Armfelt nr 213

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Armfelt nr 213

Friherrlig 1731-07-08; introducerad 1746

TAB 1

Porträtt av generalen, friherre Carl Gustaf Armfelt d ä (1666-1736).

Carl Gustaf Armfelt d ä, friherre Armfelt, (son till Gustaf Armfelt, se adliga ätten Armfelt), född 1666-11-09 på sin fars gård i Ingermanland; Under tolv års skolning i fransk militärtjänst avancerade Armfeldt till kapten i den franska armén. Hemkommen till det stora nordiska kriget utnämndes han 1701 till generaladjutant vid den finska armékåren. Han stannade under större delen av kriget vid den finska armén och utnämndes den 6 augusti 1713 i Tavastehus till dess befälhavare. Efter slaget vid Kostianvirta den 6 oktober 1713 retirerade Armfeldt med sin här till Österbotten. Han ledde ungefär ett år senare de svenska trupperna vid nederlaget i slaget vid Storkyro 1714. Utnämnd till generallöjtnant 1717 fick han befäl över den arméfördelning som skulle bryta in i norra Norge och ta över Trondheim. Fick order om att återvända efter att kungen skjutits vid Fredrikshald och inledde därmed det olyckliga tåget över fjällen då över 3 000 soldater (karoliner) omkom i kylan. Armfeldt kom fram till Duved skans. Upphöjdes senare till friherre 1731 för sina insatser och blev general av infanteriet 1735. Var bosatt i två omgångar på Liljendals gård i östra rikshalvan av Sverige (Finland), första gången mellan 1711 och 1712 och andra gången från 1721 fram till sin död; † 1736-10-24 på Liljendals gård, Finland. Gift 1700 med sin kusins dotter Lovisa Aminoff, född 1685, † 1741 (drunknade), dotter till ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff och Elisabet von Gyntersberch.

Barn:

 • Gustaf Armfelt, född 1701; kapten; † 1756. se Tab 2.
 • Johan Fredrik Armfelt, född 1702-02-19; fänrik vid Nylands infanterireg:te 1721; † s å 27/11.
 • Carl Armfelt, född 1703-11-18, † 1707-02-22.
 • Lovisa Armfelt, född 1705-11-09, † 1707-02-27.
 • Claes Armfelt, född 1706; major; † 1769. se Tab 13.
 • Christoffer Armfelt, född 1708-02-20; sergeant vid Nylands infanterireg:te 1717; fänrik 1718; reste 1727 till Hessen; vidare öden okända.
 • Erik Armfelt, född 1709; generalmajor; † 1778. se Tab 14.
 • Otto Armfelt, född 1710; löjtnant; † 1742. se Tab 15.
 • Carl Armfelt, född 1712-01-31, † s å 21/7.
 • Vilhelm Armfelt, född 1713-10-17, † 1714-01-14.
 • Vilhelm Armfelt, född 1715; major; † 1761. se Tab 29.
 • Elisabet Armfelt, född 1718-06-29, † 1784-06-04. Gift 1741 med översten Johan Reinhold Taube, född 1706, † 1777. Paret fick flera barn.
 • Reinhold Armfelt, född 1719; överstelöjtnant; † 1762. se Tab .
 • Fromhold Armfelt, född 1721; generallöjtnant; † 1797. se Tab .
 • Fredrik Armfelt, född 1722; kapten; † 1763. se Tab .
 • Carl Johan Armfelt, född 1723, † 1724-03-09.
 • August Armfelt, född 1724-10-03; page hos drottning Ulrika Eleonora d y; † 1738-08-16.
 • Johanna Lovisa Armfelt, född 1726-04-22, † 1801-03-06 i Borgå. Gift 1747-07-01 med generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne, i hans 3:e äktenskap, född 1690, † 1768.

TAB 29

Vilhelm Armfelt, (son till Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, Tab 1), född 1715-11-28; korpral vid Nylands infanterireg:te 1730; sergeant vid Tavastehus infanterireg:te 1735; fänrik där 1741; löjtnant vid Dalreg:t 1742; kapten där; R S O 1749; major; † 1761-07-20 vid Ferken, Pommern, då han blev nedsablad av preussiska husarer. Han var även med i slaget vid Villmanstrand i Finland 1741-08-17, och sårades då i högra armen. Gift 1749 med jungfrun Ebba Eleonora von Gertten, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1764 med kammarherren Johan Rudebeck), född 1730, † 1798-07-17, dotter till överstelöjtnanten Johan von Gertten och Juliana De Besche.

Barn:

 • Adolf Carl Armfelt, född 1750; löjtnant; † 1807. se Tab 30.
 • Lovisa Armfelt, född 1755-02-06, † 1774-08-28.

TAB 30

Adolf Carl Armfelt, (son till Vilhelm Armfelt, Tab 29), född 1750; kunglig livdrabant; löjtnant i Armén; avsked; † 1807-03-18 på Hunnerstad, Höreda sn. Gift 1781-09-04 med jungfrun Beata Maria von Kothen, född 1755-01-30, † 1820-12-10 på Hunnerstad, Höreda sn, dotter till överstelöjtnanten Axel Christoffer von Kothen och hans 2:a fru, friherrinnan Ulrika Fredrika Bildstein.

Barn:

 • Axel Vilhelm Armfelt, född 1785; överstelöjtnant; † 1867. se Tab 31.
 • Conradina Christina Armfelt, född 1793-04-16 på Hunnerstad, Höreda sn (källa: Vena AI:24 s.377, AID: v24343.b39.s377), † 1869-09-26 på Stenkulla kyrkoherdeboställe, Vena sn (källa: Vena AI:24 s.377, AID: v24343.b39.s377). Gift 1825-05-17 med kyrkoherden i Frödinge och Vena pastorat, prosten Carl Johan von Melen, född 1788-04-10 i Bredestads sn, döpt 13/4 (källa: Bredestad C:3 s.47, AID: v33253.b28.s47), † 1870-01-26 på Stenkulla kyrkoherdeboställe, Vena sn (källa: Vena AI:24 s.377, AID: v24343.b39.s377). Paret fick 1 son.

TAB 31

Axel Vilhelm Armfelt, (son till Adolf Carl Armfelt, Tab 30), född 1785-07-22 på Hunnerstad, Höreda sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1157, AID: v21162.b589.s1157); stabsfänrik vid Kronobergs reg:te 1794; stabslöjtnant där 1809; kapten 1810; guldmedalj för tapperhet i fält; R S O 1818; major 1823; överstelöjtnant i Armén 1836; avsked ut krigstjänsten s å; CXIVJohans Medalj 1854; ägare till Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn; † 1867. Gift med jungfrun Helena Sandström, född 1790-06-11 i Almesåkra sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1157, AID: v21162.b589.s1157), dotter till Johan Sandström.

Barn:

 • Vilhelm Evert Armfelt, född 1817-07-28; furir vid Kalmar reg:te; underljötnant vid Värmlands reg:te 1841; löjtnant där 1847; löjtnant vid Värmlands fältjägarereg:te 1856.
 • Hilda Theresia Armfelt, född 1819-11-17. Gift 1853-09-01 i Norra Sandsjö kyrka med notarien Oskar Verner Carl August Alexis Falkenstedt, född 1821.
 • Carl Axel August Armfelt, född 1831; godsägare; † 1910. se Tab 32.

TAB 32

Carl Axel August Armfelt, (son till Axel Vilhelm Armfelt, Tab 31), född 1831-12-14 i Virestads sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1159, AID: v21162.b590.s1159); godsägare på Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn; † 1910-06-11 i Eksjö. Gift 1859-06-20 i Ryssby sn med friherrinnan Laura Johanna Maria Raab, född 1838-04-23 på Ugglansryd, Ryssby sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1159, AID: v21162.b590.s1159), dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Adam Johan Raab och hans 1:a fru Johanna Gustava Lemchen.

Barn:

 • Sigrid Birgitta Armfelt, född 1860-09-19 på Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1159, AID: v21162.b590.s1159).
 • Ebba Armfelt, född 1862-06-04 på Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1159, AID: v21162.b590.s1159).
 • Hilda Julia Helena Armfelt, född 1864-05-30 på Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn (källa: Norra Sandsjö AI:14 s.1159, AID: v21162.b590.s1159), † 1918-10-21 i Djursholm, Danderyds sn. Gift 1886-09-25 med grosshandlaren Axel Evert Leopold von Melen, född 1857-11-22 i Lösens sn, † 1916-10-15 i Danderyds sn. Paret fick flera barn.
 • Carl Johan Vilhelm Armfelt, född 1866; godsägare; † 1904. se Tab 33.

TAB 33

Carl Johan Vilhelm Armfelt, (son till Carl Axel August Armfelt, Tab 32), född 1866-05-03 på Prinsnäs säteri, Norra Sandsjö sn; ägde Hunnerstad och Markestad, båda i Höreda sn, Jönköpings län; † 1904-12-08 på Hunnerstad, Höreda sn. Gift 1891-12-31 i Eksjö med fröken Charlotta Constance (Lotten) Hultin, född 1868-08-14 i Ryssby sn, Kronobergs län, 1943-03-18 i Eksjö, dotter till byråchefen och jägmästaren Otto Maximilian Hultin och hans 1:a fru Hedvig Lundquist.

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta) Armfelt, född 1893; författare.
 • Sigrid Märta Hedvig Armfelt, född 1894-01-22 på Hunnerstad, Höreda sn. Gift 1917-06-02 i Stockholm med filosofie licentiaten Sven-Bertil Hansell, från vilken hon skildes genom Stockholms Rådshusrättes utslag 1926-06-01, född 1893-11-26.
 • Otto Mauritz Vilhelm Armfelt, född 1895-04-09; deltog i 1:a världskriget; † 1918-11-05 »på Frankrikes slagfält».
 • Axel Vladimir Carl Filip Armfelt, född 1898-06-24; trädgårdsmästare.
 • Anne-Marie Armfelt, född 1904-10-10. Gift 1931-10-31 i Höreda sn med agronomen Bengt Westberg, i hans 1:a äktenskap, från vilken hon skildes genom Stockholms rr:s utslag 1938-06-07 (gift 2:o 1938-07-28 med Linnéa Alexandra Engholm), född 1900-07-03 i Höganäs sn, Malmöhus län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36