Bock af Näs nr 50

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Bock af Näs nr 50 †

Adlad 1532, introducerad på Riddarhuset 1625

TAB 3

Majoren Sven Lindormsson Bock (1598-?). Oljemålning av okänd konstnär 1636.

Lindorm Svensson, (son till Sven Esbjörnsson, Tab 1), till Näs samt Malma, Västra Ryds sn och Sundsö i Sunds sn, Östergötlands län; ryttmästare; † 1601-12-21 i Reval, och begravd i Revals domkyrka. Gift 1596-07-25 på Ulfsnäs, Öggestorps sn med jungfrun Märta Ribbing, född 1572-08-28, † 1622-06-03 på Malma säteri, Västra Ryds sn, begravd i Västra Ryds kyrka i Östergötland, där hennes gravsten lades, dotter till riksrådet Peder Svensson Ribbing och hans 2:a fru Brita Eriksdotter Ulfsparre.

Barn:

 • Estrid Bock, född 1597-05-15, † s å 24/6.
 • Sven Lindormsson Bock, född 1598; major. se Tab 4.
 • Bengt Lindormsson Bock, född 1600, † 1676. se Tab 8.
 • Arvid Lindormsson Bock, född 1601, † 1631-01-30, begravd bredvid modern.

TAB 4

Sven Lindormsson Bock, (son till Lindorm Svensson, Tab 3), född 1598-12-17 på Ulvsnäs, Öggestorps sn; fänrik vid Erik Hands kompani 1625; löjtnant vid Lars Kaggs kompani 1626; kapten vid Anders Watz skvadron 1627-28; major vid ett reg:te från Småland 1629; introducerad på Riddarhuset på ättens vägnar 1625; ägde Näs och Södraholm i Adelövs sn samt Grunnevad i Valstads sn. Gift 1:o med jungfrun Karin Hård, dotter till ryttmästaren Bengt Knutsson Hård och hans 1:a fru Karin Uggla; 2:o med änkan Karin Kyle, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med översten Adolf Gustaf Hård af Segerstad), dotter till Erik Hansson Kyle och Anna Jönsdotter (Rosenbielke).

Barn 1:o:

 • Lennart Bock af Näs, född 1627; kapten; † 1683. se Tab 5.

TAB 5

Lennart Bock af Näs, (son till Sven Lindormsson Bock, Tab 4), till Grundevad, Stora Vret och Valstad; född 1627-08-14 på Södreholm; fänrik vid ett Småländskt reg:te 1644; löjtnant vid samma reg:te 1646; kapten 1653; † 1683-03-17 på Grundevad, begravd i Adelövs kyrka. Gift 1649-09-09 på Kolberg med jungfrun Elisabet Hillebard, född 1632-12-05 på Torarp, † 1701-09-14 på Grundevad, begravd i Adelövs kyrka, dotter till överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard och Catharina von Witten.

Barn:

 • Sven Bock af Näs, kapten. se Tab 6.
 • Bengt Bock af Näs, kornett; † ogift och barnlös.
 • Märta Bock af Näs, född 1659-08-24 på Södraholm, † ogift 1724-02-10 på Grundevad, begravd 15/3 i Adelövs kyrka.
 • Catharina Bock af Näs, född 1661-09-11 på Sjögård, † 1744-01-23, begravd på Valstads kyrkogård. Gift 1683 med löjtnanten Per Ulfsax, född 1655, † 1720. Paret fick flera barn.
 • Lennart Bock af Näs, född 1664; fänrik; † 1693. se Tab 7.
 • Knut Bock af Näs, † ung.
 • En son, † ung.

TAB 7

Lennart Bock af Näs, (son till Lennart Bock af Näs, Tab 5), till Grundevad; född 1664; fänrik vid Jönköpings reg:te 1688; † 1693-12-30 i Jönköping, begravd i Valstads sn 1694-06-24, samt nedsatt i familjegraven i Adelövs kyrka. Gift med N N

Dotter:

 • Maria Bock af Näs, född 1687, † 1751. Gift 1702-05-20 i Karlskrona med sin fars kusin, kaptenen Johan Vilhelm Douglies, född 1670, † 1725. Paret fick flera barn.

TAB 8

Bengt Lindormsson Book, (son till Lindorm Svensson, Tab 3), till Malma och Sundsö; Född 1600-02-02, † 1676-04-01 på Malma säteri, Västra Ryds sn, begravd i Västra Ryds kyrka, där hans vapen sattes upp. Gift med jungfrun Anna Uggla, † 1660 på Malma säteri, Västra Ryds sn, dotter till kammarrådet Mikael Arvidsson Uggla och hans 1:a fru Märta Hård (af Segerstad).

Barn:

TAB 9

Lennart Bock af Näs, (son till Bengt Lindormsson Bock, Tab 8), till Malma och Sundsö samt Kyrkslätt i Åsaka sn, Skaraborgs län; var löjtnant vid livgardet 1646 och ännu 1649; kapten vid Skaraborgs fotreg:te; major där 1656-02-009; överstelöjtnant s å 10/11; låg i garnison i Thorn 1657 och 1658; överste och kommendant i Kristianstad 1659; † där 1661-01-30. Gift med jungfrun Catharina Hård af Segerstad, † änka, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, i hans 2:a äktenskap, född 1639, † 1710), dotter till riksjägmästaren och landshövdingen Carl Hård af Segerstad och Beata Kyle.

Barn:

 • Anna Beata Bock af Näs, till Kyrkslätt. Gift 1685-10-20 på Näs i Sandhems sn med kaptenen Abraham Detlof von Krakowitz.
 • Lennart Bock af Näs, major; † 1784. se Tab 10.
 • Anna Catharina Bock af Näs, född 1660-07-29 i Kristianstad.
 • Maria Christina Bock af Näs, född 1661, posthuma, † 1735-10 på Samseryd, begravd s å 26/10. Gift 1:o med löjtnanten Jöns Netherwood, naturaliserad Netherwood, i hans 2:a äktenskap, född 1628, † 1696; 2:o 1700-07-25 i Björkö sn med befallningsmannen Daniel Appelschoug.

TAB 10

Lennart Bock af Näs, (son till Lennart Bock af Näs, Tab 9), till Malma och Sundsö; född 1661 på Skämningsfors; underofficer vid Jönköpings reg:te 1677-04; fänrik där s å i juni; löjtnant 1678-08; kaptenlöjtnant 1684-10-06; kapten 1689-04-27; gjorde vid belägringen av Thorn ett fall med sin häst, så att han därefter blev oförmögen till vidare krigstjänst, samt fick avsked 1703-10-19; majors titel 1721-05-15; † 1734-12-23 på Malma säteri, Västra Ryds sn, och slöt ätten på svärdssidan, begravd i Västra Ryds kyrka, där hans vapensköld sattes upp. Gift 1687-01-05 på Grimstorp med jungfrun Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1664, † 1716-07-31 på Malma säteri, Västra Ryds sn, begravd s å 9/10, dotter till landshövdingen Bengt Christoffersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och Anna Ekeblad.

Barn:

 • En son, född 1691-01-03 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † där, begravd 6/1.
 • Beata Christina Bock af Näs, född 1694-01-01 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † där s å 27/3.
 • Beata Margareta Bock af Näs, född 1695-08-07 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † 1785-04-08 på Byestad. Gift 1723-03-25 på Malma säteri med ryttmästaren vid Smålands kavallerireg:te, RSO Adam Stålhammar, född 1697-01-23 på Berg, † 1770-04-28. Paret fick 13 barn.
 • Brita Christina Bock af Näs, född tvilling 1696-08-26 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † 1745-08-23 på Sjöryd, Björkö sn, begravd s å 22/9. Gift 1722-10-10 på Malma säteri med löjtnanten Fredrik Duse, född 1694-04-18 på Sjöryd, Björkö sn, † 1751-12-08 på Frösvik, Oppeby sn. Paret fick 7 barn.
 • Anna Catharina Bock af Näs, född tvilling 1696-08-26 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † 1767-08-20 på Forsnäs. Gift 1716-01-27 på Malma säteri med majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, född 1692-10 på Åby, † 1760-01-27 i Sunds sn, begravd 19/2. Paret fick 5 barn.
 • Benedikta Johanna Bock af Näs, född 1700-02-15 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † 1768-08-11 i Reftele sn. Gift 1732-03-25 på Malma säteri med överstelöjtnanten Olof Hård af Segerstad, född 1686, † 1768.
 • Elsa Catharina Bock af Näs, född 1705-01-27 på Malma säteri, Västra Ryds sn, † 1791-01-04 på Berg. Gift 1730-06-29 på Malma säteri med sin svågers kusin, överstelöjtnanten Per Stålhammar, född 1685 på Västraby, döpt 7/2, † 1764-10-11 på Malma säteri, Västra Ryds sn. Paret fick 4 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Sammanställt av: Mattias Loman.