Aminoff nr 456

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Aminoff nr 456

Naturaliserad 1618-09-24, introducerad 1650. Var ursprungligen en bojarätt från Ryssland, dit den på 1100-talet uppges ha inkommit från Böhmen. Teodor Gregorievitj Aminoff, † omkr. 1624, fick 1612 uppge Ivangorod till svenskarna och trädde då över i svensk tjänst.

TAB 10

Carl Mauritz Aminoff, (son till Esaias Aminoff, Tab 9), född 1728-06-19; sekundchef för Livgardet; R S O; generallöjtnant; K S O med stora korset; † 1798-12-17 i Stockholm. Gift 1753-10-11 med friherrinnan Anna Ebba Beata Wrangel af Lindeberg, född 1734-02-01 på Aneby, Bredestads sn, † 1794-10-07 i Stockholm, dotter till ryttmästaren, friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Beata Sparre.

Barn:

 • Carl Gustaf Aminoff, född 1754; kapten; † 1796. se Tab 11.
 • Eva Charlotta Aminoff, född 1755-12-12. Gift 1:o 1774 med överstelöjtnanten och överjägmästaren Didrik Georg Hasenkampff, från vilken hon skildes, född 1753; 2:o med översten och chefen för karelska dragonerna, R S O Adolf Ludvig Christiernin, i hans 1:a äktenskap, från vilken hon också skildes, född 1763.
 • Feodor Mauritz Aminoff, född 1759; generaladjutant; † 1829. se Tab 14.
 • Axel Henrik Aminoff, född 1761; major; † 1820. se Tab 15.

TAB 11

Carl Gustaf Aminoff, (son till Carl Mauritz Aminoff, Tab 10), till Falla säteri i Torpa sn; född 1754-09-04; page vid kungliga hovet; kapten; † 1796-07-17 på Falla säteri, Torpa sn, begravd 29/7 (42 år gammal, källa: Torpa C:3 s.431, AID: v41301.b223.s431). Gift med jungfrun Elisabeth Carolina Hvitfeldt, född 1758-03-09 på Aspa, Asby sn, döpt 15/3 (källa: Genline ID 269.27.78700), † 1846-12-24, dotter till hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och hans 1:a fru Brita Carolina Duse.

Barn:

 • Carl Adolf Aminoff, född 1785; löjtnant; † 1858. Tab 12.
 • Anna Lovisa Aminoff, född 1790-04-03 på Falla säteri, Torpa sn (källa: Torpa AI:3 s.59, AID: v29517.b38.s59), † barnlös 1837-02-08. Gift 1817 med löjtnanten vid Jönköpings reg:te Carl August Stierncreutz, född 1778, † barnlös 1846-10-29 i Stockholm.

TAB 12

Carl Adolf Aminoff, (son till Carl Gustaf Aminoff, Tab 11), född 1785-09-21 på Falla säteri, Torpa sn; underlöjtnant vid Svea Artillerireg:te 1803; löjtnant; † 1858-02-19 på Norra Linnekulla, Torpa sn, begravd 5/3 (var på besök i Torpa men bodde på Östra Hult i Asby sn, källa: Asby C:3 s.304, AID: v36841.b258.s304). Gift 1811-01-26 på Tångby, Asby sn (källa: Asby C:3 s.18, AID: v36841.b20.s18) med jungfrun Johanna (Jeanette) Gustava Durée, född 1790, † 1848-10-13 på Tångarp, Asby sn, begravd 14/11 (vattusot, 58 år gammal, källa: Asby C:3 s.299, AID: v36841.b253.s2999, dotter till majoren Adolf Durée och Ingeborg Wibom.

Barn:

 • Emilia Theresia Aminoff, född 1812-01-26 i Asby sn (källa: Torpa AI:13 s.393, AID: v29527.b209.s3939). Gift med vice pastorn Johan Hanell, född 1809-04-13 i Pelarne sn (källa: Torpa AI:13 s.393, AID: v29527.b209.s393). Paret fick flera barn.
 • Feodor Adolf Aminoff, född 1814; underlöjtnant. se Tab 13.
 • Ebba Audotia Christina Aminoff, född 1823-01-24, † 1904 i Uppsala. Gift med Fredrik Höjer, född 1802 i Stockholm, † 1889 i Uppsala. Paret fick 2 söner.
 • Hilda Eva Nathalia Aminoff, född 1826-05-06.

TAB 57

Zakarias Aminoff, (son till Esias Aminoff, Tab 2), till Saborondie, Pakoff samt Hägerums Säteri i Kristdala socken, Kalmar län; född 1634 i Finland; major vid salpetersjuderireg:t; överstelöjtnant vid Östgöta sexmänningsinfanterireg:te 1674; överste och kommendant på Bohus 1777; överste för Viborgs läns infanterireg:te 1689; avsked 1700; överste och kommendant i Viborg 1703; † 1710 i Finland. Gift 1:o 1670-09-26 i Ryds sn (Skaraborg) med jungfrun Catharina Magdalena Slatte, född 1644-06-30 i Malmö, † 1672-06-30 på Hägerums säteri, Kristdala sn, dotter till hovjunkaren Claës Slatte och Maria Grubbe; 2:o med jungfrun Brita Maria Silfverhielm, dotter till överstelöjtnanten Göran Silfverhielm och Maria Oxe.

Söner 1:o:

 • Esaias Aminoff, född 1671, † s å.
 • Zakarias Aminoff, född 1672; löjtnant vid livgardet.

Barn 2:o:

 • Georg Aminoff, ryttmästare; † 1739. se Tab 58.
 • Hedvig Ulrika Aminoff, † 1750. Gift med översten Johan Silfversparre, född 1676, † 1728 i Malmbäcks sn. Paret fick flera barn.
 • Maria Birgitta Aminoff, född 1682 i Finland, † där 1772-05-05. Gift 1:o med kornetten Lorentz Soop, † 1712; 2:o med fänriken Carl Berndt Uggla, med vilken hon fick flera barn, född 1699, † 1771.
 • Eleonora Aminoff, född 1685, † 1767-02-13.

TAB 116

Zakarias Aminoff, (son till Esaias Aminoff, Tab 2), till Hägerums Säteri, Kristdala socken, Kalmar län. Född 1634-11-08. Musketerare vid Österbottens regemente 1651-06-04. Furir 1652-04-24 förare 1653. Sergeant 1654. Fänrik 1655-08-07. Löjtnant 1657-07-07. Kaptenlöjtnant 1658-04-20 regementskvartermästare 1659-08-06. Kapten 1664-02-18. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1673-11-02. 3. major vid salpetersjuderiregementet 1674-11-12. Överstelöjtnant vid Östgöta sexmänningsinfanteriregemente 1674-11-08. Överstelöjtnant vid Östgöta skvadron 1677-01-12. Överste och kommendant på Bohus 1677-10-23. Överste för tyska livregementet till fot 1688-10-29. Överste för Viborgs läns infanteriregemente 1689-06-01. Avsked 1700-10-11. Överste och kommendant i Viborg 1702-11-11. Konfirmationsfullmakt 1704-05-17. † 1710 i Viborg. Han bevistade kriget i Polen, tog vid Rigas belägring 1656 en fana och blev därunder illa sårad. Anförde 1658 vid stormningen av Mitau 50 grenadjärer och blev svårt sårad. Fången vid Koldings belägring 1658 och satt fången 1 1/2 år, men befriade sig själv. Deltog i kriget i Skåne. Utmärkte sig vid reträtten efter slaget vid Uddevalla 1677-08-29, då han med 200 man lyckades hejda den förföljande fienden och återtaga tvenne kanoner. Gift 1:o 1670-09-25 på Ryds gård, S:t Lars socken, Östergötlands län med jungfrun Catharina Magdalena [[Slatte nr 97|Slatte, född 1644-06-30 på Malmö gård, Kvillinge socken, Östergötlands län, † 1672-06-30, dotter till hovjunkaren Claës Slatte och Maria Stiernfelt; 2:o med jungfrun Brita Maria Silfverhielm, som vid Viborgs erövring 1710 blev tillfångatagen och förd till Moskva, dotter till överstelöjtnanten Göran Silfverhielm och Maria Oxe.

Söner 1:o:

 • Esaias Aminoff, född 1671, † 1671.
 • Zakarias Aminoff, född 1672. Fänrik vid livgardet 1702-06-08 löjtnant vid livgardet. † ogift och barnlös.

Barn 2:o:

 • Georg Aminoff, född 1680; ryttmästare; † 1739. se Tab 117.
 • Maria Brigitta Aminoff, född 1682-05-05, † 1772-05-05. Gift 1:o med kornetten Lorentz Soop, † 1714; 2:o med fänriken Carl Bernt Uggla, född 1699, † 1771.
 • Eleonora Aminoff, född 1685, † 1767-02-13.
 • Hedvig Ulrika Aminoff, född 1688, † 1730-07-29 på Viresjö, Malmbäcks socken, Jönköpings län, begravd 1730-08-12. Gift på Viresjö 1711-12-28 med överstelöjtnanten Johan Silfversparre, född 1676, † 1728.

TAB 117

Georg Aminoff, (son till Zakarias Aminoff, Tab 116), född 1680 i Ingermanland. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1705. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1708-02-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom från fångenskapen i Solikamsk 1722-05-07. Ryttmästare 1722-06-26. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1722. † 1739-05-01 (1739-04-27) på Västerhult i Vena socken, Kalmar län. Gift med jungfrun Magdalena Jakobina Hastfer, född 1690, † 1753 i Kaga socken, Östergötlands län, begravd 20/4.

Barn:

 • Maria Elisabet Aminoff, född 1712 (1712-03-04), † 1795-02-28 i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift 1739-12-24 på Sandshult, Döderhults socken, Kalmar län med löjtnanten Carl Samuel von Gegerfelt, född 1701 i Stockholm, † 1748-05-12. Paret fick 4 barn.
 • Anna Christina Aminoff, född 1716, † ogift och barnlös 1789-07-11 på Björnäng, Gåsinge socken, Södermanlands län.
 • Henrik Georg Aminoff, född 1718; generalmajor; † 1787. se Tab 118.
 • Magdalena Jakobina Aminoff, född 1721 (åu), † 1787-07-19 på Brabergs säteri, Skönberga sn, begravd 24/7 (lungsot och inflammation, 66 år gammal, källa: Skönberga EI:1 s.131, AID: v40636.b71.s131). Gift 1751-04-09 i Skönberga socken, Östergötlands län med regementskvartermästaren vid Östgöta infanteriregemente Carl Johan Wallén, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1789 med jungfrun Maria Charlotta Blix, född tvilling 1760-04-17, † 1837-01-13 i Söderköping, dotter till kommendörkaptenen, RSO Gustaf Adolf Blix och Hedvig Maria Ekestubbe), född 1725-09-15 på Grinby, Konungsunds sn, döpt 18/9 (källa: Konungsund CI:1 s.345, AID: v38218.b178.s345), † 1795-02-04 på Brabergs säteri, Skönberga sn, begravd 10/2 (stenpassion och bråck, 60 år gammal, källa: Skönberga EI:1 s.141, AID: v40636.b76.s141). Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Zakarias Aminoff, född 1725; ryttmästare; † 1784. se Tab 119.
 • Carl Gustaf Aminoff, född 1731-08-10; volontär vid Nylands infanteriregemente 1744. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1747. Adjutant 1753-10-25. Löjtnant 1763-03-19. Kapten 1770-12-20. RSO 1772-09-07. Avsked 1779-12-16. † ogift och barnlös 1787-12-17 i Stockholm.
 • Hedvig Eleonora Aminoff, född 1732, † ogift och barnlös 1794-11-23 på Björnäng, Gåsinge socken, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman.