Almgren

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Landssekreteraren och lagmannen Joakim Vilhelm Almgren, (1756-1817).
Svindersvik i Nacka socken, Stockholms län. Det uppfördes i början av 1740-talet som sommarnöje till den förmögne brukspatronen Claës Grill. År 1863 köptes egendomen av sidenfabrikören Knut August Almgren och 1949 överlät hans ättlingar Svindersvik till Nordiska museet. Källa: https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/svindersvik.

Sven Ersson Almgren, född 1711-02-24 Uggleboda, Almby socken, Örebro län; handlande; † 1774-10-20 i Örebro Nikolai församling, Örebro län. Gift 1745 med jungfrun Sara Magdalena Burgman, född 1725-03-03 i Arboga, Västmanlands län, † 1776-11-10 i Örebro, Nikolai församling, Örebro län, dotter till Peter Burgman och Margareta Wargentin.

Barn:

 • Petter Almgren, född 1746-11-24 i Örebro, Örebro län, † där 1747-05-15.
 • Sara Catharina Almgren, född 1748-11-15 i Örebro, Örebro län, † 1778-05-06. Gift 1771 med stadssekreteraren och borgmästaren Olof Tunelius, född 1740-11-10 i Stockholm, † 1778 i Örebro, Örebro län. Paret fick 7 barn.
 • Hans Gustaf Almgren, född 1751-03-21 i Örebro, Örebro län, † 1785-02-17.
 • Anna Magdalena Almgren, född 1752-12-21 i Örebro, Örebro län.
 • Christina Lovisa Almgren, född 1755-08-05 i Örebro, Örebro län, † där 1765-07-15.
 • Carl Almgren, född 1754; handlande; † 1807. se Tab 2.
 • Joakim Vilhelm Almgren, född 1756; landssekreterare, lagman; † 1817. se Tab 3.
 • Sven Almgren, född 1758-08-24 i Örebro, Örebro län, † där samma år 9/12.
 • Per Adolf Almgren, född 1761-11-21 i Örebro, Örebro län, † där 1762-04-30.
 • Hedvig Dorothea Almgren, född 1768-01-21 i Örebro, Örebro län. Gift med landskamreraren i Örebro Per Brandtström, † 1816.

TAB 3

Joakim Vilhelm Almgren, (son till Sven Ersson Almgren, Tab 1), född 1756-12-11 i Örebro, Örebro län; landssekreterare; lagman: † 1817-04-01 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Gift 1:o med jungfrun Hedvig Lethgren, född 1756 i Örebro län, † 1795 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, dotter till Johan Lethgren och Margareta Björk; 2:o med jungfrun Christina Johanna (Jeanette) Åhrberg, född 1770-11-23 i Strängnäs, Södermanlands län, † 1798-03-23 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, begravd 29/3, dotter till kyrkoherden i Sköllersta pastorat, prosten och lektorn Fredrik Åhrberg och Johanna Hülphers; 3:o 1797-05-24 i Östra Vingåkers kyrka med jungfrun Catharina (Carin) Elisabet Arosenia, i hennes 2:a äktenskap, född 1771-05-20 i Söderbärke socken, † 1816-10-06 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Petrus Rank, senare Arosenius och hans 2:a fru Agnes Hülphers.

Barn 1:o:

 • Johan Gustaf Almgren, född 1786; fabrikör; † 1853. se Tab 4.
 • Carl Vilhelm Almgren, född 1787; landssekreterare; † 1824. se Tab 5.
 • Anna Margareta Almgren, född 1789-02-28 i Västerås, Västmanlands län, † där 1809 (lungsot, 20 år gammal).
 • Sara Hedvig Almgren, född 1790-03-21 i Västerås, Västmanlands län, † där 1821.
 • Sven Joakim Almgren, född 1792; godsägare; † 1869. se Tab 8.

Dotter 2:o:

 • Johanna Sofia Almgren, född 1798 i Västerås, Västmanlands län, † där samma år.

Barn 3:o:

 • Agnes Catharina Almgren, född 1800-06-22 i Västerås, Västmnanlands län, † där 1872-12-04.
 • Johanna Elisabet Almgren, född 1801 i Västerås, Västmanlands län, † där 1802.
 • Per Erik Almgren, född 1803 i Västerås, Västmanlands län, † där 1823.
 • Knut August Almgren, född 1806; fabrikör, kommunalpolitiker, riksdagsman; † 1884. se Tab 12.
 • Dorothea Albertina Almgren, född 1808-08-25 i Västerås, Västmanlands län, † 1863-03-02 i Stockholm. Gift med brukspatronen och riksdagsmannen Carl Gustaf Indebetou, född 1801-01-16 på Forsa bruk, Vingåkers socken, † 1893-03-06 i Kullerstads socken. Paret fick flera barn.
 • Beata Gustava Almgren, född 1811, † 1861. Gift med brukspatronen Johan Daniel Indebetou, född 1804, † 1880. Paret fick flera barn.
 • Lovisa Eilhelmina Almgren, född 1813, † 1814.
 • Oskar Almgren, född 1815, † 1820.

TAB 12

Knut August Almgren, (son till Joakim Vilhelm Almgren, Tab 3), född 1806-07-15 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län; var på grund av föräldrarnas frånfälle tvungen att avbryta sin skolgång i Västerås; fick anställning hos firman Mazér & kompani i Stockholm; studerade sidenfabrikation i Frankrike, särskilt Lyon; grundade egen firma i sidenbranschen i Stockholm 1832; ledamot av borgerskapets femtio äldste från 1842 (ordförande från 1862); ledamot av borgerskapet vid riksdagarna 1844—58 och var därunder ledamot av bevillningsutskottet 1844—45 samt av bankoutskottet övriga riksdagar; stadsfullmäktig i Stockholm 1862—78; innehade ett flertal offentliga uppdrag som ordförandeskapet i Stockholms köpmannaförening, till vars stiftande han tagit initiativet, (1858 —83) och i fabriksföreningen samt ledamotskap i gubbhusdirektionen och Maria Magdalena kyrkoråd; RVO 1850; RNO 1863; KVO 1872 (1 kl. 1873); † 1884-04-20 i Stockholm. Köpte 1863 Svindersvik som sommarnöje, och det stannade i familjen ända till 1949 då det överläts till Nordiska museet. I bouppteckningen upptogs 1813211 kronor i tillgångar, 16323 kronor i skulder och 1796887 kronor i total behållning. Gift 1837-12-17 med fröken Lovisa Albertina Campbell, född 1806-11-09, † 1886-10-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm, dotter till underlöjtnanten David Adolf Campbell och hans kusin Maria Lovisa Campbell.

Söner:

 • Knut Gustaf Edvard Almgren, född 1838; hovrättsråd, RNO, KNO; † 1922. se Tab 13.
 • Fredrik August Almgren, född 1840; överdirektör, riksdagsman; † 1903. se Tab 16.
 • Oscar Mauritz Almgren, född 1842; fabrikör, riksdagsman; † 1910. se Tab 17.
 • Sven Victor Almgren, född 1843; godsägare; † 1902. se Tab .

TAB 13

Knut Gustaf Edvard Almgren, (son till Knut August Almgren, Tab 12), född 1838-11-19 i Katarina församling, Stockholm; student vid Uppsala Universitet 1857-05-19; hovrättsexamen 1861-05-21; kameralexamen 25/5 samma år; auskultant i Svea Hovrätt samma år 13/8; extra ordinarie notarie samma år 23/8; vice häradshövding 1864-12-19; biträde vid fiskalexpeditionen 1866-10-01; extra ordinarie fiskal 1867-12-19; adjungerad ledamot första gången 1868-09-22; fiskal 1873-05-23; assessor 1875-05-21; hovrättsråd 1884-07-05; RNO 1884; KNO2kl 1900-12-01; † 1922-09-03 i Engelbrekts församling, Stockholm, Stockholms län. Ägde hus i Stockholm, sommarvillan Vitsand i Salems socken och del i Svindersviks sommarnöje i Nacka socken. Gift 1869-06-08 i Katarina kyrka, Stockholm med fröken Kate Hallström, född 1841-11-28 på Chapel street St George, East Middelsex, London, England, † 1890-12-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till kaptenen Jonas Fredrik Hallström och Ellen Arin Powell.

Barn:

 • Kate Anna Albertina Almgren, född 1870-03-14, † 1951-11-25 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1891-03-14 med kaptenen och kompanichefen vid Södermanlands regemente, RSO, RRS:t StO2kl Erik Carl-Gustaf Almquist, född 1861-12-03.
 • Ellen Lovisa Almgren, född 1871-03-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1960-10-04 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1894-09-24 med majoren vid livregementets grenadjärer, RSO, RVO Magnus Retzius Afzelius, född 1862-01-08 i Skeppsholmens församling, Stockholm, † 1917-07-23 i Engelbrekts församling, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Tyra Albertina Almgren, född 1875-12-15, † 1953-03-26 i Gustav Vasa församling, Stockholm. Gift 1900-04-30 med professor emeritus vid Karolinska institutet, RNO, RFrHL, RGrFrO, OffFrdel´lp, medicine doktorn Julius Herbert Åkerman, född 1861-09-12 i Stockholm, † 1951-05-07 i Gustav Vasa församling, Stockholm.
 • Knut Fredrik Almgren, född 1877; agronom. se Tab 14.
 • Knut Einar Almgren, född 1878-09-14; konstnär; † 1971. se Tab 15.
 • Knut Wilhelm Almgren, född 1880-03-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm; kaptenen vid livregementets grenadjärer. Gift 1912 med Sigrid Bouveng, i hennes 2:a äktenskap, född 1877-06-05.

TAB 17

Oscar Mauritz Almgren, (son till Knut August Almgren, Tab 12), född 1842-08-14 i Katarina församling, Stockholm, döpt 31/8; sidenfabrikör; riksdagsman; † 1910-03-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Gift 1868-12-17 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fröken Louise Elisabet Carolina Schmidt, född 1844-11-11 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.93, AID: v223240.b4520.s93), † där 1915-11-27, dotter till sidenfabrikören Claës Theodor Schmidt och Maria Elisabet Carolina Schalén.

Barn:

 • Oscar Almgren, född 1869; professor; † 1945. se Tab 18.
 • Lovisa Elisabet Almgren, född 1871-06-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1964-04-11 i Döderhults socken, Kalmar län.
 • Louise (Lissy) Almgren, född 1874-03-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1895-09-28 (drunknade i Svindersvikssjön).
 • Agnes Maria Albertina Almgren, född 1879-02-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1918-10-01 (omkom i tågolyckan i Getå). Gift 1905-10-07 i Maria Magdalena kyrka med löjtnanten vid Generalstaben Anders Erik Werner, född 1864-01-04 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län, † 1913-09-09 i Döderhults socken, Kalmar län. Paret fick 8 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Anton Anjou - Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898 (1899). Forskare: Mattias Loman