Berg - Stockholmsläkten

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Jöran Berg, vinskänk; köpte 1682 värdshuset Källaren Draken i kvarteret Apollo i hörnet av Österlånggatan 29 och Drakens gränd 7 i Gamla stan och fortsatte rörelsen under namnet Förgylda Draken; † 1722-03 i Stockholm, begravd i Klara kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.673, AID: v222400.b7080.s673). Bouppteckning 1724-12-02 med 30092 daler kopparmynt i tillgångar, 16546 daler kopparmynt i skulder och 13546 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.673, AID: v222400.b7080.s673). I bouppteckningen upptogs stenhuset i kvarteret Apollo på fri och egenliggande grund värt 18000 daler kopparmynt; en äganderätt i en gammal gård på Kungsholmen på Hantverkargatan mitt emot kyrkan, på ofri stadens grund värd 2200 daler kopparmynt, vilken han köpt 1720 av änkan Catharina Kjellberg. I övrigt upptogs juveler, guld, silver, tenn, koppar, kläder, möbler och viner till ett värde av 9892 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Elisabet Clarman, † 1723-04-22 i Stockholm, begravd i Klara kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.673, AID: v222400.b7080.s673); gemensam bouppteckning med mannen 1724-12-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 s.673, AID: v222400.b7080.s673).

Barn:

  • Elisabet Jöransdotter Berg, † 1736-06-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:116 s.891, AID: v222431.b9360.s891). Bouppteckning 1737-05-12 med 10465 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:116 s.891, AID: v222431.b9360.s891). I bouppteckningen upptogs ett stenhus på Norrmalm i kvarteret Gripen i hörnet av Klara Norra Kyrkogata och Bergsgränden nr 31, på fri och egen grund, värt 7000 daler kopparmynt; en diamantring med 9 rosenstenar samt ytterligare juveler totalt 600 daler kopparmynt. Gift med likvidationskommissarien och sterbhuskamreraren Emanuel Storck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Elisabet Noring, med vilken han fick 2 söner), † 1747-02-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:141 s.241, AID: v222466.b2500.s241). Paret fick 1 gemensam dotter.
  • Catharina Jöransdotter Berg. Gift med barnhusbokhållaren Anders Zetterberg.
  • Brita Jöransdotter Berg. Gift med kamreraren Johan Spiring, † 1728-03-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:97 s.759, AID: v222407.b7750.s759). Paret fick 2 söner.
  • Anders Jöransson Berg, född 1690; rådman, riksdagsman; † 1760. se Tab 2.
  • Maria Jöransdotter Berg. Gift med vinskänken Mickel Mickelsson Berg, i hans 2:a äktenskap, född 168(2), † 1713-01-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:78 s.546, AID: v222378.b5770.s546). Paret fick 2 barn.
  • Margareta Jöransdotter Berg. Gift med kirurgen Jöran Meijer, † 1730-12-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:110 s.1075, AID: v222425.b10770.s1075). Paret fick 1 son.
  • Hedvig Jöransdotter Berg, † 1715 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:88 s.1, AID: v222393.b140.s1). Bouppteckning 1716-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:88 s.1, AID: v222393.b140.s1). Gift 1715 med assistenten i politiekollegium Peter Fahlberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1696 med jungfrun Elisabet Bulich, men vilken han fick 3 barn, dotter till handlanden Mårten Bulich och Maria Rücker; 3:o 1717 med jungfrun Catharina Noreen, med vilken han fick 2 barn, i hennes 1:a äktenskap, född 1684, † 1760 (76 år gammal), dotter till Arvid Noreen och Catharina Prytz), † 1725-06-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:94 s.1496, AID: v222401.b15330.s1496). Paret fick 1 gemensam dotter.

TAB 2

Anders Jöransson Berg, (son till Jöran Berg, Tab 1), född 1690, döpt 17/8 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; student vid Uppsala Universitet 1704; auskultant i Svea Hovrätt 1711; notarie i politiekollegium 1713-02-27 och notarie vid Barnhuset samma år; civilnotarie vid Söders kämnärsrätt 1725-04-09; stadsnotarie i Stockholm 1729-07-09; uppfördes första gången på rådmansförslag 1737-04-27 och på förslag till stadssekreterare efter Joel von Brehmer 1739-05-26; rådman 1739-12-19; blev 1740 ledamot av politiekollegium och inkvarteringskommissionen och under de närmaste åren var han auktionsdirektör och ett år ledamot av kommissorialrätterna samt överflyttades 1746 till justitiekollegium; riksdagsman 1740-41 och 1742-43 samt under dessa riksdagar borgarståndets sekreterare och medlem av sekreta utskottet samt till 1747 års riksdag direktör vid borgarståndets kansli; preses i Söders kämnärsrätt 1756-10-15; † 1760-08-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:180 s.601, AID: v222546.b6260.s601). Bouppteckning 1760-09-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:180 s.601, AID: v222546.b6260.s601). Han efterlämnade ett "vackert och väl conditionerande" bibliotek samt "vacker samling musikalier och instrument" som såldes på Stockholms bokauktionskammare 1760-11-22 och följande dagar. Gift 1:o 1721 med jungfrun Hedvig Henning, född 1701, † 1752-06-08, dotter till guldsmeden Peter Henning och Anna Maria Richter; 2:o med jungfrun Charlotte Bergner, född 1721, † 1763-02-16, dotter till Henrik Bergner och Hedvig Sofia Schich.

Barn 1:o:

  • Hedvig Elisabet Berg, född 1722, † 1770-03-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.452, AID: v222812.b4690.s452). Bouppteckning 1771-01-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.452, AID: v222812.b4690.s452). I hennes bouppteckning fanns en stor fordran till brukspatronen Carl Ulrik Uggla på totalt 17857 daler kopparmynt. Gift 1741 med vice stadsfiskalen och kämnären Lars Christian Kolmodin, född 1712-10-12 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län, † 1771-02-22.
  • Johan Berg, född 1729; kämnär vid Norrmalms kämnärsrätt; † 1776-11.
  • Carl Fredrik Berg, född 1734; kammarskrivare vid generallanttullkontoret; † ogift och barnlös 1767-08-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (33 år gammal).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman