Bewi

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Carl Bewi, född 1687; bryggare; kyrkoråd i Klara kyrka; † 1751-02-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:149 s.917, AID: v222479.b9860.s917). Bouppteckning gemensam med frun 1751-03-21 med 73970 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:149 s.917, AID: v222479.b9860.s917). Ägde stenhus i staden värt 32000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Anna Krus, född 1694, † 1751-02-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:149 s.917, AID: v222479.b9860.s917).; bouppteckning gemensam med maken 1751-03-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:149 s.917, AID: v222479.b9860.s917); i bouppteckningen upptogs bland annat ett pärlhalsband med diamantlås, en diamantring med en stor och 10 mindre rosenstenar, 1 diamantring med en stor och 8 små rosenstenar med mera; dotter till bryggaren Lars Eriksson Krus och Catharina Leffler.

Barn:

  • Carl Carlsson Bewi, bryggare; † 1746. se Tab 2.
  • Anna Catharina Bwei. Gift med ombudsmannen vid generaltullsocieteten Carl Joakim Emseen.
  • Johan Bewi, bryggare.
  • Sara Bewi, född 1719, † 1787-02-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:289 s.324, AID: v222928.b3340.s324). Bouppteckning 1787-04-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:289 s.324, AID: v222928.b3340.s324). Gift 1744 med bryggaråldermannen och riksdagsmannen Sven Roos, född 1720 i Stockholm, † 1808-07-18 i Stockholm (89 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:373 s.820, AID: v223011.b8760.s820). Paret fick 2 söner.
  • Margareta Bewi, född 1722 i Stockholm, † där 1776-10-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.230, AID: v222876.b2570.s230). Bouppteckning 1777-05-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.230, AID: v222876.b2570.s230). Ägde ett brandförsäkrat stenhus med bryggeri- och bränningsverk i kvarteret Vargen på Repslagargatan, Adolf Fredriks församling, taxerat till 100000 daler silvermynt; 3 försäkrade gårdar i kvarteret Tranhalsen, taxerade till 20000 daler silvermynt; ett litet bryggeriverk i kvarteret Vargen taxerat till 1000 daler silvermynt. Gift 1741 med bryggaråldermannen, kyrkorådet och fattigföreståndaren i Klara och Adolf Fredriks kyrkor, direktören för Brand- och Försäkringskontoret och riksdagsmannen Lorentz Lorentzon Westman, född 1720, † 1792-05-03 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:305 s.31, AID: v222943.b400.s31). Paret fick 11 barn.
  • Abraham Carlsson Bewi, född 1723 i Stockholm; bryggare; † barnlös (och i stor fattigdom) 1790-06-15 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:300 s.771, AID: v222938.b8230.s771). Bouppteckning 1790-08-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:300 s.771, AID: v222938.b8230.s771). Gift med jungfrun Brita Christina Remander.
  • Isak Carlsson Bewi, färgare.
  • Erik Carlsson Bewi, född 1730.

TAB 2

Carl Carlsson Bewi, (son till Carl Bewi, Tab 1), bryggare; † 1746-11-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.1, AID: v222472.b100.s1). Bouppteckning 1748-01-23 med 6242 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.1, AID: v222472.b100.s1). I bouppteckningen upptogs ett stenhus på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Sandbacken den mindre nr 166 vid Tjärhovs- och Trädgårdsgatorna med inrättat brygg- & mält- & brännerihus, dels på fri och egen dels på ofri grund, värt 12000 daler kopparmynt - huset hade ägts av hans frus första man (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:115 s.1096, AID: v222430.b11240.s1096). Gift med jungfrun Christina Gärn, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden och bryggaren Anders Dahlström, med vilken hon fick 2 barn, † 1736-02-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:115 s.1096, AID: v222430.b11240.s1096)), född 17(10), † 1768-12-06 i Katarina församling, Stockholm, begravd i Klara församling (59½ år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.122, AID: v222800.b1450.s122); bouppteckning 1769-01-16 med 30835 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.122, AID: v222800.b1450.s122); i bouppteckningen upptogs stenhuset i Katarina församling nu värt 24000 daler kopparmynt.

Döttrar:

  • Anna Catharina Bewi, född 1736 i Stockholm. Gift med guldsmeden i Uppsala Carl Fahlberg.
  • Sara Bewi, född 1737 i Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman