Amnæus

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Olaus Andræ Amnæus, kaplan i Storkyrkan 1680; † 1689-08-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:44 s.35, AID: v222328.b590.s35). Bouppteckning 1691-08-18 med 12865 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:44 s.35, AID: v222328.b590.s35). Gift 1678-02-19 med jungfrun Elisabet Filipsdotter Ellis, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1691-09-16 med kyrkoherden Johannes Andræ Welin, med vilken hon fick 3 barn, född 1661, † 1697 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm), född 1659 (13½ år gammal i faderns bouppteckning 1673, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:16 s.498, AID: v222300.b5180.s498), † 1694 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till perukmakaren Filip Ellis och Catharina Bengtsdotter.

Barn:

 • Catharina Amnæa, född 1678 i Stockholm.
 • Beata Amnæa, född 1680 i Stockholm.
 • Christina Amnæa, född 1685. Gift 1713 i Stockholm med juveleraren Henrik Breijer, född 1683 i Stockholm.
 • Anders Amnæus, född 1687; kryddkrämare, kyrkvärd; † 1739. se Tab 2.
 • Filip Amnæus, född 1690; rådman; † 1748. se Tab .

TAB 2

Anders Amnæus, (son till Olaus Andræ Amnæus, Tab 1), född 1687 i Stockholm; kryddkrämare; kyrkvärd i Storkyrkan; † 1739-05-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.1461, AID: v222438.b15120.s1461). Bouppteckning 1739-11-02 med 135272 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.1461, AID: v222438.b15120.s1461). Ägde stenhus på Stora Kyrkobrinken under nr 73 med väggfasta tapeter, värt 36000 daler kopparmynt. Gift 1722 med jungfrun Agata Boklund, † 1749-09-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:147 s.119, AID: v222474.b1280.s119); bouppteckning 1750-01-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:147 s.119, AID: v222474.b1280.s119); dotter till handlanden Isak Boklund och Beata Hostadia.

Barn:

 • Anders Amnæus, född 1723; lagman; † 1782. se Tab 3.
 • Beata Elisabet Amnæus, född 1726 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1782-06-06 i Maria Magdalena församling, Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:268 s.71, AID: v222888.b780.s71). Bouppteckning 1782-07-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:268 s.71, AID: v222888.b780.s71). Gift 1747 i Stockholm med Lorentz Sebastian Gahm, född 1718 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Agata Christina Amnæus, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1768-10-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.2130, AID: v222804.b2130). Bouppteckning 1769-06-02 med 344038 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.2130, AID: v222804.b2130). Ägde stenhus i kvarteret Merkurius på Stora Kyrkobrinken, 3/8-delar i Hornsbergs sockerbruk, en egendom på Södermalm samt delägare i 3st skepp. Gift 1753-11-04 i Storkyrkan med Anders Reimers, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1774-05-08 i Riddarholmskyrkan med jungfrun Hedvig Sofia Fahlborg, född 1739-08-20 i Riddarholmens församling, Stockholm, † där 1785-05-05, dotter till handlanden Anders Fahlborg och Sara Lampa), född 1727-01-01 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län, † 1816-09-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (90 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.434, AID: v223039.b4500.s434). Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Rebecka Amnæus, född 1737-12-06 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1789-06-13 på Vettesta, Hjälsta socken, Uppsala län. Gift 1754 med assessorn och publicisten Pehr Johan Höppener, född 1726-03-07 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1802-01-04 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Filip Amnæus, född 1739 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; inskriven vid Uppsala univ. 1756; auskultant vid Svea hovrätt 1758-10-30(3).

TAB 3

Anders Amnæus, (son till Anders Amnæus, Tab 2), född 1723 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; inskriven vid Uppsala univ. 1732; testimonium från univ. och av professorn i juridik Daniel Solander 1742(1); auskultant i Svea hovrätt 1743-02-11; vice notarie vid Livgardet 1747; notarie där 1750; namn och heder av auditör 1755(2); auditör där; överauditör i Pommern 1763-06-27; auditör vid Livgardet 1766-12-19; justitiarie där, avsked 1770-11-22 med lagmans karaktär; † 1782-06-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm (59 år gammal). Gift 1:o 1750-10-18 i Stockholm, Svea livgardes livbataljons församling med jungfrun Eufrosina Reuterhusen, född 1731, † 1778-02-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.578, AID: v222865.b5960.s578); bouppteckning 1778-08-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.578, AID: v222865.b5960.s578); dotter till sekreteraren Johan Reuterhusen och Elisabet Schultze; 2:o med jungfrun Catharina Jäderström

Barn 1:o:

 • Anders Johan Amnæus, född 1753; överstelöjtnant; † 1821. se Tab 4.
 • Agata Elisabet Amnæus, född 1751-06-09 i Stockholm, † där 1785-06-17. Gift med justitiarien Carl Fredrik Bergman, född 1736 på Katrinebergs kungsgård, Låstad socken, Skaraborgs län, † 1789-09-14 i Stockholm. Paret fick 1 dotter.
 • Anna Rosina Amnæus, född 1754-09-06 i Stockholm, † där 1762-06-14.
 • Carl Filip Amnæus, född 1755-09-29 i Stockholm, † där 1757-08-07.
 • Beata Maria Amnæus, född 1757-01-22 i Stockholm, † där samma år i december.
 • Carolina Ulrika Amnæus, född 1764 i Stockholm.

Barn 2:o:

 • Catharina Jakobina Amnæus, född 1779-05-15 i Stockholm, † där samma år 3/7.
 • Erik Amnæus, född 1780-09-03 i Stockholm, Katarina församling, † ung.
 • Anders Amnæus, född postumus 1782-12-17 i Maria Magdalena församling, Stockholm.

TAB 4

Anders Johan Amnæus, (son till Anders Amnæus, Tab 3), född 1753; överstelöjtnant; † 1821.

Noter

1.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068595_00250 2.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068591_00105 3.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068591_00441

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Svenska Släktkalendern. Forskare: Mattias Loman