Arfwidsson

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och kommerserådet, RVO Christian Arfwidsson, (1717-1799).
Grosshandlaren och kommerserådet Christian Arfwidssons namnteckning och sigill i 1:a fruns bouppteckning, daterad i Göteborg 1759-07-14. Källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:4 s.63, AID: v67791.b35.s63.

Torkel Arfwidsson, född 1681-11-20 i Marstrand; handlare; rådman i Marstrand; † 1737-02-17 i Marstrand. Gift 1:o med jungfrun Margareta Olofsdotter Ström, född 1684 i Marstrand, Bohuslän, † där 1719, dotter till handlaren och rådmannen Olof Hansson och Barbro Tormodsdotter Ström; 2:o med jungfrun Catharina Johanna Printz.

Barn 1:o:

 • Brita Arfwidsson, född 1707-08-28 i Marstrand.
 • Barbro Arfwidsson, född 1708-11-30 i Marstrand, † 1751-07-22. Gift med grosshandlaren, rådmannen och riksdagsmannen Johan Fredrik Bagge, född 1701-02-17 i Uddevalla, † där 1782-02-02. Paret fick flera barn.
 • Arfwid Arfwidsson, född 1710-10-23 i Marstrand.
 • Sitzell Arfwidsson, född 1713-08-16 i Marstrand.
 • Christian Arfwidsson, född 1717; grosshandlare, kommerseråd, RVO; † 1799. se Tab 2.
 • Magnus Arfwidsson, född 1719-07-07 i Marstrand; superkargör i Ostindiska kompaniet; † 1762 i Göteborg.

Barn 2:o:

 • Margareta Arfwidsson, född 1732-09-25 i Marstrand.

TAB 2

Christian Arfwidsson, (son till Torkel Arfwidsson, Tab 1), född 1717-01-22 i Marstrand, Västra Götalands län; etablerade sig efter avslutade läroår och utrikes resor som grosshandlare i Göteborg omkring 1740, som senare gick under namnet Arfwidsson & söner; vann inträde i Göteborgs handelssocietet augusti 1743; bisittare i dess styrelse 1751; assessor; fick kommerseråds titel 1776-08-21; ledamot i generaldiskontkontoret 1795-02-23; RVO 1772; † 1799-04-16 i Göteborg. Under de nordamerikanska koloniernas frihetskamp, då Arfwidsson uppehöll goda förbindelser med båda parter, gjorde firman goda affärer, dock med ganska skrupelfria metoder. Den nya krigstiden, som började med 1790-talet, då Englands övermakt på haven blev alltmer obestridd, var mindre gynnsam för Arwidsson, vars franska förbindelser var övervägande. När Arfwidsson avled 1799, var affärsställningen helt undergrävd, och boet gick till urarva konkurs, det vill säga att släktingarna avstod från arvet för att slippa ansvaret och råka i personlig skuld. Gift 1:o 1746 med sin kusin Christina Levina Ström, född 1720, † 1759, dotter till grosshandlaren, brukspatronen och riksdagsmannen Hans Olofsson Ström och Anna Elisabet Sahlgren; 2:o 1759-11-18 med jungfrun Anna Margareta Nettelbladt, född 1728-06-12, † 1763-04-04, dotter till handlanden Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel; 3:o 1764-01-29 med jungfrun Margareta Christina Ekerman, född 1740, † 1797-07-06, dotter till justitieborgmästaren i Göteborg Paul Ekerman och Christina Beata Häger.

Barn 1:o:

 • Niclas Arfwidsson, född 1747; grosshandlare, brukspatron, bergsråd; † 1801. se Tab 3.
 • Anna Elisabet Arfwidsson, född 1753, † 1831-09-22. Gift 1773 med handlaren och godsägaren Isaac Hahr, född 1732-12-26, † 1813.
 • Hans Arfwidsson, brukspatron; † 1796-03-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:322 s.7, AID: v222960a.b120.s7). Bouppteckning 1796-07-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:322 s.7, AID: v222960a.b120.s7). ägde 1/8-del i Gravendals och Strömdals järnruk i Näs socken i Dalarna.

Döttrar 3:o:

 • Margareta Christina Arfwidsson, född 1766 i Göteborg, † 1854-05-16 i Kungälv. Gift 1788-07-12 i Göteborg med kaptenen vid Bohusläns regemente, godsägaren Wilhelm Tham, född 1759-06-10 i Stockholm, † 1825-08-05. Paret fick 3 barn.
 • Carolina Levina Arfwidsson, född 1769-01-26 i Göteborg, † 1840-07-22 på Bredsjö bruk, Hjulsjö socken, Örebro län. Gift 1795-05-23 i Göteborg med konteramiralen, RSO, KVO Arvid Virgin, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1793-01-05 i Göteborg med Sara Andreetta Fehman, med vilken han fick 1 dotter, född 1771, † 1794-04-04 på Nya varvet i Göteborg, dotter till direktören över sidenfabriken i Kungälv Tomas Petersson Fehman och Catharina Margareta Götherstierna. Paret fick 3 gemensamma barn.

TAB 3

Niclas Arfwidsson, (son till Christian Arfwidsson, Tab 2), född 1747 i Göteborg; grosshandlare; brukspatron; bergsråd; † 1813-10-01 i Karlstad, Värmlands län. Familjen miste all sin egendom i en konkurs. Gift 1778-07-03 i Göteborg med sin kusin, jungfrun Anna Margareta von Jacobsson, född 1760-04-13, † 1816-04-15 på Katrineberg, dotter till assessorn, RVO Niclas Jacobsson, adlad von Jacobsson och hans 2:a fru Catharina Maria Ekerman.

Söner:

 • Nils Arfwidsson, född 1802; protokollssekreterare, RNO; † 1880. se Tab 4.
 • Christian Niclas Arfwidsson, assessor. se Tab 5.

TAB 4

Nils Arfwidsson, (son till Niclas Arfwidsson, Tab 3), född 1802-05-07 i Göteborg; student i Uppsala 1818-10-13; avlade kansliexamen 1820-12-11; extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1820-12-21 och i Riksarkivet 1823-12-05; extra kopist 1825-07-30; kanslist i justitieombudsmannaexpeditionen 1827; redaktör för Post- och inrikes tidningar 1828—30; medarbetare i Aftonbladet 1830—32 samt i Dagligt allehanda 1832—39; tillförordnad kanslist i Riksarkivet 1830-05-06; kanslist i generaltullstyrelsen 1831; tillförordnad andre amanuens i Riksarkivet 1835; protokollssekreterare i Kunglig Majestäts kansli 1840-11-02; intendent för scenen vid Kungliga teatern 1844-09-09 — 1845-07-01; tillförordnad aktuarie i Riksarkivet 1846-01-21; notarie i generaltullstyrelsen 1847-06-26; förste amanuens i Riksarkivet 1853-05-27 men fick på egen begäran avsked från denna befattning 8/6 samma år; avgick från sin befattning i generaltullstyrelsen 1863. LVVS 1850; RNO 1862; † 1880-04-14 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:670 s.212, AID: v565021.b3800.s212). Bouppteckning 1880-05-14 med 156445 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:670 s.212, AID: v565021.b3800.s212). Gift 1:o 1829 med fröken Charlotta Lovisa Sjöborg, född 1809-01-24, † 1835-04-04, dotter till professorn och historikern Nils Fredrik Sjöborg och Fredrika Christina Sparrsköld; 2:o 1872-10-23 med fröken Matilda Johanna Katarina Linders, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med postexpeditören Bror Hugo Ferdinand Jachseus, från vilken hon skildes) född 1832-07-02, † 1909-05-11, dotter till postmästaren Johan Linders.

Son 1:o:

 • Nils Cedric Carnot Arfwidsson, född 1832-11-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:732 s.94, AID: v223498.b4510.s94); kansliråd; RNO; † barnlös 1892-11-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:732 s.94, AID: v223498.b4510.s94). Bouppteckning 1893-02-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:732 s.94, AID: v223498.b4510.s94). Gift med Helena Johnsson.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman