Berger

Från Biografiska anteckningar

Grevinnan, författarinnan och sångtextförfattarinnan Christina Charlotta Ulrika Cronhielm af Hakunge (1784-1852).

TAB 1

Bengt Berger, född 1738-03-25 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.5.36800, 267.1.5700); rusthållare; kommissionslantmätare; † 1806 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona sn (källa: Genline ID 267.5.36800). Gift med jungfrun Christina Catharina Älf, från vilken han skildes, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1802-09-03 i Allhelgona sn med handlanden Jonas Flygelholm), född 1755-01-20 i Skänninge (källa: Genline ID 267.5.36800), † 1840, dotter till rådmannen Georg Älf och Beata Törner.

Barn:

 • Christina Beata Berger, född 1776 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län.
 • Johan Göran Berger, född 1778; major, kompositör; † 1856. se Tab 2.
 • Margareta Carolina Berger, född 1781 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.2.15100); ogift och barnlös.
 • Maria Fredrika Berger, född 1788-12-30 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Skänninge C:2 s.417, AID: v40304.b214.s417). Gift 1820 med kyrkoherden och prosten Carl Gabriel Erdeman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1837 med jungfrun Vendela Sofia Rosinius, född 1795-05-02 på Hults prästgård, Hults sn (källa: Genline ID 1093.2.104000), † 1873, dotter till kyrkoherden och prosten i Hults och Edshults pastorat, hovpredikanten Jöns Adam Rosinius och Vendla Charlotta Meurling), född 1781-02-05 på Österby, Hällestads sn, döpt 17/2 (källa: Hällestad C:4 s.723, AID: v37910.b3660.s723), † 1868-12-21 på Hults prästgård, Hults socken, Jönköpings län. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Bengt Jakob Berger, född 1786; notarie; † 1867. se Tab 3.
 • Helena Catharina Berger, född 1791 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.5.36800). Gift 1813 i Skänninge, Östergötlands län med kyrkoherden i Västra Stenby pastorat Axel Johan Strenow, född 1776-11-12 på Torpa gård, Grebo socken, Östergötlands län (källa: Västra Stenby CI:1 s.293, AID: v42402.b128.s293), † 1851-08-16 på Västra Stenby prästgård, Västra Stenby socken, Östergötlands län, begravd 26/8 (nervfeber, 74 år gammal, källa: Västra Stenby CI:1 s.293, AID: v42402.b128.s293). Paret fick 1 dotter.
 • Anna Ulrika Berger, född 1794 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.5.36800). Gift 1826 i Skänninge med Johan Peter Hollman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1815 i Skänninge med jungfrun Sara Elisabet Schenström, med vilken han fick 3 barn, född 1798 i Skänninge, † där 1825), född 1788 i Skänninge. Paret fick 3 gemensamma barn.

TAB 2

Johan Göran Berger, (son till Bengt Berger, Tab 1), född 1778-11-07 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.11.83900, 267.2.15100); major vid Smålands husarreg:te; kompositör; flyttade med hustrun till Linköping 1844 (källa: Genline ID 267.13.1700); † 1856-12-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:576 s.120, AID: v223286.b5740.s120). Bouppteckning 1857-04-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:576 s.120, AID: v223286.b5740.s120). Gift 1817 med grevinnan Christina Charlotta Ulrika Cronhielm af Hakunge, född 1784-08-21 i St Lars sn (källa: Genline ID 267.13.1700); publicerade en rad noveller och romaner, varav flera gick som följetonger i Aftonbladet, och dikter som trycktes i den illustrerade månadstidningen Magasin för konst, nyheter och moder, som utkom 1823-1844. Här publicerades hennes mest kända verk, balladen Ett kors på Idas grav, som är tonsatt av hennes man. † 1852-05-25, dotter till majoren, greve Carl Emil Cronhielm af Hakunge och hans 2:a fru, friherrinnan Hedvig Ulrika Boije af Gennäs.

Barn:

 • Carl Göran Adolf Berger, född 1818-11-27 i Stockholm (källa: Genline ID 267.9.48600), † 1828-07-12 på Biskopsberga herrgård, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.9.48600).
 • Johan Hjalmar Bengt Berger, född 1819-12-10 på Biskopsberga herrgård, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.10.64800), † där 1831-01-02 (källa: Genline ID 267.10.64800).
 • Augusta Ottiliana Amalia Berger, född 1822-10-13 på Biskopsberga herrgård, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.9.48600), † där 1826-06-17 (källa: Genline ID 267.9.48600).
 • Hedvig Clara Charlotta Berger, född 1821-10-28 på Biskopsberga herrgård, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.13.1700), † där 1842-05-08 (källa: Genline ID 267.13.1700).

TAB 3

Bengt Jakob Berger, (son till Bengt Berger, Tab 1), född 1786-10-09 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 267.2.15100); auskultant i Svea hovrätt 1808; e o tjänsteman i Riksbanken 1808; kontorsskrivare 1813; revisor 1817; bokhållare 1821; notarie 1826; avsked 1835; † 1867-06-21 i Stockholm, Stockholms län (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning FIA:615 s.82, AID: v223325.b2280.s82). Bouppteckning 1867-09-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning FIA:615 s.82, AID: v223325.b2280.s82). Gift med fröken Gustava Vilhelmina Strömberg.

Son:

 • Alf Johan Jakob Berger, kontorsskrivare; intagen på Stockholms hospital för sinnessjukdom (enl faderns bouppteckning 1867, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning FIA:615 s.82, AID: v223325.b2280.s82).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman