Bagge

Från Biografiska anteckningar

TAB 10

Grosshandlaren, skeppsredaren, direktören vid Göteborgs spinnhus och riksdagsmannen Peter Bagge, (1710-1779).
Grosshandlaren, brukspatronen och kommerserådet, RVO Carl Johan Bagge, (1754-1818).
Majoren, RSO Carl Bagge, (1803-1865).

Fredrik Bagge, (son till Nils Fredriksson Bagge, Tab 4), född 1646-12-24 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län; kom till Roskilde skola 1662; student i Köpenhamn 1664 och i Uppsala 1665-01-24; reste i augusti 1666 till Tyskland, där han besökte flera universitet, bl. a. Wittenberg och Altdorf; disputerade i Wittenberg 1667-10-09 (Annotata anti-Grotiana ad librum Joëlis, pres. Abraham Calovius); filosofie magister där s. å.; disputerade på nytt i Wittenberg 1668-02-22 (De historia symboli Apostolici, pres. Aegidius Strauchius); återvände för faderns sjukdoms skull till Sverige sommaren s. å.; pastorsadjunkt och successor åt kyrkoherden i Marstrand Lars Påskesson (Paschasius) Wandelin 1669-06-30; prästvigd 1670-04-18, då han som magister befriades från prästexamen; riksdagsman 1680, 1686, 1693, 1697, 1710; prost över Älvsyssels kontrakt 1680-11-27; fick Solberga pastorat som annex 1682-12-19; fick genom Kungligt brev 1706-12-19 tillstånd att överlåta båda sina pastorat åt sin måg, Johan Carlberg, och själv endast behålla prostämbetet men verkar av allt att döma av Marstrands kyrkas memorial- och protokollböcker, ha utövat även kyrkoherdeämbetet i Marstrand till kort före sin död; † 1713-11-08 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län. Gift 1670-11-30 med jungfrun Elisabet Wandelin, född 1650-12-03, † 1731-03-08, dotter till kyrkoherden i Marstrand Lars Påskesson Wandelin.

Barn:

 • Nils Bagge, född 1673; kyrkoherde; † 1730. se Tab 11.
 • Cecilia (Silken) Bagge, född 1675 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † 1711-08-20 i Västervik, Kalmar län. Gift 1699-06-24 i Marstrand med tullförvaltaren i Västervik Emanuel Widegren, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1714-05-14 i Karlskrona, Tyska förs. med madame Barbara Catharina Saur, i hennes 2:a äktenskap, född 1692-03-15 i Karlskrona, Tyska förs. Blekinge län, † 1739-12-04 i Västervik, Kalmar län, dotter till handelshorgmästaren i Karlskrona Claes Saur och Barbro Margareta Granschoug), född 16(69), † 1749-03-12 i Västervik, Kalmar län (ålderdomssvaghet, 80 år gammal). Paret fick 5 barn.
 • Fredrik Bagge, född 1676; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1762. se Tab 18.
 • Lorentz Bagge, född 1680; handlande, rådman, kapten; † 1742. se Tab 19.
 • Anna Catharina Bagge, född 1682 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † 1742.
 • Johan Fredrik Bagge, född 1682; handlande; † 1740. se Tab 24.
 • Samuel Bagge, född 1686; dykerikommissarie, rådman; † 1763. se Tab 31.
 • Benjamin Bagge, född 1689-01-14 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † där samma år 13/10.
 • Fredrika Bagge, född 1693 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † där 1760-02-10. Gift 1:o 1707 med kyrkoherden i Marstrand Johan Carlberg, född 1681-06-22 i Göteborg, † barnlös 1724-12-27 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län; 2:o med handlanden och rådmannen i Marstrand Fredrik Christian Bundsen, med vilken hon fick 4 barn, född 1697 i Flensburg, Schleswig-Holstein, † 1764-02-09 på Brastad, Lysekils socken, Göteborgs & Bohus län.

TAB 31

Samuel Bagge, (son till Fredrik Bagge, Tab 10), född 1686-06-05 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län; dykerikommissarie; rådman; † 1763-12-07 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län. Gift 1:o med jungfrun Elin Helena Brag, född 1686, † 1715-01-13 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, dotter till handlanden Sten Brag och Atchen Ougdensdotter; 2:o 1715-09-20 i Marstrand med jungfrun Catharina Olofsdotter Ström, född 1694-02-08 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † där 1763-12-07, dotter till rådmannen Olof Hansson och Barbro Tormodsdotter Ström.

Söner 1:o:

 • Peter Bagge, född 1710; grosshandlare, skeppsredare, direktör, riksdagsman; † 1779. se Tab 32.
 • Fredrik Bagge, född 1711-06-17 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † där 1717.

Barn 2:o:

 • Elias Bagge, född 1716, † 1731.
 • Barbara Bagge, född 1717, † 1793. Gift med handlaren Anders Wahrenberg.
 • Catharina Bagge, född 1718-11-25 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † där 1782-07-05 (tärande sjukdom). Gift med tullförvaltaren Lars Kamp, född 1700, † 1772-01-21 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län. Paret fick flera barn.
 • Elisabet Bagge, född 1720, † 1775. Gift med handlaren Johan Cardon, född 1706 i Norrköping, Östergötlands län, † 1765-10-26 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län.
 • Ulrika Bagge, född 1721-10-12 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † 1766-03-17 i Varö prästgård, Varö socken, Hallands län. Gift med kyrkoherden Carl Johan Brag, född 1706-03-08 i Varö prästgård, † 1772-02-22 på Larall, Varö socken, Hallands län. Paret fick 4 barn.
 • Magdalena Bagge, född 1723, † 1728.
 • Samuel Bagge, född 1726, † 1731-09-17.
 • Greta Bagge, född 1728-09-28 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † 1762-11-27 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län. Gift 1746-09-07 med tobaks- & pappersfabrikören Daniel Schiller, född 1726-12-10 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, † 1780-07-22 i Göteborgs Gustavi församling, Göteborgs & Bohus län. Paret fick flera barn.

TAB 32

Peter Bagge, (son till Samuel Bagge, Tab 31), född 1710-02-20 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län; burskap som handlare i Göteborg 1735-08-18; delägare i firma Peter Bagge & Sam. Schütz; råkade 1743 på obestånd och rymde i slutet av oktober till Köpenhamn, där han begärde Kunglig Majestäts lejd för att återvända; handelsbolaget upplöstes den 11/10 samma år; när han återvände från Köpenhamn idkade han 1749 handel under firma P. Bagge, Wilson och Pike - Pike ersattes senare av John Hall d.ä. och firman ändrade namn till Bagge, Wilson & Hall; firman var 1752 en av Göteborgs största järnexportörer; grundade Vikens varv 1749 (senare Baggens varv) tillsammans med Fredrik Henrik Chapman, där ett antal ostindiefarare byggdes; arrenderade från 1752 även Gamla varvet nedanför Stigberget; grundade samma år ett garveri; direktör och arrendator till Göteborgs spinnhus; drev mellan 1755-60 Göteborgs första Grönlandskompani som anordnade valjakter kring Grönland; delägare i ett brännvinsbränneri; arrenderade Åsklosters kungsgård i Halland där han drev ett moderniserat jordbruk efter brittisk modell; ägde även tobaksplantager utanför Göteborg, en väderkvarn, ett tegelbruk, en kalkugn, ett sillsalteri med rökeri i Majorna och var intressent i ett glasbruk; ledamot av Borgerskapets äldste; ledamot av borgarståndet vid fyra riksdagar 1751–1766 och var ansluten till hattpartiet; † 1779-10-29 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Gift 1736-08-11 med änkan Anna Christina Thorsson, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1734 med handlaren Cornelius Örtegren, † 1734-11-24 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län), född 1711, † 1779-04-07, dotter till löjtnanten vid Amiralitetet Anders Thorsson och Anna Thalena Gathe.

Barn:

 • Samuel Bagge d.y., född 1738; godsägare; † 1814. se Tab 33.
 • Thalena Bagge, född 1739-09-08, † 1760.
 • Johanna Catharina Bagge, född 1740-12-28 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län. Gift med konstmästaren Abraham Eurenius, född 1732-01-12 i Torsåkers socken, † 1795-02-22 i Forssane socken. Paret fick flera barn.
 • Elisabet Bagge, född 1742-02-12. Gift med regementsfältskären Carl Henrik Deneke, född 1735-08-18, † 1803-04-03.
 • Peter Bagge, född 1743; grosshandlare, brukspatron, skeppsredare, RVO; † 1819. se Tab .
 • Johan Fredrik Bagge, född 1744-04-28 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län; sekreterare vid Krigskollegium; kamrerare vid Kungliga Musikaliska Akademien 1789-92; amatörviolinist och medlem av sällskapet Utile Dulci; ledamot nr 108 i Kungliga Musikaliska Akademien 1788-04-18; † barnlös 1805-04-21 i Göteborg.
 • Adolf Bagge, född 1745. se Tab .
 • Jakob Bagge, född 1753; handlare, dykerikommissarie; † 1812. se Tab .
 • Carl Johan Bagge, född 1754; grosshandlare, brukspatron, kommerseråd, RVO; † 1818. se Tab .
 • Christina Bagge, född 1756, † 1811-03-31. Gift med regementsfältskären Fredrik Hjortsberg, född 1755, † 1798-09-26.

TAB 38

Carl Johan Bagge, (son till Peter Bagge, Tab 32), född 1754; grosshandlare; brukspatron; kommerseråd; RVO; † 1818-02-11 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län. Gift 1784-11-30 i Göteborgs Domkyrka med jungfrun Catharina Elisabet Beckman, född 1766-01-24, † 1840-08-03, dotter till grosshandlaren Hans Jakob Beckman och hans 1:a fru Christina Eleonora Åhman.

Barn:

 • Christina Eleonora Bagge, född 1787-10-14 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1829-07-04. Gift med grosshandlaren Johan Henrik Heinrich, född 1782-05 i Frankfurt am Main, † 1818-11-17 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 3 barn.
 • Peter Jakob Bagge, född 1788 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län; † 1827 i Liverpool, England.
 • Caroline Elisabet Bagge, född 1791-04-05 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1863-10-01. Gift med grosshandlaren och preussiske konsuln i Göteborg Christian Fredrik Wilhelm Willerding, född 1781-04-04 i Magdeburg, Sachsen-Anhalt, † 1869-06-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 3 barn.
 • Eleonora Margareta Bagge, född 1795-01-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1857-12-08, begravd på Örgryte kyrkogård. Gift 1814-09-06 i Göteborg med grosshandlaren och kommerserådet, RNO James Dickson, född 1784-02-03 i Montrose, † 1855-11-17 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 6 barn.
 • Anna Sofia Bagge, född 1796-08-13 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1864-02-15 på Lindhult. Gift 1826-09-24 i Göteborgs Domkyrka med kaptenen i armén, godsägaren Carl Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1798-06-02 på Lindhult, † 1848-07-22 i Varberg. Paret fick 5 barn.
 • Carl Bagge, född 1803; major, RSO; † 1865. se Tab 39.
 • Georg Bagge, född 1807-05-22 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län; † 1847-09-05.

TAB 39

Carl Bagge, (son till Carl Johan Bagge, Tab 38), född 1803-06-25 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län; major; RSO; † 1865-08-09 i Uddevalla, Göteborgs & Bohus län (källa: Uddevalla rådhusrätt och magistrat FIIa:36 s.556, AID: v66036.b298.s556). Bouppteckning 1867-02-06 med 27934 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Uddevalla rådhusrätt och magistrat FIIa:36 s.556, AID: v66036.b298.s556). Gift 1834 med fröken Johanna Maria Petersen, född 1807, † 1875 i Uddevalla, dotter till grosshandlaren och ledamoten i Kungliga Musikaliska Akademien Johan Andreas Petersen och violinisten, sångerskan och ledamoten av Kungliga Musikaliska Akademien Maria Antoinette Crux.

Dotter:

 • Hedvig (Hedda) Catharina Bagge, född 1836-04-10 i Uddevalla, Göteborgs- & Bohus län, † 1911-05-05 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1866-12-28 i Uddevalla med majoren i armén, RSO Axel Ferdinand Bildt, född 1823-09-13 i Uddevalla, Göteborgs & Bohus län, † där 1886-01-29. Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman