Älf

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Kyrkoherden Samuel Erik Älf, (1727-1799).
Kyrkoherden och kontraktsprosten Johan Älfs namnteckning och sigill i fruns bouppteckning 1829. Källa: Ydre häradsrätt FIIIa:38 s.239, AID: v77452.b123.s239.

Ericus Andreæ Älf, (son till Anders Jonsson), född 1625-12-17 i Älvestads socken, Östergötlands län; prästvigd 1652; komminister i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift 1669; avsked 1688; vice pastor 1678. † 1693-03-04 (kullföll på gården och dog plötsligt). Gift med jungfrun Anna Wigia, född 1632 på Ulvestad, Östergötlands län, † 1715-02-01 i Vårdnäs socken, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift Samuel Magni Wigius och Brita Nilsdotter.

Barn:

 • Samuel Älf, född 1658; kyrkoherde, prost; † 1722. se Tab 2.
 • Johannes Älf, född 1670; kyrkoherde; † 1720. se Tab 8.
 • Brita Älf. Gift med kyrkoherden i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift Sven Wallin, † 1716. Paret fick en dotter.
 • Sigrid Älf. Gift med Lars Persson. Paret fick 6 barn.

TAB 2

Samuel Älf, (son till Ericus Andreæ Älf, Tab 1), född 1658-04-18 i Vårdnäs socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge CI:2 s.419, AID: v38561.b213.s419); filosofie kandidat 1691; prästvigd 1696; rektor i Norrköping 1692; kyrkoherde i Kvillinge och Simonstorps pastorat av Linköpings stift 1696; prost; † 1722-12-31 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län (64 år, 8 månader, 12 dagar gammal, källa: Kvillinge CI:2 s.419, AID: v38561.b213.s419). Gift med jungfrun Brita Wallenström, född 1672-09-05 på Vallby, Vreta Kloster socken, Östergötlands län, † 1758-01-29 i Vreta Kloster socken, Östergötlands län, dotter till kronofogden Jöns Wallenström och Christina Samuelsdotter.

Barn:

 • Christina Älf, född 1695 i Norrköping, Östergötlands län, † 1781. Gift med kyrkoherden och kontraktsprosten Anton Münchenberg, född 1680, † 1743. Paret fick 4 döttrar.
 • Erik Älf, född 1696; kyrkoherde; † 1732. se Tab 3.
 • Maria Älf, född 1698-07-16 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, † 1782-05-19.
 • Samuel Älf, född 1700; kyrkoherde; † 1750. se Tab 4.
 • Edmund Älf, född 1703; kyrkoherde, prost; † 1776. se Tab 5.
 • Anna Älf, född 1707-06-28 i Kvillinge prästgård, Kvillinge prästgård, Östergötlands län, † där 1786-07-10. Gift med kyrkoherden Per Juringius, född 1690-01-16 i Adelövs socken, Östergötlands län, † 1757-11-02 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län. Paret fick 5 barn.
 • Petrus Älf, född 1710; kyrkoherde, prost; † 1788. se Tab 6.

TAB 2

Erik Älf, (son till Samuel Älf, Tab 2), född 1696-11-26 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Kvillinge CI:2 s.431, AID: v38561.b219.s431); prästvigd 1724-01-28; hovpredikant hos grevinnan Lewenhaupt på Charlottenborg; kyrkoherde i Kvillinge och Simonstorps pastorat av Linköpings stift; † 1732-11-16 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län (dog mellan 2 och 3 om morgonen, 36 år, 6 månader och 14 dagar gammal, källa: Kvillinge CI:2 s.431, AID: v38561.b219.s431). Gift med jungfrun Elisabet Rydelia, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med lektorn Martin Lidén, med vilken hon fick 2 barn, i hans 1:a äktenskap, född 1700-09-24 i Kvillinge socken, Östergötlands län, † 1769-11-05 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län), född 1709-05-10 i Vreta Kloster socken, Östergötlands län, † 1756-08-12 i Kvillinge socken, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden Johannes Rydelius och Anna Lysing.

Barn:

 • Samuel Erik Älf, född 1727; professor, domprost; † 1799. se Tab 3.
 • Anna Brita Älf, född 1728, † 1817. Gift 1:o med filosofie doktorn, lektorn i Linköping Magnus Fallerstedt, med vilken hon fick 1 dotter, född 1710, † 1762; 2:o med lagmannen och godsägaren Lars Sparschuch, med vilken hon fick 1 dotter, född 1738, † 1810 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län.

TAB 3

Samuel Erik Älf, (son till Erik Älf, Tab 2), född 1727-07-14 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1745; filosofie magister 1752; docent i latin 1753 samt utvecklade mycket nit som akademisk undervisare i sitt ämne; fick latinska lektoratet i Linköping 1759 och professors titel 1762; prästvigd 1766; kyrkoherde i Slaka pastorat av Linköpings stift 1771; teologie doktor vid kröningen 1772 samt blev andre teologie lektor 1773; domprost i Linköping 1781; invaldes i Vitterhetsakademien 1793; † 1799-06-19 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1762 med jungfrun Anna Dorothea Filenia, född 1745-02-20; var verksam som diktare inom den så kallade tillfällespoesin; † 1797-03-23 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, dotter till biskopen i Linköping Petrus Nicolaus Filenius och Ulrika Benzelia, adlad Benzelstierna.

Barn:

 • Anna Elisabet Älf, född 1763-11-22 i Kvillinge socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1790-09-07 i Linköpings Domkyrka med komministern Jonas Wagner, med vilken hon fick 1 dotter, född 1748-10-07 i Vadstena, Östergötlands län, † 1803-05-09 i Västra Husby socken, Östergötlands län, begravd 19/5; 2:o med prästen Anders Vanell.
 • Erik Peter Älf, född 1765-03-02 i Kvillinge socken, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1782 och begav sig 1785 till Lunds universitet, där han innehade första hedersrummet vid promotionen 1787; förordnad till docent i litteraturhistoria och han lät prästviga sig 1792; poet; † 1793 på Lund, Tveta socken, Kalmar län.
 • Ulrika Wilhelmina Älf, född 1766-10-29 i Kvillinge socken, Östergötlands län, † 1784-09-22.
 • Maria Sofia Älf, född 1768 i Kvillinge socken, Östergötlands län, † 1819. Gift 1:o med lektorn Ragnvald Nicolai, med vilken hon fick 1 son; 2:o 1799 i Kärna kyrka med kommissionslantmätaren och statsjusteraren i Norrköping Jakob Nystrand, född 1758 i Hjorteds klockaregård, Hjorteds socken, Kalmar län, † 1838 i Norrköping, Östergötlands län.
 • Adolf Fredrik Älf, född 1769-06-29 i Kvillinge socken, Östergötlands län; var fosterson hos faderns vän Carl Christoffer Gjörwell; löjtnant; † 1797 i Surinam.
 • Brita Catharina Älf, född 1771-10-22 i Kvillinge socken, Östergötlands län, † där 1772-01-10.
 • Brita Dorothea Älf, född 1782-09-06 i Kvillinge socken, Östergötlands län, † där 1785-12-04.

TAB 4

Samuel Älf, (son till Erik Älf, Tab 2), född 1700; prästvigd 1727; komminister i Västervik 1734; kyrkoherde i Ukna 1744; † 1750-09-10 (När kyrkoherden uti Ukna församling Wäläre-wördige och Wällärde Herr Samuel Älf, hvilken efter en Gudelig wandel både i embete och lefverne på sit 50 ålders åhr, den 10 Septemb: åhr 1750 saligen i Herranom afsomnade). Gift med jungfrun Sara Wibjörnson, född 1710-03-22 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1762-12-20 i Ukna prästgård, Ukna socken, Kalmar län, dotter till förste teologie lektorn, kyrkoherden i Vreta Klosters pastorat av Linköpings stift och kontraktsprosten i Norra Tjust, Gullberg och Boberg Andreas Wibjörnson och Margareta Mollera.

Döttrar:

 • Sara Älf, född 1740-05-05 i Västervik, Kalmar län, † 1800-11-08 i Hällestads socken. Gift med komministern i Hällestads pastorat Hans Toll, född 1716-01-16 i Kristbergs socken, Östergötlands län, † 1792-07-18 i Hällestads socken. Paret fick 4 barn.
 • Brita Älf, född 1736, † 1810. Gift med häradsskrivaren i Finspångaläns, Bråbo o Memmings fögderi Claes Hylin, född 1719, † 1781. Paret fick 2 söner.
 • Margareta Älf, född 1735, † 1780. Gift med komministern i Skeda pastorat Anders Lithun, född 1730, † 1792-03-19.
 • Eva Charlotta Älf, född 1745-02-18 i Ukna prästgård, Ukna socken, Kalmar län, † 1795-09-16. Gift 1766-10-21 med kronofogden i Lösing, Björkekind & Östkinds häraders domsagor Israel Norræus, född 1735, † 1798. Paret fick 2 barn.

TAB 5

Edmund Älf, (son till Erik Älf, Tab 2), född 1703; student vid Lunds Universitet 1729; filosofie doktor 1732; prästvigd 1734; kyrkoherde i Vårdnäs pastorat 1741; prost 1765; † 1776 (en lärd man, flitig i ämbetet; höll aldrig adjunkt intill sin död), begravd i Vårdnäs kyrka där hans gravhäll ligger i kyrkgången. Gift med jungfrun Anna Christina Blom, född 1725, † 1817, dotter till krigskommissarien Erik Blom och Anna Leverin.

Döttrar:

 • Anna Christina Älf, född 1747-09-27 i Vårdnäs socken, Östergötlands län, † 1829 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1771 i Vårdnäs kyrka, Östergötlands län med assessorn och godsägaren Fredrik Adolf Falck, född 1722-01-01 i Sjögestads socken, Östergötlands län, † 1805-12-15 på Högby Storgård, Vreta Kloster socken, Östergötlands län, begravd 29/12 (var en religiös och i många saker kunnig man, ägde goda både kroppsliga och själs förmögenheter ännu på sena ålderdomen, andtäppa 83 år gammal, källa: Genline ID 411.36.45700). Paret fick 4 barn.
 • Anna Maria Älf, född 1752, † 1837. Gift med borgmästaren Lorentz de la Rose, född 1746, † 1817. Paret fick 3 barn.
 • Brita Älf, född 1757, † barnlös 1791-10-04 på Högby Storgård, Vreta Kloster socken, Östergötlands län. Gift 1785-06-23 med majoren i armén Åke Göran Holst, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1793-11-29 på Renstad med jungfrun Fredrika Eleonora von Kothen, född 1749-08-27 på Norra Rödje, Säby sn, Jönköpings län, † 1798-11-30 på Renstads säteri, dotter till överstelöjtnanten Fredrik von Kothen och Ulrika Eleonora Rehnberg; 3:o 1800-06-13 på Utdala med Eva Brita Hvitfeldt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1781-10-23 på Aspaholm, med överstelöjtnanten, friherre Carl Adam Raab, i hans 2:a äktenskap, född 1732, † 1799), född 1760-06, † 1834-02-07, på Renstads säteri, dotter till hovkvartermästaren och medicine doktorn Johan Adolf Hvitfeldt och Brita Carolina Duse), född 1748-06-12 på Skorteby, † barnlös 1812-09-21 på Renstads säteri, begravd i egen familjegrav i Rappestads kyrka, där hans vapensköld hänger.

TAB 6

Petrus Älf, (son till Erik Älf, Tab 2), född 1710-05-14 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län; kyrkoherde i Kvillinge och Simonstorps pastorat av Linköpings stift; prost; † 1788-01-23 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 28/1 (källa: Kvillinge CI:3 s.543, AID: v38562.b278.s543). Gift 1744 i Norrköping med jungfrun Maria Margareta Widman, född 1727-06-24 i Norrköping, Östergötlands län, † 1797-09-26 på Sätra, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 1/10 (70 år, 3 månader, 2 dagar gammal, källa: Kvillinge CI:4 s.543, AID: v38563.b277.s543); bouppteckning 1798-06-04 (källa: Bråbo häradsrätt FII:1 s.289, AID: v76574.b150.s289); i bouppteckningen upptogs ½ hemman Sätra frälse värt 555 riksdaler banco; i bouppteckningen räknas en lång ägodelar upp som ger en målande bild av hur hon bodde - i salen var det möblerat med en spegel med förgylld ram, ett bord med marmorskiva, ett väggur med fodral, ett thébord med porslinsskiva, ett runt thébord, ett blåmålat bord, 12st trästolar, en kanapé med dynor och överdrag, en barometer, ett litet skänkskåp, en spottlåda, två par gardiner, 2 rullgardiner; dotter till handlanden Anders Widman och Elisabet Graaf.

Söner:

 • Samuel Älf, född 1745-03-09 i Norrköping, Östergötlands län; student vid Lunds Universitet 1770; filosofie doktor 1772; prästvigd 1773; extra ordinarie skvadronspredikant vid Östgöta kavalleriregemente 1775; vice pastor i Kvillinge och Simonstorps pastorat av Linköpings stift 1885; kyrkoherde där efter fadern 1788; † ogift och barnlös 1789-04-21 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 26/4 (häftig giktfeber, 44 år, 4 månader, 3 dagar gammal, källa: Kvillinge CI:4 s.519, AID: v38563.b265.s519).
 • Anders Adolf Älf, född 1755; överjägmästare, godsägare; † 1836. se Tab 7.

TAB 7

Anders Adolf Älf, (son till Petrus Älf, Tab 6), född 1755-01-12 i Kvillinge prästgård, Kvillinge socken, Östergötlands län; överjägmästare; godsägare på Krusenhofs herrgård i Kvillinge; † där 1836-02-18 (ålderdom, 81 år gammal, källa: Kvillinge CI:5 s.407, AID: v38564.b208.s407). Bouppteckning 1836-04-06 med 24620 riksdaler banco i tillgångar, 18954 riksdaler banco i skulder och 5665 riksdaler banco i behållning (källa: Bråbo häradsrätt FII:7 s.994, AID: v76580.b503.s994). I bouppteckningen upptogs i Kvillinge socken 2 mantal Krusenhof skattesäteri värderat till 12980 riksdaler banco; Lagerudden och Täppan som var lägenheter under Krusenhof 190 respektive 19 riksdaler banco; dessa fastigheter köpte han in under första äktenskapet och enligt kontrakt 1835-01-03 utarrenderade till änkan Staberg och Fredrik Staberg; Svartgölskärret 100 riksdaler banco; Stroja 2/3 mantal kronoskattesrusthåll 3690 riksdaler banco som han ärvt efter sonen Per Jakob; Älvedalen 1/16-dels mantal kronoskatte som han fick genom Mats Erssons testamente 1790-02-19 500 riksdaler banco; Sätra ½ mantal frälse, som han ärvt efter sin mor prostinnan Älf 1500 riksdaler banco. I Skedvi socken upptogs 1/5-del Kallbo kronoskatte 960 riksdaler banco; Gift 1:o 1786-10-10 på Rodga (källa: Simonstorp CI:2 s.31, AID: v40073.b19.s31) med mademoiselle Johanna Graver, född 1767-10-17 på Rodga, Simonstorps socken, Östergötlands län, döpt 19/10 (källa: Simonstorp CI:2 s.193, AID: v40073.b100.s193), † 1795-08-17 på Krusenhofs herrgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 21/8 (lungsot, 28 år gammal, källa: Kvillinge CI:4 s.537, AID: v38563.b274.s537), dotter till brukspatronen Jakob Graver och Maria Magdalena Eurenia; 2:o 1798-06-19 i Risinge kyrka, Östergötlands län med Maria Fredrika Teuchler, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med N.N. Wimmercrantz), född 1764-10-16 i Stockholm (källa: Kvillinge AI:16 s.117, AID: v24887.b134.s117), † barnlös, dotter till hovrättsrådet Frans Paul Teuchler och hans 2:a fru Eva Christina Ekerman.

Barn 1:o:

 • Per Jakob Älf, född 1787-10-22 på Ysunda, Risinge socken, Östergötlands län, döpt 24/10 (källa: Risinge C:3 s.705, AID: v39945.b356.s705; Kvillinge AI:6 s.61, AID: v24877.b40.s61).
 • Maria Johanna Älf, född 1789-04-09 på Ysunda, Risinge socken, Östergötlands län, döpt 10/4 (döptes långfredag, källa: Risinge C:3 s.725, AID: v39945.b366.s725), † 1864-09-17 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.32, AID: v223318.b1010.s32). Bouppteckning 1865-02-01 med 3766 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:608 s.32, AID: v223318.b1010.s32). I bouppteckningen upptogs huset nr 3 i kvarteret Skvalberget i Hedvig Eleonora församling taxerat till 3000 riksdaler riksmynt, vilket inköptes 1853-01-03; huset nr 4 i samma kvarter taxerat till 600 riksdaler riksmynt, och denna egendom köpte hon in av Gustaf Ludvig Ehrlings konkursmassa. Gift 1815-06-06 på Krusenhof (källa: Kvillinge CI:4 s.95, AID: v38563.b53.s95) med ryttmästaren och livdrabanten Gustaf Stenbom. Paret fick 2 söner.
 • Fredrika Elisabet Älf, född 1792-07-12 på Krusenhofs herrgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, döpt 13/7 (källa: Kvillinge CI:4 s.127, AID: v38563.b69.s127; Kvillinge AI:11 s.142, AID: v24882.b154.s142), † 1877-09-21 i Stockholm, Stockholms län (källa: Lösing, Bråbo och Memmings domsaga FIIIa:1 s.1191, AID: v77114.b599.s1191). Bouppteckning 1877-10-02 med 61529 kronor i behållning (källa: Lösing, Bråbo och Memmings domsaga FIIIa:1 s.1191, AID: v77114.b599.s1191). Hon ägde 1/4-dels mantal kronoskatte Evalund i S:t Johannes församling i Norrköping taxerat till 11000 kronor; 1/4-dels mantal kronoskatte Evalund med lägenheten Skvättslätten i Drothems socken 2500 kronor; 1/4-dels mantal Stora Hagsäter i Västra Husby socken 7466 kronor. Ägde 30 aktier i Vadstena Enskilda Bank 12000 kronor och 1 aktie i Vadstena Sockerbruksbolag 1000 kronor. Hon hade även en fordran i form av en skuldsedel av den 1873-01-04 till departementschefen, RSO Samuel Viktor Ljungstedt på 15000 kronor, varav 4000 kronor blivit avbetalda men återstod 11000 kronor med ränta totalt 11160 kronor. Fordringar i skuldsedlar och andra värdepapper i Stockholms Enskilda Bank den 1877-04-14 utgivna depositionsbevis totalt 12752 kronor. Gift 1820-11-19 på Krusenhof (källa: Kvillinge CI:4 s.505, AID: v38563.b258.s505) med majoren Georg Leonard Hjort, född 1788-07-04 i Österslövs prästgård, Österslövs socken, Kristianstad län, döpt 7/7 (källa: Österslöv CI:3 s.303, AID: v102562.b161.s303; Norrköpings S:t Johannes AI:16 s.243, AID: v28089.b251.s243), † 1872-06-06 i Stockholm, Stockholms län (källa: Lösings häradsrätt FII:24 s.2455, AID: v77146.b1235.s2455). Paret fick 4 barn.

TAB 8

Johannes Älf, (son till Ericus Andreæ Älf, Tab 1), född 1670 i Vårdnäs socken, Östergötlands län; prästvigd 1700; komminister i Södra Vi och Djursdala pastorat 1804; kyrkoherde i Marbäcks pastorat 1715; † 1720-08-20 i Marbäcks prästgård, Marbäcks socken, Jönköpings län. Gift 1704 i Södra Vi kyrka, Kalmar län med jungfrun Catharina Strand, född 1692 i Södra Vi prästgård, Kalmar län, † 1756 i Marbäcks prästgård, Marbäcks socken, Jönköpings län, dotter till kyrkoherden i Södra Vi pastorat Georg Strand och Bengta Cronstrand.

Barn:

 • Anna Älf, född 1706 i Djursdala socken, Kalmar län, † 1739 i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Gift 1738 i Askeryds kyrka, Jönköpings län med Andreas Sjöström, född 1700 i Marbäcks socken, Jönköpings län, † 1764 i Västra Ryds socken, Östergötlands län.
 • Georg Älf, född 1707; rådman; † 1784. se Tab 9.

TAB 9

Georg Älf, (son till Johannes Älf, Tab 8), född 1707-11-14 i Djursdala socken, Kalmar län; rådman i Skänninge; † 1784-06-29 i Skänninge, Östergötlands län (77 år gammal, källa: Skänninge rådhusrätt och magistrat FI:3 s.202, AID: v186805.b209.s202). Bouppteckning 1784-07-20 (källa: Skänninge rådhusrätt och magistrat FI:3 s.202, AID: v186805.b209.s202). Gift 1750-09-26 i Skänninge med jungfrun Beata Törner, född 1718-04-28 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1786-10-28 i Skänninge, Östergötlands län, dotter till lektorn vid Linköpings gymnasium, skalden Johan Törner och Christina Wetterberg.

Barn:

 • Johan Älf, född 1753; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1832. se Tab 10.
 • Christina Catharina Älf, född 1755-01-20 i Skänninge, Östergötlands län, † 1840. Gift 1:o med kommissionslantmätaren Bengt Berger, med vilken hon fick 7 barn, från vilken hon skildes, född 1738-03-25 på Brunnsgården, Biskopsberga, Allhelgona socken, Östergötlands län, † där 1806; 2:o 1802-09-03 med handlanden Johan Flygelholm.

TAB 10

Johan Älf, (son till Georg Älf, Tab 9), född 1753-03-27 i Skänninge socken, Östergötlands län; filosofie kandidat; kyrkoherde i Västra Ryds och Svinhults pastorat; kontraktsprost i Ydre härad; † 1832-11-16 på Rydsnäs, Västra Ryds socken, Östergötlands län (80 år gammal, källa: Ydre häradsrätt FIIIa:42 s.113, AID: v77456.b59.s113). Bouppteckning 1833-01-11 & 12/1 med 6405 riksdaler banco i behållning (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:42 s.113, AID: v77456.b59.s113). Ägde 1/4-dels mantal Viskarp med utjorden Kulla i Västra Ryds socken värt 1420 riksdaler banco. Gift 1790-10-05 i Hagebyhöga kyrka, Östergötlands län med jungfrun Ulrika Charlotta Weijdling, född 1750-10-01 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1829-01-04 på Rydsnäs, Västra Ryds socken, Östergötlands län (79 år gammal, källa: Ydre häradsrätt FIIIa:38 s.225, AID: v77452.b116.s225); bouppteckning 1829-03-27 & 28/3 med 4991 riksdaler banco i behållning (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:38 s.225, AID: v77452.b116.s225); i bouppteckningen upptogs 1/4-dels mantal frälse Viskarp, förmedlat från ½ hemman med hälften i utjorden Kulla i Västra Ryds socken, med utsådd höstgröda värt 1800 riksdaler banco; diverse fordringar uppgick till 2490 riksdaler banco; dotter till handlanden Alexander Weijdling och Hedvig Christina Höppener.

Dotter:

 • Hedvig Beata Älf, född 1791-08-28 i Skänninge, Östergötlands län, † 1828-04-02 på Aggarp, Västra Ryds socken, Östergötlands län (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:37 s.131, AID: v77451.b69.s131). Bouppteckning 1828-06-10 (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:37 s.131, AID: v77451.b69.s131). Gift 1811 i Västra Ryds kyrka med lanthushållaren Carl Fredrik Lagergren, född 1785-12-12 i Västra Ryds socken, Östergötlands län (källa: Västra Ryd AI:3 s.13, AID: v27015.b14.s13), † 1822-09-07 på Aggarp, Västra Ryds socken, Östergötlands län. Bouppteckning 1822-10-30 och 31/10 (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:31 s.637, AID: v77445.b362.s637). Paret fick 1 dotter.

Källor

Kyrkböcker; Bouppteckningar; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman