Aspelin från Småland

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, tobaksfabrikören och godsägaren, RNO Thomas Andreas Aspelin, (1767-1836). Vid sin död 1836 var han en av Sveriges rikaste män.
Löjtnanten Jonas Aspelins namnteckning och sigill Källa: http://runeberg.org/pht/1903/0195.html).

Jonas Aspelin, (son till Petter Jonsson Fröberg), född 1681; inskrevs i Östgöta nation vid Lunds universitet 1695-08-22; proviantskrivare vid armén 1700 och var i den tjänsten med på Seland och i Polen; volontär vid Sallerups skvadron av Södra skånska kavalleriregementet 1704; bevistade samma år slagen vid Punitz och Oderbeltz; gjorde samtidigt utan lön mönsterskrivartjänst vid skvadronen; var med vid Thüringerwald i Sachsen, där han blev blesserad; korpral 1706; kornett 1708-02-20; blev tillfångatagen av ryssarna 1708 och återkom inte förrän 1722; löjtnant 1724-12-10 på Göinge skvadron med Emitslöv som boställe; avsked 1743-11-13; † 1758-03-20. Gift 1:o med jungfrun Thala Borup, † 1720 på Hardeberga gård, Hardeberga socken, Skåne län; 2:o med jungfrun Gesa Catharina Mettegang, i hennes 2:a äktenskap, dotter till borgmästaren i Malmö N.N. Mettegang.

Söner 1:o:

 • Thomas Aspelin, född 1699; kornett; † 1771. se Tab 2.
 • Michael Aspelin, född 1702; befallningsman; † 1763. se Tab .

Dotter 2:o:

 • Birgitta Aspelin, född 1731-04-01 på Delperöds säteri, Rörums sn (källa: Genline ID 261.21.40700 - övriga uppges 1734 som födelseår 261.5.5900, 261.5.6000); nämns som dopvittne på Fröreda i Järeda socken 1751-1761; † 1817-03-31 i Ingatorps socken, Jönköpings län, begravd 13/4 (källa: Genline ID 261.21.40700) Gift 1767 med hovsekreteraren Samuel Bruze, född 1735-12-28 i Tidersrums socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 261.5.5900, 261.21.38500), † 1810-03-02 på Ingatorps gästgivargård, Ingatorps socken, Jönköpings län, begravd 11/3 (ålderdomssvaghet, 75 år gammal, källa: Genline ID 261.21.38500). Paret fick 2 barn.

TAB 2

Thomas Aspelin, (son till Jonas Aspelin, Tab 1), född 1699 på Hardeberga gård, Hardeberga socken, Skåne län; kvartermästare vid Södra skånska kavalleriregementet 1722; kornett 1730; inspektor på Bollerup 1744-57; † 1771-06-08 på Hoby, Östra Hoby socken, begravd i vapenhuset i Bollerups kyrka, där en stor gravsten i golvet finns kvar. Hans värja hängde länge vid gravstenen, men förvaras nu på slottet. Gift 1:o 1722-07-08 i Brösarp med jungfrun Maria Magdalena Mengel, född 1698 i Fjelkinge, † 1732-10-05 på Fiskabäck, Elgaröds socken, begravd i Mengelska graven i Brösarps kyrka, dotter till hovtrumpetaren Johan Paul Mengel och Anna Catharina Wicken; 2:o 1740-01-18 med jungfrun Ulrika Eleonora Landby, född 1719-01-28 på Önnerup, Fjälie socken, † 1757-08-30 i Bollerup och begravd i kyrkans vapenhus, dotter till fältkamreraren Ludvig Landby och Anna Wettersten.

Barn 1:o:

 • Anna Catharina Aspelin, född 1724-06-23 i Elgaröd. Gift 1743 i Kyrkoköpinge med hejderidaren i Torna och Bara Bartholomeus Dahlman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1719 i Västra Alstad med jungfrun Kajsa Tauson, † 1743 i Brännemölla), född 1690, † 1764 i Brännemölla, begravd 7/9.
 • Johan Christian Aspelin, född 1726; kyrkoinspektor; † 1800. se Tab 3.
 • Christiana Aspelin, född 1727-08-14 i Elgaröd. Gift 1744-07-18 i Bollerup med stadsfältskären i Simrishamn Arvid Strömberg, † 1776.
 • Anna Christina Aspelin, född 1729-03-11 i Elgaröd, † 1808. Gift 1751-01-18 i Bollerups kyrka med gördelmakaren i Ystad Salomon Lander, † 1780.
 • Jonas Aspelin, född 1730; guldsmed; † 1802. se Tab 8.

TAB 8

Jonas Aspelin, (son till Thomas Aspelin, Tab 2), född 1730-08-01 i Brösarp; guldsmed i Ystad; † 1802-02-28 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län. Bouppteckning 1802 den 5-7/4 med 5458 riksdaler banco i behållning (källa: Ystads rådhusrätt och magistrat FII:41 s.24, AID: v160239.b270.s24). Ägde hus och gård nr 98 i kvarteret Knut taxerat till 1050 riksdaler banco; gård nr 97 på Östergatan med tillhörande trädgård taxerad till 1600 riksdaler banco. Gift med jungfrun Ingeborg Wahlberg, † 1808-08-05 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län.

Barn:

 • Maria Charlotta Aspelin, född 1763-04-09 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län. Gift 1788-09-23 i Ystad med guldsmeden Peter Fasberg.
 • Anna Catharina Aspelin, född 1765-09-18. Gift 1783-09-23 i Ystad med bagarmästaren Christian Lembke. Paret fick 2 barn.
 • Thomas Andreas Aspelin, född 1767; grosshandlare, tobaksfabrikör, godsägare, RNO; † 1836. se Tab 9.
 • Agneta Aspelin, född 1769-09-05 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län. Gift 1801-04-18 med guldsmeden Erland Hasselqvist.
 • Jonas Aspelin, född 1771; guldsmed; † 1832. se Tab .
 • Petronella Aspelin, född 1773-11-24 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län, † där samma år 21/12.
 • Peter Aspelin, född tvilling 1776-09-29 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län, † där samma år.
 • Dödfödd son, tvilling 1776-09-29.

TAB 9

Thomas Andreas Aspelin, (son till Jonas Aspelin, Tab 8), född 1767-09-29 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län; student i Lund 1784; studerade vidare där 1785-86 uteslutande språk för att lära sig handel; kontorist i Göteborg; fick burskap som grosshandlare i Stockholm 1801-07-07; övertog 1810-01-29 Håkan Apelgrens tobaksfabrik på Brännkyrkagatan 15 i kvarteret Stenbocken; i övertagandet ingick även fastigheterna Hornsgatan 32 och Maria Trappgränd 7; 1832 lät han uppföra en tvåvåningsbyggnad i hörnet av Bellmansgatan 5/Brännkyrkagatan 16 och 1839 en lagerbyggnad vid Maria Trappgränd 8/Brännkyrkagatan 17; övertagandet kostade 22500 riksdaler banco; företaget utvecklades till att bli en av landets största tobaksfabriker; RNO 1831; † 1836-08-23 på Dåvöns säteri, Munketorps socken, Västmanlands län (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.680, AID: v223145.b7050.s680). Bouppteckning 1836-10-12 på Dåvöns säteri med 6002 riksdaler banco i inventarier (källa: Snevringe häradsrätt F2:17 s.112, AID: v150647.b1150.s112). Bouppteckning 1836-10-31 i Stockholm med 545741 riksdaler banco i behållning, vilket gjorde honom till en av Sveriges rikaste män vid denna tid (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.680, AID: v223145.b7050.s680). I bouppteckningen upptogs en lång rad fastigheter, bland annat ärvde paret efter Louises far 1831-12-15 en egendom vid Drottninggatan och Karduansmakargränd i kvarteret Björn under nr 8, med taxeringsvärde 20000 riksdaler banco; ytterligare en ärvd egendom efter Louises far som låg vid hörnet av Brunkebergstorg och Stora Vattugränd i kvarteret Frigga under nr 7, taxerad till 65000 riksdaler banco; han köpte en egendom av änkefru Philipsen och fick fastebrev 1830-03-26, vid hörnet av Hornsgatan och Björngårdsbrunnsgatan i kvarteret Rosendal Större, under nr 1, taxerad till 40000 riksdaler banco; en egendom mellan Bondegatan och Falkenbergsgatan samt mellan Borgmästare- och Reenstiernas gränder i kvarteret Pihl, under nr 1 & 2, som han köpte på allmän auktion med taxeringsvärde 8000 riksdaler banco; egendom vid Trappgränden mellan Hornsgatan och Besvärsbacken i kvarteret Bocken, Maria Magdalena församling, under nr 5, 6 och 7 50000 riksdaler banco samt en egendom i kvarteret Fotangeln under nr 3, 4 & 6 10000 riksdaler banco, båda dessa egendomar köpte han av utredningsmännen i kunglige sekreteraren Per Fredricssons dödsbo; egendom vid hörnet av Besvärs- och Björngårdsbrunnsgatorna i kvarteret Höga Loftet under nr 2 taxerad till 500 riksdaler banco, vilken han köpte av fabriköränkan Furubom 1810-08-23; ägde från 1815 Svindersvik i Nacka socken, Stockholm taxerat till 2265 riksdaler banco; ägde även skeppet Libertas, byggt av furu om 150 lästers dräktighet värt 4500 riksdaler banco; en stor mängd guld, silver, möbler, porslin, kreatur, vagnar och kalescher, 5st aktier i Gustavsbergs Fabriksbolag, 1st aktie i Hillska skolinrättningen vid Barnängen, 40st aktier i Göta Kanalbolag, 2st Göta Kanalbolags obligationer, 3st Johannisbergs Koboltsaktier, 2st aktier i Bogseringsångfartyget Hercules, 2st aktier i ångfartyget Yngve Frej, 1st aktie i Mekaniska Stenhuggeriet, 4st aktiebrev innehållande 14st aktier i Trollhätte kanal; Gift 1800-08-14 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Klara EI:4 s.295, AID: v87375.b151.s295) med dygdädla jungfrun Lovisa (Louise) Dybeck, född 1780-10-29, † 1859, dotter till brukspatronen Christian Dybeck och Sofia Lovisa Brück.

Barn:

 • Christina Lovisa (Kitty) Aspelin, född 1801-11-29 i Katarina församling, Stockholm, † 1871-05-04 i Stockholm. Hon fick Siljansfors bruk i arvsförskott efter föräldrarna, då hennes man råkat i obestånd (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.704, AID: v223145.b7290.s704). I sitt testamente skriver föräldrarna i skarp text bland annat "enär genom vår Mågs Grefve von Rosens förvållande och till gäldande af hans skulder, en högst betydlig del af hans Frus förmögenhet henne frångått, anse vi af fulleligen föranledda och berättigande till det förklarande, som vi härmedelst meddela, att han, Grefve von Rosen, icke i något af hvad henne vid skiftet efter oss tillfaller, äger njuta del af giftorätt. Och på det att fastigheterna må efter hennes död oförryckt och med full ägandrätt komma Barnen tillhanda, så stadgas härmed ovillkorligen, att i vår Dotters lifstid, desamma hvarken få med gäld belastas, bortbytas, försäljas eller annorledes skingras". Gift 1823-10-11 på Svindersvik med överstelöjtnanten i generalstaben, kammarherren, RSO, greve Carl Axel von Rosen, född 1790-01-31 i Malmö, Skåne län, † 1841-08-01 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Thomas Aspelin, född 1803; brukspatron; † 1877. se Tab 10.

TAB 10

Thomas Aspelin, (son till Thomas Andreas Aspelin, Tab 9), född 1803-02-28 i Katarina församling, Stockholm (källa: Västanfors AI:17 s.1, AID: v74590.b29.s1); grosshandlare; sockerbruksfabrikör; tobaksfabrikör; brukspatron; † 1877-06-02 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:21 s.399, AID: v150520.b4020.s399). Bouppteckning 1877-11-12 med 241967 kronor i behållning (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:21 s.399, AID: v150520.b4020.s399). Köpte 1852-01-14 in Fagersta, Semla, Fliken med Häste och Bråfors med Glimbo bruk på konkursauktion, som hölls på värdshuset Blå Porten på Djurgården, efter brukspatronen Salomon von Stockenström. Han betalade endast 309800 riksdaler banco men de var värderade till 475000 riksdaler banco (källa: Fagersta bruksmusei vänner). Gift 1827-11-23 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm (källa: Maria Magdalena EIIa:4 s.96, AID: v88552.b96) med demoiselle Johanna (Jeanna) Lovisa Peterson, född 1802-02-19 i Stockholm (källa: Västanfors AI:17 s.1, AID: v74590.b29.s1), † 1890-07-09 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, dotter till justitierådet, ledamoten i Kungliga Musikaliska Akademien, KNO Johan Henrik Peterson och Lovisa (Louise) Reimers.

Barn:

 • Louise Aspelin, född 1828-12-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1862-02-16 i Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:302 s.37, AID v364437a.b2280.s37). Bouppteckning 1862-05-12 och 13/5 med 118095 riksdaler riksmynt i tillgångar, 114352 riksdaler riksmynt i skulder och behållning 3743 riksdaler riksmynt (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:302 s.37, AID v364437a.b2280.s37). Ägde 1 mantal Ekhov frälsesäteri i Björnlunda socken, inköpt under äktenskapet enligt fastebrev 1860-01-19 och taxerat till 85000 riksdaler riksmynt. Gift 1848-12-09 i Stockholm med löjtnanten i armén, VD:n för Stockholms sjukhem, ledamot av Riddarhusdirektionen, riksdagsmannen, RNO, greve Fredrik Carl von Rosen, född 1818-10-02 på Fjärrestad, † 1892-02-29 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Christian Henrik Thomas Aspelin, född 1830-07-29 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Maria Magdalena CIa:12 s.220, AID: v88233.b220); elev vid nya elementarskolan ht. 1843–vt. 1849; student i Uppsala 1850-01-29: elev vid Falu bergsskola 1855-56 där han studerade teknik och metallurgi; övertog i början av 1860-talet ansvaret för det gammalmodiga och oansenliga Fagersta bruk och blev delägare 1873 då Fagersta Bruks AB bildades; när han tog över låg årstillverkningen av stål, smidesjärn och manufaktur på 1300 ton, när han slutade 1907 producerades 28661 ton och 3585 arbetslöner betalades ut; styrelseledamot i Norbergs-Risbergs gruve AB, Gröndals gruve AB, Granrots gruve AB, Storgruve AB, Stortägts gruve AB och Norbergs elektriska AB; landstingsman 1876; ledamot av riksdagens andra kammare 1879–81; extra ordinarie fullmäktig i järnkontoret 1897-1907; RNO 1867; KVO1kl 1884; fick järnkontorets stora guldmedalj 1897; KmstkVO samma år; innehade flera utländska ordnar; † ogift och barnlös 1919-07-06.
 • Henriette Aspelin, född 1832-04-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Västanfors AI:17 s.1, AID: v74590.b29.s1), † ogift och barnlös 1921-02-15, begravd på Västanfors kyrkogård.
 • Augusta Aspelin, född 1834-08-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1861-08-18 på Svindersvik, Nacka socken, Stockholms län. Gift 1856-04-08 i Stockholm med översten och sekundchefen för 2:a livgardet, RSO, KSO1kl, greve Gustaf Otto Fredrik (Gösta) Lagerberg, född 1826-08-29 i Göteborg, Västra Götalands län (källa: Västanfors AII:1a s.1, AID: v261394.b90.s1), † 1904-01-06 på Fagersta bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (källa: Västanfors AII:1a s.1, AID: v261394.b90.s1). Paret fick 3 barn.
 • Thomas Johan Aspelin, född 1837-12-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1840.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman