Apiarie

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Byggnadsritning över Barnängens herrgård på Södermalm. Corps-de-logie lät uppföras år 1767-69 av bröderna Hans Reinhold och Carl Gustaf Apiarie, som 1761 hade köpt in Barnängens textilfabrik av Riddarhuset och tillträdet skedde i januari 1762. De inledde en glansperiod som skulle vara ända fram till slutet av 1780-talet. Bröderna utvecklade driften och rev den gamla träbebyggelsen och ersatte den med stenhus och hela anläggningen fick en ståtlig prägel. I trädgården ner mot Hammarbysjön planterades alléer och bersåer. Herrgården står fortfarande kvar i nästan oförändrat skick.
Den pampiga Barnängens herrgård sedd från entrén till gårdsplanen som det ser ut idag.
Direktören Hans Reinhold Apiaries namnteckning i farbrodern Johan Joels bouppteckning 1781. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.762, AID: v222884.b7730.s762.

Johan Joel Apiarie, (son till geheimerådet hos kurfursten av Pfalz N.N. Apiarius, av den gamla adliga ätten Bienenfeld), född 1650 i Heidelberg; sekreterare i amiralitetskollegium; justitierevisions- och hovrättsadvokat i Stockholm; † 1699 i Stockholm. Gift 1680 med jungfrun Maria Poort, dotter till handlanden Reinhold Poort och Anna Rademacher.

Barn:

 • Anna Catharina Apiarie, född 1681 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 27/9 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.625, AID: v91445.b317.s625).
 • Carl Johan Apiarie, adlad Palmhielm, född 1688; överste, RSO; † 1752. se adliga ätten Palmhielm.
 • Reinhold Apiarie, född 1694; handlande, borgmästare, riksdagsman; † 1754. se Tab 2.
 • Christian Ludvig Apiarie, född 1696; premiärkapten; † 1751. se Tab 13.
 • Gustaf Apiarie, konduktör. se Tab .
 • Johan Joel Apiarie, född 170(0); löjtnant; † barnlös 1781-01-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm (81 år, 28 veckor gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.749, AID: v222884.b7600.s749). Bouppteckning 1781-03-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.749, AID: v222884.b7600.s749). Gift med jungfrun Elisabet Gavelia, † barnlös 1778-03-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.317, AID: v222865.b3250.s317). Bouppteckning 1778-05-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.317, AID: v222865.b3250.s317).

TAB 2

Reinhold Apiarie, (son till Johan Joel Apiarie, Tab 1), född 1694-11-20 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; handlande; borgmästare i Västervik; riksdagsman 1734; † 1754-04-23 i Västervik, Kalmar län. Gift 1716-01-24 i Västervik med jungfrun Catharina de Rees, född 1698-03-20 i Västervik, Kalmar län, † där 1780-06-04, dotter till borgmästaren i Västervik Hans Johansson de Rees och Maria Maville.

Barn:

 • Hans Reinhold Apiarie, född 1719; fabrikör, direktör, riksdagsman; † 1796. se Tab 3.
 • Johan Joel Apiarie, född 1716-11-04 i Västervik, Kalmar län, † där 1717.
 • Engel Maria Apiarie, född 1718-03-30 i Västervik, Kalmar län, † där ogift och barnlös 1779-01-02.
 • Catharina Charlotta Apiarie, född 1721-02-10 i Västervik, Kalmar län, † där 1723-08-18.
 • Fredrik Vilhelm Apiarie, född 1722; apotekare; † 1767. se Tab 4.
 • Lovisa Margareta Apiarie, född 1724-03-21 i Västervik, Kalmar län, † där 1782-07-18 (giktsjukdom, 58 år, 4 månader gammal). Gift 1758-01-31 i Västervik med professorn Anders Nicander, född 1708 (åu), † 1781-03-10 i Västervik (73 år gammal). Paret fick 4 barn.
 • Catharina Charlotta Apiarie, född 1726-09-06 i Västervik, Kalmar län, † där 1800-03-28. Gift med kyrkoherden och prosten Olof Genzelius.
 • Anna Dorothea Apiarie, född 1729-05-01 i Västervik, Kalmar län. Gift med handlanden Carl Olbers.
 • Carl Gustaf Apiarie, född 1732; fabrikör, kapten, kommerseråd; † 1816. se Tab 8.
 • Ulrika Sofia Apiarie, född 1738-01-06 i Västervik, Kalmar län; ogift och barnlös.

TAB 3

Hans Reinhold Apiarie, (son till Johan Joel Apiarie, Tab 2), född 1719; textilfabrikör; direktör; skeppsredare; riksdagsman; † 1796-08-26 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, begravd i Maria Magdalena församling (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:322 s.657, AID: v222960a.b6710.s657). Bouppteckning 1796-12-10 med 15626 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:322 s.657, AID: v222960a.b6710.s657). Ägde hälften i ett brandförsäkrat stenhus på Skomakargatan 54, taxerat till 3000 riksdaler banco för hela egendomen och hans del 1500 riksdaler banco; hälften i en grav på Maria Magdalena kyrkogård nr 35; ägde 1/5-del i skeppet Höpken (310 läster), 1/14-del i i skeppet Adolf Fredrik (140 läster) och 1/11-del i skeppet Uppland (120 läster). I bouppteckningen upptogs en säker fordran på brodern Carl Gustaf, gällande återstående kapital enligt förskrivning den 1781-06-30 och inteckning i Barnängens egendom på 18000 riksdaler banco. Gift med jungfrun Engel Lafransen, född 1730, † 1810-06-12 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.14, AID: v223017.b280.s14); bouppteckning 1810-07-05 med 24767 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.14, AID: v223017.b280.s14); ägde brandförsäkrat stenhus vid Skomakargatan 54 värderat till 3000 riksdaler banco; i bouppteckningen upptogs bland annat 10st akter i Strömsholms Slussverk 1600 riksdaler banco, 2st i Trollhätte Slussverk 110 riksdaler banco, 8st i Göteborgs Discont 200 riksdaler banco, 3st i Gamla Ostindiska kompaniet utan värde; en fordran på 16200 riksdaler banco hos kaptenen Gladberg enligt revers 1805-03-11 och en skuldsedel utställd 1803-12-06 till landshövdingen greve Thott på 3000 riksdaler banco; dotter till stadsmäklaren Mathias Lafransen och Catharina Stuur.

Dotter:

 • Catharina Apiarie, född 1754-12-01 i Stockholm, † där 1797-02-08. Gift 1779-04-08 i Stockholm med justitierådet och presidenten i kammarkollegium, RNO, KNO, RCXIII:sO Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1802-07-11 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län med grevinnan Johanna Maria Lillienberg, i hennes 2:a gifte, född 1752-03-15 i Stockholm, † där 1823-10-19, dotter till presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings), född 1741-09-24 i Gladsax prästgård, Gladsax socken, Kristianstads län, † 1823-02-24 i Stockholm. Paret fick 5 gemensamma barn.

TAB 4

Fredrik Vilhelm Apiarie, (son till Reinhold Apiarie, Tab 2), född 1722-07-28 i Västervik, Kalmar län; apotekare i Växjö; † 1767 i Växjö, Kronobergs län. Gift 1752-07-21 i Växjö, Kronobergs län med jungfrun Maria Wedige, född 1723, dotter till handlanden och rådmannen Peter Wedige och Maria Lind.

Barn:

 • Magnus Reinhold Apiarie, född 1752; apotekare; † 1828. se Tab 5.
 • Catharina Maria Apiarie, född 1754-03-20 i Växjö, Kronobergs län, † 1810-10-08 i Växjö. Gift 1:o med domprosten i Växjö, teologie och jur doktor Samuel Cronander, född 1719, † 1801-04-10; 2:o 1804-12-11 i Växjö med lagmannen Johan Rogberg, adlad Bergencreutz, i hans 2:a äktenskap, född 1747-03-12, † 1829-03-05 på Torsjö.

TAB 5

Magnus Reinhold Apiarie, (son till Fredrik Vilhelm Apiarie, Tab 4), född 1752-07-21 i Växjö, Kronobergs län; studentexamen i Uppsala 1768; var under två år där lärjunge till von Linné, enligt uppgift från efterlevande till Bruzelius Sveriges Apotekare-Historia (1878); konditionerade hos apotekare Wirrwach i Stockholm till 1773, då han avlade apotekarexamen; tillträdde vid sin fars apotek i Växjö och drev det till 1816, då han överlät det på sonen Reinhold Fredrik Apiarie; assessors namn, heder och värdighet 1790; skänkte årligen läkemedel till ett värde av 10 riksdaler banco till de fattigas behov; † 1828-04-30 i Växjö, Kronobergs län. Gift med jungfrun Juliana Christina Lengqvist, född 1767, † 1832-10-27 i Växjö, Kronobergs län, dotter till handlaren Erik Lengqvist och hans 2:a fru Christina Follin.

Barn:

 • Reinhold Fredrik Apiarie, apotekare.
 • Maria Christina Apiarie, född 1786-08-12 i Växjö, Kronobergs län, † 1842-08-12 i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Gift med handlanden Anders Bogardt. Paret fick flera barn.

TAB 8

Carl Gustaf Apiarie, (son till Johan Joel Apiarie, Tab 2), född 1732-07-16 i Västervik, Kalmar län; textilfabrikör; kapten vid Borgerskapets infanterikorps; kommerseråd; † 1816-06-23 i Södertälje, Stockholms län, begravd 30/6 (ålderdomsbräcklighet, 83 år gammal, källa: Södertälje CI:3 s.175, AID: v91279.b1390.s175). Gift 1:o 1762-09-23 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med jungfrun Catharina Magdalena Lafransen, född 1741-02-24 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1778-04-25 i Katarina församling, Stockholm, dotter till miniatyrporträttmålaren Niklas Lafransen och Magdalena Stuur; 2:o 1779-02-14 i Katarina kyrka, Stockholm med jungfrun Anna Juliana Kling, född 1759-04-14 i Stockholm (källa: Södertälje AI:8 s.50, AID: v91232.b540.s50), † 1823-10-08 i Södertälje, Stockholms län, begravd 16/10 (enkefru Commercie Rådinnan, slag, 64 år gammal, källa: Södertälje CI:3 s.182, AID: v91279.b1460.s182), dotter till vice presidenten Gabriel Kling och hans 1:a fru Johanna Magdalena Törngren

Barn 1:o:

 • Hans Reinhold Apiarie, född 1766; textilfabrikör; † 1799. se Tab 9.
 • Carl Gustaf Apiarie, född 1768; kapten; † 1812 se Tab 11.
 • Hedvig Charlotta Apiarie, född 1770-10-15 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.

Son 2:o:

 • Gabriel Apiarie, född 1781; klädesfabrikör, kontrollör; † 1816. se Tab 12.

TAB 9

Hans Reinhold Apiarie, (son till Carl Gustaf Apiarie, Tab 8), född 1766; textilfabrikör; † 1799-09-12 i Katarina församling, Stockholm (33 år, 4 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338, AID: v222977.b8110.s765). Bouppteckning 1799-12-13 med en stor skuld i dödsboet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338, AID: v222977.b8110.s765). Ägde besittningsrätten på 20 år från 1797, på 3/4 Trevinge beläget på Erstaviks ägorGift 1:o med jungfrun Maria Charlotta Djurberg, född 1768-06-23 i Katarina församling, Stockholm † 1795-11-02 i Barnängen, Katarina församling, Stockholm (barnsäng); bouppteckning 1796-03-14; 2:o 1796-08-09 i Katarina kyrka, Stockholm med sin svägerska, jungfrun Christina Lovisa Djurberg, i hennes 1:a äktenskap, född 1775-01-29 i Katarina församling, Stockholm, † 1807-11-04 i Riala socken, Stockholms län, dotter till slaktaråldermannen Wilhelm Djurberg och Christina Floor.

Barn 1:o:

 • Catharina Charlotta Apiarie, född 1794-03-01 i Katarina församling, Stockholm.

Barn 2:o:

 • Carl Wilhelm Reinhold Apiarie, född 1797; fördelningsman; † 1834. se Tab 10.
 • Christina Lovisa Apiarie, född 1798-11-15 i Katarina församling, Stockholm, † 1832-08-30 i Malsta. Gift 1826 med komministern i Malsta pastorat Gustaf Thuresson, född 1800-03-07 i Bladåkers socken, † 1858-06-14 på Väster Vad. Paret fick 4 barn, som alla dog späda.
 • Anna Apiarie, född postuma 1800-05-30 i Katarina församling, Stockholm, † 1813-09-14 i Riala socken, Stockholms län (förstoppning, källa: Riala CI:4 s.1740, AID: v89114.b1740).

TAB 10

Carl Wilhelm Reinhold Apiarie, (son till Hans Reinhold Apiarie, Tab 9), född 1797-08-19 i Katarina församling, Stockholm; fördelningsman; † 1834-04-06 i Hållvastby, Riala socken, Stockholms län, begravd 26/4 (drunknade i Allemorasjön, 36 år gammal, källa: Riala CI:4 s.1960, AID: v89114.b1960). Gift 1819-09-25 i Riala kyrka med fröken Greta Kajsa Öhman, född 1799-02-12 på Östanå, Roslags-Kulla socken, Stockholms län, † 1878-04-30 på Stocksättra, Rimbo socken, Stockholms län.

Dotter:

 • Carolina Wilhelmina Apiarie, född 1824-11-06 på Hållvastby, Riala socken, Stockholms län, † 1920-08-15 i Estuna socken, Stockholms län. Gift 1854-10-31 i Skepptuna kyrka, Stockholms län med Johan Wåhlin, född 1824-09-19 i Klockargården, Rimbo socken, Stockholms län, † 1892-01-10 på Liesta, Rimbo socken, Stockholms län. Paret fick 1 son.

TAB 12

Gabriel Apiarie, (son till Carl Gustaf Apiarie, Tab 8), född 1781-07-19 i Katarina församling, Stockholm; klädesfabrikör; kontrollör; † 1816-12-19 i Södertälje, Stockholms län, begravd 26/12 (bröstfeber, 35 år gammal, källa: Södertälje CI:3 s.176, AID: v91279.b1400.s176). Gift 1807-08-30 på Högtorp, Salems socken, Stockholms län (källa: Salem EI:1 s.90, AID: v89361.b90) med demoiselle Johanna Fredrika Schön, född 1787-10-06 i Stockholm (källa: Salem AI:6 s.8, AID: v89326.b15.s8), † 1810-09-14 i Stockholm (23 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.803, AID: v223017.b8210.s803); bouppteckning 1810-12-13 med 8044 riksdaler banco i tillgångar, 7480 riksdaler banco i skulder och 564 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.803, AID: v223017.b8210.s803); dotter till balettdansösen Giovanna Bassi och fadern sägs ha varit greven Adolf Fredrik Munck; hon ansågs likna kung Gustav IV Adolf, som Munck troddes vara far till, men Munck erkände aldrig Johanna Fredrika formellt; hon anses även vara förebilden till Carl Jonas Love Almqvists Tintomara; modern lät upprätta ett äktenskapsförord där maken Per Henrik Schön förband sig ett erkänna hennes dotter som sin och försäkra hennes egendom på 30.000 riksdaler som enskild egendom.

Barn:

 • Carl Fredrik Apiarie, född 1809-03-10, döpt 18/3 i Katarina församling, Stockholm (källa: Katarina (A, AB) CII:7 (1804-1826) Bild: 490, AID: v220794.b490), † späd.
 • Johanna Juliana Apiarie, född 1810-09-04, döpt 11/9 i Katarina församling, Stockholm (dopvittne bland annat Per Henrik Schön, källa: Katarina (A, AB) CII:7 (1804-1826) Bild: 610, AID: v220794.b610; anges vara 3 månader gammal i moderns bouppteckning 1810, Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.803, AID: v223017.b8210.s803).

TAB 13

Christian Ludvig Apiarie, (son till Johan Joel Apiarie, Tab 1), född 1696-11-08 i Stockholm; kom i krigstjänst 1711; underofficer vid Södermanlands regemente 1714; sekundfänrik där 1718-06-26; premiärfänrik 1719-12-29; sekundlöjtnant 1720-09-03; premiärlöjtnant 1736-11-17; sekundkapten 1742-09-19; premiärkapten 1743-05-07; avsked 1750-09-19; † 1751-02-13 på Vänga, Björnlunda socken, Södermanlands län (blodstörtning, 55 år gammal, källa: Björnlunda LIa:1 s.128, AID: v188557.b128). Bouppteckning 1751 med 19300 daler kopparmynt i tillgångar och 8440 daler kopparmynt i skulder (källa: Daga häradsrätt FII:2 s.1, AID: v144836a.b30.s1). Gift med sin kusin, jungfrun Catharina Regina Dassau, född 1688, † 1752 (källa: Daga häradsrätt FII:2 s.13, AID: v144836a.b130.s13); bouppteckning 1753-02-08 (källa: Daga häradsrätt FII:2 s.13, AID: v144836a.b130.s13); dotter till grosshandlaren och brukspatronen Herman Dassau och Dorothea Rademacher.

Dotter:

 • Maria Regina Apiarie, född 1720, † ogift och barnlös 1768-03-31 på Vänga, Björnlunda socken, Södermanlands län (lungsot, 48 år gammal, källa: Björnlunda F:1 s.11, AID: v54557.b11).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman