Annerstedt

Från Biografiska anteckningar

TAB 2

Teologiprofessorn och kyrkoherden i Börje pastorat Daniel Annerstedt, (1721-1771).
Fru Ebba Margareta Annerstedt, (1798-1868).
Ryttmästaren vid Kronprinsens husarregemente, RSO Carl Annerstedt, (1800-1840).
Biskopen i Strängnäs, teologie doktorn, KNO Thure Annerstedt, (1806-1881).

Daniel Annerstedt, (son till Petrus Johannis Annerstadius och Brita Neostadia, Tab 1), född 1721-02-25 i Femsjö socken, Jönköpings län; genomgick Växjö skola och gymnasium; inskrevs som student i Uppsala 1741-08-22; disputerade i december 1751 och 1752-05-15; filosofie magister 1752-06-15; docent i svenska litteraturen mot fakultetens avstyrkande men på J. Ihres förord maj 1754; teologie kandidat 1760-10-22; adjunkt i pastoralteologi 11/12 s. å.; kyrkoherde i Börje 1761-02-18; (titulär) prost 15/6 s. å.; vice kontraktsprost 1765; riksdagsman 1769—70; teologie professor 1770-09-17; † 1771-05-12. Gift 1761 på Kråkenäs, Gårdsby socken, Kronobergs län (källa: Gårdsby C:1a s.1, AID: v30695.b4.s1) med fröken Ebba Christina Humble, född 1733 i Växjö, Kronobergs län, † 1796-11-06 i Uppsala, Uppsala län, dotter till biskopen i Växjö stift Gustaf Adolf Humble och Christina Lund, adlad Ehrenlund.

Barn:

 • David Annerstedt, född 1762 på Börje Prästgård, Börje socken, Uppsala län.
 • Per Annerstedt, född 1763 på Börje Prästgård, Börje socken Uppsala län, † 1849 i Lagga socken.
 • Samuel Annerstedt, född 1764; sekreterare; † 1812. se Tab 3.
 • Gustava Annerstedt, född 1766 på Börje Prästgård, Börje socken Uppsala län, † 1834 i Lagga socken, Uppsala län.
 • Daniel Annerstedt, född 1767 på Börje Prästgård, Börje socken Uppsala län, † där 1768.
 • Daniel Annerstedt, född 1769 på Börje Prästgård, Börje socken, Uppsala län, † där s å.

TAB 3

Samuel Annerstedt, (son till Daniel Annerstedt, Tab 2), född 1764-02-21 i Börje socken, Uppsala län; sekreterare; † 1812-04-22 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län, begravd 28/4 (febrar av alla slag, 48 år gammal, källa: Tensta EI:1 s.27, AID: v126180.b19.s27). Gift 1797-02 med friherrinnan Charlotta Ulrika Cederström, född 1768-02-10, † 1833-10-05 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län, dotter till översten i armén Claës Cederström och Margareta Elisabet von Mevius.

Barn:

 • Ebba Margareta Annerstedt, född 1798-02-05 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län, † 1868-10-01 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1820 med domprosten, riksdagsmannen och filosofie doktorn Sven Fredrik Lidman, född 1784-12-11 i Norrköpings Johannes församling, Östergötlands län, † 1845-03-09 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Paret fick 6 barn.
 • Claës Samuel Annerstedt, född 1799; konteramiral, chef, KmstkSO; † 1869. se Tab 4.
 • Carl Annerstedt, född 1800; ryttmästare, RSO; † 1840. se Tab 6.
 • Rudolf Annerstedt, född 1801; gymnasierektor, RNO; † 1876. se Tab 7.
 • Henriette Annerstedt, född 1803 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län, † 1839.
 • Thure Annerstedt, född 1812; biskop, KmstkSO; † 1880. se Tab 8.

TAB 4

Claës Samuel Annerstedt, (son till Samuel Annerstedt, Tab 3), född 1799-03-23 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län; konteramiral; chef för förvaltningen av sjöärendena; KmstkSO; † 1869-12-22 i Strängnäs, Södermanlands län. Gift 1835-11-20 i Karlskrona, Blekinge län med sin kusin, friherrinnan Gustava Lovisa (Louise) Lagerstråle, född 1803-10-11 på Boråkra, † 1891-03-13 i Stockholm, Stockholms län, dotter till vice amiralen, Per Gustaf Lagerstråle, friherre Lagerstråle och friherrinnan Catharina Lovisa Cederström.

Barn:

 • Per Samuel Ludvig Annerstedt, född 1836; jurist, statsråd; † 1904. se Tab 5.
 • Louise Charlotte Annerstedt, född 1838-02-07 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † ogift och barnlös 1922-02-26 i Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län.
 • Gustaf Rudolf Annerstedt, född 1844-04-06 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † ogift och barnlös 1871-10-08 i Säbylund.

TAB 5

Per Samuel Ludvig Annerstedt, (son till Claës Samuel Annerstedt, Tab 4), född 1836-08-07 i Karlskrona Stadsförsamling, Blekinge län; Student i Uppsala 20 maj 1856; fil. kand. 30 jan. 1860; disp. 29 maj s. å.; fil. magister 31 maj s.å.; avlade hovrättsexamen 19 maj 1862; jur. utr. kand. 21 maj 1863; disp. 22 febr. 1865; företog studieresa till Tyskland, Österrike och Belgien 1869—70. E. o. kanslist i sjöförsvarsdepartementet 14 jan. 1861 samt i justitierevisionsexpeditionen 31 maj 1862; auskultant i Svea hovrätt 10 sept. 1863; e. o. notarie 16 sept. s. å.; förordnad att förrätta ting under åren 1864, 1865, 1867 och 1871; adjunkt i nationalekonomi, folkrätt samt svensk statsrätt och specialrätt vid Uppsala universitet 18 apr. 1865; v. häradshövding 2 okt. s. å.; förordnad att förestå professuren i nationalekonomi samt ekonomi- och finansrätt vid Uppsala universitet ht. 1866, ht. 1867 och vt. 1868; adjungerad ledamot i Svea hovrätt juni 1868 samt ånyo upprepade gånger 1869 och 1871; adjunkt i romersk rätt och svensk allmän lagfarenhet vid Uppsala universitet 11 jan. 1870; ledamot i lagbyrån 5 dec. 1871 samt i nya lagberedningen 4 dec. 1874; erhöll uppdrag att i Schleswig-Holstein och Hannover taga kännedom om åtgärderna för uppläggandet av nya fastighetsböcker 7 juli 1874; professor i kriminal- och processrätt 31 mars 1876; revisionssekreterare och byråchef för lagärenden i justitie- departementet 13 apr. 1877; ledamot i kommittéerna angående föreskrifter i anledning av nyautsökningslagens införande (bet. avg. 21 juni 1878) samt angående inteckning i järnväg 12 juli 1878 —10 febr. 1879; expeditionschef 13 juli 1879; ledamot i kommittéerna angående förlagsinteckning 10 dec. 1880 —6 aug. 1881, angående förändrad organisation av bankanstalterna 18 nov. 1881—14 dec. 1883 samt angående de svenska lapparna och de bofasta i Sverige 16 juni 1882—25 aug. 1883; ledamot av högsta domstolen 2 mars 1883; ordförande i nya lagberedningen 30 aug. 1884; ledamot i förstärkta lagberedningen 5 dec. s. å. samt dess v. ordförande enligt förordnande 30 dec. 1885; stadsfullmäktig i Stockholm 1890; ledamot av; riksdagens första kammare 1890—1904 (ordförande i lagutskottet 1893—96 och i särskilda utskott 1903, 1904); president i kammarrätten 22 dec. 1892; ledamot i kommittén angående rätt till fiske 1 juni—15 novi. 1894; en av de sakkunniga angående juridiska universitetsexamina 1895 (skrivelse 27 nov.); ledamot i kommittén angående ersättning av allmänna medel för skada, förorsakad av ämbetsman 8 mars 1895— 24 jan. 1896; statsråd och chef för justitiedepartementet 5 febr. 1896—5 dec. 1901; medlem av permanenta skiljedomstolen i Haag 1903. Jur. hedersdoktor 1877; KNO 1878; KNOlkl. 1884; KmstkNO 1891; innehade dessutom ett flertal utländska ordnar; † 1904-11-20 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1876-08-29 med sin kusin Elisabet Annerstedt, född 1843-11-17, † 1880-11-17 (barnsäng), dotter till rektorn Rudolf Annerstedt och Carolina Tersmeden.

Son:

 • Samuel Annerstedt, född 1880-11-12 i Jakobs församling, Stockholms län, † ogift och barnlös 1924-08-23.

TAB 6

Carl Annerstedt, (son till Samuel Annerstedt, Tab 3), född 1800-06-12 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län (källa: Ystads Sankta Maria AI:14 s.33, AID: v111953.b22.s33); ryttmästare vid Kronprinsens husarregemente; RSO; † 1840-02-16 i Ystads Sankta Maria församling, begravd 23/2 (39 år, 8 månader gammal, källa: Ystads Sankta Maria F:7 s.185, AID: v112031.b95.s185). Gift 1836-12-10 med fröken Carolina Mathilda Lundgren, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1843 med ryttmästaren och godsägaren Lars Bergendahl, med vilken hon fick 3 barn, född 1810 i Göteborg, Västra Götalands län, † 1892), född 1812-07-11 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län (källa: Ystads Sankta Maria AI:14 s.29, AID: v111953.b20.s29), † 1892-05-01 på Ryholms herrgård, Beatebergs socken (79 år, 9 månader, 20 dagar gammal, källa: Beateberg F:2 s.28, AID: v29012.b28), dotter till grosshandlaren, kommerserådet och engelske vice konsuln Carl Martin Lundgren och Margaretha Magdalena Giutzelke.

Söner:

 • Bror Martin Samuel Annerstedt, † barn.
 • Carl Rudolf Annerstedt, född 1839-06-02 i Malmö S:t Caroli församling, Skåne län (källa: Beateberg AI:7 s.5, AID: v28976.b10.s5), † ogift och barnlös 1863-04-07 på Madeira, Portugal (källa: Beateberg AI:10 s.30, AID: v28980.b37.s30).

TAB 8

Thure Annerstedt, (son till Samuel Annerstedt, Tab 3), född 1806-01-06 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län; student i Uppsala 1824-10-08; disputerade 1828-02-13 (Ad loca selecta e Geneseos XII— XXV, p. VI, pres. G. Knös); filosofie kandidat 1830-03-03; disputerade 17/4 s. å, (Odarion quadragesimum tertium et quartum Anacreontis, Melici yatis, pres. J. Tranér); filosofie magister 16/6 s.å.; prästvigd 19/12 s. å.; avlade pastoralexamen 1834-02-15; disputerade 1838-06-13; teologie licentiat 1839-12-23; pastoratsadjunkt i Bälinge 1830; docent i pastoralteologi och notarie i teologiska fakulteten 1833-04-23; regementspastor vid Värmlands regemente 1834-05-17; adjunkt i pastoralteologi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Börje 1840-10-19; ordinarie ledamot av domkapitlet 1843-07-09; kyrkoherde i Örebro 1846-03-11; kontraktsprost 20/7 s. å.; bevistade som fullmäktig för Strängnäs stift och som biskop riksdagarna 1847-—66 och var 1856—66 prästeståndets vice talman; ledamot av kommittén angående nya prediko-texter 1849-07-06 — 1850-08-03; biskop i Strängnäs 1852-04-21; ledamot av kommittéerna angående ny kyrkohandbok och katekes (bet. 1854, 1855, 1856) samt angående pensionsanstalten för folkskollärare (bet. 1855-05-25); teologie doktor 1845-06-14; LNO 1851; KNO 1858; ordensbiskop och KmstkNO 1860; † 1881-11-06 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län. Gift 1835-07-05 på Bråte, Segerstads socken, Värmlands län med sin kusin, friherrinnan Charlotta Cederström, född 1812-01-20 på Rosta, † 1895-04-20 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län, dotter till generalmajoren, RSO, KSO, friherre Carl Cederström och grevinnan Augusta Löwenhielm.

Barn:

 • Augusta Annerstedt, född 1836-04-23 i Uppsala, Uppsala län. Gift med magistern Adam Teodor Strömberg, född 1820-06-05 i Strängnäs, Södermanlands län. Paret fick 8 barn.
 • Charlotta Annerstedt, född 1837-11-05 i Uppsala, Uppsala län.
 • Carl Annerstedt, född 1839; hamnkapten; † 1924. se Tab 9.
 • Henriette Sofie Annerstedt, född 1841-05-27 i Segerstads socken, Värmlands län. Gift 1863-06-08 i Strängnäs domkyrka med filosofie doktorn, rektor Bengt Leonard Christian Lagerlöf, född 1827-07-30 i Nyeds prästgård, Värmlands län, † 1907-02-16 i Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län. Paret fick 7 barn.
 • Per Daniel Annerstedt, född 1846; ingenjör. se Tab .
 • Thure Samuel Annerstedt, född 1852.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker; Hyltén-Cavallius - Kronobergs regementes officerskår 1897; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5; Johan Alfred Westerlund och Johan Axel Setterdahl - Linköpings Stifts Herdaminne. Forskare: Mattias Loman