gav de bort hela sin egendom till sin son. Bouppteckning 1824-12-03 (källa: Vista häradsrätt FII:7 s.703, AID: v77893.b355.s703). Gift 1793-01-22 på Kvarnarp, Höreda socken, Jönköpings län med jungfrun Anna Brita Munthe, född 1768-01-10 i Eksjö, Jönköpings län (källa: Gränna AI:15 s.203, AID: v23570.b208.s203), † 1849-09, dotter till borgmästaren i Eksjö Johan Lorentz Munthe och Charlotta Rebecka Cassel.

Barn:

 • Catharina Charlotta Boheman, född 1793 i Jönköpings Sofia församling, Jönköpings län, † 1803 i Gränna landsförsamling, Jönköpings län.
 • Carl Henrik Boheman, född 1796; professor, entomolog, RNO; † 1868. se Tab 3.

TAB 3

Carl Henrik Boheman, (son till Johan Henrik Boheman, Tab 2), född 1796-07-10 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; ämnade först ägna sig åt handelsyrket; student i Lund 1813-02-08; sergeant vid Jönköpings regemente 28/6 s. å.; deltog i fälttåget till Norge 1814; fänrik 1815-01-17; avlade officersexamen 24/5 s. å.; löjtnant 1823-03-04; fick resolution på lön 17/19 s. å.; andre kapten 1837-12-15; tf. intendent vid riksmuseets zoologiska avdelning 1/5 1837—30/4 1838; professor och intendent för dess entomologiska avdelning från 1841-01-01; transporterad till andre kapten 17/7 s. å.; tf. bibliotekarie vid Vetenskapsakademien 11/10 1843—31/12 1844; fick avsked från krigstjänsten 1844-08-15 och från intendentsbefattningen 1867-03-31. LFS 1823; LVVS 1836; LVA 1838 (preses 1863 —64); LLA 1838; RNO 1849; LVS 1861; var dessutom hedersledamot av åtskilliga utländska lärda sällskap; † 1868-11-02 i Stockholm, Stockholms län (källa: Vista häradsrätt FII:17 s.705, AID: v77903.b358.s705). Bouppteckning 1868-12-11 med 44115 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Vista häradsrätt FII:17 s.705, AID: v77903.b358.s705). Ägde 3/4 mantal krono skatte Anneberg taxerat till 24000 riksdaler riksmynt; 1/8 mantal Lilla Mårtenstorp taxerat till 9500 riksdaler riksmynt; 1/8 mantal krono skatte Ekeberg 3000 riksdaler riksmynt; 1/16 mantal krono skatte Målviken 3600 riksdaler riksmynt; 1/16 mantal krono skatte Knopparp 2200 riksdaler riksmynt. Gift 1:o 1825-09-29 i Lommaryds socken, Jönköpings län med fröken Petronella Amalia Åberg, född 1807-09-29 på Fogdeholm, Vittaryd, Lommaryds socken, Jönköpings län, döpt 30/9 (källa: Genline ID 1110.18.14600 och 1086.26.10600), dotter till assessorn Per Georg Åberg och hans 2:a fru Ulrika Sofia Palmblad.

Barn:

 • Hildegard Boheman, född 1826-07-13 i Stockholm (källa: Karlstad stadsförsamling AI:25 s.306, AID: v11759.b319.s306), † 1878-10-11 på Ryhovs säteri, Ljungarums socken, Jönköpings län (källa: Jönköpings rådhusrätt och magistrat FIa:37 s.409, AID: v77622.b209.s409). Bouppteckning 1879-01-11 (källa: Jönköpings rådhusrätt och magistrat FIa:37 s.409, AID: v77622.b209.s409). Gift 1846-12-04 (källa: Karlstad stadsförsamling AI:25 s.306, AID: v11759.b319.s306) med landshövdingen, RNO, KNO Carl Henrik Rudolf Ekström, född 1818-01-11 i Klara församling, Stockholm, Stockholms län (källa: Karlstad stadsförsamling AI:25 s.306, AID: v11759.b319.s306), † 1903. Paret fick 6 barn.
 • Hildur Linnéa Boheman, född 1829-03-08, † 1908-04-08 i Stockholm, Stockholms län. Gift med kaptenen, styrelseledamoten, kommunalpolitikern och riksdagsmannen Claës Erik Boman, född 1819-11-09 på Stigaryds säteri, Mulseryds socken, Jönköpings län, döpt 11/11 (källa: Mulseryd CI:1 s.177, AID: v35619.b91.s177), † 1901-10-09 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Paret fick 2 söner.
 • Carl Hjalmar Boheman, född 1834; major, godsägare, RSO; † 1926. se Tab 4.
 • Ernst Henrik Georg Boheman, född 1836; överste, regementschef, KSO; † 1916. se Tab 5.
 • Carl Rudolf Helmer Boheman, född 1847; kanslisekreterare; † 1896. se Tab 6.

TAB 4

Carl Hjalmar Boheman, (son till Carl Henrik Boheman, Tab 3), född 1834-06-27 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Östergötlands län (källa: Gränna AI:32 s.320, AID: v23593.b324.s320); kadett vid Karlberg 0851-04-22; underlöjtnant i Kungliga Andra livgrenadjärregementet 1855-03-01 och vid regementet s å 8/5; andrelöjtnant 1859-08-02; förstelöjtnant 1862-06-03; andrekapten 1871-11-28; regementskommissarie 1873-04-18; kapten 1 klass 1882-02-03; major i armén 1885-04-10; avsked s å 17/4; RSO; godsägare på Anneberg. Den något sträva ytan dolde ett gott och känsligt hjärta samt ett mycket livligt temperament. Varmt fäst vid sitt regemente, sina kamrater och sin fädernegård. † 1926-02-24 i Stockholm. Gift 1:o 1861 med fröken Laura Engquist, född 1839-07-04 på Lockebo, Målilla socken, Kalmar län, † barnlös 1862-07-25 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Jönköpings län, dotter till brukspatronen Carl Herman Engquist och Elisabet Ekström; 2:o 1864-09-15 (källa: Gränna AI:32 s.320, AID: v23593.b324.s320) med fröken Hedvig Ulrika Jegerhjelm, född 1837-09-14 i Kläckeberga socken, Kalmar län (källa: Gränna AI:32 s.320, AID: v23593.b324.s320), † 1914-09-08 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Jönköpings län, dotter till kaptenen Carl Gabriel Jegerhjelm och Henrika Gustava Arnell

Döttrar 2:o:

 • Anna Henrika Amalia Boheman, född 1865-07-20 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna AI:32 s.320, AID: v23593.b324.s320), † 1955 i Gränna landsförsamling. Gift 1895 i Södertälje med godsägaren Johan Gustaf Fridolf Almquist, född 1868 i Jakobs församling, Stockholm, Stockholms län. Paret fick flera barn.
 • Ebba Hildegard Gabriella Boheman, född 1866-07-03 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna AI:32 s.320, AID: v23593.b324.s320), † 1952 i Gränna landsförsamling.

TAB 5

Ernst Henrik Georg Boheman, (son till Carl Henrik Boheman, Tab 3), född 1836-03-15 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Östergötlands län; underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1856; löjtnant 1860; adjutant vid arméförvaltningens artilleridepartement 1867-74; kapten vid regementet 1871; major 1883; ledamot i Krigshovrätten 1890-94; överstelöjtnant 1892; överste och regementschef för Norrlands artilleriregemente 1893; avsked 1904; KSO; † 1916-01-16 i Stockholm. Gift med fröken Ida Carolina Hindbeck, född 1845 i Solna socken, Stockholms län, † 1897 i Stockholm, begravd 7/11 på Norra kyrkogården, Solna socken, Stockholm, dotter till hovrättsrådet, RNO, RCXIII:sO Carl Magnus Hindbeck och Eva Sofia Ekström.

Barn:

 • Ernst Carl Henning Boheman, född 1867 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm; medicine licentiat; † 1901 i Klara församling, Stockholm, begravd 25/4 på Norra kyrkogården, Solna socken, Stockholms län.
 • Hildur Eva Amalia Boheman, född 1869 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm, † 1931 i Stockholm, begravd 27/5. Gift med överstelöjtnanten Carl Johan Ljungberg, † 1950 i Stockholm, begravd 2/9 på Norra kyrkogården, Solna socken, Stockholms län.
 • Ernst Gunnar Boheman, född 1871 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm; student; † 1892 i Klara församling, Stockholm, begravd 11/3 på Norra kyrkogården, Solna socken, Stockholms län.
 • Ida Ingrid Helena Boheman, född 1879 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm; bibliotekarie; † 1950-12-05 i Stockholm, begravd 17/12 på Norra kyrkogården, Solna socken, Stockholms län.

TAB 6

Carl Rudolf Helmer Boheman, (son till Carl Henrik Boheman, Tab 3), född 1847-02-12 på Anneberg, Gränna landsförsamling, Östergötlands län; kanslisekreterare; † 1896-11-02 i Stockholm. Gift med fröken Ellen Gustava Abramson, född 1858-12-19 i Stockholms mosaiska församling, Stockholms län, † 1940-08-15, dotter till grosshandlaren Gabriel Abramson och Evelina Gumpert.

Barn:

 • Märta Ida Amalia Boheman, född 1882-01-03 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1969-01-28 i Bettna socken, Södermanlands län. Gift 1901-04-30 i Stockholm med generalmajoren i Generalitetets reserv, kabinettskammarherren, KNO Jonas Tage Alarik af Klercker, född 1874-09-05 i Kristianstad, Kristianstads län. Paret fick 4 söner.
 • Gerda Evelina Boheman, född 1883-12-18 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1972-01-04 i Stockholm. Gift 1912-05-25 i Engelbrekts församling, Stockholm med hovrättsrådet, RNO Olof af Geijerstam, född 1872-08-07 på Ribbingsfors säteri, Amnehärads socken† 1921-10-02 i Kungsholms församling, Stockholm. Paret fick 3 barn.
 • Maud Ellen Gabrielle Boheman, född 1888-02-08 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1957-01-23. Gift bokhandlaren Gunnar August Josephson, född 1889-07-25, † 1972-01-10. Paret fick 3 söner, bl a skådespelaren, regissören, författaren och Dramatenchefen Erland Josephson.
 • Erik Boheman, född 1895; envoyé, styrelseledamot, riksdagsledamot, talman, KNO2kl, serafimerriddare; † 1979. se Tab 7.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman