Ahlfort

Från Adelsvapens Wiki.
Släkten Ahlfort har enligt traditionen sitt ursprung i Frankrike, där många hugenottfamiljer tvingades lämna sitt hemland under 1600-talet. Den förste säkert kände medlemmen av den svenska släkten är Erik Ahlfort, som dyker upp i källorna på 1660-talet i Torpa sn i Östergötland. Han gifte sig 1701 med Maria Sofia Gyllenståhl, dotter till majoren Gabriel Gyllenståhl och Maria Margareta Fahnehielm, från vilka säteriet Liljeholmen i Torpa ärvdes, och som stannade i släkten Ahlfort i tre generationer.

TAB 1
Erik Ahlfort, född 1660; fadern sägs ha hetat Henrik Ahlfort och varit bosatt i Torpa sn - en dotter Ingrid finns belagd som född 1670 i Torpa sn, † 1671; amiralitetskapten; bosatt på hustruns arvegods Liljeholmens säteri i Säby sn; tjänstgjorde från 1675 i Karl XI:s flotta; fick kungligt stipendie för utomlands studier och utnämndes år 1700 till amiralitetskapten; avsked från flottan 1708 pga skador han fått i sjöbataljer; † på Liljeholmen 1730-01-30. Gift 1701-04-03 (morgongåva: 500 dukater) i Torpa sn med Maria Sofia Gyllenståhl, född 1683 i Torpa sn, † 1753-11-28 på Liljeholmens säteri, och begr s å 13/12 i Torpa kyrka, dotter av majoren Gabriel Gyllenståhl och Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

• Maria Katarina Ahlfort, född 1702-08-07 på Liljeholmen, † 1781-10-31 på Gunnarstorp i Säby sn. Hon förälskade sig i drängen på Liljeholmen, Jonas Andersson Ekstrand, född 1700, † 1778, med vilken hon 1728-05-08 gifte sig (morgongåva 30 lod silver) mot sina föräldrars vilja. De hade utsett bokhållaren Georg Ramberg i Norrköping som hennes blivande make, men när hon gick emot sina föräldrars vilja blev hon bortstött från hemmet. Marias och Jonas sonsons sonsons sondotter blev sedermera Greta Gustavsson, mera känd som Greta Garbo.
• Gabriel Ahlfort, född 1703, arklimästare; † 1780. se Tab 2.
• Elisabet Ahlfort, född 1705-05 på Liljeholmen, dp 3/5.
• Carl Henrik Ahlfort, född 1713-10-28 på Liljeholmen; furir. (Finns omnämnd som dopvittne i Torpa sn, bl a åt sina syskonbarn).

TAB 2
Gabriel Ahlfort, (son av Erik Ahlfort Tab 1), född 1703-10-27 på Liljeholmens säteri (morfadern Gabriel Gyllenståhl, som han var döpt efter, var dopvittne); kapten; † där 1780-01-10. Gift med Anna Britta Wetterström, född 1716-01-01, † 1770-07-05 på Liljeholmen, dotter av kommissarien Anders Wetterström och Hedvig Margareta Gyllenståhl.

Barn:

• Hedvig Sofia Ahlfort, född 1735-12-16 på Sommevik, Malexanders sn. Gift 1780-10-12 i Malexander med Erik Gustaf Uhr, Bålnäs. Morgongåva 2000 ds.
• Carl Magnus, född 1738-01-01 på Liljeholmen, liksom sina yngre syskon; † 1750-08-12.
• Erik Anders Ahlfort, född 1739; sekreterare; † 1800. se Tab 3.
• Maria Margareta Ahlfort, född 1741-08-15.
• Anna Katarina Ahlfort, född 1743-10-16, † 1744-01-25.
Märta Katarina Ahlfort, född 1744-12-19. Gift 1790-07-01 i Malexander med drängen Sven Persson i Skurebo.
Fredrik Ahlfort, född 1747-04-24.
• Brita Fredrika Ahlfort, född 1751-07-09 på Liljeholmen, † 1829-12-28 på Blåvik i Karlskrona. Gift 1776-05-27 på Liljeholmen i Torpa sn med verkmästaren Esias Ögnelood, född 1747, † 1800.
• Gustaf Adolf Ahlfort, född 1753; arklimästare. se Tab 4.
• Fredrik Georg Ahlfort, född 1754; sergeant; † 1823. se Tab 5.

TAB 3
Erik Anders Ahlfort
, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1739-08-15 på Liljeholmen; sekreterare; bosatt på Liljeholmen; † där 1800-10-12 av förkylning, och begr 26/10. Gift 1785-05-18 i Malexanders kyrka med sin syssling Ingrid Elisabet Busser, i hennes 1:o gifte (gift 2:o 1804-06-22 i Torpa kyrka med löjtnanten Fredrik Bursie, född 1760-12-03 i Säby sn, † 1835-09-20 på Liljeholmen), född 1764 i Malexanders sn, † 1841-04-23 på Liljeholmen, dotter av sergeanten vid Östgöta infanterireg Anders Nils Busser och Hedvig Wetterström.

Döttrar:

• Anna Maria Ahlfort, född 1787-04-05 på Liljeholmen. Gift 1814-06-17 på Liljeholmen med fältkamreren vid Jönköpings reg:te Sven Bergman.
• Eleonora Christina Ahlfort, född tvilling 1794-06-08 på Liljeholmen, † 1874-09-07. Gift 1820-11-10 i Torpa kyrka med Fredrik Andersson Drotty, född 1785-08-09 i Linderås sn, † 1856-09-19.
• Gustafva Elisabet Ahlfort, född tvilling 1794-06-08 på Liljeholmen. Gift 1815-11-10 på Liljeholmen med Samuel Gumelius, regementspastor vid Jönköpings regemente.

TAB 4
Gustaf Adolf Ahlfort, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1753-03-16 på Liljeholmen i Torpa sn; arklimästare. Gift 1785-10-02 i Åsbo kyrka med Katarina Lovisa von Gertten, född 1762-06-08 i Åsbo sn, † 1816-05-13, dotter av kornetten Axel Reinhold von Gertten, och Anna Hedvig Gripensköld.

Barn:

• Anna Katarina Ahlfort, född 1786-07-10 i Torpa sn. Gift 1808-04-22 i Åsbo sn med kronoskogvaktaren Anders Lindahl, född 1781 i Åsbo sn. Paret bosatte sig i Gärdslätt i Rinna sn. Paret fick sonen August, men fadern Anders dog tidigt.
• Eva Kristina Ahlfort, född 1787-09-27 i Torpa sn, † 1873-05-21
Lovisa Ahlfort, född 1790-01-21 på Östanså, Åsbo sn.
• Gustafva Maria Ahlfort, född 1793-07-02 på Östanå, Åsbo sn.
• Carl Gustaf Ahlfort, född 1798-08-03 på Östanå, Åsbo sn; sekreterare. Gift 1826-05-12 på Liljeholmen med sin kusin Helena Maria Ahlfort (se under Tab 5), född 1787.

TAB 5
Fredrik Georg Ahlfort, (son av Gabriel Ahlfort Tab 2), född 1754, dp 22/10 på Liljeholmens säteri i Torpa sn; sergeant; ägare av Hårsholmen i Torpa sn; † där 1823-03-07. Gift 1776-09-10 på Stora Tirserum i Tirserums sn med sin svågers syster Helena Kristina Ögnelood, född omkr 1750 på Bökelund i Sandviks sn, † 1794-08-07 på Hårsholmen i Torpa sn, dotter av sergeanten Jakob Abraham Ögnelood, och Anna Maria Lindell.

Barn:

• Gabriel Abraham Ahlfort, född 1776-04-11 i Tirserums sn.
• Karl Henrik Ahlfort, född 1778-12-21.
• Adolf Fredrik Ahlfort, född 1780 i Åsbo sn; läkare; † 1854. se Tab 6.
• Eva Katarina Ahlfort, född 1784. Gift 1821-09-20 i Stockholm med Johan Gustaf Tham, i hans 2:o gifte.
• Helena Maria Ahlfort, född 1787-03-24. Gift 1826-05-12 på Liljeholmen med sin kusin, sekreteraren Carl Gustaf Ahlfort (se under Tab 4), född 1798.
• Gustaf Magnus Ahlfort, född 1787; fänrik; † 1830. se Tab 7.

TAB 6
Adolf Fredrik Alfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 5), född 1780-09-11 i Åsbo sn. Han valde en annan bana än förfäderna och blev student i Uppsala 1798, med dr 1806, chirurgie magisteri 1807 och fattigläkare i Stockholm. Han verkade också som skeppsläkare och besökte många länder, bl a Brasilien varifrån han sände hem naturalier till Uppsala. 1816 blev han stads- och fristadsläkare i Eskilstuna. Han stavade sitt namn Alfort. † 1854. Gift med Christina Wilhelmina Almroth, född 1802, † 1853.

Barn:

• Adolf Michael Alfort, född 1829; järnhandlare, † 1912. se Tab 7.

TAB 7
Adolf Michael Alfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 6), född 1829; järnhandlare i Örebro; † 1912. Gift 1864 med Lovisa Maria Bachman, född 1839, † 1924.

Barn:

• Sigrid Maria Alfort, född 1865, † 1872.
• Märta Maria Olivia Alfort, född 1866, † 1932. Gift 1891 med Lars Axel Vilhelm Rydin, född 1865, civilingenjör, regeringsråd, † 1835.
• John Michael Alfort, född 1874; ägare och chef för AB Alfort & Cronholm; † 1937. Gift 1903 med Märta Christina Elisabeth Cronholm, född 1880, † 1935.

TAB 8
Gustaf Magnus Ahlfort, (son av Fredrik Georg Ahlfort Tab 5), född 1789-04-02 på Liljeholmen, Torpa sn; fänrik; † 1830-06-03 på Häggarp, Torpa sn. Gift med Johanna Kristina, i hennes 1:o gifte (gift 2:o 1837-09-22 i Torpa med torparen Anders Jonsson Lindkrantz, f 1807 i Torpa sn), född 1802-07-06 i Säby sn.

Barn:

• Frans Edvard Wilhelm Ahlfort, född 1822. se Tab 9.
• Vilhelmina Augusta Ahlfort, född 1826-02-19 på Häggarp, Torpa sn. Gift med brukaren och kyrkvärden Karl Fredrik Andersson, född 1821-09-21 i Säby sn. Paret bosatte sig på Häggarp och senare Hårdsholmen. Rikligt med barn föddes, varav några av dem kallade sig Ahlfort. En son David Ahlfort (född 1861) blev kyrkoherde i Jokkmokk och gifte sig där 1895 med Karolina Teodora Ullenius. Davids syster Anna Maria Ahlfort flyttade även hon till Jokkmokk och gifte sig 1890 med hemmansägaren Oskar Fredrik Westerlund.
Gustaf Adolf Ahlfort, född 1830. se Tab 10.

TAB 9
Frans Edvard Wilhelm Ahlfort (son av Gustaf Magnus Ahlfort Tab 8), född 1822-09-24 på Häggarp, Torpa sn. Gift 1846-02-26 i Malexander med Johanna Fredrika Johansdotter, född 1827-06-05 i Scherlunda, Malexander sn, dotter av bonden Johannes Andersson och Stina Svensdotter. Familjen utvandrade till Amerika, där släkten finns än idag och kallar sig Alford.

Barn:

• Alfred Ludvig Ahlfort, född 1849-10-26 i Knippe, Ekeby
• Carl Johan Rickard Ahlfort, född 1852-03-10 i Knippe, Ekeby. död 1859
• Tove Wilhelmina Augusta Ahlfort, född 1855-04-02 i Knippe, Ekeby
• Axel Edvard Ahlfort, född 1857 i Knippe, Ekeby

TAB 10
Gustaf Adolf Ahlfort
, (son av Gustaf Magnus Ahlfort Tab 8), född 1830-07-04 på Häggarp, Torpa sn. Gift 1861-02-08 med Kristina Charlotta Byloff, född 1836-06-24 på Lillsätter, Åbysätter, Nykils sn, dotter av livgrenadjären Johannes Byloff och Lovisa Andersdotter.

Barn:

• Anna Mathilda Ahlfort, född 1861-04-23 på Knippe i Ekeby sn, liksom syskonen.
• Karl Gustaf Ahlfort, född 1864-04-15. Gift 1889-04-26 i Torpa kyrka med Anna Kristina Andersdotter, född 1854-05-04 i Torpa sn. Paret flyttade till Väderstads sn 1900-04-18.
• Johan Alfred Ahlfort, född 1867-02-06.
• Alida Ahlfort, född 1871-11-19.

Källor
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 (där inget annat anges). Forskare: Mattias Loman (http://www.mattiasloman.se)

<<

Mattias Loman © 2007 • Källor • Gδstbok

www.mattiasloman.se