Anders Peter Andersson Ax namnteckningHemmansägaren Anders Peter Andersson Ax namnteckning på Laga skiftes-dokument, daterat den 7 maj 1875. Källa: Lantmäteriet

Anders Peter Andersson var min farfars morfar. Född 1829 i Värnamo by i Misterhults socken, där hans förfäder bott så långt tillbaka det finns källhistorik. Både han och hans far kallade sig Ax. Död 1893 i Värnamo.


<<Mattias Loman © 2007 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se