Berghult

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Borgaren och handlanden Jakob Berghults namnteckning och sigill i ett dokument gällande avvittring daterat 1696-03-30 i Stockholm, där Jakob Berghult som en av tre personer tar på sig förmyndarskap för jungfrun Agneta Croëse. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:55 s.1669, AID: v222341.b16790.s1669.
Fru Elisabet Berghults namnteckning och sigill i ett dokument gällande avvittring daterat 1696-03-30 i Stockholm. Den 1/5 ingick hon nytt äktenskap med adelsmannen Sven Leijonmarck. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:55 s.1669, AID: v222341.b16790.s1669.

N.N.. Gift med N.N. Meints? (enligt avvittring efter Elisabet Berghults 1:e man 1696-03-24 kallas Simon Meints hennes morbror).

Barn:

  • Jakob Berghult, borgare, handlande, tobaksspinnare; † 1721. se Tab 2.
  •  ?Simon Berghult, upptagen i avvittringen efter Elisabet Berghults 1:e man daterad 1696-03-24.
  • Elisabet Berghult, † 1708-06-23 i Stockholm (själaringning i Storkyrkan). I avvittring efter hennes 1:e man daterad 1696-03-24 upptogs 55529 daler kopparmynt i tillgångar av varav 35658 daler kopparmynt avsåg tillgångar i tobaksspinneriet, 16028 daler kopparmynt i skulder och 39500 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.841, AID: v222357.b8550.s841). Gift 1:o med tobaksfabrikören Johan Croëse, med vilken hon fick 1 dotter, † 1694-11-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.835, AID: v222357.b8490.s835); 2:o 1696-05-01 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.333, AID: v90740.b172.s333) med landshövdingen Sven Agricola Åkerman, adlad Leijonmarck, i hans 2:a äktenskap, med vilken hon fick 1 gemensam son, född 1649-02-25 i Uksela prästgård, Finland, † 1728-07-28 på Finsta, begravd i Skederids kyrka.

TAB 2

Jakob Berghult, (son till N.N., Tab 1), borgare; handlande & tobaksspinnare; † 1721-12-29 i Stockholm, begravd 1722-01-03 i Maria Magdalena kyrka (själaringning i Storkyrkan 1721-12-31, källa: Storkyrkoförsamlingen DbReg:3 s.25, AID: v871570a.b200.s25). Möjligen identisk med den Johan Berghult som tillsammans med Johan Croëse fick tillstånd att starta tobaksspinneri i Stockholm 1688-05-28 (källa: Svensk Tobakshistoria). Samma år 16/10 får en Jakob Harper tillstånd som tobaksspinnare och det förekommer ett par olika Harper som faddrar åt Jakobs barn. Året innan hade nämligen tobaksmonopolet upplösts genom ”Kongl. Maj:ts Placat Emoot Tobaks införande/ sampt angående Tobaks Bladers införskrifwande och Spinnerijers inrättande. Gifwit Stockholm den 12 aprilis, 1687”. Bouppteckning 1723-03-01 med 176353 daler kopparmynt i tillgångar, 16047 daler kopparmynt i skulder och 160306 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.573, AID: v222397.b5880.s573). Ägde en gård med ett litet stenhus på Norrmalm på Badstugatan vid S:t Olof 3000 daler kopparmynt; ½ i en gammal gård i Avestafors 200 daler kopparmynt; ½ i en murad grav i Maria Magdalena kyrka 400 daler kopparmynt; 1/32-dels part i skeppet Tre Förgyllda Äpplen 300 daler kopparmynt. Vidare upptogs en stor samling juveler bestående av pärlor, diamanter, safirer med mera, flera guld och silverpjäser, ett litet parti svenska, tyska och holländska böcker. I varulagret upptogs en stor mängd tobaksblad från Virginia, värda totalt 34880 daler kopparmynt med mera. Han hade gjort flera omfattande utlåningar, bland annat hela 64820 daler kopparmynt till Carl Broman efter kontrakt 1710-05-12, nu tillhörigt dennes dödsbo, 7946 daler kopparmynt till landshövdingen högvälborne Sven Leijonmarck och så vidare, totalt 76258 daler kopparmynt i vissa fordringar; de ovissa fordringarna uppgick till 53091 daler kopparmynt. Gift 1696 med jungfrun Gertrud de Trie, † 1730-06-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.1251, AID: v222414.b13000.s1251); bouppteckning 1730-11-23 med 55000 daler kopparmynt i tillgångar, 343 daler kopparmynt i skulder och 54656 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.1251, AID: v222414.b13000.s1251); dotter till Petter de Trie och Lucia Catharina Krüger.

Barn:

  • Maria Catharina Berghult, född 1699, döpt 23/6 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.170, AID: v90668.b91.s170), † 1731-07-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.529, AID: v222419.b5400.s529). Bouppteckning 1732-05-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.529, AID: v222419.b5400.s529). Gift med handlanden Erik Johansson Ekroth, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Catharina Billingley, med vilken han fick 1 dotter, dotter till boktryckaren Johan Billingley och Catharina Johansdotter), † 1731-11-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.529, AID: v222419.b5400.s529). Paret fick 5 gemensamma barn.
  • Carl Wilhelm Berghult, född 1700, döpt 30/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.204, AID: v90668.b108.s204), † barn.
  • Sven Petter Berghult, född 1702, döpt 2/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.230, AID: v90668.b121.s230), † barn.
  • Jakob Berghult, handlande; † barnlös 1748-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.96, AID: v222471.b1080.s96). Bouppteckning 1748-08-08 med 2968 daler kopparmynt i tillgångar, 2801 daler kopparmynt i skulder och 166 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.96, AID: v222471.b1080.s96). Ägde en gård på Ladugårdslandet vid Kvarngatan i Nya kvarteret på fri och egen grund under nr 78, inköpt 1742 för 2900 daler kopparmynt och nu värd 2400 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Catharina Charlotta Kloppert.
  • Elisabet Berghult, född 1705, döpt 21/1 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (en av faddrarna var mademoiselle Agneta Croëse, källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:6 s.3, AID: v90669.b5.s3), † 1736-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.379, AID: v222434.b3980.s379). Bouppteckning 1736-12-06 med 106764 daler kopparmynt i tillgångar, 15777 daler kopparmynt i skulder och 90986 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.379, AID: v222434.b3980.s379). Gift 1724-04-26 med rådmannen, lagmannen och grafikern Samuel Törner, i hans 2:a äktenskap, född 1683 i Skänninge, Östergötlands län, † 1748-01-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.807, AID: v222470.b9080.s807). Paret fick 9 gemensamma barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman