Biel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Christian Fredrik Biel, född 1786-02-24 i Stralsund, Tyskland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686); grosshandlare; grundade tillsammans med Johan Albert Kantzow firma Kantzow & Biel år 1808; † 1839-08-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686). Bouppteckning 1839-11-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686) med 61288 riksdaler banco i behållning i fast egendom och 204993 riksdaler banco i lös egendom, tillsammans 266282 riksdaler banco. Ägde 2 fastigheter på Ladugårdslandet under nr 4 och 5 i kvarteret Skravelberget vid Nybrogatan, med taxeringsvärde 56000 riksdaler banco, men efter iståndsättande och förbättring år 1838 till 1839-08-11 upptogs de till värde 61288 riksdaler banco. Gift med demoiselle Augusta Mathilda Hasselström, född 1803-04-12, † 1847.

Barn:

  • Fredrik August Biel, född 1829-04-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686).
  • Matilda Carolina Sofia Biel, född 1830-07-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686), † 1888-04-24 i Kristianstad. Gift 1852-07-16 i Stockholm med kammarherren vid hovet, brukspatronen, RNO Olof Nordenfelt, född 1826-08-13 på Björneborgs bruk, Värmlands län, † där 1893-12-12. Paret fick 9 barn.
  • Emilia Elisabet Biel, född 1832-06-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686), † 1907. Gift 1850-07-15 i Stockholm (källa: Haraker AI:12 s.150, AID: v72319.b155.s150) med överstelöjtnanten i armén, kaptenen vid Svea artilleriregemente, brukspatronen, RSO, RDDO, RNLO, KVO Viktor Edman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1840-09-18 på Bofors bruk, Karlskoga socken, Värmlands län med fröken Ulrika Charlotta Lagerhjelm, född 1818-05-11, † 1846-08-12 i Stockholm, dotter till assessorn i Bergskollegium, brukspatronen, RNO Per Lagerhjelm och hans 1:a fru Ulrika Charlotta Geijer), född 1813-09-29 i Stockholm (källa: Haraker AI:12 s.150, AID: v72319.b155.s150), † 1880-10-06 på Edeby, Lovö socken, Stockholms län. Paret fick 4 gemensamma barn.
  • Carl Axel Hugo Biel, född 1833-08-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.686, AID: v223180.b7060.s686).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman