Ahlstedt (von Ahlstedt)

Från Biografiska anteckningar

I källorna kallas släktmedlemmarna omväxlande Ahlstedt och von Ahlstedt. Jag har standardiserat tabellerna här nedan till Ahlstedt.

TAB 1

Malmgården Alstavik på Långholmen i Stockholm, som uppfördes 1670 av hovbryggaren Jochum von Ahlstedt. Malmgården gick i arv till dottern Brita Christina och hennes man Carl Esbjörnsson Brander. År 1707 överlät denne Alstavik på de två svärsönerna Johan Spalding och Anders Dahlström. Dessa två sålde år 1724 Alstavik till Kommerskollegiet för att användas till spinnhus (kvinnofängelse). Senare blev det en del av Långholmens fängelse.

Jochum Ahlstedt, född 1611 i Lübeck; kom till Sverige på 1630-talet och blev snart en av de ledande bryggare i Stockholm; hovbryggare; bryggarålderman; fick ensamrätt för laxfiske i Söderström under 8 år 1661; inrättade dammar för fiskodling i Pålsundet vid Långholmen; † 1680 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 9/2 i Maria Magdalena församling. Bouppteckning 1681-09-14 med 189659 daler kopparmynt i behållning, varav 116046 daler kopparmynt utgjorde änkans morgongåva och testamente och resterande 73612 daler kopparmynt till delning för änkans barn och styvbarnen (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.790, AID: v222315.b8090.s790). 1667-05-14 förvärvade han mark på Långholmen i Stockholm (sydsidan) och där lät han 1670 uppföra den palatsliknande malmgården Alstavik. Ägde Alstavik på Långholmen värt 60000 daler kopparmynt; ett stenhus vid Kornhamn på fri och egen grund värt 30000 daler kopparmynt; ett stenhus på fri och egen grund vid Järntorget värt 18000 daler kopparmynt; ett stenhus på fri och egen grund på Gråmunksgränd värt 7500 daler kopparmynt; ett stenhus värt 4500 daler kopparmynt; ägde guld, diamanter, äkta pärlor, silver, engelskt och svenskt tenn m.m. I bouppteckningen upptas också en skuld till "Conterfejaren som afmålade salige mannen". Gift 1:o med jungfrun Anna Swahns; 2:o med jungfrun Anna Persdotter Blix, i hennes 3:e äktenskap, född 1633 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 23/10, † där 1709-01-02, dotter till landsbokhållaren i Uppland Per Persson Blix och Margareta Olofsdotter Wederstedt.

Barn 1:o:

 • Anna Ahlstedt, † 1673 i Stockholm. Gift 165(8) med källarmästaren Verner Schméer, † 1682-01-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:32 s.942, AID: v222316.b9610.s942). Paret fick 8 barn.
 • Maria Ahlstedt. Gift med borgmästaren Mikael Zachrisson.
 • Herman Ahlstedt, kommissarie. se Tab 2.

Barn 2:o:

 • Sara Ahlstedt, född 1644, † 1713. Gift 1664 med hovkällarmästaren Hans Henrik Schméer, född 1632, † 1712-08-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.251, AID: v222383.b2720.s251). Paret fick 7 barn.
 • Gunilla Ahlstedt, † 1729-03 i Stockholm. Gift med tullskrivaren Zacharias Hult. Paret fick 1 son.
 • Ingrid Ahlstedt.
 • Helena Ahlstedt. Gift med körsnären Conrad Fult d y.
 • Anna Maria Ahlstedt. Gift med Mathias Lauterbach.
 • Jochum Ahlstedt, fänrik.
 • Brita Christina Ahlstedt, född 1661 i Stockholm, † där 1691 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:44 s.1397, AID: v222328.b14240.s1397). Bouppteckning 1692-10-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:44 s.1397, AID: v222328.b14240.s1397). Gift med handlanden Carl Esbjörnsson Brander, med vilken hon fick 3 gemensamma barn, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Hedvig Banck, född 1675 (10 år gammal i faderns bouppteckning 1685), dotter till överinspektorn vid packhuset Lorentz Bengtsson Banck och hans 3:e fru Catharina Ellerhusen), † 1712-07-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:76 s.570, AID: v222375.b5890.s570).

TAB 2

Herman Ahlstedt, (son till Jochum Ahlstedt, Tab 1), kommissarie i kammarrevisionen. Gift 1685-02-25 i Riddarholmskyrkan, Stockholm med sin styvsyster, jungfrun Margareta Samuelsdotter Blix, född 1665 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 31/5, † där 1741-01-28, begravd 31/1 i Maria Magdalena församling, Stockholm, dotter till Samuel Nilsson och Anna Persdotter Blix.

Barn (ordningsföljden osäker):

 • Anna Margareta Ahlstedt, † 1744-07-30 i Stockholm. Gift med bankokommissarien Wolter Gahn, † 1787 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Helena Ahlstedt, född 1693, † barnlös före 1741. Trolovad med auditören vid adelsfaneregementet N. N. Kinninmundt; gift med överstelöjtnanten hos kung Stanislaus av Polen Hans Rotkirch, i hans 3:e äktenskap, född 1675-09-05 i Livland, † 1747-02-07 i Stockholm.
 • Samuel Ahlstedt, fortifikationskapten; † 1741-01-13.
 • Herman Jochim Ahlstedt, kommissarie; † 1745-12-18.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman