Aschan

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Läkaren, bergsrådet och industrimannen Johan Lorentz Aschan, (1772-1856).
Ryttmästaren vid Smålands husarregemente Johan Lorentz Aschan, (1804-1868).
Översten och chefen för Norrlands dragonregemente Georg Vilhelm Aschan, (1854-1928).

Per i Aska, bonde i Aska, Hägerstads sn.

Söner:

 • Johan Aschanius, född 1643; kyrkoherde; † 1707. se Tab 2.
 • Bengt Aschanius, född 1648; komminister; † 1692. se Tab 25.

TAB 2

Johan Aschanius, (son till Per i Aska, Tab 1), född 1643 i Aska, Hägerstads sn; student i Uppsala 1666; prästvigd 1669; kompanipredikant vid Östgöta reg:te till fot 1670-06-06; adjunkt i Fornåsa pastorat; krigspräst i Pommern 1673; regementspräst vid Östgöta reg:te till fot 1678 i maj; kyrkoherde i Rogslösa och Väversunda pastorat 1684; † 1707-10-07 på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn. Gift med jungfrun Beata Jönsdotter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med lektorn Samuel Werelius), dotter till kronofogden Jöns Andersson på Valla i Kettilstads sn.

Barn:

 • Per Aschan, född 16??; postinspektor; † 1732. se Tab 3.
 • N.N Aschan. Gift med inspektor N.N Dryander på Skedvi säteri, Kettilstads sn.
 • Maria Aschan. Gift med kyrkoherden i Västra Stenby pastorat Harald Petri Sandelius, född 1668, † 1725-11-25. Paret fick flera barn.
 • Ingrid Aschan. Gift med kvartermästaren vid Östgöta reg:te till häst Josef Ekelund, född 1682 i Väversunda sn, † 1759 i Rogslösa sn. Paret fick flera barn.
 • Beata Aschan. Gift med korpralen vid Östgöta reg:te till häst Carl Illerström, född 1681.
 • Nils Aschan, född 1687; komminister; † 1731. se Tab 5.
 • Olof Aschan, född 1689 på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn, döpt 27/1.
 • Jöns Aschan, född 1690; kvartermästare; † 1743. se Tab 7.
 • Helena Aschan, född 1692-07-?? på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn, döpt 1/8. Gift med kyrkoherden i Rappestads och Sjögestads pastorat Daniel Talén, född 1664-09-23, † 1715-04-21. Paret fick flera barn.
 • Brita Aschan, född 1694-02-04 på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn. Gift med kvartermästaren vid Östgöta reg:te till häst Anders Zetterström.
 • Daniel Aschan, född 1696-06-01 på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn.
 • Carl Gustaf Aschan, född 1698; sergeant. se Tab 23.

TAB 7

Jöns Aschan, (son till Johan Aschanius, Tab 2), född 1690-04-?? på Rogslösa prästgård, Rogslösa sn, döpt 30/4; korpral vid överstelöjantens kompani av Östgöta reg:te till häst 1710-07-27; kvartermästare 1717-08-30; flyttad 1721-12-30 till 3:e korpralskapet av samma kompani; avsked 1722 i nov; han bodde på Sjökumla i Västra Stenby sn, som utgjorde rusthållet nr 117 vid nyssnämnda kompani och för vilket hans kusins son Petter red 1757-1788 och dennes son Jakob 1788-1799; † 1743 Varvs sn. Gift 1711-04-16 i Varvs sn (källa: Varv C:2 s.227, AID: v55698.b116.s227) med dygdsamma jungfrun Anna Justina Metropolin, dotter till föraren vid Östgöta infanterireg:te Anders Metropolin och Anna Weiss.

Barn:

 • Johan Aschan, född 1715; komminister; † 1777. se Tab 8.
 • Anders Aschan, född 1723; hospitalssyssloman; † 1794. se Tab 9.
 • Beata Christina Aschan. Gift med sin brors svåger, rådmannen och slottsfogden i Vadstena Johan Fleibe, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1762-09-07 i Strå sn (källa: Genline ID 382.13.45600) Brita Elisabet Uhrling, med vilken han fick flera barn, född 1736-01-26 på Broby, Strå sn, döpt 29/1 (dopvittnen bl a jungfru Brita Elisabet Lind och Anna Sophia Lind, källa: Genline ID 382.13.37400), † 1767-01-17 i Vadstena, begravd 22/1 (lungsot, 30 år gammal, källa: Genline ID 401.35.86400), dotter till regementsskrivaren Peter Uhrling och hans 1:a fru Elisabet Sofia Duberg), född 1729 (källa: Genline ID 401.3.51700).
 • Peter Georg Aschan, född 1726; rektor; † 1813. se Tab 12.

TAB 9

Anders Aschan, (son till Johan Aschan, Tab 7), född 1723 i Varvs sn; hospitalssyssloman i Linköping 1753-1792; ägde Örvad nr 118 rusthåll i Västra Stenby sn; † 1794-10-30. Gift 1757 med jungfrun Emerentia Fleibe, född 1725 i Nyköping, † 1779, dotter till landsgevaldigern där Hans Fleibe och Emerentia Hedenberg.

Barn:

 • Hans Johan Aschan, född 1759-05-5; student 1778; prästvigd 1783; adjunkt i Hägerstad s å; i Godegård 1785; i Normlösa 1786; i Örberga 1789; i Tingstad 1790; i Horn s å; åter i Tingstad s å; i Östra Harg 1793; i Nykil s å; i Vallerstad 1794; i Örberga 1796; i Hagebyhöga 1797; komminster i Nykils pastorat 1800; † barnlös 1806-01-03 på Hundkärr, Nykils sn, begravd 17/1 (nervsjukdom, 46 år gammal, källa: Genline ID 349.54.23600). Gift 1802-09-21 i Nykils sn (källa: Genline ID 349.52.96100) med välborna fröken Anna Regina de Charlière, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1808-11-22 på Stocknäs, Eksjö lfs med livdrabanten, fänriken i armén Daniel Gustaf Pfeiff, född 1778-06-06 på Rosenholm, Lannaskede sn, † 1848-02-09 i invalidinrättningen vid Ulriksdal, Solna sn (ålderdomsbräcklighet), född 1764-03-10 på Hunnkärr, Nykils sn (källa: Genline ID 349.26.76700), † barnlös 1841-05-29 på Danviks hospital, Danvik-Sicklaö sn, dotter till kaptenen Reinhold Gustaf de Charlière och Christina Catharina Aurell.
 • Carl Petter Aschan, född 1763; komminister; † 1800. se Tab 10.
 • Emerentia Aschan, född 176?, † 1790.
 • Maria Elisabet Aschan, född 1767, † 1817 Gift 1796-02-05 med kommissionlantmätaren i Östergötland Carl Leffler, född född 1752-10-17 i Mariestad, döpt 19/10 (källa: Mariestad C:2 s.73, AID: v15475.b39.s73), † 1834-06-15 på Rocklunda, Ekebyborna socken, Östergötlands län, begravd 27/6 (källa: Ekebyborna C:6 s.318, AID: v37240.b171.s318). Paret fick 3 barn.

TAB 10

Carl Petter Aschan, (son till Anders Aschan, Tab 9), född 1763-02-18 i Linköping (källa: Genline ID 355.15.104300); student i Uppsala 1780; prästvigd 1789-06-07; adjunkt i Östra Harg och huspredikant på Stjärnarp s å; komminister i Rappestad och Sjögestad 1796; † 1800-03-23 (var allmänt älskad, dog av blodstörtning, 37 år gammal, källa: Genline ID 355.15.104300). Gift 1797 med jungfrun Catharina Margareta Yckenberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1801 med kyrkoherden och prosten i Rappestads pastorat Carl André, född 1763-10-12, † 1853-01-20), född 1763-02-17, † 1819-04-22, dotter till kyrkoherden i Rappestad och Sjögestads pastorat Nils Johan Yckenberg och Hedvig Palandra.

Son:

 • Anders Johan Aschan, född 1799; postmästare; † 1873. se Tab 11.

TAB 11

Anders Johan Aschan, (son till Carl Petter Aschan, Tab 10), född 1799-03-26 i Rappestads sn (källa: Genline ID 423.3.57500); lanthushållare och bodde på 1820-talet på Örvad, Västra Stenby sn; flyttade 1831 till Gagnef i Dalarna; postmästare där; R W O 1866; † 1873 i Falun. Gift 1825 med änkan Ester Louise Robsahm i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1803-08-25 på Årebergs bruk med kaptenen Carl Jakob De Laval, med vilken hon fick flera barn, född 1744, † 1820-07-02 på Rävsjö), född 1782-04-02 i Stockholm (källa: Genline ID 423.3.57500), † 1848-10-25 i Gagnef, dotter till brukspatronen Johan Ludvig Robsahm och Elsa Charlotta Geijer.

Dotter:

 • Anna Charlotta Lovisa Aschan, född 1826-12-21 på Örvad, Västra Stenby socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 423.3.57500), † där 1828-02-23 (källa: Genline ID 423.3.57500)

TAB 12

Peter Georg Aschan, (son till Johan Aschan, Tab 7), född 1726-09-20 i Varvs; gymnasist ännu 1746; präst 1757; vice rektor 1761 och ordinarie rektor i Eksjö 1764-02-26; ägde i arv efter modern ½ Stenkilsvarvs rusthåll; † 1813-02-10. Gift 1:o 1766-10-21 i Eksjö med jungfrun Ingrid Elisabet Boklund, född 1737 i Eksjö, † där barnlös 1767-08-12, dotter till rådmannen i Eksjö Johan Boklund och Hedvig Ekerman; 2:o med jungfrun Anna Catharina Lundia, född 1754-02-12 på Vrangsjö, Marbäcks sn, döpt 15/2 (källa: Genline ID 748.21.67600), † 1815-09-20 i Eksjö, dotter till landsfiskalen Lars Lundius och Christina Margareta Ljungqvist.

Barn 2:o:

 • Johan Lorentz Aschan, född 1772; bergsråd; † 1856. se Tab 13.
 • Nils Martin Aschan, född 1777; rådman; † 1857. se Tab 22.
 • Zacharis Peter Aschan, född 1782-02-07 i Eksjö; skola i Eksjö; gymnasist i Linköping; student i Uppsala 1799; undergick 1807 teoretisk och 1808 praktisk examen i läkarevetenskap och konstituerades 1808 att i sin bror Johan Lorentz ställe förrätta regementsläkaretjänsten vid Smålands dragonreg:te; kirurgie magister s å; medicine doktor 1810-06-12 i Uppsala; provinsialläkare på Öland 1811-11-14; avsked 1812-10-20; regementsläkare vid Smålands husarreg:te 1813 och bevistade fälttågen i Tyskland och Norge; kommenderades till övningslägret i Norge 1821 och Ljungbyhed i Skåne 1824; t f brigadläkare vid de till övningslägret i Skåne 1826 sammandragna trupperna; åtog sig 1830 intendentskapet vid Lannaskede hälsobrunn; fick 1832-11-07 överfältläkares namn, heder och värdighet; var 1834 under kolerafarsoten i Jönköping biträdande vid sjukvården där; R V O 1843-02-06; † barnlös 1848-01-06 i Eksjö. Gift 1824-07-20 med jungfrun Maria Arbman, född 1794-11-08, † 1863-04-26, dotter till kopparslagaren Israel Arbman och Anna Catharina Wenstedt.
 • Carl Anders Aschan, född 1787-03-13, † späd.
 • Ulrika Eleonora Aschan, född 1790-11-21, † 1856-11-19 i Eksjö. Gift 1813 i Eksjö med kyrkoherden och kontraktsprosten i Eksjö pastorat Nils Johan Danielsson, född 1780-11-25 i Eksjö (källa: Eksjö CI:4 s.993, AID: v33603.b165.s993), † 1837-10-04 i Eksjö. Paret fick 5 söner, som upptog släktnamnet Danielsson-Aschan.

TAB 13

Johan Lorentz Aschan, (son till Peter Georg Aschan, Tab 12), född 1772-06-26 på Applarp, Flisby sn, döpt 28/6 (källa: Genline ID 221.20.18200); studentexamen i Uppsala 1787; tjänstgjorde 1790 och 1791 som underläkare i finska kriget; medicine doktor 1797; provinsialläkare i Nora och Lindes distrikt så; kirurgie magister 1798; intendent vid Loka brunn så; utnämnd till regementsläkare vid Smålands lätta dragoner 1803; blev genom tjänstebyte provinsialläkare på Öland 1813, men tog s å avsked; bergsråds namn, heder och värdighet 1814: ledamot av Vetenskapsakademien 1853; köpte 1802 det i Kronobergs län belägna Lessebo järn- och pappersbruk, som under hans ledning raskt utvecklades till ett vinstgivande verk. Senare inköpte han efter hand flera pappers- och järnbruk. Vid Kleva nickelhaltiga koppargruva införde han mera ändamålsenliga arbetsmetoder och förädlingssätt. Redan 1824, innan någon annan svensk järnverksägare, kunde han från sin masugn vid Os leverera gjuttackjärn av sjö- och myrmalmer till Motala Verkstad av en kvalitet som i de flesta avseenden var jämförlig med det vida dyrare engelska. Aschan blev mycket förmögen och gjorde betydande donationer: till understöd för ynglingar, som studerade kemi, till stipendier vid Linköpings och Växjö gymnasier samt för studerande av Östgöta och Smålands nationer i Uppsala och Lund, släktstipendier osv; † 1856-05-20 på Lessebo bruk, Hovmanstorps sn. Gift 1801-03-31 med jungfrun Catharina (Karin) Nilsson, född 1782-11-26 (källa: Genline ID 229.8.99700), † 1849-10-04 på Lessebo bruk, Hovmanstorps sn, begravd 10/10 (bergsrådinnan, bröstinflammation, 66 år gammal, källa: Genline ID 229.37.92500), dotter till bergsmannen och brukspatronen Nils (rike-Nils) Nilsson och hans 3:e fru Christina Pettersdotter Swartz.

Barn:

 • Nils Nilsson Aschan, född 1802-02-27 i Nora (källa: Gällaryd AI:14 s.248, AID: v20171.b261.s248); brukspatron; ledamot av kungliga lantbruksakademien 1848; ägde Ohs och Hinsekind; † 1888-03-28 på Ohs, Gällaryds sn, begravd 7/4 (källa: Gällaryd C:6 s.227, AID: v34077.b120.s227). Gift 1834 med fröken Maria Julia Zachrisson, född 1813-11-23 i Stockholm, dotter till generalkonsuln Zacharias Laurentius Zachrisson och Maria Sofia Bahrman.
 • Johan Lorentz Aschan, född 1804; ryttmästare; † 1868. se Tab 14.
 • Catharina (Karin) Fredrika Aschan, född 1805-09-26 på Lessebo bruk, Hovmanstorps sn (källa: Genline ID 229.8.99700), † 1881-03-19 på Åryd. Gift 1829-05-31 på Lessebo bruk, Hovmanstorps sn med översten och kammarherren, greve Claës Anton Cederström, född 1795-07-11 i Karlskrona, † 1849-01-20 i Växjö. Paret fick flera barn.
 • Aurora Felicia Aschan, född 1808-06-23 på Lessebo bruk, Hovmanstorps sn, döpt 26/6 (källa: Genline ID 229.8.99700), † 1895 i Växjö. Gift 1833 med överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente, R S O Per Reinhold von Baumgarten, född 1805 på Ryningsnäs herrgård, Mörlunda socken, Kalmar län, † 1863-06-12 i Växjö. Paret fick 7 barn.
 • Carl Georg Aschan, född 1812; brukspatron, RVO; † 1886. se Tab 20.

TAB 14

Johan Lorentz Aschan, (son till Johan Lorentz Aschan, Tab 13), född 1804-09-23 på Lessebo bruk, Hovmanstorps socken, Kronobergs län (källa: Genline ID 229.35.83100); kadett vid Karlberg 1818; utexaminerad 1824-10-18; kornett vid Smålands husarregemente s å 1/12; löjtnant 1832-02-18; avsked 1840-04-15 med ryttmästares nhov; † 1868-04-21 på Varstorps säteri. Gift 1837-12-17 på Hovmanstorps säteri, Hovmanstorps socken, Kronobergs län (källa: Genline ID 229.35.83100) med välborna jungfrun, friherrinnan Elisabet Fredrika Rosenblad, född 1811-11-05, † 1876-08-03, dotter till generallöjtnanten, friherre Elof Rosenblad och Charlotta Elisabet Ström.

Barn:

 • Johan (Janne) Lorentz Aschan, född 1839; ryttmästare, brukspatron; † 1891. se Tab 15.
 • Karin Charlotta Aschan, född 1842-05-16 på Klavreström, Nottebäcks socken, Kronobergs län, † 1917-08-25. Gift 1865-08-09 i Växjö med kommendörkaptenen, RSO Axel Reinhold Ferdinand Ludvig Lind af Hageby, född 1829-02-22. Paret fick flera barn.
 • Carl Mathias Nilsson Aschan, född 1844; överstelöjtnant; † 1923. se Tab 18.
 • Emilie Fredrika Sofia Aschan, född 1846-10-14 på Klavreström. Gift 1871-09-19 med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, RSO Oskar Mauritz Zacharias von Krusenstierna, född 1841-08-25. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Reinhold Aschan, född 1848-09-23 på Klavreström; brukspatron; † ogift och barnlös 1905.
 • Ebba Fredrika Elisabet Aschan, född 1850-01-29 på Klavreström. Gift 1878 med löjtnanten vid Södra Skånska infanteriregementet Curt Elof Johan Rosenblad, född 1849-08-25. Paret fick flera barn.
 • Emil Rudolf Aschan, född 1852-08-20 på Klavreström; gick i skola i Växjö; volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1872-11-23; student 1874-05-25; elev vid Krigsskolan s å 12/7; avlade officersexamen 1875-10-25; underlöjtnant utan lön vid Kronobergs reg:te s å 12/11; genomgick ridkursen på Strömsholm 1877 och skjutskolan vid Rosersberg s å; elev vid krigshögskolan 1878; fick resolution om lön s å; avlade examen vid krigshögskolan 1880; tjänstgjorde vid Vendes artillerireg:te 1880; aspirant vid Generalstaben 1881-1883; deltog i Generalstabens fältövningar 1882; löjtnant vid Kronobergs regemente 1884; delägare i Lesseboverken; † ogift och barnlös 1915-03-03 i Lund, Skåne län.
 • Georg Vilhelm Aschan, född 1854; överste, regementschef; † 1928. se Tab 19.
 • Hedvig Elisabet Aschan, född 1857-01-03 på Klavreström, Nottebäcks socken, Kronobergs län, † 1925-02-03 i Stockholm.

TAB 15

Johan (Janne) Lorentz Aschan, (son till Johan Lorentz Aschan, Tab 14), född 1839-11-01 på Klavreström, Nottebäcks socken, Kronobergs län; brukspatron; ryttmästare; † 1891-07-17 på Gransholms herrgård, Öja socken, Kronobergs län. Gift 1875-07-16 i Eksjö med sin syssling, fröken Sofia Ulrika Hildegard Ottilia Danielsson-Aschan, född 1850-12-04 på Åby, Gamleby socken, Kalmar län, † 1892-03-01 på Gransholms herrgård, Öja socken, Kronobergs län, dotter till doktorn och filosofie magistern, RVO och RVO Per Johan Danielsson-Aschan och Emma Sofia Schmiterlöw.

Barn:

 • Per Johan Lorentz Aschan, född 1876
 • Birger Johan Nilsson Aschan, född 1877; jägmästare. se Tab 16.
 • Nils Gustaf Ivan Aschan, född 1878-11-24 på Gransholms herrgård, Öja socken, Kronobergs län.
 • Carl Henning Vilhelm Aschan, född 1879; † 1965. se Tab 17.
 • Ebba Elisabet Ottilia Aschan, född 1881-02-18 på Gransholms herrgård, Öja socken, Kronobergs län.
 • Karin Emma Signhild Aschan, född 1882-12-01 på Gransholms herrgård, Öja socken, Kronobergs län.

TAB 18

Carl Mathias Nilsson Aschan, (son till Johan (Janne) Lorentz Aschan, Tab 15), född 1844-06-19 på Klavreströms bruk, Nottebäcks socken, Kronobergs län; kadett vid Karlberg 1860-05-07; avlade officersexamen 1865-05-20 och utnämndes till underlöjtnant utan lön vid Kronobergs regemente samma år 30/5; passerade graderna i Karlskrona; fick resolution och lön 1867-10-15; bevistade fälttjänstövningarna i Skåne 1871; 2:e löjtnant 1873-04-04 och gjorde garnisonskommendering i Karlskrona 1875; löjtnant av 1:a klass 1878-09-27; överstelöjtnant; ägare till Torsjö i Östra Torsås socken, Kronobergs län; † 1923. Gift 1870-03-22 i Växjö med fröken Eva Hyltén-Cavallius, född 1852-12-18 i Stockholm, dotter till chargé d´affaires Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och Maria Sofia Margareta Hæggström.

Barn:

 • Nils Gunnar Johan Aschan, född 1871-01-21.
 • Gunnar Ture Aschan, född 1872-04-28.
 • Arvid Gustaf Aschan, född 1873-08-04.
 • Valborg Ebba Sofia Aschan, född 1876-06-01.
 • Einar Emil Aschan, född 1878-07-05.
 • Signe Karin Anna Elisabet Aschan, född 1881-05-10.
 • Carl Villand Aschan, född 1884-02-17.

TAB 19

Georg Vilhelm Aschan, (son till Johan (Janne) Lorentz Aschan, Tab 15), född 1854-04-09 på Klavreströms bruk, Nottebäcks socken, Kronobergs län; överste; chef för Norrlands dragonregemente; † 1928-01-29. Gift 1897-10-26 med fröken Hélène Sofie Arfwedson, född 1871-04-19 på Hedensö, Näshulta socken, Södermanlands län, † 1957-04-17 på Araby sjögård, dotter till godsägaren Nils Ludvig Arfwedson och Anna Julia Johanna Sundin.

Barn:

 • Johan Ludvig Vilhelm Aschan, född 1898; flygdirektör; † 1993.
 • Karin Ebba Julia Aschan, född 1899-11-11.
 • Nils Bertil Aschan, född 1902-11-10.

TAB 20

Carl Georg Aschan, (son till Johan Lorentz Aschan, Tab 13), född 1812-01-12 på Lessebo bruk, Hovmanstorps socken, Kronobergs län (källa: Genline ID 229.35.83100); brukspatron; RVO 1879; † 1886-05-16 i Växjö, Kronobergs län. Gift 1841-07-28 i Växjö domkyrka med friherrinnan Ottiliana Agata (Ottil) Wrede af Elimä, född 1816-02-24, † 1901-10-06 i Växjö, Kronobergs län, dotter till generaladjutanten i armén, KSO, friherre Carl Henrik Wrede af Elimä och Clara Fredrika Carleson.

Barn:

 • Carl Johan Aschan, född 1842-11-05 på Karlsjö säteri, † 1871-08-20 på Billa Nygård, Hemmesjö socken, Kronobergs län.
 • Fredrika Ottiliana Catharina Aschan, född 1844-04-11 i Växjö, Kronobergs län, † 1924-08-01 i Oscars församling, Stockholm, jordfäst 6/8 i Växjö domkyrka. Gift 1865-09-07 i Växjö domkyrka med översten i armén, RSO Knut Alfred af Klinteberg, född 1834-02-11 på Örsholm, † 1905-10-05 i Växjö, Kronobergs län. Paret fick 6 barn.
 • Julia Sofia Aschan, född 1845-07-02 i Växjö, Kronobergs län, † barnlös 1930-01-31 i Skeppsholms församling, Stockholm. Gift 1867-04-29 i Växjö domkyrka med konteramiralen, KSO1kl Georg Natanaël af Klercker, född 1832-10-25 i Kristianstad, † barnlös 1904-01-29.
 • Ernst Georg Aschan, född 1849-12-11 på Karlsjö säteri, † där 1850-02-22, begravd på Alseda kyrkogård.
 • Edvard Gustaf Aschan, född 1853; godsägare. se Tab 21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman