Bång

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Ritning daterad 1734-06-18 över husfasad vid Norrlandsgatan, beställare bryggaren Lorentz Bång. Bildkälla: Stockholmskällan.
Ritning år 1742 över lusthus med tegeltak vid Packartorgsgatan i kvarteret Kvasten på Norrmalm, med beställare bryggaren Lorentz Bång. Bildkälla: Stockholmskällan.

Olof Bång, handlande; bryggare; † 1746-05-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:139 s.422, AID: v222464b.b4430.s422). Bouppteckning 1746-07-11 med 10083 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:139 s.422, AID: v222464b.b4430.s422). Gift med jungfrun Catharina Borg, † 1740-07-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:127 s.348, AID: v222448.b4190.s348); bouppteckning 1741-02-12 med 22436 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:127 s.348, AID: v222448.b4190.s348); i hennes bouppteckning upptogs ett stenhus med intilliggande mälthus samt bryggeri- och bränneriverk med kopparpannor jämte uthus i kvarteret Grytgjutarbacken, på fri och egen grund och värt 16000 daler kopparmynt; en liten ofri gårdstomt med åbyggnad 600 daler kopparmynt; en gård på fri och egen grund på Norrmalm med bryggeri- och bränneriverk 2500 daler kopparmynt; en gård med intilliggande åkerjord vid Karlberg på ofri grund 6000 daler kopparmynt; murade gravar i Jakobs och Klara kyrkor; vidare upptogs en diamantring värd 120 daler kopparmynt med mera; dotter till borgaren Göran Simonsson Borg.

Barn:

 • Lorentz Bång, född 1708; handlande, bryggare; † 1776. se Tab 2.
 • Maria Bång, † 1748-05-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:143 s.817, AID: v222469.b8570.s817). Bouppteckning 1748-11-30 med 1295 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:143 s.817, AID: v222469.b8570.s817). Gift med kamreraren i Sjömanskontoret Adam Carlsson Schütz, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Charlotta Törnbom, med vilken han fick 2 söner), född 1700, † 1765-07-10 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:203 s.840, AID: v222772.b8410.s840). Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Elisabet Bång, född 1715, † ogift och barnlös 1748-01-13 i Stockholm (33 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:43 s.212, AID: v222469.b2200.s212). Bouppteckning 1748-02-01 med 6247 daler kopparmynt i tillgångar, 1158 daler kopparmynt i skulder och 5088 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:43 s.212, AID: v222469.b2200.s212).
 • Johan Bång, hovrättsadvokat.
 • Anna Catharina Bång. Gift 1747 med hovjägmästaren Gustaf Magnus Lilliesvärd, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 767-10-11 på Edeby med jungfrun Margareta Charlotta Sölfverberg, född 1735-04-04, † 1780-04-04 i Stockholm, dotter till kaptenen Carl Sölfverberg och Anna Catharina von Gardemein), född 1720-08-18 på Edeby, † 1779-08-02 i Stockholm. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Hedvig Bång. Gift 1745-04-10 i Klara kyrka med fäktmästaren vid Lunds universitet Christoffer Porath, född 1717, † 1804-11-20 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län. Paret fick 2 barn.
 • Göran Bång, född 1720; bryggare; † 1776. se Tab 3.

TAB 2

Lorentz Bång, (son till Olof Bång, Tab 1), född 1708; handlande; bryggare; † 1776-05-12 i Jakobs församling, Stockholm, begravd 17/5 (68 år, 3 månader gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:2 s.50, AID: v86434.b30.s50). Bouppteckning 1776-06-26 med 65759 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:240 s.701, AID: v222852.b7440.s701). Ägde ½ i en egendom och bryggeri på Norrmalm vid Ålands- och Kålgatorna i kvarteret Kvasten under nr 51 och 52, på fri och egen grund värd 25000 daler kopparmynt; en obebyggd trädgårdstomt på Norrmalm vid Packartorgsgatan i kvarteret Kvasten nr 74 på ofri grund värd 2000 daler kopparmynt; en grav i Jakobs kyrka på södra sidan åt Arsenalen med sten på; ett frälsegästgiveri Lindalen på Värmdö värd 1000 daler kopparmynt samt inventarier där 600 daler kopparmynt; Gift med jungfrun Elsa Christina Thelin, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med borgaren och bryggaren Johan Svensson Roos, född 169(4) i Stockholm, † 1730-12-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:104 s.1065, AID: v222418.b10750.s1065)), född 1695, † 1773-09-24 i Jakobs församling, Stockholm (78½ år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:230 s.1050a, AID: v222834.b10360); bouppteckning 1774-01-15 med 117239 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:230 s.1050a, AID: v222834.b10360); i hennes bouppteckning upptogs egendomen i kvarteret Kvasten under nr 51 & 52 på fri och egen grund värd 60000 daler kopparmynt; en obyggd tomt i kvarteret Kvasten under nr 74 på ofri grund 3000 daler kopparmynt; 4 tunnland åkermark i kvarteret Hedenbacken 6000 daler kopparmynt; frälsegästgiveriet Lindalen på Värmdö med inmurat bryggeri och bränneri 12000 daler kopparmynt; grav i Jakobs kyrka på södra sidan vid Arsenalen; dotter till handlanden Mårten Thelin och Catharina Gadde.

Dotter:

 • Christina Catharina Bång, född 1734, † 1785-10-15 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 20/10 (53 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIb:2 s.4, AID: v86443.b8.s4). Gift 1756 med handlanden, bryggaren, löjtnanten vid Borgerskapets kavallerikorps, rådmannen Johan Daniel Richnau, född 1730 i Stockholm, † 1801-03-08 i Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:343 s.516, AID: v222982.b5300.s516). Paret fick 7 barn.

TAB 3

Göran Bång, (son till Olof Bång, Tab 1), född 1720; bryggare; † 1776-05-28 i Klara församling, Stockholm (55 år, 4 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.55, AID: v222876.b620.s55). Bouppteckning 1776-08-08 med 11084 daler kopparmynt i tillgångar, 86574 daler kopparmynt i skulder och 23510 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.55, AID: v222876.b620.s55). Ägde ett brandförsäkrat stenhus på Norrmalm och Klara församling vid Grytgjutargränden i kvarteret Uppvaktaren nr 47, 48 & 49, på fri och egen grund, med inrättat bryggeri-, bränneri- och mältverk värt 80000 daler kopparmynt; en försäkrad gård i samma gränd under nr 37, på fri och egen grund, med två åbyggnader 3000 daler kopparmynt; en obebyggd tomt på Ladugårdslandet 500 daler kopparmynt; en obebyggd och stängd tomt vid Brända Berget i kvarteret Fyrmysaren 300 daler kopparmynt; en släktgrav i stora gången i Klara kyrka med sten över. Gift med jungfrun Sara Roos, född 1721-07-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:104 s.1065, AID: v222418.b10750.s1065), † 1782-05-14 i Klara församling, Stockholm (60 år, 10 månader, 2 veckor gammal), dotter till borgaren och bryggaren Johan Svensson Roos och Elsa Christina Thelin.

Barn:

 • Elsa Catharina Bång, född 1745-02-16 i Klara församling, Stockholm, döpt 19/2, † där ung.
 • Göran Bång, född 1746-05-13 i Klara församling, Stockholm, döpt 15/3; kapten i engelsk tjänst.
 • Sara Bång, född 1747-04-30 i Klara församling, Stockholm, döpt 2/5, † där ung.
 • Lorentz Bång, född 1748-08-28 i Klara församling, Stockholm, döpt 30/8, † 1751 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd samma år 25/7.
 • Johan Bång, född 1749-10-09 i Klara församling, Stockholm, döpt 11/10; bryggare; † 1782 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 28/5.
 • Carl Bång, född 1751-01-16 i Klara församling, Stockholm, döpt 18/1; fänrik vid fotjägarregementet i Finland.
 • Sven Bång, född 1752-04-22 i Klara församling, Stockholm, döpt 24/4; bryggare; † 1792-05-27 i Klara församling, Stockholm, begravd 31/5.
 • Sara Bång, född 1754-05-27 i Klara församling, Stockholm, döpt 30/5, † 1791-01-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901). Bouppteckning 1791-03-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901). Gift 1780-07-16 med bryggaren Lorentz Lorentzon Westman, född 1751-11-01 i Stockholm, † 1786-01-24 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.505, AID: v222918.b5260.s505). Paret fick 4 barn.
 • Elisabet Christina Bång, född 1756-02-26 i Klara församling, Stockholm, döpt 29/2, † 1809-06-18. Gift 1:o 1774 med proberaren vid Kungliga Myntet Per Hartman, född 1743, † 1777-06-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:247 s.383, AID: v222863.b3900.s383); 2:o 1778-09 med akademistallmästaren i Uppsala Fromhold Ehrenström, med vilken hon fick 12 barn, född 1751-02-04, † 1807-06-24, begravd samma år 17/6 i Uppsala.
 • Lorentz Bång, född 1757-09-13 i Klara församling, Stockholm, döpt 15/9, † där ung.
 • Clara Bång, † ung.
 • Ulrika Bång, född 1760-10-28 i Klara församling, Stockholm, döpt 29/10, † ogift och barnlös 1786-01-09 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (24 år gammal).
 • Olof Bång, född 1765-11-21 i Klara församling, Stockholm, döpt 22/11; fänrik vid Jönköpings regemente.

Källor

Kyrkböcker. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman