Bedoire

Från Biografiska anteckningar

Släkten Bedoire

Släkten härstammar från den reformerte perukmakaren Jean Bedoire d ä från provinsen Saintonge, som kom till Stockholm under senare hälften av 1600-talet och vann där burskap på sitt yrke 1672-04-17

TAB 1

Perukmakaren och grosshandlaren Jean Bedoire d.ä., (1650-1721).
Grosshandlaren och skeppsredaren Jean Bedoire d.y., (1683-1753).
Direktörskan Magdalena Bedoire, gift med grosshandlaren och direktören vid Ostindiska kompaniet Herman Petersen, (1713-1751).
Grosshandlaren och brukspatronen Frederic Bedoire, (1714-1748).
Brukspatronen Jean Frederic Bedoire, (1747-1830). Porträtt av Jakob Björk på 1770-talet.
Grosshandlaren, skeppsredaren och direktören i Ostindiska kompaniet François Bedoire, (1690-1742).
Brukspatronessan och direktörskan Charlotta Bedoire, (1725-1808). Hon blev gift två gånger, första gången med sin kusin Frederic Bedoire, och därefter med sin 1:e mans svåger, direktören i Ostindiska kompaniet, godsägaren Herman Petersen.
Riksrådinnan, presidentskan och grevinnan Johanna Bedoire, (1729-1808).

Jean Bedoire d ä, född 1650 i Saintonge, Frankrike; flydde undan religionsförföljelserna och kom till Sverige omkring 1670; fick burskap som perukmakare i Stockholm 1672-04-17; övergick snart till en mer lönande verksamhet som importör av franska varor, huvudsakligen viner och textilier, samt exportör av koppar och mässing; † 1721-03-14 i Stockholm (71 år gammal). Köpte 1682-07-19 ett stenhus i kvarteret Ceres 11 vid Stortorget där han bodde med sin familj i en våning med 14 eldstäder (källa: Mantalslängd 1711). Gift 1680-12-28 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Maria Carré, född 1661 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 21/7 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.445, AID: v91445.b227.s445), † 1712-02-03 i Stockholm (51 år gammal), begravd samma år 11/2 i Bedoirska gravkoret på Maria Magdalena kyrkogård; Till sin avlidna hustrus minne skänkte Jean d. ä. nattvardssilvret till Franska reformerta kyrkan i Stockholm, vilket bär inskriptionen »Marie Bedoire obiit 3 Februari a:o 1712»; dotter till sidenhandlaren François Carré och Johanna Padebrugge.

Barn:

 • Jean Bedoire d y, född 1683; grosshandlare, bankdirektör; † 1753. se Tab 2.
 • Johanna Bedoire, född 1684 i Stockholm, döpt 1/10 i Storkyrkoförsamlingen, † där 1715-09-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:89 s.786, AID: v222394.b7980.s786). Bouppteckning 1721-06-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:89 s.786, AID: v222394.b7980.s786). Gift 1707 i Stockholm med handlanden Isak Toutin, i hans 1:a äktenskap, född 1676, † 1747.
 • Maria Bedoire, född 1685-10-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1725-12-06, begravd i Maria Magdalena församling. Gift 1707-02-21 i Storkyrkan med grosshandlaren Henri le Febure, född 1663, döpt 13/12 i Tyska församlingen, Stockholm, † 1714. Paret fick 1 son.
 • Magdalena Bedoire, född 1688 i Stockholm, döpt 27/3 i Storkyrkoförsamlingen, † 1761-03-30 i Stockholm, begravd i Bedoirska gravkoret på Maria Magdalena kyrkogård. Gift 1713-03-19 med kommerserådet Robert Campbell, född 1680 i Skottland, † 1758-11-04 i Stockholm (77 år, 50 veckor gammal). Paret fick 1 dotter.
 • François Bedoire, född 1690; grosshandlare, skeppsredare; † 1742. se Tab 11.
 • Sara Bedoire, född 1694 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1722-07-20. Gift 1713-03-26 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med silkesstrumpfabrikören Christoffer Pauli, född 1678, † 1751. Paret fick flera barn.

TAB 2

Jean Bedoire d y, (son till Jean Bedoire d ä, Tab 1), född 1683 i Stockholm; började som affärsman omkring 1710, till en början som kompanjon med sin far; borgare och grosshandlare i Stockholm 1723-11-21; bedrev importhandel på bl a salt samt rederirörelse; ägde vid Stadsgården stora upplagsbodar för salt; grundade tillsammans med tre kompanjoner ett sockerbruk vid Lilla Nygatan i Stockholm 1741; de enda offentliga uppdrag han åtog sig var som medlem Stockholms borgerskaps äldste; † 1753-12-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:160 s.673, AID: v222506.b2480). Bouppteckning 1754-03-19 med 3378475 daler kopparmynt i behållning, vilket gjorde honom till en av Sveriges rikaste män under sin tid (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:160 s.673, AID: v222506.b2480). I bouppteckningen upptogs som fast egendom ett stenhus på Stora Nygatan värt 48000 daler kopparmynt, saltbodar på Södermalm 42000 daler kopparmynt samt andelar i sockerbruket på Lilla Nygatanvärda 120000 daler kopparmynt; vidare han lotter i Ostindiska kompaniet värda 32400 daler kopparmynt och skeppsparter för 40200 daler kopparmynt; Han har namngett Bedoirsgränd i Gamla stan. Gift 1707-09-10 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Maria Juliana Paradis, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1705 med vinhandlaren Konrad Kuyper, med vilken hon fick en son), född 168(?) i Heidelberg, † 1754-12-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 30/12 i Bedoirska gravkoret på Maria Magdalena kyrkogård, dotter till handlanden i Heidelberg Henrik Paradis.

Barn:

 • Juliana Bedoire, född 1708 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 19/7, † där späd.
 • Jean Louis Bedoire, född 1709 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 24/6, † där ogift 1734-07-16 i huset vid Bedoiresgränd.
 • Maria Christina Bedoire, född 1711 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1742-01. Gift 1729-02-06 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med kommerserådet Frans Jennings, naturaliserad Jennings, född 1692 i Belfast, Irland, † 1754-07-10 på Skånelaholm, Skånela socken, Uppsala län. Paret fick 6 barn.
 • Charlotta Bedoire, född 1712-12-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1773-02-19 i Enskede församling, Stockholm. Gift 1736-03-04 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med sin kusin, grosshandlaren, brukspatronen och direktören vid sjöförsäkringskontoret och Ostindiska kompaniet Jean Henri le Febure, adlad le Febure, född 1708-01-15 i Stockholm, † 1767-10-27 i Enskede församling, Stockholm, begravd samma år 30/10 i Maria Magdalena kyrka. Paret fick 4 barn.
 • Magdalena Bedoire, född 1713 i Stockholm, † 1751-07-27 (barnsäng). Gift 1741-04-30 i Stockholm med grosshandlaren, bankofullmäktige och direktören vid Ostindiska kompaniet Herman Petersen, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1754 med sin 1:a frus kusin Charlotta Bedoire, i hennes 2:a äktenskap, född 1725, † 1808-12-31 i Stockholm, dotter till grosshandlaren François Bedoire och Maria Elisabet Ross), född 1713 i Göteborg, döpt 29/12, † 1765 i Stockholm, begravd i Maria Magdalena kyrka. Paret fick 2 gemensamma söner.
 • Frederic Bedoire, född 1714; grosshandlare, brukspatron; † 1748. se Tab 3.

TAB 3

Frederic Bedoire, (son till Jean Bedoire d y, Tab 2), född 1714; studerade ekonomi utomlands; vid hemkomsten omkring 1743 grundade han tillsammans med en svåger grosshandelsfirman Petersen o. Bedoire; brukspatron; var bosatt i Leijonskiöldska huset, Stora Nygatan, Stockholm; † 1748-02-10 vid Drottningholm (drunknade under slädfärd), begravd 15/2 i Bedoireska gravkoret på Maria Magdalena kyrkogård. Bouppteckning 1751-09-11 med 157924 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:151 s.330, AID: v222483.b330). Ägde 1/6-del i stenhuset på Stora Nygatan 84 i Södra kvarteret värd 6000 daler kopparmynt, delägare i sockerbruket vid Lilla Nygatan 20000 daler kopparmynt samt 1/8-del i segelduksfabrikriken på Nedre Barnhusgården på Norrmalm 36000 daler kopparmynt. Gift 1744 i Fransk-Lutherska församlingen, Stockholm med sin kusin, jungfrun Charlotta Bedoire, i hennes 1:a äktenskap (2:o 1753-05 med sin 1:e mans svåger, direktören vid Svenska Ostindiska kompaniet, godsägaren Herman Petersen, med vilken hon fick 3 gemensamma döttrar, i hans 2:a äktenskap, döpt 1713-12-29 i Göteborg, † 1765 i Stockholm och begravd i Maria Magdalena kyrka), född 1725-01-03, † 1808-12-31 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (84 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.314, AID: v223014.b3270.s314); bouppteckning 1809-02-17 med 44142 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.314, AID: v223014.b3270.s314); dotter till grosshandlaren och skeppsredaren François Bedoire och Maria Elisabet Ross.

Son:

 • Jean Frederic Bedoire, född 1746; brukspatron; † 1830. se Tab 4.

TAB 4

Jean Frederic Bedoire, (son till Frederic Bedoire, Tab 3), född 1746-05-23 i Stockholm; studerade i Uppsala på 1760-talet och ägnade sig därefter åt järnhantering; köpte Västanfors bruk 1768; han ägde flera andra bruk i mellansverige och dessutom jättelika landområden i Norrland. Genom sina ordentliga utbetalningar till bönder och lappar för utfört arbete tillvann han sig befolkningens förtroende. Han var en skarp och beräknande affärsman men också processlysten och höll hårt på sina intresse. 1783 lät han på egen bekostnad flytta hela Västanfors bruk från västra till östra stranden av Kolbäcksån för att bereda plats för Strömsholms kanal. † 1830-09-23 på Molnebo bruksherrgård, Västerlövsta socken, Uppsala län, begravd 10/10 i Västerlövsta. Gift 1:o 1775-08-10 i Stockholm (källa: Kila EI:2 s.7, AID: v72719.b7; Västanfors F:5 s.9, AID: v74618.b9) med mademoiselle Maria Henrika Brandt, född 1756-01-18 i Stockholm (källa: Västanfors F:5 s.9, AID: v74618.b9), † 1776-04-19 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (barnsäng, källa: Västanfors F:5 s.9, AID: v74618.b9), begravd i Västanfors kyrka 21/5, dotter till överstelöjtnanten Daniel Brandt och Anna Catharina Timm; 2:o 1780-10-15 i Västanfors med jungfrun Anna Maria Wikström, född 1754-10-19 i Pershyttan, Hedemora socken, † 1813-10-16 på Gysinge bruk, Österfärnebo socken, Gävleborgs län, dotter till soldaten Hans Persson Lärka och Elisabet Carlsdotter.

Dotter 1:o:

 • Henriette Bedoire, född 1776-04-18 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † 1808-06-18 i Stockholm (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1669, AID: v223010.b8280.s1669). Bouppteckning 1808-10-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1669, AID: v223010.b8280.s1669). Gift 1795-05-24 på Västanfors bruk med kammarrådet, advokatfiskalen och vice landshövdingen, RNO Johan Erik Edman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1811-06-24 på Brygga, Ekerö socken med Hedvig Elisabet Stråle af Ekna, i hennes 1:a äktenskap, född 1791-08-11 i Stockholm, † 1851-02-27 på Uppboö, Estuna socken, dotter till kommerserådet Carl Wilhelm Stråle af Ekna och Hedvig Ulrika Lundberg), född 1765-06-10 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1814-04-30 i Göteborg. Paret fick flera gemensamma barn.

Barn 2:o:

 • Jean Frederic Bedoire, född 1781-01-30, † 1783-07-03.
 • Anna Charlotta Bedoire, född 1783-09-29, † 1816-09-02 på Alfta majorsboställe, Österfärnebo socken, Gävleborgs län. Gift 1810-11-19 på Gysinge bruk med majoren, RSO Fredrik Vilhelm Fahnehielm, i hans 1:a äktenskap, född 1772-10-12 i Sundsvall, † 1835-05-17 på Rickbasta, Alsike socken, Stockholms län. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Carl Frederic Bedoire, född 1785; brukspatron; † 1839. se Tab 5.
 • Jean Henric Bedoire, född 1786; brukspatron; † 1841. se Tab 8.
 • Jeanette Marie Bedoire, född 1789-02-25 på Västanfors bruksherrgård, † 1822-06-04 på Stora Lindegård, Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1815-05-21 på Gammelstilla bruk, Torsåkers socken med stabskaptenen vid Västmanlands regemente Gustaf Adolf Borgstedt, född 1784-05-31 i Hovförsamlingen, Stockholm, † 1831-08-02 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Gustava Bedoire, född 1790-08-10, † 1830-06-12 i Stockholm (40 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.1006, AID: v223098.b10220.s1006). Bouppteckning 1830-06-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.1006, AID: v223098.b10220.s1006). Gift 1812-05-18 med ryttmästaren Johan Abraham Hedman, från vilken hon skildes, i hans 2:a äktenskap, född 1776-11-05 i Hovförsamlingen, Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Catharina Sofia Bedoire, född 1792-03-24, † 1793-09-27.
 • Juliana Lovisa Bedoire, född 1794-09-26, † 1802-01-30.
 • Sofia Albertina Bedoire, född 1799-03-09 på Gysinge bruk, Östra Färnebo socken, Gävleborgs län, † 1869-06-05 i Torshälla. Gift 1822-05-11 i Stockholm med kaptenen i armén, hovstallmästaren, RSO Otto Vilhelm Kuylenstierna, född 1793-01-03 på Lundby, † 1871-08-02 i Torshälla. Paret fick 4 barn.

TAB 5

Carl Fredrik Bedoire, (son till Jean Frederic Bedoire, Tab 4), född 1785-03-01; brukspatron på Västanfors och därefter på Bjurfors bruk; † 1839-04-13 i Norbergs socken, Västmanlands län. Gift 1814 i Sala kyrka med fröken Charlotta Christina Friedrichson, född 1788-07-02 på Bjurfors bruk, Norbergs socken, Västmanlands län, † 1887-04-08 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län, dotter till majoren vid Västmanlands regemente, RSO Fredrik Mattias Friedrichson och Ulrika Charlotta Kröningsvärd.

Barn:

 • Fredric Herman Bedoire, född 1815-10-11 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † där 1816-02-22.
 • Jean Victor Bedoire, född 1816; brukspatron, tullinspektor; † 1901. se Tab 6.
 • Safira Charlotta Bedoire, född 1818-02-20 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † 1859-11-01 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län.
 • Hilda Augusta Bedoire, född 1820-06-13 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † 1887-04-19 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län. Gift med sin kusin, borgmästaren i Arboga Johan Emil Hedman, född 1814-04-03 i Stockholm, † 1872-02-11. Paret fick 2 barn.
 • Carolina Lovisa Bedoire, född 1823-06-01 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † 1902-03-05 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län.

TAB 6

Jean Victor Bedoire, (son till Carl Fredrik Bedoire, Tab 5), född 1816-10-23 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län; brukspatron; tullinspektor; † 1901-10-26 i Tännäs socken, Jämtlands län. Gift 1847 i Avesta, Dalarnas län med fröken Ebba Mathilda Zaphira Engström, född 1824-09-25 i Avesta, Dalarnas län, † 1900 i Tännäs socken, Jämtlands län.

Barn:

 • Jean Tycho Bedoire, född 1848-08-30 i Västerlövsta socken, Västmanlands län; † 1885 i USA.
 • Gustaf Victor Bedoire, född 1850; lanthandlare; † 1906. se Tab 7.
 • Hilda Anna Bedoire, född 1853-12-04 på Isaksbo, Västerlövsta socken, Västmanlands län, † 1950 i Södertälje, Stockholms län. Gift 1881-10-15 i Funäsdalen, Tännäs socken, Jämtlands län med disponenten Wilhelm Mannerstråle, född 1847-03-24 på Ön, Odensåkers socken, Skaraborgs län, † 1926-08-31 i Södertälje, Stockholms län. Paret fick 2 barn.
 • Ellen Maria Bedoire, född 1858-06-09 i Rone, Gotlands län, † 1952-04-07 i Södertälje, Stockholms län.
 • Ebba Alma Bedoire, född 1862-08-30, † 1942-12-06 i Södertälje, Stockholms län.

TAB 7

Gustaf Victor Bedoire, (son till Jean Victor Bedoire, Tab 6), född 1850-08-05; lanthandlare; † 1906-11-30. Förhållande med fröken Ingeborg Lagerqvist

Utomäktenskaplig son:

 • Carl Gustaf Bedoire, född 1880 i Svegs socken, Jämtlands län.

TAB 8

Jean Henric Bedoire, (son till Jean Frederic Bedoire, Tab 4), född 1786-09-07 på Västanfors bruk, Västanfors socken, Västmanlands län; brukspatron; † 1841-11-05 i Molnebo socken, Uppsala län. Gift med demoiselle Catharina Henrietta Littorin, född 1794-03-24 i Uppsala, Uppsala län, † där 1877-05-24, dotter till kryddkramhandlaren och riksbanksrevisorn Per Magnus Littorin och Johanna Sofia Bonnevier.

Barn:

 • Henriette Sofie Bedoire, född 1816-03-14, † 1889-05-04. Gift med saltsjuderidirektören Johan Joakim Edman, född 1798-08-02 i Malax socken, Finland, † 1864 i Giresta socken. Paret fick flera barn.
 • Johan Axel Bedoire, född 1817; godsägare; † 1847. se Tab 9.
 • Edla Charlotta Bedoire, född 1819-07-02 i Gysinge socken, Gävleborgs län, † 1860-01-16.
 • Augusta Carolina Bedoire, född 1820-08-11 i Gysinge socken, Gävleborgs län, † 1906-03-01 i Uppsala, Uppsala län. Gift med professorn Anders Jonas Ångström, född 1814-08-13 i Hässjö socken, Västernorrlands län, † 1874-06-21 i Uppsala, Uppsala län. Paret fick 3 barn.
 • Robert Mortimer Bedoire, född 1821; † 1897. se Tab 10.
 • Aurora Fredrika Bedoire, född 1822-10-27 i Molnebo socken, Uppsala län, † 1901-03-10 i Sala socken, Västmanlands län. Gift med brukspatronen Johan Wilhelm Hedin, född 1817-10-13, † 1887-11-11 på Johannisbäck, Sala socken, Västmanlands län. Paret fick 4 barn.

TAB 9

Johan Axel Bedoire, (son till Jean Henric Bedoire, Tab 8), född 1817-08-17 på Gysinge bruk, Gysinge socken, Gävleborgs län; godsägare; † 1847-05-30. Gift med fröken Elsa Aurora Norlin, född 1816-09-09 i Sala landsförsamling, Västmanlands län, † 1901-02-25, dotter till borgmästaren i Sala Henrik Norlin och Sara Maria Borg.

Son:

 • Elis Henrik Bedoire, född 1844; civilingenjör; † 1883. se Tab 10.

TAB 11

François Bedoire, (son till Jean Bedoire d ä, Tab 1), född 1690-06-10; övertog efter faderns död 1721 handelsrörelsen och blev grosshandlare; inledde även en inkomstingbringande saltimport och drev även en omfattande rederirörelse; var en av Stockholms rikaste handelsmän; direktör i Svenska Ostindiska kompaniet 1731, men lämnade platsen redan 1732; grundade tillsammans med andra handelsmän Sveriges första sjöförsäkringsbolag - Sjöassuranskompaniet; skeppsredare; † 1742-12-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:132 s.541, AID: v222456.b6100.s541). Bouppteckning 1743-01-15 och 25/1 med 431735 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:132 s.541, AID: v222456.b6100.s541). Ägde stenhus på Stora Nygatan nr 94 på fri och egen grund värt 36000 daler kopparmynt; skeppsparter för 54900 daler kopparmynt; juveler 6273 daler kopparmynt; 693489 daler kopparmynt i infordrande skulder och endast 15430 i betalande skuld. Gift med jungfrun Maria Elisabet Ross, född 1703-09-27 i Norrköping, Östergötlands län, † 1738-04-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.327, AID: v222441.b3440); bouppteckning 1739-05-03 med 337875 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.327, AID: v222441.b3440); dotter till grosshandlaren Nicholas Ross och Charlotta de Gomsez.

Barn:

 • Charlotta Bedoire, född 1725-01-03, † 1808-12-31 i Stockholm. Gift 1:o 1744 med sin kusin, grosshandlaren och brukspatronen Frederic Bedoire, med vilken hon fick 1 son, född 1714, † 1748-02-10 vid Drottningholm (drunknade under slädfärd); 2:o 1753-05 med sin 1:e mans svåger, direktören vid Svenska Ostindiska kompaniet, godsägaren Herman Petersen, med vilken hon fick 3 gemensamma döttrar, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med 1741-04-30 i Stockholm med jungfrun Magdalena Bedoire, † 1751-07-27, dotter till grosshandlaren och brukspatronen Jean Bedoire och Maria Juliana Paradis), döpt 1713-12-29 i Göteborg, † 1765 i Stockholm och begravd i Maria Magdalena kyrka.
 • Maria Elisabet Bedoire, född 1726 i Stockholm, † där 1783-01-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.849, AID: v222899.b4320.s849): bouppteckning 1783-02-27 med 1521 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.849, AID: v222899.b4320.s849). Gift 1743 med handelsborgmästaren i Stockholm, riksdagsmannen och porslinsfabrikören Engelbert Gother, född 1708 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1775-03-07 i de Gotherska husen, Maria Magdalena församling, Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Jean Bedoire, född 1727 i Stockholm, † späd.
 • Jean Bedoire, adlad de Bedoire, född 1728; landshövding; † 1800. se adliga ätten de Bedoire.
 • Johanna Bedoire, född 1729 i Stockholm, † där 1808-05-31. Gift 1750-06-28 i Stockholm med riksrådet och presidenten i lagkommissionen Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström, född 1703-04-09, † 1790-02-23 i Stockholm utan söner och slöt själv sin ättegren.
 • Ulrika Bedoire, född 1733-06-09 i Stockholm, † 1769-04 (barnsäng). Gift 1753-08 med presidenten i Svea hovrätt, KNO Johan Rozir, adlad och friherre Rosir, född 1709-11-29, † 1789-06-14 i Stockholm och slöt själv sin ätt på svärdssidan, begravd 17/6 i Jakobs kyrka, då vapenskölden krossades av kanslirådet Nils von Rosenstein. Paret fick 10 barn.
 • Frans Bedoire, född 1737 i Stockholm; notarie i Kommerskollegium; † ogift och barnlös 1776.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning