Östberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Häradshövdingen och bruksdisponenten Gustaf Östberg, (1807-1871).

Carl Östberg, född 1719 (källa: Västerås Domkyrkoförsamling F:2 s.229, AID: v74800.b234.s229); handlande; † 1787-11-27 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, begravd 6/12 (källa: Västerås Domkyrkoförsamling F:2 s.229, AID: v74800.b234.s229). Gift med jungfrun Maria Elisabet Langstedt, född 1740 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, dotter till handlanden Anders Langstedt och Catharina Leveen.

Barn:

 • Anders Östberg, född 1757 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län.
 • Anna Elisabet Östberg, född 1759 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län.
 • Christina Helena Östberg, född 1762 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län.
 • Carl Östberg, född 1764; grosshandlare, brukspatron; † 1842. se Tab 2.
 • Catharina Maria Östberg, född 1775 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län.

TAB 2

Carl Östberg, (son till Carl Östberg, Tab 1), född 1764-04-26 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län; grosshandlare; brukspatron; † 1842-09-02 på Stora Katrineberg, Brännkyrka socken, Stockholms län. Ärvde efter fadern en betydande del i Stora Kopparbergs bergslag; blev genom hustruns arv efter Adolf Ulrik Grill och Anna Johanna Grill 1809 delägare i Söderfors bruk. Efter ytterligare uppköp kontrollerade han ca 1/4-del av bruket. Köpte 1822 gården Stora Katrineberg vid Liljeholmen för att använda som sommarställe. Under hans tid brukade kung Karl XIV Johan stanna till vid Katrineberg för att göra toalett innan han gjorde entré i staden genom Hornstull. Gift 1805-07-02 med fröken Elisabet Carolina Tham, född 1779-05-05, † 1868-02-23 på Stora Katrineberg, Stockholms län, dotter till direktören vid Ostindiska kompaniet Gustaf Tham och Christina Maria Grill.

Barn:

 • Carl Östberg junior, född 1806; studerade till bergsingenjör på Falu bergsskola och avlade hovrättsexamen och examen till bergsstaten i Uppsala. Efter omfattande resor i utlandet blev han kanslist i bergskollegium, men lämnade den befattningen sedan han tillsammans med sin morbror Per Adolf Tamm 1845 blivit ägare till Älvkarleö bruk. När Tamm år 1856 började dra sig tillbaka, överlät han skötseln av Österby bruk och Söderfors bruk till sin systerson Carl junior; riksdagsman för borgarståndet 1847; fullmäktig i Jernkontoret från 1862; RNO; † ogift och barnlös 1865 i Lübeck, Tyskland.
 • Gustaf Östberg, född 1807; häradshövding, bruksdisponent; † 1871. se Tab 3.
 • Christina Carolina Östberg, född 1812-08-07 i Stockholm, † där 1880-08-23. Gift 1836-05-28 i Stockholm med sin syssling, kopisten i kungens kansli, godsägaren, RVO Claës Anton Tamm, född 1807-04-20 på Österbybruk, Films socken, Uppsala län, † 1866-01-18 på Tvetaberg, Tveta socken, Stockholms län. Paret fick 14 barn.
 • Johanna Emilie Östberg, född 1816-05-14, † 1894-01-26 på Åhagen, Landeryds socken, Östergötlands län. Gift 1838-06-04 med sin kusin, kaptenen Adolf Ludvig Sehmann, född 1809-04-22 på Aske herrgård, Håtuna socken, Stockholms län (källa: Håtuna AI:11 s.64, AID: v85931.b68.s64), † 1899-12-29 på Åhagen, Landeryds socken, Östergötlands län. Paret fick 4 döttrar.
 • Aurora Östberg, född 1818-09-16 i Stockholm, † där 1895-02-19. Gift 1842-09-16 i Stockholm med kamreraren i kommerskollegium, rikshärolden, RNO Evald Gustaf Leijonmarck, född 1809-07-28 i Stockholm, † där 1884-10-13. Paret fick 7 barn.
 • Adelaide Elisabeth Charlotta Östberg, född 1820 i Stockholm, † där 1828 (En dikt av ärkebiskop J O Wallin från 1828 bär hennes namn).

TAB 3

Gustaf Östberg, (son till Carl Östberg, Tab 2), född 1807 i Stockholm; studerade juridik i Uppsala; tjänstgjorde i länsstyrelsen i Stockholm och Svea hovrätt; häradshövding i Uppsala läns mellersta domsaga 1850; bruksdisponent på Söderfors bruk efter brodern 1865; var jämte bland andra Baltzar von Platen och friherre Gustaf Tamm, initiativtagare till byggandet av Uppsala-Gävle Järnväg; † 1871 i Uppsala. Var bosatt i Grillska gården i Uppsala. Gift 1840-06-07 på Godegårds bruk med sin syssling, fröken Anne Louise Grill, född 1814-08-13 på Mariedam, Lerbäcks socken, Östergötlands län, dotter till protokollssekreteraren i Kammarexpeditionen, brukspatronen Fredrik Wilhelm Grill och Regina Christina Nordenfelt.

Barn:

 • Gustaf Fredrik (Dick) Östberg, född 1847; direktör, riksdagsman, godsägare; † 1924. se Tab 4.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman