Bartels

Från Biografiska anteckningar

Bartels

TAB 1

Bartels.

Söner: (ordningsföljden osäker)

 • Bartel Bartels, † före 1665-02-11.
 • Johan Bartels, bro-, våg- och stämpelmästare; † 1668. se Tab 2.

TAB 2

Johan Bartels, (son till Bartels, Tab 1), bosatt hos svärfadern på Karstorp i Klockrike sn och representerade denne vid häradsrätten 1649-1652; blev 1657-05-25 förordnad till att uppvakta accisen i Västervik och till bro-, våg- och stämpelmästare därstedes (1); † där 1668, begr 17/3. Gift före 1648-03-18 med Sara Basilier, begr 1695-03-23 i Tortuna kyrka i Henrik Basiliers grav, dotter till handelsmannen och arrendatorn Nicolas Basilier och Anna Mundt.

Barn: (ordningsföljden osäker)

 • Anna Catharina Bartels, † 1682 i Västervik. begr där 19/4. Gift 1666 i Västervik med handelsmannen därstedes Petter Frisk, † där 1682, begr 15/8.
 • Regina Bartels, † 1727 på Nora, Hannäs sn, begr där 13/11. Gift 1:o 1669-09-12 i Västervik med borgaren därstedes Petter Andersson, † där 1673; 2:o 1674-11-14 i Västervik med köpmannen och gästgivaren därstedes Hans Larsson Kant, född ca 1648, † där 1690, begr 14/12; 3:o 1693-11-26 i Västervik med befallningsmannen Carl Risholm, † 1727-02-04 på Nora, Hannäs sn.
 • Nicolas Bartels, † 1709, handelsman, tullinspektor. se Tab 3
 • Hans Bartels, född 1664; tullnär, kassör, rådman; † 1742. se Tab 4.

TAB 3

Nicolas Bartels, (son till Johan Bartels, Tab 2), handelsman och tullinspektor i Söderköping; inledde sin karriär som tjänare åt Johan de Rees, skulle ha svorit borgare ed 1677-05-09 i Västervik men förnimmades vara i Johan de Rees tjänst; troligen identiskt med den Nicolas Johansson som svor borgare ed 1678-05-15 i Söderköping; sedan bl.a. ombud för Gusums Bruk, delägare av krejaren S:t Lars och skutan Gröne Jägaren; † 1709-03-18 i Söderköping. Gift 1681-10-23 i Västervik med Maria Svendotter, född 1664 i Västervik, dotter till rådmannnen därstedes Sven Jonsson och Anna Markvardsdotter.

Barn:

 • Johan Bartels, född 1684 i Västervik, † 1685-10-06 i Söderköping.
 • Anna Catharina Bartels, född 1686-11-19 i Söderköping, † efter 1748. Gift 1701-07-09 i Söderköping med kyrkoherden i Ekeby och Rinna pastorat Johan Zerl, född 1677, † 1748 på Ekeby Prästgård, Ekeby sn.
 • Nicolas Bartels, född 1697 i Söderköping, † där 1699-03-15.
 • Sven Bartels, född 1703-10-19 i Söderköping, † där 1703-11-16.

TAB 4

Hans Bartels, (son till Johan Bartels, Tab 2, född 1664 i Västervik; nämnd tullnär i Västerås 1688; sedan stadkassör och rådman därstedes; bodde vid Sjötullen till sin död; † 1742-07-03 i Västerås. Gift 1:o 1688-01-22 i Söderköping med Segrid Christersdotter , född 1665 i Linköping, † 1693 i Västerås, begr 10/10. dotter till prosten och kyrkoherden i Söderköping magister Christiernus Christophori och Elisabeth Drysenius; 2:o (lysning 1696-11-14 i Västerås) med Anna Catharina Adrian, född 1676 i Västerås, † där 1722-08-17, dotter till rådmannen därstedes Lars Adrian och Brita Törnebom.


Barn 1:o (ordningsföljden osäker):

 • Christer Bartels, född 1688-11-18 i Västerås, † ung.
 • Anna Catharina Bartels, född 1689 i Västerås, † där 1698, begr 15/8.
 • Sara Bartels, född 1691 i Västerås, † ung.
 • Johan Bartels, † före fadern.

Barn 2:o:

 • Segrid Bartels, född ca 1697, † 1771-03-07 i Västerås. (2) Gift 1:o med befallningsmannen Mattias Sahlström, † 1719 i Kungs Karls sn, begr där 15/1; 2:o 1724-02-09 i Stockholm (Skeppsholm) med kronobefallningsmannen i Ulvsunds län (Kungsörs fögderi) Carl Nordgren, rymde från Sverige p.g.a. av skulder, kom i holländsk tjänst, † i Batavia (numera Jakarta). (3)
 • Lars Bartels, född 1698; tullinspektor; † 1738. se Tab 5
 • Sara Bartels, född 1699-12-13 i Västerås, † där 1762-01-11. Gift 1728-08-13 i Västerås med vägaren därstedes Erik Thunmarck, född 1697-03-30 i Dingtuna sn, † 1776-03-03 i Västerås.
 • Nicolas Bartels, född 1701-07-14 i Västerås, † där 1701, begr 2/8.
 • Gustaf Bartels, född 1704; stadsfiskal; † 1748. se Tab 6

TAB 5

Lars Bartels, (son till Hans Bartels, Tab 4), född 1698-10-05 i Västerås; tullinspektor i Säter; † där 1738-07-03. Gift 1727-12-12 i Säter med Helena Groth, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1739-12-23 i Säter med rådmannen därstedes Johan Hessvik), född 1701 i Grängshammar, Silvberg sn, † 1765 i Bälinge sn, begr där 28/3, dotter till borgmästaren i Säter Abraham Groth och Elisabeth Björling.

Barn:

 • Eva Elisabeth Bartels, född 1728-09-06 i Säter, † 1806-03-28 på Kaddala, Skokloster sn. Gift 1750-07-05 i Säter med hovkocken från Stockholm sedermera inspektorn Anders Mårten Öberg, född ca 1722 i Skåne, † 1795-06-20 på Kaddala, Skokloster sn.
 • Hans Bartels, född 1730; soldat; † 1809. se Tab 7

TAB 6

Gustaf Bartels, (son till Hans Bartels, Tab 4), född 1704-05-03 i Västerås: vice vägare där: tullnär i Hedemora; sedan underexekutor och stadsfiskal i Västerås; † där 1748-12-03. Gift med Anna Luth, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1720-10-09 i Tillberga sn med handelsmannen i Västerås Frans Hyding, född ca 1698, † 1733 i Västerås, begr 18/11), född 1704-09-19 i Norberg sn, † 1788-06-05 i Västerås, dotter till bergsfogden Johan Luth och Anna Rolf.

Barn:

 • Catharina Bartels, född 1736-02-13 i Västerås, † där 1780-08-22. Gift 1:o 1757-08-16 i Västerås med perukmakarmästaren därstedes Peter Starck, född ca 1725, † 1769-03-10 i Västerås; 2:o 1771-04-28 där med perukmakarmästaren därsteds Lars Björling, i hans första äktenskap (gift 2:o 1784-10-17 i Västerås med änkan Anna Råberg), född ca 1743 i Munktorp sn.
 • Segrid Bartels, född 1737-11-22 i Västerås, † där 1804-06-13. Gift 1760-02-10 i Stockholm (Klara) med kammartjänaren hos General Staternes Envoje Extraordinarie sedermera visitören, perukmakarmästaren Erik Blom, född ca 1737 i Västerås, † där 1803-08-18.
 • Johan Bartels, född 1738-11-21 i Västerås, † ung.
 • Hans Bartels, född 1740-01-04 i Västerås, † ung.
 • Gustaf Bartels, född 1741-01-14 i Västerås; perukmakargesäll i Västerås; † där 1761-01-04.
 • Anna Bartels, född 1742-03-28 i Västerås, † 1823-09-18 i Näs, Kolbäck sn. Gift 1:o 1777-09-07 i Västerås med bokbindarmästaren därstedes Jöns Höstman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1754-11-28 i Västerås med Catharina Maria Eberhardt, född 1734-12-17 i Västerås, † där 1773-11-12, dotter till sejlarmakarmästaren Johan Gottlieb Eberhardt och Catharina Elisabeth Rörig), född ca 1728 i Uppsala, † 1799-02-14 i Västerås; 2:o 1805-06-30 i Bred sn med spegelfabrikören och bildhuggaren Jonas Holmin, i hans andra äktenskap (gift 1:o 1757-12-15 i Köping med Margareta Luth, född 1736-01-02 i Naddbo, Gunnilbo sn, † 1798-11-07 i Näs, Kolbäck sn, dotter brukspatronen Johan Luth och Margareta Böös), född 1729-05-04 i Höglanda, Västergötland, † 1815-11-21 i Näs, Kolbäck sn.
 • Hans Markus Bartels, född 1743-04-25 i Västerås, † s.å.

TAB 7

Hans Bartels, (son till Lars Bartels, Tab 5), född 1730-07-30 i Säter; soldat för rote nr 4, Gubbe, Mora komp. av Dalreg; † 1809-01-29 på Kråkberg, Mora sn. Gift 1755-04-13 i Mora sn med Karin Andersdotter, född ca 1726, † 1799-03-21 på Kråkberg, Mora sn.

Barn:

 • Karin Hansdotter, född 1756-12-22 på Kråkberg, Mora sn, † för 1758.
 • Anders Hansson (Bus), född 1758; bonde; † 1804. se Tab 8
 • Lars Hansson, född 1763-08-03på Kråkberg, Mora sn, † där före 1773-03-03.
 • Erik Hansson, född 1770-11-05 på på Kråkberg, Mora sn, † före 1775.

TAB 8

Anders Hansson (Bus), (son till Hans Bartels, Tab 7), född 1758-11-11 på Kråkberg, Mora sn; bonde därstedes; † där 1804-12-15. Gift 1783-03-25 i Mora sn med Anna Ersdotter, † 1809-01-29 på Kråkberg, Mora sn.

Barn:

 • Anders Andersson, född 1784-10-03 Kråkberg; soldat under namnet Granat; † 1824-11-24 på Kråkberg, Mora sn. Gift 1815-03-27 i Mora sn med Marget Andersdotter. Barnlöst äktenskap.
 • Karin Andersdotter, född 1787-08-27 Kråkberg, Mora sn. Gift 1817-03-25 med soldaten vid Mora komp. av Dalreg. Per Matsson Svan.
 • Anna Andersdotter, född 1790-11-12 Kråkberg, Mora sn, † där 1791-04-19.
 • Erik Andersson, född 1792-08-23 Kråkberg, Mora sn, † där 1796-10-25.
 • Anna Andersdotter, född 21/10 1795 på Kråkberg i Mora, † där 1801-08-03.
 • Erik Andersson (Bus), född 1800; bonde; † 1877. se Tab 9
 • Anna Andersson, född 8/10 1802 på Kråkberg i Mora, † där 1805-06-06.

TAB 9

Erik Andersson (Bus), (son till Anders Hansson (Bus), Tab 8), född 1800-05-17 på Kråkberg, Mora sn; bonde därstedes; † där 1877-01-09. Gift 1821-02-18 i Mora sn med Kerstin Andersdotter.

Barn:

 • Anders Ersson (Bus), född 1822-10-09 i Öna, Mora sn; bonde; † 1903-11-26 i Mora sn. Gift 1854-10-15 i Mora sn med Mait Svendotter. Barnlöst äktenskap.
 • Anna Ersdotter, född 1826-04-17 Öna, Mora sn. Gift 1858-03-24 i Mora sn med länsmannen Anders Persson.
 • Margit Ersdotter, född 1830-10-09 i Öna, Mora sn, † 1853-08-26.
 • Kerstin Ersdotter, född 1835-10-19 i Öna, Mora sn. Gift med länsmannen Lars Persson.
 • Erik Ersson, född 1839-07-07 1839 Öna, Mora sn, † 1839-08-30.
 • Erik Ersson, född 1841-08-13 i Öna, Mora sn. † 1843-12-09.
 • Erik Ersson, född 1845-08 på i Öna, Mora sn. † 1845-12-16.
 • Mait Ersson, född 1845-07 på Kråkberg, Mora sn. Gift 1871-04-13 i Mora sn med Lars Larsson.


Status

Ej komplett - under utredning. Tar gärna emot bidrag, rättelser och kompletteringar till trädet.

Källor

Kyrkböcker; Göta hovrätts renoverade domböcker för Västervik, Boberg och Söderköping; Västervik rådhusrätt och magistrat FI:35, nr 2; Sara Basilier-Löfgren, Släkten Basiliers svenska gren till omkring 1660, SoH 1969:1; Björn Helmfrid, Söderköpings historia 1568-1690; Sven Olsson, Västerås genom tiderna, IV, Burskap och Makt. Västerås politiska historia 1613-1862; Momma-Reenstiernasamlingen, (RA/720631) CII:E 2499; Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIa; Hülphers genealogier; Andreas Jochim von Henel, Det anno 1729 florerande Swerige. Sammanställt av: Niklas Kant


Fotnot

1. Löftesman var rådmannen i Västervik Herman Persson. Johans dotter Regina Bartels var kusin med rådmannens dotter Catharina Hermansdotter. Västerviks rådhusrätt 1674-07-06 och 1711-02-20.

2. Kallad Ingrid Nordgren, född Bartels i dödsnotisen. Går ej att finna i Västerås födelse- och dopbok, att hon är född i det andra äktenskapet framgår av Brita Törneboms bouppteckning; 1739-02-15; Västerås rådhusrätt och magistrat F IIIa:11, nr 536. I Västerås AIa:3 (1739-1755) är hon skriven hos fadern vid Sjötullen , "dottren madame Sigrid Nordgren"; "des dotter Jfrun Brita Stina 28". Den sistnämnda var född 1727 på Igelsäter, Säterbro sn - Säterbro C:1.

3. Enligt Hülphers genealogier. Mantalslängderna för Säterbo sn, Igelsäter, styrker uppgiften. 1730, har Carl N. avviket och hustrun all egendom avtagen; 1731, endast hustrun skriven, fattig; 1732, Carl N:s änka skriven, utfattig; 1733, ej mantalskriven i Säterbo sn.