Berg från Lund

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren Nils Anders Berg och hans fru Sofia Petronella Unonius med sönerna Emil och Nils.

Anders Ohlsson, född 1692-09-25 i Lund, Malmöhus län; murmästare; † 1752-02-16, begravd vid Magdalena kyrkogård i Lund. Gift 1733 med Gundela Persdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med Hans Fick), † 1757.

Barn:

 • Petter Berg, född 1734-04-20 i Lund, Malmöhus län; murmästare i Karlskrona.
 • Olof Anders Berg, född 1736; murmästare; † 1798. se Tab 2.
 • Isak Berg, född 1739-01-26 i Lund, Malmöhus län; fabrikör och färgare i Stockholm, verksam i Stockholm i kompani med brodern Olof Anders; † 1764-08-04 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:200 s.545, AID: v222764.b5530.s545). Bouppteckning 1764-11-27 med 15415 daler kopparmynt i tillgångar och hela 41283 daler kopparmynt i skulder till åtskilliga långivare (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:200 s.545, AID: v222764.b5530.s545). Ägde en gård i Lund med tillhörande åker och äng
 • Abraham Berg, född 1741; fabrikör, garvare; † 1782. se Tab 4.

TAB 2

Olof Anders Berg, (son till Anders Ohlsson, Tab 1), född 1736-12-03 i Lund, Malmöhus län; färgare i Stockholm, verksam tillsammans med sin bror Isak; bedrev sin färgeriverksamhet i kvarteret Guldfjärden mindre vid Stora Badstugatan; † 1798-11-25 i Maria Magdalena församling, Stockholm (62 år gammal). Bouppteckning 1799-02-15 med 8594 riksdaler banco i tillgångar och 1817 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:337 s.168, AID: v222976.b1750.s168). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling i hrönet av Stora Badstugatan och Ragvaldsgränden i kvarteret Mälaren under nr 6, med tillhörande färgeriverk, på fri och egen grund värt 8000 riksdaler banco. Gift 1768-08-03 i Katarina kyrka med jungfrun Anna Maria Jönberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med överskäraren Christian Jakob Kohler, med vilken hon fick 3 döttrar, född 1718, † 1766-07-06 i Katarina församling, Stockholm), född 1728, † 1809.

Son:

 • Anders Isak Berg, född 1772; fabrikör, färgare; † 1836. se Tab 3.

TAB 3

Anders Isak Berg, (son till Olof Anders Berg, Tab 2), född 1772-08-21 i Maria Magdalena församling, Stockholm; fabrikör; färgare; † 1836-06-08 i Stockholm (drunknade). Bouppteckning 1836-09-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.383, AID: v223145.b3970.s383). Gift 1794-12-19 i Malmö med jungfrun Rebecka de la Rose, född 1769-05-22 i Malmö Caroli församling, Malmöhus län, † 1836-05-18 i Stockholm, dotter till skönfärgaren Nils de la Rose och Anna Catharina Ruhe.

Barn:

 • Maria Catharina Berg, född 1796 i Stockholm, † där 1828-04-10 (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.168, AID: v223091.b1890.s168). Bouppteckning 1828-08-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.168, AID: v223091.b1890.s168). Gift 1814-06-18 i Maria Magdalena kyrka med bankokommissarien Georg Jakob Londicer, född 1769 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län, † 1840-10-21 i Stockholm (71 år, 9 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:507 s.55, AID: v223190.b660.s55). Paret fick 2 barn, som båda dog barnlösa.
 • Rebecka Gustava Berg, född 1798-01-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.383, AID: v223145.b3970.s383), † barnlös 1875-01-29, begravd balsamerad i Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård. Gift 1837-03-04 i Maria Magdalena kyrka med grosshandlaren och stadsmäklaren Johan Samuel Norbin, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Johanna Christina Lychou, med vilken han fick 1 dotter, † 1833 i Stockholm), född 1781-01-13 i Härnösands Domkyrkoförsamling, Västernorrlands län, † 1866-12-12 i Stockholm.
 • Isak Reinhold Berg, född 1801 i Stockholm, † där 1811-06-17.
 • Lorentz August Berg, född 1803-06-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.383, AID: v223145.b3970.s383); apotekare i Säter 1830; avyttrade apoteket 1837 och reste till Amerika, där han tillsammans med en kompanjon startade ett företag för växtodling och tvåltillverkning; † ogift och barnlös 1849-03-12 i Glastonbury, Hartford County, Connecticut, USA (omkom vid en explosionsolycka).

TAB 4

Abraham Berg, (son till Anders Ohlsson, Tab 1), född 1741-09-07 i Lund, Malmöhus län; fabrikör och garvare; bedrev sin verksamhet på gården tillhörande tomt no 176 på Mårtensgatan, precis innanför den östra stadstullen; † 1782-02-11 i Lund, Skåne län (lungsot), begravd vid Norra begravningsplatsen i Lund. Gift 1767-01-18 med jungfrun Maria Lundqvist, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med garvaren Sven Zetterberg), född 1748, † 1795.

Barn:

 • Anders Berg, född 1767; fabrikör, färgare; † 1827. se Tab 5.
 • Christina Berg, född 1768-12-31 i Lund, Malmöhus län.
 • Isak Berg, född 1770; snickare; † 1837. se Tab .
 • Magdalena Berg, född 1772-01-20 i Lund, Malmöhus län. Gift 1795-05-14 i Lilla Harrie kyrka med snickaren Johan Jakob Holst, född 1771, † 1826. Paret fick flera barn.
 • Gunilda Berg, född 1773 i Lund, Malmöhus län, † 1851-07-07 i Mariestad. Gift 1799-01-20 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fabrikören och färgaren Johan Erik Härling, född 1769, † 1848. Paret fick flera barn.
 • Jakob Berg, född 1775-03-24 i Lund, Malmöhus län.
 • Sara Greta Berg, född 1777-02-15 i Lund, Malmöhus län.
 • Johan Petter Berg, född 1779-11-30 i Lund, Malmöhus län.
 • Nils Christian Berg, född 1781-02-18 i Lund, Malmöhus län, † 1794.

TAB 5

Anders Berg, (son till Abraham Berg, Tab 3), född 1767-06-06 i Lund, Malmöhus län; var först färgargesäll hos sin farbror Olof Anders; Bedrev sedan sin verksamhet vid fastigheten på Stora Badstugugatan 6 och 8, som denne även ägde; fabrikör; färgare; † 1827-12-21 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd i Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård (hög feber). Bouppteckning 1828-02-06 med 81290 riksdaler banco i tillgångar, 2158 riksdaler banco i skulder och 79132 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.119, AID: v223090.b1290.s119). Ägde stenhus i Storkyrkoförsamlingen och kvarteret Ulysses nr 1 vid Stora Nygatan värt 45000 riksdaler banco, vilket 1847 köptes av grosshandlaren, förläggaren och tidningsmannen Lars Johan Hierta, för att där ha sin förlagsexpedition; ett stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Guldfjädern mindre nr 1 vid Stora Badstugatan 18000 riksdaler banco. Gift 1796-10-16 med jungfrun Margaretha de la Rose, född 1771-10-25 i Malmö Caroli församling, Malmöhus län, † 1846 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd i Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård; bouppteckning 1846-10-03 med 90004 riksdaler banco i tillgångar, 13754 riksdaler banco i skulder och 76250 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.111, AID: v223216.b5810.s111); i hennes bouppteckning upptogs 5/6- delar i stenhuset i Storkyrkoförsamlingen och kvarteret Ulysses nr 1 på Stora Nygatan värt 37500 riksdaler banco; huset nr 2 i Kåkbrinken i kvarteret Ulysses i Storkyrkoförsamlingen värt 8000 riksdaler banco, och denna fastighet fick änkan fastebrev på 1835-02-16; dotter till skönfärgaren Nils de la Rose och Anna Catharina Ruhe.

Barn:

 • Nils Anders Berg, född 1797; grosshandlare, kapten, riksdagsman, RNO; † 1887. se Tab 6.
 • Clara Charlotta Berg, född 1800-06-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.119, AID: v223090.b1290.s119), † ogift och barnlös 1884-09-29.
 • Abraham Wilhelm Berg, född 1801; grosshandlare; † 1861. se Tab 7.
 • Anna Sofia Berg, född 1803-02-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.119, AID: v223090.b1290.s119), † 1840-07-28. Gift 1837-05-20 med grosshandlaren Lars Fresk, född 1802, † 1847. Paret fick 2 döttrar.'
 • Emelie Berg, född 1809-10-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.119, AID: v223090.b1290.s119), † 1869-03-20 i New York, USA. Gift 1840-06-08 i Stockholm med läkaren Samuel Hanbury Smith, född 1810 i Willenhall, Staffordshire, England, † 1894 i New York, USA. Paret fick 1 son.

TAB 6

Nils Anders Berg, (son till Anders Berg, Tab 5), född 1797-11-17 i Maria Magdalena församling, Stockholm; fick mästarbrev som yllefärgare 1821; övertog faderns verksamhet efter dennes död 1827; hade 1830 formellt titeln överståndare för “färgeriverket” och fortsatte bedriva verksamheten på Stora Badstugatan i några år till, innan han grundade grosshandlarfirman Anders Berg & C:o, med färgämnen som specialitet; firman var välskött och fick snart anseende som en av Stockholms solidaste firmor i sin bransch; riksdagsman i borgarståndet för staden vid riksdagarna 1844-45 och 1847-48; ledamot i statsutskottet och det förstärkta bankoutskottet, vid riksdagen 1847-48 även ledamot i konstitutionsutskottet; fullmäktig i Riksgäldskontoret för Liberalerna 1845-1865; revisor i Stockholms brandvaktskassa och styrelseledamot i Stockholms stads sparbank; kapten vid Borgerskapets kavallerikorps; ordförande i Borgerskapets 50 äldste 1870; RNO; † 1887-03-29 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd i den Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm. Bouppteckning 1887-05-02 med 613480 kronor i tillgångar och inventarier, 5372 kronor i skulder och 608108 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:704 s.111, AID: v223470.b4040.s111). I bouppteckningen upptogs egendomen nr 1 i kvarteret Guldfjädern mindre i Maria Magdalena församling på Södermalm och Brännkyrkagatan värd 60500 kronor, och denna egendom fick han i arv efter sin far enligt utställt fastebrev 1828-06-03; egendomen nr 2 i kvarteret Guldfjädern mindre i samma församling med adress Brännkyrkagatan 8 värd 110000 kronor, vilken han fick fasta på 1857-10-26; besittningsrätten till Nedre Manilla på Djurgården värd 20000 kronor, och stadsfästelseresolution på denna besittningsrätt fick han utfärdad under kung Oskar II 1873-05-24. I bouppteckningen upptogs även 548½ buteljer vin, aktier i Uppsala Ångfartygs AB, Stockholms Ångskepps AB, Stockholm-Västerås-Bergslagens Trafik AB, lottbrev i Bärgnings- & Dykeribolaget Neptun och slutligen Norrtälje Nya Badhusbolag som angavs vara värdelösa. Han hade även en fordring enligt skuldebrev intecknat i egendomen Bränninge på 85000 kronor. Gift 1:o 1834-11-15 med fröken Johanna Lovisa Unonius, född tvilling 1812-06-30, † barnlös 1835-11-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm (23 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:486 s.322, AID: v223143.b3410.s322); bouppteckning 1836-03-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:486 s.322, AID: v223143.b3410.s322); dotter till kommerserådet och godsägaren Per Mårten Unonius och Wilhelmina Johanna Linderos; 2:o 1837-09-02 med sin svägerska Sofia Petronella Unonius, född tvilling 1812-06-30 (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:57 (1887-1926) Bild: 20 Sida: 6a, AID: v936225.b20.s6a), † 1896, dotter till kommerserådet och godsägaren Per Mårten Unonius och Wilhelmina Johanna Linderos.

Söner:

 • Anders Emil Berg, född 1839-12-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 1840-01-09 (källa: Maria Magdalena (A, AB) CIa:13 (1834-1854) Bild: 120 Sida: 232, AID: v88234.b120.s232); brukspatron och år 1868 ägare till Bränninge Gård i Tveta; brukspatron år 1896 vid Windö i Östra Ed, Kalmar; † ogift och barnlös 1909-01-20 i Östra Eds socken, Kalmar län, begravd 27/1 i den Bergska familjegraven på Maria Magdalena Kyrkogård på Södermalm.
 • Nils Wilhelm Berg, född 1842-08-20 i Stockholm; studier vid Uppsala Universitet 1860; genomförde utrikes studieresor mellan 1860-62; innehade 1864-94 den efter fadern övertagna firman Anders Berg & C:o; satt i Stockholms stads Stadsfullmäktige 1889-92; suppleant i Drätselsnämndens första avdelning mellan 1891-92; vid faderns död 1887 blev även kusinen Victor Berg delägare i firman; ägare av Fågelsångs tegelbruk och Marholmen i Norrtälje; † barnlös 1928-03-28 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1892-11-02 med Johanna ”Hanna” Johansson Maury, född 1857, † barnlös 1922. År 1913 överlämnades egendomen Marholmen åt Sveriges arbetare genom den Bergska donationen.
 • John Edvard Berg, född 1856-09-20 i Stockholm; ekonomistudier vid Uppsala Universitet 1874; extra ordinarie tjänsteman vid Postverket 1879; tf. revisor och bokhållare i Postsparbanken 1884; kamrerare och sekreterare i Postsparbanken från 1894; RVO1kl; † barnlös 1926-10-24 och begravd 6/11 vid Norra begravningsplatsen i Solna. Gift 1888-05-17 med Hilda Charlotta ”Lotten” Carolina Wennerquist, född 1863, † barnlös 1941.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman